Förenkla ditt månadsbokslut.


Nu slipper du förgäves jaga saknade dokument när du granskar och stämmer av dina konton, särskilt vid bokslut.

Revisionshistorik med varje transaktion.

Oneflow lagrar alla avtal, all tillhörande dokumentation och kommunikation som har ägt rum före och efter varje transaktion – på ett ställe. Du kan lätt komma åt materialet online närhelst du behöver dem – eller när dina revisorer frågar efter dem – utan att behöva jaga efter dina kollegor eller leka detektiv.

Hantera kundförfrågningar effektivt.

Oneflow ger dig all bakgrundsinfo för att hjälpa dig svara på kundförfrågningar eller klagomål på ett effektivare sätt. Motparternas kommunikationslogg och revisionshistorik lagras automatiskt med avtalet, så att du kan se hela processen utan att behöva be någon annan att bli involverad.

Vill du lära dig mer om hur Oneflow förenklar din avtalshantering?

Vi visar gärna en demo av produkten för dig. Säg till om du har några särskilda önskemål.

Boka en Demo

Matcha fakturorna med avtalen.

När du vill kontrollera om en leverantörsfaktura stämmer överens med avtalet, kan du omedelbart hitta avtalet och enkelt jämföra, vilket innebär att du eliminerar dyra fel och överbetalningar. Det här arbetet kan också automatiseras genom att ansluta ditt ERP-system till vårt kraftfulla API.

Nu slipper du mata in data för hand.

Alla viktiga uppgifter i ett avtal, såsom produkter, priser och kundinformation, kan importeras automatiskt till ditt bokföringssystem. Detta sparar mycket arbetstid och minimerar fel på grund av mänskliga faktorn. Du kan automatiskt skapa och skicka dina fakturor när avtalet har signerats.

Eliminera straffavgifter och oönskade förnyelser.

Du kan få automatiska aviseringar och påminnelser vid viktiga avtalshändelser så att du håller koll på viktiga datum som uppsägningstid, förnyelsedatum, förfallodatum m.m. Det gör att företaget kan undvika onödiga kostnader på grund av en dålig avtalshanteringsrutin.

Oneflow underlättar för hela företaget.


Öka försäljningen och minska tiden för varje säljcykel. Skapa en smidigare säljprocess och gör det enklare för dina prospekt att signera avtal. Tappa inte ditt momentum!

Till Försäljning

Öka sannolikheten för att anställa rätt person och förenkla rekryteringsprocessen med Oneflow. Dela ett digitalt anställningsavtal så att den jobbsökande enkelt kan signera från valfri enhet.

Till HR

En avtalsprocess som helt och hållet är digital har den fördelen att du aldrig mer behöver mata in data för hand. Få aviseringar om viktiga avtalshändelser och fatta smartare köpbeslut.

Till Inköp

Eliminera risker genom att behandla och lagra all avtalsinformation säkert i en enda applikation. Kontrollera rättigheter och behörigheter. Säkerställ att arbetet med dataskydd (GDPR) fungerar kontinuerligt.

Till IT

Ensure your colleagues always work with the correct version of a template. Access all contracts, communication logs, and audit trails with a few clicks - all in one place.

Till Affärsjuridik

Lätt att komma åt avtalsinformation. Att matcha fakturor och avtal går fort. Med automatiska påminnelser om viktiga händelser missar du aldrig en deadline igen.

Till Ekonomi