Skip to content

AI Review

Få en umiddelbar risikoanalyse og samsvarsrapport for enkeltkontrakter og hele porteføljen.

Reduser risikoen i kontraktene du sender og signerer.

Sørg for at kontraktene inneholder de klausulene og vilkårene som gir best beskyttelse og fordeler for bedriften. Gå gjennom enkeltkontrakter før de sendes eller signeres, og få en umiddelbar masseanalyse av hele arkivet for å utføre automatisk due diligence og redusere risikoen.

Hva kan det brukes til?

AI Review

Gå gjennom individuelle kontrakter og få anbefalinger for å sikre samsvar og få gunstigere vilkår i kontraktene du sender og mottar.
  • Reduser risikoen knyttet til kontraktene du sender og signerer
  • Få raskere kontraktsgjennomgang, og få et ekstra sett med øyne for å redusere muligheten for menneskelige feil

AI Review Plus

Gjennomgå kontraktene dine i bulk for å få en umiddelbar due diligence- og samsvarsrapport for hele porteføljen din.
  • Få en umiddelbar risikoanalyse og samsvarsrapport på tvers av hele porteføljen din
  • Identifiser og trekk ut alle risikable kontrakter umiddelbart
  • Bruk et smart dashbord for å få oversikt over alle kontraktsanalyser

AI-pakker og funksjoner kan endres, og opplysningene i dette materialet er kun ment som informasjon.

Se AI Review i praksis

Oppdag hvordan Oneflow AI sparer deg for tid, penger og administrasjon. Så du kan fokusere på det du gjør best.

Se AI Review i praksis

Oppdag hvordan Oneflow AI sparer deg for tid, penger og administrasjon. Så du kan fokusere på det du gjør best.
Få din demo

"*" indicates required fields

Opt Out