Förhandla


Snabba upp förhandlingsprocessen genom att få alla inblandade att samarbeta på en enda plattform.

Från kaos till samarbete

Att hantera avtalsförhandlingar via e-post är smärtsamt för alla inblandade. Det finns inget enkelt sätt att hålla reda på all kommunikation och det är praktiskt taget omöjligt att hålla alla uppdaterade. Dessutom lagras inte avtalskorrespondens via e-post tillsammans med avtalet.

Var är den senaste versionen? Vad har ändrats? Det är inte bara en enda stor röra, du har också förlorat momentum, dina affärer försenas, eller ännu värre, går om intet.

Tänk om du kunde sammanföra alla deltagare – chefer, bolagsjurister, leverantörer, kunder – så att de var tillsammans under förhandlingsprocessen på en delad webbplattform och arbetade på en enda version av avtalet? Tänk om alla kunde göra ändringar direkt i avtalet, med fullständig revisionshistorik? Och alla befinner sig på samma sida eftersom automatiska aviseringar och påminnelser skickas ut till alla när ändringar görs?

Få processen att fungera som en väloljad maskin. En problemfri process minskar klyftan mellan muntliga överenskommelser och undertecknade avtal.

Fördelar med e-signering med Oneflow


Sparar tid för alla.
  • All korrespondens och en komplett revisionshistorik lagras tillsammans med avtalet.
  • Även om du använder din vanliga e-post, importeras en kopia av e-postmeddelandet automatiskt för att lagras tillsammans med avtalet.
  • Godkännare, rådgivare och undertecknare kan göra ändringar direkt i avtalen utan att behöva lämna applikationen.
Inget förlorat momentum.
  • Lägg enkelt till aktörer och delegera signeringsrättigheter i processen för att redigera och revidera avtalen med bara några få klick.
  • Deltagare kan automatiskt informeras och påminnas när det är deras tur eller när det har gjorts ändringar i avtalet.
  • Avtalen är 100 % tillgängliga på mobilen – att vara på resa är inte längre en flaskhals.
Mer korrekta avtal.
  • Fält kan markeras som obligatoriska så att avtalet inte kan signeras innan de har fyllts i.
  • Ange användarrättigheter, lås allt eller delar av innehållet i ett avtal och styr vilka som har lov att göra ändringar.
  • Godkännande- och signeringsflöden kan anges på avtalsmallnivå så att rätt deltagare alltid läggs till varje gång ett avtal skapas från mallen.

Vill du se hur Oneflow fungerar?


Boka en demo för att se hur Oneflow kan förenkla dina affärsprocesser.

Boka en Demo

Oneflow underlättar för hela företaget.


Öka försäljningen och minska tiden för varje säljcykel. Skapa en smidigare säljprocess och gör det enklare för dina prospekt att signera avtal. Tappa inte ditt momentum!

Till Försäljning

Öka sannolikheten för att anställa rätt person och förenkla rekryteringsprocessen med Oneflow. Dela ett digitalt anställningsavtal så att den jobbsökande enkelt kan signera från valfri enhet.

Till HR

En avtalsprocess som helt och hållet är digital har den fördelen att du aldrig mer behöver mata in data för hand. Få aviseringar om viktiga avtalshändelser och fatta smartare köpbeslut.

Till Inköp

Eliminera risker genom att behandla och lagra all avtalsinformation säkert i en enda applikation. Kontrollera rättigheter och behörigheter. Säkerställ att arbetet med dataskydd (GDPR) fungerar kontinuerligt.

Till IT

Ensure your colleagues always work with the correct version of a template. Access all contracts, communication logs, and audit trails with a few clicks - all in one place.

Till Affärsjuridik

Lätt att komma åt avtalsinformation. Att matcha fakturor och avtal går fort. Med automatiska påminnelser om viktiga händelser missar du aldrig en deadline igen.

Till Ekonomi