Com Hem levererar bredband, tv & play samt telefoni till svenska konsumenter och företag. De är en av Sveriges ledande operatörer med över 2 miljoner anslutna hushåll. Com Hems vision är att ha Sveriges nöjdaste kunder och vill därför som en del i detta förenkla för sina kunder och hitta en modern lösning kring sin avtalshantering. När de kom i kontakt med Oneflow insåg de snabbt att vi kunde hjälpa till med detta och inledde ett samarbete som resulterade i både mindre administration och nöjdare kunder.

Kostsam och tidskrävande process.

Tidigare skapades alla avtal hos Fastighetsägaravdelningen på Com Hem via Word-mallar, som skrevs ut och skickades via post till alla deras kunder. Avtalen blev sedan signerade och tillbakaskickade av kunderna, för att sedan administreras ytterligare av Com Hem. Detta var både en tidskrävande och kostsam process för företaget.

Com Hem fastighetsägaravdelning gjorde därför ett försök med att hitta en modern lösning som underlättade för sina kunder. Detta resulterade i en implementation av en standard e-signaturslösning. Lösningen gjorde det möjligt att skapa PDF-filer av deras Word-dokument för att sedan signeras elektroniskt av kunderna. Detta blev dock inte någon långsiktig lösning, då PDF-filerna blev extremt statiska och oflexibla att använda.

– Vi var tvungna att skapa ett dokument för varje unik affär, vilket resulterade i oändliga mängder av dokument. För att underlätta för våra kunder valde vi att ta hjälp av Oneflow, berättar Andreas Westling, Verksamhetsutvecklare på försäljningsavdelningen på Com Hem.

Full kontroll och snabbare hantering.

Numera skapar Com Hem fastighetsägaravdelning sina avtal via webbaserade mallar och kan enkelt anpassa avtalen efter kundernas behov via produkttabeller. Avtalen skickas sedan vidare till kunden för e-signering och om något är oklart kan kunden enkelt kommentera direkt i avtalet utan att behöva skapa en ny version. Säljarna kan dessutom följa avtalets resa och allt finns sedan säkert samlat i Oneflows arkiv.

– Allt går så mycket snabbare, säljarna har full kontroll på alla sina avtal och kan enkelt se när det är mottaget eller om det är några kommentarer kopplat till avtalet i från kunden. Tack vare den responsiva designen kan de också öppna sina avtal var som helst i både mobil och surfplatta, vilket gör att vi slipper tänka på attestflöden i semestertider, fortsätter Andreas.

Minskad administration och nöjdare kunder.

Tack vare Oneflow sparar Com Hem både tid och pengar och slipper all administration som var kopplad till den tidigare avtalshanteringen. Kommunikationen med deras kunder har också fått en ny kanal, nu kan kunden enkelt starta en konversation direkt i avtalet och behöver inte lyfta luren för att komma i kontakt med Com Hem.

– Vi har på kort tid övergått till att signera våra avtal via Oneflow. Förändringen har minskat vår administration och ökat tempot i våra affärer, men viktigast av allt är att vi upplever att kunderna är väldigt positiva till systemet, avslutar Andreas.

Thank you Andreas Westling, Business Developer at Com Hem for the taking the time to tell your story.

Read the case study in English.