Se Oneflow in action

Detta kommer du lära dig

  • Skapa och designa avtalsmallar
  • Skicka och spåra ett dokument medan du väntar på e-signatur
  • Hur e-signering fungerar och vad som gör det juridiskt bindande
  • Hur e-avtalsarkiv fungerar
  • Dashboard och analys av alla dina avtal
  • Användningsexempel för försäljning, HR och inköp