Men, hva har Oneflow med GDPR å gjøre?

Kontrakter er kjernen i all virksomhet. Med de nye kravene, vil bedrifter trenge å gjennomgå, oppdatere og få på plass prosesser som vil gi full kontroll og gjennomsiktighet av alle data og registre i selskapet. Kontrakter – som inneholder sensitive og personlige data – er naturlig nok en viktig del av prosessen som sikrer overholdelse av GDPR.

Hvorfor bedrifter må digitalisere kontraktshåndteringen sin

Mange bedrifter står overfor utfordringer med hensyn til kontrakthåndtering fordi eksisterende praksis ikke tillater dem å ha:

 • Komplett oversikt over kontraktsdata
 • Muligheten til å søke etter data på tvers av flere kontrakter samtidig
 • En oversikt over hvem som har tilgang til dataene
 • Evnen til enkelt å gjennomgå, oppdatere og trekke ut data fra kontrakter
 • Kontroll over hvordan personopplysninger brukes
 • Styr på hele kontraktprosessen
 • Fjerne eller hente data når det er nødvendig

Hvordan kan vi hjelpe?

Oneflow hjelper bedrifter med å digitalisere kontrakthåndtering og gjøre seg klar for GDPR (personvernforordningen) på følgende måter:

 • Søkbare kontrakter og alle bindende dokumenter på ett sted
 • Fullstendig kontroll over hvem som har tilgang til sensitive data
 • Utvinning av kontraktsdata i et lett tilgjengelig format
 • Automatisert meldingstjeneste og oppfølging i forhold til kontraktprosessen
 • 360 graders synlighet av kontraktsdata, full revisjon og overvåking av dataflyt og tilgang
 • Enkel fjerning eller henting av data når det er nødvendig

Dette betyr at man slipper å maile kontrakter som inneholder personlige og sensitve data. Du har full kontroll over kontraktsdataene dine. Og ved å ha all data på ett sted, får du NULL lekkasje.

Dette er hvordan vi gjør det

Oneflow konverterer ustrukturerte data til strukturerte data. I hovedsak digitaliserer vi hele kontraktprosessen.

Med Oneflow kan du jobbe med kontraktprosessen i en sikker webapplikasjon, slik at du alltid vil ha full kontroll over sensitive og personlige data – noe som gjør overholdelse og håndheving av interne forretningsprosesser enklere.

Du får full åpenhet og kontroll over hvem, når og hvordan kontraktene blir brukt. Hver kontrakt leveres med et komplett revisjonsspor av interaksjonen knyttet til kontrakten, og du kan enkelt kartlegge hvordan dataene samles, hvor de lagres og hvem som håndterte dem.

E-signering løser bare et lite stykke av puslespillet. Du vil fortsatt være avhengig av andre systemer, for f.eks. lokalt lagrede dokumenter og e-post.

Want to learn more?

Want to know more about our pricing, see a demo of Oneflow, or simply have a chat about the future of contracts? Tell us how we can help you! We'd love to hear from you.