Skip to content

Nyheter & event

Vad orsakar en recession: De 5 främsta orsakerna till en recession

“Vad orsakar en recession” är en rimlig tanke just nu. Vi är på väg in i en, och den kan bli svår. Men den här recessionen är ganska ovanlig. Den kommer efter pandemin, hög inflation och en råvarukris som påverkar stora delar av världen, och allt detta förvärras av den brutala fullskaliga invasionen av Ukraina. 

Som alltid när det kommer till ekonomi och finans, hör vi en hel del ord och fraser som kan verka ganska banala. Det är därför vi är här: för att hjälpa till att avmystifiera vad som orsakar en recession. Vi har till och med lagt in en praktisk ordlista med några av de viktigaste termerna som du kommer att höra mycket under 2023.

1. För mycket utbud, för lite efterfrågan

I den här lågkonjunkturen kan denna regel ha blivit omvänd, men den har varit en tumregel under många lågkonjunkturer. Ta den stora depressionen som exempel.

Efter första världskriget var det ett enormt uppsving för konsumtion när världen kom på fötter igen. Men ingenting är evigt, och detta gällde även på 1920-talet. År 1929 producerades mycket mer varor än vad som faktiskt behövdes, vilket ledde till en kraftig prisnedgång i “C”-delen av B2C, särskilt inom tunga industrier och jordbruksindustrin.

När värdet på dagligvaror sjönk, drabbades företagen. Med tiden ledde detta till den ökända börskraschen den 24 oktober 1929. 

recession

2. Misstag begås

När misstag begås i den finansiella världen kan det få enorma konsekvenser för alla parter. Vi fick ett utmärkt exempel på detta från Storbritannien 2022.

Den brittiska regeringen tillkännagav en rad ofinansierade skattesänkningar för de högst förtjänande. Detta orsakade en kursrusning på pundet, eftersom investerarna fruktade att regeringen inte skulle hantera landets finanser på ett ansvarsfullt sätt. Även när marknaderna lugnade sig förblev pundet volatilt på grund av de vilda svängningar som just hade setts i ekonomin, vilket ledde till en marknadskorrigering, där marknaden föll för att möta den nya verkligheten med det försvagade pundet. Detta ledde till en ökning av räntorna, vilket innebar att människor med bolån drabbades, vilket gjorde att de fick mindre pengar att satsa på ekonomin på annat håll.

Kort sagt, den kroniska misskötseln förvärrade den kommande recessionen och den uppseendeväckande kostnadskrisen i Storbritannien. I dag är världens ekonomier, särskilt de stora, djupt sammanflätade. Så nedgången i Storbritannien kan leda till en recession även på andra håll.

Läs också: Hur du gör din signatur digital: 5 tips som gör dig effektivare

3. En viktig del av ekonomin drabbas av en chock

En enda händelse kan orsaka flera effekter när det gäller ekonomin. Och vi har sett det hända gång på gång. Ta den stora recessionen som exempel.

Det var många saker som ledde till den stora recessionen. Många av dem var systematiska. Men det kan hävdas att den avgörande punkten var att den amerikanska bostadsbubblan sprack. Den orsakades av åratal av slapp och oansvarig utlåning från banker och kreditförmedlare, vilket ledde till att människor lånade mycket mer än de realistiskt sett kunde betala tillbaka. 

När människor fick sina bostäder återtagna ledde det till en enorm nedgång i konsumtionsutgifterna. Eftersom USA är en så stor del av den globala ekonomin fick det återverkningar på andra håll – mest akut i Europa. Där drabbades Tyskland, Spanien och Storbritannien särskilt hårt, medan Grekland, Cypern, Portugal och Irland alla gick i konkurs. Över hela världen drabbades arbetsmarknaderna av en enorm nedgång, och stora stormarknader, som Woolworths, gick omkull. 

Den stora recessionen hade många olika faktorer. Men kraschen på den amerikanska bostadsmarknaden var den avgörande punkten som orsakade recessionen. 

Recession och lågkonjunktur

4. Höga räntor, minskad konsumtion

1979 ledde den iranska revolutionen till en kraftig minskning av produktionen och ökade oljepriser. Det höga oljepriset ledde till högre inflation, vilket ledde till en höjning av räntorna. Detta orsakade, ni gissade det, en recession

Det finns ett par anledningar till varför högre räntor kan orsaka en recession. 

