Om Oneflow


Vi gör affärer lika enkla som ett handslag.

Historien bakom Oneflow


Föreställ dig en uppgift som du regelbundet måste ta itu med och som är extremt tidskrävande. Du känner att det borde finnas ett bättre sätt men du har inte hittat en bra lösning och saknar tid att leta efter en. Känner du igen den känslan?

Det var så Anders Hamnes kände när han bestämde sig för att göra något åt det och grundade Oneflow 2012. Företagets mål var att totalt förnya avtalsprocessen och göra den enklare och mer effektiv. Oneflow etablerade konceptet e-avtal.

Oneflow hade två starka övertygelser som trotsade resten av marknaden:

 • PDF-filformatet kommer på sikt att försvinna
 • Leverantörer av e-signering har inte förstått problemen

En PDF är en bild av ett papper. Det hade så stor framgång just därför att det såg ut som papper, något vi var vana vid. En bild av ett papper kändes mer bekant och säkert, vilket var logiskt i internets begynnelse. Sedan vande vi oss vid PDF-formatet och det blev en standard.

Men PDF-avtal har ingen framtid. För det första är PDF statiskt och det är svårt att ändra dess innehåll och extrahera dess data. För det andra är PDF inte responsivt. Faktum är att det försämrar vår produktivitet och gör att världen utvecklas långsammare.

Vår andra övertygelse var att e-signeringsleverantörer gör allt på helt fel sätt eftersom de bara löste en liten del av ett mycket större problem. Företag borde förbättra hela sin avtalsprocess, inte bara signeringssteget.

Tusentals e-signeringsföretag på marknaden erbjuder exakt samma produkt utan att egentligen förnya processen eller utnyttja möjligheterna som internet och webbläsare ger.

På Oneflow försöker vi förnya avtalshanteringen i grunden och etablera det vi kallar e-avtal. Oneflow är framtiden för avtalshantering.

Problemen som vi identifierade


Oneflow har varit lösningen som inte bara hjälper människor att komma överens snabbare utan även löser några av de vanligaste utmaningarna som företag upplever under avtalsprocessen:

 • Vi är osäkra på om rätt avtalsmallar eller version används.
 • Det är svårt för chefer att ha kontroll över vilka mallar eller versioner som används eller att låsa och kontrollera vilka delar av innehållet som anställda får ändra.
 • Det är svårt att kontrollera vem som ska få tillgång till specifika avtal eller göra ändringar i dem.
 • Vi kan inte hålla ordning på alla de olika avtalsversionerna när de lagras i e-postmeddelanden eller personliga mappar under förhandlingsprocessen.
 • När vi använder e-post för att samarbeta på avtal med interna och externa partner sparas inte kommentarerna ihop med avtalet, vilket gör det svårt och ibland omöjligt att hitta viktig korrespondens. Sett ur ett GDPR-perspektiv är detta en tickande bomb.
 • Det är svårt för de som godkänner avtal att få en överblick över alla ändringar och garantera att avtalet inte har modifierats innan signering.
 • Vi förvarar avtal i pappers- och PDF-format på bokhyllor och servrar och kan därför inte söka igenom alla avtal samtidigt. Ännu ett stort problem relaterat till dataskyddsförordningen (GDPR).
 • Vi får inte aviseringar om viktiga händelser under livscykeln, såsom slutdatum och förnyelser, såvida inte någon har matat in informationen för hand i något dokumenthanteringssystem.
 • Utskrift och skanning av fysiska pappersavtal är inte bara skadligt för miljön, det är också tidskrävande och dyrt att hantera.

Bli digital – spara tid och pengar samt värna om miljön!

Vår lösning


Oneflow skapades så att vi människor kan sluta slösa vår tid och energi på tråkiga, enformiga uppgifter som datorer kan automatisera. Tiden du sparar kan du använda åt att bygga betydelsefulla relationer, få ditt företag att växa och helt enkelt få mer gjort.

Vi gör detta genom att digitalisera hela din avtalsprocess – vi omvandlar den från en ostrukturerad till en strukturerad process – och eliminerar papper och manuell avtalshantering helt och hållet.

E-signering är förstås en del av processen, men löser bara en bråkdel av den totala tid du lägger ner på ett avtal från början till slut. De mest tidskrävande stegen i hela avtalsprocessen sker faktiskt innan undertecknandet, dvs. när du färdigställer ett avtal för signering.

