Skip to content

AI Predict

Förbättra signeringsfrekvensen och upptäck potentiella risker.

Använd kraften i prediktiv analys för att kartlägga användningsmönster, trender och insikter om dina avtal. Få rekommendationer för avtalsändringar och kommentarssvar så att du kan få mer fördelaktiga avtal, undertecknade snabbare.

1. Förbättra din signeringsfrekvens

Förbättra din signeringsfrekvens med rekommendationer baserade på innehållet i ditt avtal och en sentimentanalys av din motparts kommentarer.

2. Upptäck och förebygg risker

Analysera användningsmönster, trender och riskbedömning efter signering för att identifiera och minska risker tidigt.

3. Förbättra dina prognoser

Använd sannolikhetsbedömning i pre-sign-stadiet för att få en bättre uppfattning om vilka avtal i er pipeline som sannolikt kommer att signeras.

Vad kan AI Predict göra?

Pre-sign sannolikhetsvärdering

Post-sign riskbedömning

Bedömning av hög- och lågpresterande avtal

Vägledande rekommendationer

Analys av sentiment hos motparter

AI-paket och funktioner kan komma att ändras och uppgifterna i detta material är endast avsedda för informativt syfte.

Ligg steget före AI-avtalens revolution

Ansök till väntelistan och bli den första att få veta om nya och spännande AI-innovationer från Oneflow.

Ligg steget före AI-avtalens revolution

Ansök till väntelistan och bli den första att få veta om nya och spännande AI-innovationer från Oneflow.
Join the waitlist

*” anger obligatoriska fält