Babs Paylink

 

This case study is only available in Swedish.
Babs Paylink är marknadsledande inom tjänster och hårdvara för kortbetalning och distribuerar närmare 50 000 terminaler runt om i landet. Branschen är under en ständig utveckling och nya tekniker kommer fortlöpande ut på marknaden. Babs Paylink insåg tidigt att det fanns tid att spara genom att automatisera sin avtalsprocess, men det var först när Oneflow kom in i bilden som resultaten började att synas.

Platt fall med PDF-baserad lösning

Digital avtalshantering är inget nytt för Babs Paylink, innan de kom i kontakt med Oneflow använde de sig av en standard e-signaturslösning som baserades på en PDF-fil. Processen innebar att avtalet skickades iväg till kunden i form av en PDF-fil som sedan signerades elektroniskt. Nackdelen med detta var att avtalet inte kunde redigeras efter att det hade blivit utskickat, om något behövde ändras i avtalet var Babs Paylink tvungna att göra om hela processen och skapa en ny version av avtalet, vilket tog onödig tid och innebar mer administration för företaget.

Ytterligare faktorer som Babs Paylinks behövde ta hänsyn till i sin avtalsprocess var att det fanns fler parter involverade i processen som behövde ha tillgång till samma dokument och ta del av samma information. Lösningen som Babs Paylink använde kunde dock inte möta detta behov, utan det var endast möjligt att skicka ut kopior av avtalet till alla inblandade. Babs Paylink bestämde sig därför för att lägga ner sin satsning på den PDF-baserade lösningen och se sig om efter andra alternativ, det var då Oneflow kom in i bilden.

Oneflow hade lösningen

Tack vare Oneflow har Babs Paylink kunnat effektivisera både administration och tecknandet av avtalen. Nu är avtalet ett levande dokument fram tills att det signeras och all information relaterat till avtalet läggs enkelt in direkt i dokumentet via kommentarsfältet, vilket spar både tid och administration. Oneflow hjälpte även Babs Paylink att hantera fler parter involverade i processen. Nu kan de bjuda in alla inblandade i ett och samma avtal, där alla tar del av samma information. De har också möjlighet att sätta upp behörighet för respektive person via en rollfunktion i Oneflow.

Bättre kontroll och nöjdare kunder

Efter införandet av Oneflow har Babs Paylink fått bättre kontroll på sina avtal och kan sköta den största delen av avtalsprocessen på egen hand. De tycker att lösningen är användarvänlig och man behöver inte vara teknisk kunnig för att hantera Oneflow.

För Babs Paylink har samarbetet tillsammans med Oneflow varit en viktig del i framgången, Oneflows flexibilitet och lyhördhet är något som företaget värderar högt. Även kundernas respons har varit positiv, redan efter någon månad fick de höra att det var en smidig lösning.

– Vi är nöjda och även våra kunder är nöjda, implementationen av Oneflow har verkligen blivit en succé. Emma Ståhlros, Project Manager Babs Paylink AB.