Falck improved its workflows and availability

This case study is only available in Swedish.
Falck Assistans är en av de ledande aktörerna inom säkerhetsprodukter för företag och privatpersoner. De är idag verksamma i 44 länder med totalt 39 000 anställda. Med hjälp av Oneflow blir det lättare för Falck att sätta kunden i fokus genom att man förenklar sin avtalsprocess.

Förlorade tid och flexibilitet

Tidigare använde sig Falck av ett annat system där säljaren satt med kunden i telefon och klickade i alternativ som blev till en PDF som skickades vidare till deras kundtjänst. Därefter skickades avtalet ut till kund. Detta ledde till att avtalet baserades på det programformulär som användes snarare än kundens och säljarens önskemål. Om något sedan skulle ändras i det utskickade avtalet var man tvungen att upprepa hela processen på nytt.

− Ville kunden ändra något var man tvungen att ha med kund på telefon och vara inloggad i det interna programmet. Vi förlorade delvis tid, men framför allt flexibilitet och att kunna vara tillmötesgående, berättar Petter Lundqvist, säljledare på Falck Assistans.

Inom larm- och hjärtstartarbranschen är det mycket pappersavtal där flera personer ska signera och tycka till om avtalet.

Viljan att skapa ett bättre säljtryck samt att kunna kommunicera med kunderna på ett smartare sätt gjorde att Falck såg ett behov av att förändra sin offert- och avtalsprocess.

En levande affär

Petter beskriver hur möjligheterna som Oneflow fört med sig har gjort att man har kunnat förändra hela försäljningsprocessen och fått nöjdare kunder. Att forma avtal och offerter fritt efter behov gör att säljare och kund kan skräddarsy dem på ett helt nytt sätt.

− Med Oneflow har hela processen fått en tydligare struktur, och vi slipper manuellt arbete vid sidan av avtalet. Nu kan man tydligt se vad som gäller, och när den tydligheten finns så underlättar det för alla parter.

Att Oneflow använder HTML-mallar gör också att Falck kan ta emot och möta sina kunders behov på flera sätt. I Oneflow kan man också bjuda in flertal deltagare i avtalen där alla parter jobbar i ett och samma dokument. Alla hålls uppdaterade, kan kommentera, göra ändringar och signera avtalen.

− Nu kan vi bara slänga upp en laptop eller telefon och lösa ärendet direkt. Vi kan hålla en affär levande och flexibel, och effektivitet går hand i hand med resultat, menar Petter.

Dialog istället för monolog

Digitala avtal gör att man kan behålla kontakten, se statistik och interaktion, vilket gör att Falck har fått ett nytt sätt att interagera med sina kunder:

− Vi kan påverka tiden mer när vi använder Oneflow, berättar Petter och fortsätter:

− Effektiviteten har gått upp både med nya kunder, i och med att vi kan skicka ut saker snabbare, men också med de kunder som vi redan har då vi kan följa deras intressen på ett smidigare sätt och få bättre kontroll. När jag ser att någon öppnat en offert så kan jag enkelt och smidigt följa upp det med ett samtal eller e-postmeddelande. Den uppsikten har vi inte alls haft innan. Man fick chansa vem som var intresserad, nu går vi mer på fakta.

Men framför allt är Petter nöjd över att kunden själv kan ta del av flödet:

− Det har gått från en monolog till en dialog. Tvåvägskommunikationen gör det roligare för säljaren och kunden blir mer delaktig, berättar han och avslutar:

− Ingen tycker om att bli såld till, däremot så är det väldigt skönt om kunden själv känner att de gjort valet. Kunden kan säga sitt, vilket gör att de blir mer engagerade. Att kunna utgå från kundens behov är en väldigt skön känsla och alla vinner på det!

Tack vare Oneflow kan Falck nu se till kundens behov samtidigt som avtalsflödet blivit mer effektivt och levande – både internt och mot kund.