Live it increases sales with Oneflow

This case study is only available in Swedish.
Live it är marknadsledande inom upplevelsepresenter i Sverige. Genom att ansluta sina företagskunder till Oneflow har de kunnat gå från erbjudande till överenskommelse mycket snabbare.

Revideringar fram och tillbaka

Magnus Frennmark

Live it brukade mejla bokningsbekräftelser och avtal som skulle skrivas under, scannas och sedan mejlas tillbaka. All kommunikation mellan säljare och kund skedde via mejl och ändringar gjordes i ett Word-dokument som sedan sparades om som PDF och skickades tillbaka till kunden.

− Alla dessa steg var tidskrävande för säljarna, säger Magnus Frennmark, försäljningschef på Live it.

Oneflow fixar allt i ett system

Live it skaffade Oneflow och började bygga avtalsmallar och kommunicera med kunderna direkt i avtalen.

− Säljaren får tillgång till all information i realtid. Dessutom sparas all historik om vad som kommunicerats mellan parterna i Oneflow, säger Magnus Frennmark.

Oneflow är mycket transparent. Båda parter kan se kommentarer och uppdateringar direkt i systemet. Och när allt är klart är det bara att e-signera.

− Vi sparar ett antal timmar i veckan per säljare och mer kommer det att bli när vi lägger till fler avtalsmallar under hösten, konstaterar Magnus Frennmark.

Live it har även fått feedback från sina kunder, som uppskattar att man kan kommunicera, redigera och underteckna avtalen i ett och samma system.

− Det är enklare att gå från erbjudande till avslut nu än tidigare, avslutar Magnus Frennmark.