Vanliga frågor

Grunderna

Oneflow är en heltäckande e-avtalsplattform som automatiserar avtalshanteringen för stora och små företag.

E-avtal, eller elektroniska avtal, är ett koncept som utvecklats av Oneflow för att tillåta användare att hantera alla steg i avtalsprocessen på en central plats. Vi gör detta genom att digitalisera hela avtalsprocessen.

Oneflow ger användare möjligheten att skapa, samarbeta, signera, hantera livscykler och analysera avtal och data kopplade till avtal. Användare kan enkelt bjuda in sina intressenter och motparter att delta i avtalsprocessen. All kommunikation spåras i en revisionshistorik. Undertecknande av avtal via Oneflow uppfyller alla rättsliga krav i de flesta delar av världen.

Oneflow är ett verktyg som är utformat för alla företagets avdelningar och används för att göra avtalsprocessens steg enhetliga och därigenom få ett kraftfullt samarbetsverktyg för alla steg i processen. Yrkesverksamma inom försäljning, HR, inköp, ekonomi, avtalsrätt/affärsjuridik och IT använder Oneflow för att automatisera avtalshantering och sparar tid genom att arbeta smartare varje dag.

If you are an existing customer or a trial user, you can find most answers at our Help Center here. For urgent requests, you can also email support@oneflow.com or call us at  +46 (0) 8 517 297 70. For more details about our Service Level Agreement, please visit this page.

För undertecknare eller mottagare

Som mottagare har du fått ett e-postmeddelande med en länk till ett avtal som din motpart vill att du läser igenom, överväger och (förhoppningsvis) signerar. Ett Oneflow-avtal kan vara interaktivt och låta dig fylla i information och göra val direkt i själva avtalet.

Om blir inbjuden till att signera ett avtal är svaret nej, du behöver inte vara en registrerad användare för att öppna avtalet.

När avtalet har signerats av båda parterna kan du ladda ned det signerade dokumentet som en PDF-fil. En kopia av det signerade avtalet skickas också till din inkorg.

Skaffa ett testkonto

När du har skapat ditt konto får du omedelbar tillgång till Oneflow i 14 dagar. Vi ber inte om ditt kreditkort när du startar din testperiod, så känn dig välkommen att prova Oneflow helt kostnadsfritt och utan skyldigheter.

Din testperiod förfaller automatiskt efter 14 dagar. Efter det kan du inte logga in på ditt konto eller använda dina avtal eller mallar. Om du vill exportera några avtal kan du kontakta vår kundsupport för att få tillfällig åtkomst. Du kan också själv exportera dina avtal innan testperioden upphör.

Skapa

Author är Oneflows verktyg för att skapa avtal. Det gör att du kan skapa proffsiga avtal med egna logotyper och egen design, och se till att rätt avtalsversioner och mallar används. Dra-och-släpp-redigering och fördefinierade innehållsmoduler gör det enkelt att skapa snygga, flexibla och säkra HTML-baserade avtalsmallar.

Datafält är platshållare som låter dig kopiera information till flera platser i ett avtal. Det är ett enkelt sätt att automatiskt populera återkommande information i avtalets innehåll, till exempel mottagarens företagsnamn. Det sparar tid och möda då du slipper gå igenom hela avtalet för hand och fylla i återkommande data.

Datafälten kan även användas med integreringar. Du kan till exempel mappa dina datafält i CRM till motsvarande datafält i en avtalsmall och automatisera datainmatningen i varje nytt avtal. På samma sätt kan du föra över värden från datafälten i Oneflow till alla andra system genom vårt API, till exempel CRM och ERP.

Förhandla

Collaborate låter dig påskynda dina avtalsförhandlingar genom att bjuda in alla berörda till att granska, kommentera och godkänna avtalet innan det skickas till dina motparter – på en delad webbplattform, där du kan hantera åtkomsträttigheter och behörigheter för varje deltagare. Få aviseringar och påminnelser när det är din tur och när andra har ändrat i avtalet.

