Oneflow solved problems Kundo not even knew they had

This case study is only available in Swedish.
Kundo erbjuder molnbaserade tjänster för en bättre och mer effektiv kunddialog. De kände att de saknade en tydlig struktur för deras avtallsmallar. Oneflow löste det problemet och mer därtill.

Problem med avtalsmallar


Det tog ganska lång tid att skriva ett nytt avtal.
Tidigare saknade säljarna på Kundo en central plats för alla avtal och mallar. Varje gång de skickade ut ett nytt avtal utgick de från något tidigare avtal och gjorde justeringar genom att kopiera och klistra text från andra mallar. Detta resulterade i en del problem för Kundo:

  • Avtalen saknade en standardstruktur och formspråk, vilket innebar att viktig information ibland glömdes bort eller utelämnandes.
  • Det står olika saker i olika avtal.
  • När förbättringar gjordes i ett avtal så fick inte alla säljare automatiskt tillgång till den eftersom det inte fanns någon huvudmall.

Kundo hade problem med sina avtalsmallar. Dessutom ville de effektivisera avtalsprocessen med elektroniska signaturer och bättre avtalshantering.

En struktur tar form

Kundo bestämde sig för att testa Oneflow. Det första de gjorde var att skapa en ny uppsättning avtalsmallar.  Med Oneflow var det enkelt att bygga attraktiva, webbaserade avtal. Nu behöver säljaren bara välja önskad mall och skapa ett avtal. Dessutom sker alla uppdateringar centralt via Oneflow, vilket eliminerar risken att gamla eller felaktiga versioner används.

Sparar tid och ger bättre kontroll

Oneflow löste alla problem Kundo tidigare haft med sina avtalsmallar. Dessutom blev företaget mer effektivt. Björn Lilja, grundare och säljansvarig på Kundo, förklarar:

− Det går betydligt snabbare att få in undertecknade avtal nu. Vi får ofta kunden att signera ett avtal redan under samtalet med säljaren. Båda parter kan faktiskt arbeta i realtid på samma avtal. Detta skulle inte vara möjligt utan Oneflow, säger Björn Lilja och tillägger:

− Idag har vi mycket bättre kontroll och struktur på allt som händer i avtalsprocessen. Oneflow skickar meddelanden till både köpare och säljare innan viktiga deadlines och förändringar i avtalet. Detta driver automatiskt processen framåt. Vi hade faktiskt inte tänkt på den fördelen innan vi skaffade Oneflow.

Björn Lilja är glatt överraskad av mångsidigheten hos Oneflow.

− När vi började använda Oneflow var det främst för att få bättre kontroll över våra avtalsmallar. Vad vi nu ser är att Oneflow har löst många andra problem för oss också, problem som vi inte ens visste att vi hade. Oneflow innebär att vi sparar tid och blir mer professionella i vår avtalshantering, sammanfattar han.