ServaNet gets shorter sales cycle with Oneflow

This case study is only available in Swedish.
ServaNet är till ytan Sveriges största stadsnät och leverar fiber som möjliggör för tjänster inom internet, tv och telefoni. Regeringens målsättning är att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s bredband innan år 2020. ServaNet insåg att de var tvungna att effektivisera och förenkla sin säljprocess.

Tungrodd och tidskrävande avtalsprocess

Robin Grein Byström jobbar som kommunikationsstrateg på ServaNet och har en tät dialog med säljarna på företaget. Innan de skaffade Oneflow sköttes allt manuellt och Robin beskriver processen som väldigt tidskrävande.

ServaNet har under de senaste åren haft ett otroligt högt tryck på sig att leverera fiber till sitt område. Säljarna upplevde att arbetsprocessen kring att få in signerade avtal och bekräfta beställningar mot kunderna var tidskrävande och komplicerad. Robin Byström säger:

− Det administrativa arbetet för både säljare och kund var onödigt krävande. Enligt säljarna ledde detta till att det kunde ta ett par månader från det att avtalet skickades ut tills att de fick tillbaka det signerade originalet.

− Vårt gamla arbetssätt gjorde att vi tappade kontrollen över utskickade avtal och vi hade inget smidigt sätt att följa upp. I vissa fall visste vi inte ens om kunden mottagit vårt avtal.

Oneflow ger oss en tydligare överblick

Verksamhetsåret 2016 inleddes för ServaNet med en målsättning om att förkorta säljprocessen. De insåg att en förbättring och digitalisering utav avtalshanteringen var ett måste. Vad de sökte var ett verktyg som digitalt kunde hantera signaturer och ge dem en tydlig inblick i avtalsprocessen. Oneflow gav ServaNet möjligheten att på ett enkelt och smidigt sätt skapa och skicka iväg avtal som de sedan hade full kontroll över. Robin Byström berättar:

− Tidigare var det inte ovanligt att kunder föll mellan stolarna, och Oneflow ger oss bättre kontroll över processen. Vi kan t.ex. se hur många gånger kunden öppnat avtalet vilket hjälper oss att planera uppföljningen mot kund på ett smartare sätt. Genom kommentarsfältet i avtalen har vi också lättare att fånga upp eventuella frågetecken. Dialogen internt och mot våra kunder blir transparent och tydlig.

ServaNet sparar tid och får kunden mer engagerad

Oneflow ger varje enskilda säljare och vår organisation ett bättre verktyg för att kunna hantera det höga trycket av nya kunder, något som alla fiber- och stadsnät upplever i och med regerings målsättning. Tydliga, enkla och effektiva systemstöd krävs för att ServaNet ska kunna leverera.

− Samarbetet med Oneflow har gjort det möjligt för oss att halvera tiden från utskickat avtal till det att vi får ett besked från kunden. Det vi också har sett är att kunderna blir mer involverade och engagerade i erbjudandet, samt att deras upplevelse utav ServaNet som fibernätsleverantör blir modern och professionell, säger Robin Byström och fortsätter:

− Oneflow har hjälpt oss med att komma långt med vårt mål att korta ner hela vår säljprocess. Framförallt sparar vi väldigt mycket tid och gör det mycket bekvämare för våra kunder. Nu behöver de bara trycka på en knapp, så är det klart!