Skip to content

Skapa, granska och analysera avtal med Oneflow AI

Få insikter och spara tid med Oneflows förinlärda AI-paket.

Framtidssäkra dina avtal med Oneflow AI

Från ett till tusentals avtal. Oneflow AI eliminerar inte bara dyrt rutinmässigt avtalsarbete, den minimerar också risken för oklarheter och presenterar snabbt användbar information.

AI Review

Använd AI för att utföra enstaka och storskaliga risk- och efterlevnadsanalyser.

 • Minska riskerna med de avtal ni skickar och signerar
 • Förkorta tiden för granskning av avtal och få en extra uppsättning ögon för att minska risken för mänskliga fel
 • Få en snabb riskanalys och efterlevnadsrapport för hela portföljen

AI Predict

Använd AI för att analysera beteendemönster, trender och insikter om dina avtal.

 • Förbättra signeringsfrekvensen för dina avtal
 • Upptäck och förebygg potentiella risker

AI Assist

Använd vår nya AI Assist för att arbeta snabbare, hantera dina svaga punkter och eliminera fel.

 • Spara tid när du skriver, redigerar och hanterar dina avtal
 • Minska risken med förslag på potentiella förbisedda organisatoriska misstag

AI Import

Använd AI för att snabbt importera och organisera befintliga avtal i Oneflow.

 • Dra nytta av alla Oneflow-funktioner även för avtal som inte tecknats i Oneflow
 • Spara tid genom att importera och lägga till alla organisationsmarkörer för hand

AI Search

Använd AI för att utföra intuitiva och effektiva sökningar bland alla avtal.

 • Spara tid och få mer kontroll
 • Sök snabbt och enkelt i din avtalsportfölj

Vanliga frågor

Finns Oneflow AI tillgängligt på alla språk?

Oneflow AI är optimerad för engelska, men andra språk fungerar med varierande framgång. Om du har specifika frågor eller krav, tveka inte att höra av dig!

Hur använder Oneflow AI min information?

Modellen för AI Review, AI Assist, AI Search och AI Import använder uteslutande dina data och delar inte data med några andra kunder. I de fall aggregerade data krävs i AI Insights anonymiseras data. Tillfälliga data som används i AI Import och AI Review tas bort efter att de har använts. Data lagras endast i EU.

Kan jag begränsa AI-funktionaliteten till vissa användare eller inaktivera den helt?

Oneflow erbjuder anpassad åtkomst- och behörighetshantering som gör att du kan spegla din organisationsstruktur. AI-funktionalitet kan inaktiveras under datahantering i ditt konto. För mer information, vänligen besök vårt hjälpcenter

Använder Oneflow kunddata för att träna AI-modellerna?

Detta beror på funktionaliteten. AI Assist och AI Import tränas inte på dina data. AI Search, AI Review och AI Insights kräver förinlärda modeller, men data delas inte mellan kunderna.

Hur tillförlitligt är det innehåll som genereras av Oneflow AI?

AI-modeller kan göra misstag och genererat AI-innehåll bör inte ersätta yrkesverksamma.

Måste jag vara kund hos Oneflow för att använda AI-paketen?

Ja, AI-paket är endast tillgängliga för Oneflow-kunder.

Är Oneflow AI gratis?

För närvarande kommer de flesta AI-funktioner att lanseras i betaversion, eller vara tillgängliga för utvalda kunder för att testas ordentligt och verifiera noggrannheten.

Ligg steget före AI-avtalens revolution

Ansök om att stå på väntelistan och bli bland de första att få veta om nya och spännande AI-innovationer från Oneflow.

Ligg steget före AI-avtalens revolution

Ansök om att stå på väntelistan och bli bland de första att få veta om nya och spännande AI-innovationer från Oneflow.
Skriv upp dig på väntelistan

*” anger obligatoriska fält

Våra senaste tricks

Företagskultur

10 bästa AI-skrivverktygen 2024

Företagskultur

11 verktyg för hybridarbete du inte klarar dig utan

Avtal

3 tips hur Oneflow minskar kostnaderna innan signering av avtal

Avtal

5 fördelar med automatiserad avtalshantering som kommer att stärka ditt företag

AI-paket och funktioner kan komma att ändras, och uppgifterna i detta material är endast avsedda som information.