De steg som vanligtvis krävs för att göra avtal klara för signering inkluderar:

 • Skapa och ordna avtalsmallar
 • Skapa avtal baserade på rätt mallar
 • Diskutera och förhandla med kollegor och motparter.
 • Redigera avtal och uppdatera data i det befintliga systemet
 • Samarbeta med de som ska godkänna och granska

Och vi försvinner inte efter att avtalet har undertecknats. Vi erbjuder kraftfull arkivering med avancerade sök- och filtreringsfunktioner, rapporter, instrumentpaneler och verktyg för livscykelhantering. Oneflow meddelar dig om viktiga kommande händelser, såsom slutdatum och förnyelser. Du har alltid fullständig kontroll över dina skyldigheter och rättigheter, och kan alltid ligga steget före dina affärspartners.

Oneflow omdefinierar begreppet avtal helt och hållet och idag stakar vi ut vägen för allt som har med avtalshantering att göra.

Frictionless from start to finish

Skapa

Skapa proffsiga, responsiva
HTML-avtal.

Förhandla

Samarbeta och förhandla
på en enda plattform.

Signera

Signera lagligt och säkert
från vilken enhet som helst.

Livscykel

Lagra avtal och hantera
dem genom hela livscykeln.

Analysera

Snabb översikt
av företagets resultat.

Integrera

Koppla samman Oneflow med
dina favoritsystem.

Vill du veta mer om Oneflow?

Vi visar gärna en demo av produkten för dig. Säg till om du har några särskilda önskemål.

Boka en Demo
Säker till 100%
Mobilanpassad till 100%
Webbbaserad till 100%
Skalbar till 100%
Uppfyller GDPR-kraven till 100%

Oneflow i ett nötskal

Oneflow är en komplett lösning för alla dina avtalsbehov. Vi har ett brinnande intresse för avtal, mallar och det samarbete som krävs under processen. Vi älskar att ta hand om dina avtal och ge dig fullständig kontroll över alla dina skyldigheter och rättigheter. Detta är vår stolthet och vår passion, och kärnan av vår expertis.

Med Oneflow kan du skapa, samarbeta, signera, analysera och hantera livscykeln för dina avtal i ett och samma verktyg. Du kan diskutera och förhandla ett avtal på ett effektivt och säkert sätt med dina kollegor, kunder, partners och leverantörer, utan att växla mellan applikationer eller skicka e-postmeddelanden fram och tillbaka. Gör ändringar direkt under kundmötet utan att hela tiden behöva gå tillbaka till ditt Word-dokument eller din PDF-fil.

Oneflow meddelar dig om förändringar, status och viktiga avtalshändelser såsom förnyelser och slutdatum. Du kan också automatisera arbetsflöden genom att integrera Oneflow med dina favoritappar eller affärssystem.

Spara tid och arbeta smartare. Oneflow gör avtalsprocessen digital och effektiv. Dessutom ser dina avtal alltid fantastiska ut oavsett enhet.

Oneflow – framtiden för avtal.

Oneflow underlättar för hela företaget.


Öka försäljningen och minska tiden för varje säljcykel. Skapa en smidigare säljprocess och gör det enklare för dina prospekt att signera avtal. Tappa inte ditt momentum!

Till Försäljning

Öka sannolikheten för att anställa rätt person och förenkla rekryteringsprocessen med Oneflow. Dela ett digitalt anställningsavtal så att den jobbsökande enkelt kan signera från valfri enhet.

Till HR

En avtalsprocess som helt och hållet är digital har den fördelen att du aldrig mer behöver mata in data för hand. Få aviseringar om viktiga avtalshändelser och fatta smartare köpbeslut.

Till Inköp

Eliminera risker genom att behandla och lagra all avtalsinformation säkert i en enda applikation. Kontrollera rättigheter och behörigheter. Säkerställ att arbetet med dataskydd (GDPR) fungerar kontinuerligt.

Till IT

Ensure your colleagues always work with the correct version of a template. Access all contracts, communication logs, and audit trails with a few clicks - all in one place.

Till Affärsjuridik

Lätt att komma åt avtalsinformation. Att matcha fakturor och avtal går fort. Med automatiska påminnelser om viktiga händelser missar du aldrig en deadline igen.

Till Ekonomi