Skip to content

Nyheter & event

Oneflow formar framtidens avtal med den senaste versionen av Open AI:s GPT Turbo

STOCKHOLM, 7 mars, 2023

Oneflow, det Stockholmsbaserade SaaS-bolaget som utvecklar en plattform för avtalsautomatisering, har lanserat en ny funktion som kallas AI Assist. AI Assist använder den senaste versionen av Open AI:s GPT3.5 Turbo-modell för att skapa innehåll i avtal, vilket gör det snabbare att skapa avtal.

Oneflows ambition med AI Assist är att förbättra framtidens avtal. Det demokratiserar avtalsprocessen genom att ge vem som helst möjligheten att skapa avtal på några sekunder med ett kraftfullt och övertygande språk.

“AI Assist har snabbat upp mitt arbete. Jag använder det som inspiration när jag skriver specifika klausuler eftersom det hjälper mig att utforma övertygande avtal och sektioner”, säger Olivia Åman, chefsjurist på Oneflow.

Oneflows AI-funktion gör det möjligt att skapa avtal för en mängd olika användningsområden. Användaren behöver bara ange vilken typ av avtal de vill skapa i prompten, så genereras det med ett klick. Sedan kan de redigera och korrigera innehållet för att få ett utkast de är nöjda med.

Enligt en rapport från 2022 från World Commerce and Contracting säger 60% av chefer och ledare att avtalsautomatisering är en prioritet. Oneflow är en plattform för avtalsautomatisering som automatiserar avtal från skapande och signering, till arkivering och förvaring.

Att skriva ett avtal har varit ett av de mer tidskrävande delarna av avtalsprocessen enligt Olivia. Men att automatisera den biten har inneburit stora fördelar för hennes produktivitet.

“Skrivandet av ett avtal och strukturering av underavsnitten kan ta timmar. Men sedan vi har börjat använda AI Assist har vi kunnat skapa fler avtal med mer gångbara ord och språk snabbare än någonsin”.

Oneflow är ett av många företag som har börjat integrera AI i sina produkter. Du kan läsa mer om AI Assist på Oneflows webbplats.

Om Oneflow

Oneflow är en mjukvaruaktör som utvecklar, säljer och implementerar digitala avtalshanteringssystem. Bolaget anser att avtalshantering idag, både i Europa och globalt, huvudsakligen kännetecknas av manuell och pappers- eller filbaserad avtalshantering. Det innebär en hög grad av tids- och resurskrävande administrationsarbete samt en hög exponering mot mänskliga fel. Genom Bolagets mjukvaruplattform ges företag möjlighet att digitalt hantera avtal före, under och efter signering inom en och samma plattform i syfte att automatisera och effektivisera avtalshanteringsprocessen.

Prev:

Automatisering av avtal: En komplett guide

Next:

7 tips om hur du kan sälja under en lågkonjunktur

Liknande artiklar

Produkt

Obegränsat antal meddelandemallar

Avtal

Digitala avtal: Öka aktieägarvärde i den moderna affärsvärlden

Produkt

Approval Flows: Hur multinationella företag kan använda dem

Avtal

Därför ser 6 av 10 företag redan fördelarna med AI i avtalshantering

Avtal

AI inom avtalshantering: Allt du behöver veta

Avtal

Varför hälften av företagen inser hur AI kan bidra till riskhantering och regelefterlevnad

Produkt

Approval Flows – för internt godkännande

Avtal

Hantering av avtal: Tips för juridiska team