Revisionshistoriken håller koll på alla ändringar och all åtkomst till dina avtal. Oneflow samlar och loggar alla ändringar som görs i ett avtal. Vem gjorde vad och när? Detta är ett mycket effektivare sätt att arbeta än att skicka olika versioner av avtal fram och tillbaka och sedan jämföra innehållet.

Aviseringar skickas varje gång någon annan deltagare har uppdaterat eller ändrat något i avtalet. Du och din motpart kan upprätthålla en öppen dialog och du vet alltid vad som pågår. Närhelst en ändring görs skickas ett e-postmeddelande med en sammanfattning om vilka uppdateringar som gjorts och vem som gjorde dem. Du kan också se en sammanfattning av aviseringarna i Oneflow.

Signera

Sign gör det möjligt att elektroniskt signera ett avtal utan papper och gör det lätt att skriva under från valfri enhet. Avtal signerade via Oneflow är juridiskt bindande i de flesta länder i världen. Det är faktiskt mycket säkrare än bläck på papper. Använd flerfaktorsautentisering för att öka säkerheten, exempelvis SMS och elektronisk identifiering (exempelvis Bank ID).

Ja, det är juridiskt bindande och godtagbart i domstol i de flesta delar av världen, inklusive alla europeiska länder, USA, Australien, Nya Zeeland och de flesta länderna i Asien. En elektronisk signatur eller e-signatur har åtminstone samma juridiska giltighet som en traditionell underskrift på papper.

Vi erbjuder den mest avancerade elektroniska signaturen och den är standardinställningen för verifikation och signering med Oneflow. Din motpart får ett e-postmeddelande med en säker och unik länk till avtalet och kan signera säkert och juridiskt bindande på vilken enhet som helst med ett enda klick. Dessutom erbjuder Oneflow ytterligare autentiseringssätt med SMS och BankID.

Öppna det signerade PDF-dokumentet i Adobe Reader. Du kan ladda ned Adobe Reader här. Överst ser du ett blått band som bekräftar att dokumentet har signerats och du kan öppna signaturpanelen för ytterligare information om certifikatet och dess juridiska giltighet. Se steg-för-steg-instruktioner i bloggen.

Livscykel

Med Lifecycle kan du kategorisera dina avtal, lägga till information om viktiga avtalshänder och spara alla avtal i ett säkert arkiv. Du kan få automatiska påminnelser och notiser enligt avtalens milstolpar. Med vår kraftfulla, inbyggda sökfunktionkan du bokstavligen ”googla” efter ett avtal i Oneflow, eller filtrera efter taggar, platshållare, datum eller nyckelord. Nu slipper du bläddra igenom dina pärmar.

Integrera

Automatisering av dina avtal med Oneflow betyder inte att du måste ändra dina befintliga arbetsrutiner. Sammankoppling innebär att du kan utnyttja dina favoritsystem för att skapa och signera Oneflow-avtal genom att använda Oneflows publika API, webhooks och plug-and-play-integrationer.

Oneflow erbjuder plug-and-play-integreringar med Salesforce, Upsales, Lime, Intelliplan och över 1 000 andra system. Om du har ett egenutvecklat system eller använder en programvara som vi inte redan har en integration till kan du självklart integrera Oneflow själv. Vi tillhandahåller ett öppet REST API och webhooks. Gå direkt till vårt API-dokument här eller läs mer om våra integreringar här.

Säkerhet och dataskydd (GDPR)

Oneflow uppfyller de striktaste kraven när det gäller personuppgifter och följer kraven i dataskyddsförordningen (GDPR). Alla avtal krypteras och all personlig information anonymiseras. Vi garanterar att ingen information någonsin delas med andra parter än de den är avsedd för. Mer information om hur Oneflow efterlever kraven i GDPR hittar du här.

Vår främsta prioritet är att skydda din information. Oneflow körs på ytterst säkra, extremt skalbara och mycket tillförlitliga molntjänster. De uppfyller kraven även för de mest säkerhetsmedvetna organisationerna.

Hittade du inte det du sökte?

Gå till vårt hjälpcenter för mer information.

Hjälpcenter för Oneflow