Samarbeide


Sørg for fortgang i forhandlingsprosessen ved at alle involverte jobber på samme plattform.

Fra kaos til samarbeid

Det å holde oversikt over forhandlinger via e-post er krevende for alle involverte i prosessen. Det finnes ingen enkel måte å spore alt av kommunikasjon på, og det er nær sagt umulig å sikre at alle får med seg alt. Dessuten lagres ikke kommunikasjon om avtalen sammen med selve avtalen.

Hvor er den seneste versjonen? Hva er blitt endret? Ikke bare er det et svare rot. I tillegg mister dere momentum og salget blir forsinket eller – enda verre – går i vasken.

Hva om du kunne ha samlet alle involverte – ledere, advokater, leverandører, kunder – i forhandlingsprosessen på én delt nettplattform og jobbet med bare én versjon av avtalen? Hva hvis alle kunne ha gjort endringer rett i avtalen og det ble opprettet et tilhørende, fullstendig revisjonsspor? Og hva om alle alltid var oppdatert siden varsler og påminnelser ble sendt automatisk etter endringer?

Sørg for at alt går på skinner. En smertefri prosess fjerner avgrunnen mellom muntlige avtaler og signerte kontrakter.

Fordeler ved Oneflow


Alle sparer tid.

  • All korrespondanse og et fullstendig revisjonsspor lagres sammen med avtalen.
  • Selv når du bruker din vanlige e-postadresse, blir en kopi av e-posten som hører til avtalen, automatisk importert og lagret sammen med avtalen.
  • De som må godkjenne avtalene, samt påvirkere og signatarer kan gjøre endringer rett i avtalene uten å gå ut fra appen.

Ikke mist momentum.

  • Det er enkelt å legge til interessenter og tilordne signeringsrettigheter slik at avtalene kan redigeres med bare noen få klikk.
  • Deltakere kan få varsler og påminnelser automatisk når de må foreta seg noe, eller når det er gjort endringer i en kontrakt.
  • Avtaler er 100 % tilgjengelig på mobil – det å være på reisefot er ingen hindring lenger.

Mer nøyaktige avtaler.

  • Felter kan merkes som obligatoriske slik at avtalen ikke kan signeres før de er fylt ut.
  • Tilordne brukerrettigheter, lås hele eller deler av innholdet i en avtale, og bestem hvem som kan gjøre endringer i den.
  • Arbeidsflyt for godkjenning og signering kan håndheves på avtalemalnivå slik at riktige deltakere legges til hver gang malen brukes til å lage en avtale.

Vil du se hvordan Oneflow fungerer?


Bestill en demo for å se hvordan Oneflow kan hjelpe bedriften din.

Bestill en Demo

Learn how Oneflow benefits every department in your organization.


Få høyere hit-rate og reduser tiden det tar å stenge salget. Med en strømlinjeformet salgsprosess blir det enkelt for kunden å signere, og dere mister ikke momentum.

Go to Sales

Med Oneflow øker du sjansene for å ansette riktig person. Del en digital avtale som motparten enkelt kan signere fra enhver enhet.

Go to Human Resources

Med en heldigital avtaleprosess trenger du ikke lenger å legge inn data manuelt. Du mottar varsler om viktige hendelser i løpet av kontraktens livssyklus og kan ta smartere kjøpsavgjørelser.

Go to Procurement

Ved at alle avtaledata behandles og lagres sikkert i én app, unngår du risiko. Du styrer selv rettigheter og tillatelser og kan enkelt overholde personvernforordningen.

Go to IT

Ensure your colleagues always work with the correct version of a template. Access all contracts, communication logs, and audit trails with a few clicks - all in one place.

Go to Legal

Du får enkelt tilgang til avtaledata. Det går på et blunk å samstemme fakturaer med avtaler. Og med automatiske påminnelser om viktige hendelser holder du alltid tidsfristen.

Go to Finance