Vårt erbjudande till dig

Oneflow samarbetar med Upsales för att göra digital avtalshantering och e-signering ännu mer effektivt.

Därför vill du signera dina avtal med Oneflow

Med Oneflow skickar du HTML-baserade avtal vilket betyder att du och kunden jobbar alltid i samma vy. Skulle kunden eller ni själva vilja göra en ändring gör ni det direkt i avtalet och båda parter kommer bli notifierade om ändringen. Allt som sker från det att avtalet skickades ut tills det att det signeras sparas i revisionshistorik. Efter att avtalet är signerat arkiveras det automatiskt och sedan har man full kontroll på avtalets livscykel då man får påminnelser om när ett avtal håller på att gå ut.

Förutom att skicka och e-signera e-avtal kan du även skapa HTML-baserad mallar som ger en helt annan flexibilitet och interaktivitet än vad som är tekniskt möjligt med statiska PDF avtal.

Oneflow inside Upsales CRM

Eliminera alla risker för fel

Du kan importera eller bygga egna avtalsmallar i Oneflow precis lika enkelt som i Word, och förutom får du bättre kontroll över vem och var i dina avtal som får ändras. Dessutom får du och alla inblandade en notis automatiskt så fort någon ändring gjorts i ett avtal.

Hantera avtal oavsett var ni befinner er

46% av våra kunders kunder väljer att öppna sina avtal för första gång i mobilen. PDF avtal är oläsbara när du är på språng. Oneflow däremot är helt responsiv och ser fantastiskt ut på alla mobila enheter, så att du och dina kunder alltid har tillgång till dina avtal när och var som helst.

Smartare uppföljning

Är kunden redo att signera? Med Oneflow vet du när det är dags att höra av sig och vad du ska säga eftersom du nu kan se exakt när och hur många gånger kontraktet har öppnats. Allt i realtid.

Enkel tillgång till information du behöver

Alla kontrakt och kommunikationsloggar arkiveras säkert på ett ställe. Innan du utformar ett nytt avtalsförslag kan du granska alla tidigare avtalsförslag eller korrespondens med din potentiella kund.

Lägg till magi i dina befintliga avtal

Med Oneflow får du säkert och smidigt åtkomst till alla dina avtal. Lägg sökbara properties t.ex. duration, taggar till dina befintliga signerade avtal så att du har alla avtal oavsett från kunder, leverantörer eller anställda förvaras sökbart på ett ställe.

Automatisera avtalets livscykel

Oneflow gör dina avtal levande. Få notiser om viktiga händelser längs med ett avtals tidslinje, så att du kan fatta smartare affärsbeslut i tid.