Overhold enkelt regler og forskrifter.


Du trenger aldri igjen å bekymre deg over hvilken versjon av maler kollegaene dine bruker, eller for revisjonsprosessen knyttet til en avtale.

Samarbeid smartere.

Det å sende dokumenter frem og tilbake er tidkrevende. Det er mye smartere og effektivt å dele dokumenter man kan jobbe på samtidig på ulike enheter. Både kunder og leverandører kan enkelt invitere flere deltagere og overlate signeringsoppgaven til andre. Alle sparer tid og får bedre oversikt.

Godt organiserte maler.

Bedriften din har nok en mengde avtalemaler, og altfor ofte skjer det at utdaterte eller feil versjoner av avtalene er i sirkulasjon i selskapet. Med Oneflow er slike problemer en saga blott. Du får full kontroll over tilgjengelige maler og hvilke deler av avtalene det er tillatt å forandre, så kollegaene dine bruker alltid de nyeste versjonene og standardene.

Vil du vite mer om Oneflow og hva vi kan gjøre for bedriften din?

Contact us

Revisjonsspor gir god oversikt.

Oneflow sporer automatisk alt av endringer og kommunikasjon vedrørende avtaler og lagrer oversikten sammen med dokumentet. Det finnes bare én versjon av kontrakten, så man unngår forvirring, og alle får fullt innsyn i prosessen.

Løfter som gis utenfor avtalen.

Dersom det oppstår uenighet angående produktet som leveres, og det kunden forventet å få levert, kan du gå tilbake til kontrakten og se all relevant kommunikasjon mellom kjøper og selger. Med Oneflow finner du alt på ett sted slik at det blir lettere å overholde regler og forskrifter og gjøre en god jobb raskere.

Sikker tilgang til avtaler.

Alle avtalene i organisasjonen lagres i et sikkert skybasert arkiv i stedet for på en lokal server eller – enda verre – lokalt på ulike maskiner og e-postklienter. Du kan administrere tillatelser og rettigheter for hver enkelt bruker slik at ingen får uautorisert tilgang til sensitiv informasjon. Alle data i avtalen er velstrukturerte og søkbare, så det blir en smal sak å overholde personvernforordningen.

Unngå menneskelige feil.

I motsetning til med papir- og PDF-kontrakter registreres og lagres alt som skjer med avtaler i Oneflow, i et revisjonsspor. Det betyr at du får full oversikt over kommunikasjonsloggene for alle kontrakter, og du trenger ikke å lete i lokale e-postarkiver eller harddisker for å finne bestemt informasjon. Ved å håndtere kontrakter på en sikker plattform unngår du aktiviteter der det lett oppstår menneskelige feil, og det blir lettere å overholde regler og forskrifter.

Learn how Oneflow benefits every department in your organization.


Få høyere hit-rate og reduser tiden det tar å stenge salget. Med en strømlinjeformet salgsprosess blir det enkelt for kunden å signere, og dere mister ikke momentum.

Go to Sales

Med Oneflow øker du sjansene for å ansette riktig person. Del en digital avtale som motparten enkelt kan signere fra enhver enhet.

Go to Human Resources

Med en heldigital avtaleprosess trenger du ikke lenger å legge inn data manuelt. Du mottar varsler om viktige hendelser i løpet av kontraktens livssyklus og kan ta smartere kjøpsavgjørelser.

Go to Procurement

Ved at alle avtaledata behandles og lagres sikkert i én app, unngår du risiko. Du styrer selv rettigheter og tillatelser og kan enkelt overholde personvernforordningen.

Go to IT

Ensure your colleagues always work with the correct version of a template. Access all contracts, communication logs, and audit trails with a few clicks - all in one place.

Go to Legal

Du får enkelt tilgang til avtaledata. Det går på et blunk å samstemme fakturaer med avtaler. Og med automatiske påminnelser om viktige hendelser holder du alltid tidsfristen.

Go to Finance