När räntorna är högre har allmänheten sämre möjligheter att låna pengar. Detta gäller inte bara större belopp, som ett hypotekslån eller ett billån, utan även saker som 1 000 euro eller så för en semester eller några små förbättringar av hemmet. 

De sätt på vilka regeringarna lånar är faktiskt inte så olika från allmänhetens sätt att låna. De måste fortfarande övertyga stora multinationella fordringsägare om att de kan betala tillbaka det de lånar. 

Högre räntor leder alltså till att färre lånar eftersom saker och ting blir dyrare. När räntorna höjs räcker till exempel 50 000 euro inte lika långt för att skala upp ett företag som tidigare. 

Detta leder i sin tur till en nedgång i utgifterna – både för konsumenter och myndigheter. Det är viktigt att notera att högre räntor inte alltid förutsäger en recession, men det är en bra indikator. Till exempel; tänk på den åtstramningspolitik som många länder i euroområdet införde i kölvattnet av den stora recessionen.

Läs också: Digitala avtal

5. En stor världshändelse skakar om marknaderna

Stora världshändelser kan vara en viktig faktor för vad som orsakar en recession. Just nu bidrar den fullskaliga invasionen av Ukraina till våra allmänna ekonomiska problem. Men det finns även andra exempel på att detta händer.

Många av oss minns var vi befann oss när nyheterna om attackerna den 11 september 2001 kom. Det var en händelse som förändrade historien, och den hade också en ekonomisk inverkan. New York-börsen, som ligger nära World Trade Center, var stängd i flera dagar, vilket ledde till att den amerikanska dollarn tappade i värde på andra marknader i Europa och Asien.

Detta orsakade en kraftig chock för USA:s ekonomi, särskilt eftersom New York är ett viktigt centrum för den globala ekonomin. Men chocken var kortvarig, eftersom börsen öppnades igen. Sommaren 2002 hade den amerikanska ekonomin i stort sett återgått till det normala.

Detta är ett bra exempel på hur en enskild händelse kan vara en del av orsaken till en recession. Eller, i det här fallet, snarare en chock. Effekterna kan dock vara mer långvariga. Ta den stora depressionen som exempel här igen.

Läs också: Hitta ditt flow med digitala avtal

6. Ordlista om recession

Vi ser en hel del ekonomiska termer som används för tillfället. Men vad betyder de egentligen? Vi har sammanställt en ordlista över dessa termer för att hjälpa dig att förstå mer om vad som orsakar en recession.

  • Ränta – Kostnaden för att låna pengar. Om du till exempel lånar 400 kr till en ränta på 3 % måste du betala tillbaka 412 kr totalt.
  • Inflation – Det är den stora frågan för tillfället. Inflation är i princip ett spårningsmått som används för att hålla reda på den allmänna kostnaden för varor. När inflationen är hög, som för närvarande, kan du inte köpa lika mycket för samma summa pengar.
  • Skulder – Det finns bra och dåliga skulder. Bra skulder kan öka värdet, till exempel om ett företag tar ett lån som en del av en välplanerad uppgradering. Dåliga skulder uppstår när pengar har lånats, men behöver skrivas av.
  • Kvantitativa lättnader – Mer pengar trycks eller skapas för att lätta på trycket i en ekonomi. Om det inte används med försiktighet kan det förvärra situationen.
  • Försörjningskedjor – Det här är de samordnade rutterna för att få något från A till B. En logistisk försörjningskedja får till exempel bananer från träden i Costa Rica till stormarknaderna i Stockholm så snabbt som möjligt. 
  • Produktionskapacitet – Detta är ett mått på den högsta möjliga produktionen av något. I en lågkonjunktur kan den sjunka eftersom det kostar mer att producera varor. 
  • Skattemässiga restriktioner – Detta är ganska vanligt under en lågkonjunktur. Högre inflation, eller inkomstökning, leder till att inkomsttagare betalar en högre procentandel av sin inkomst i skatt. 

Prev:

Signera i telefonen på obekväma ställen

Next:

Vilka företag anställer nu?

Liknande artiklar

Elektroniska signaturer

Vad innebär distanssignering?

Sälj

Topp 10 programvara för digitala säljrum 2024

Avtal

10 bästa sätten att automatisera säljprocessen

Sälj

10 bästa metoder för att använda CRM-system

Företagskultur

Topp 20 effektiva rekryteringsstrategier

Avtal

Att skapa avtal: Den enda guide du behöver

Skolor

Skapa flow i utbildningen: De 10 främsta fördelarna med digitala skolor

Avtal

Vad är molnbaserad avtalshantering?