Skip to content

press-release

Oneflows månatliga ARR-uppdatering: februari 2023

Oneflows bokslutskommuniké 2022: Rekordhög försäljning trots utmanande tider

Inbjudan till presentation av Oneflows bokslutskommuniké 2022

Oneflow utser Natalie Jelveh till ny CFO

Oneflows delårsrapport Q3 2022: Fokus på europeisk expansion

Inbjudan till Oneflows presentation av Q3 den 11 november

Oneflows delårsrapport Q2 2022: Nytt försäljningsrekord

Inbjudan till Oneflows presentation av Q2 den 12 augusti

Kommuniké från årsstämman i Oneflow

Oneflows delårsrapport Q1 2022: Ett starkt kvartal som välkomnar nya aktieägare

Meddelande om stabiliseringsåtgärder, avslutande av stabiliseringsperiod och utnyttjande av övertilldelningsoption

Inbjudan till Oneflows Q1 presentation den 6 maj