Analysera


Gain instant insight on the performance across all departments via role-based dashboards.

En central datakälla.

  • Du behöver inte sammanställa avtalsuppgifter från flera källor.
  • Med avtalsanalyser kan du förstå och spåra försäljning, inköp och andra nyckeltal (KPI:er) för företaget såsom cykeltider, avslutsfrekvens, förfallo- och förnyelsestatistik, avtalsintäkter och -utgifter.

Rollbaserade instrumentpaneler.

  • Se alla avtalsaktiviteter på en central plats.
  • Håll koll på vilka som anlitas mest och vilka som hamnat i skymundan i din grupp eller organisation.
  • Information om avtalsengagemang hjälper dig att fatta bättre strategiska beslut.

Få svar på vanliga frågor.

  • Hur lång tid tar det att få ett avtal signerat från att det skapades?
  • När löper avtalen ut? När förnyas de?
  • Hur många av avtalen som skickades förra månaden har undertecknats?
  • Vilka avtalsmallar används mest?
  • Vilket är det totala värdet på alla avtal som tecknats det senaste kvartalet?

Want to see how it works?

Vi visar gärna en demo av produkten för dig. Säg till om du har några särskilda önskemål.

Boka en Demo

Oneflow underlättar för hela företaget.


Öka försäljningen och minska tiden för varje säljcykel. Skapa en smidigare säljprocess och gör det enklare för dina prospekt att signera avtal. Tappa inte ditt momentum!

Till Försäljning

Öka sannolikheten för att anställa rätt person och förenkla rekryteringsprocessen med Oneflow. Dela ett digitalt anställningsavtal så att den jobbsökande enkelt kan signera från valfri enhet.

Till HR

En avtalsprocess som helt och hållet är digital har den fördelen att du aldrig mer behöver mata in data för hand. Få aviseringar om viktiga avtalshändelser och fatta smartare köpbeslut.

Till Inköp

Eliminera risker genom att behandla och lagra all avtalsinformation säkert i en enda applikation. Kontrollera rättigheter och behörigheter. Säkerställ att arbetet med dataskydd (GDPR) fungerar kontinuerligt.

Till IT

Ensure your colleagues always work with the correct version of a template. Access all contracts, communication logs, and audit trails with a few clicks - all in one place.

Till Affärsjuridik

Lätt att komma åt avtalsinformation. Att matcha fakturor och avtal går fort. Med automatiska påminnelser om viktiga händelser missar du aldrig en deadline igen.

Till Ekonomi