Skip to content

Hva er en digital signatur? En komplett guide for 2024

Digitale signaturer og elektroniske signaturer brukes noen ganger om hverandre, noe som er en vanlig feil. Tenk på digitale signaturer som teknikken signaturen brukes på, og elektroniske signaturer som typen signatur. 

Hva er en digital signatur?

En digital signatur er et virtuelt stempel som beviser hvem som har sendt en digital melding eller fil, og at den ikke har blitt manipulert. Den fungerer som en lås og nøkkel: Avsenderen bruker en hemmelig nøkkel til å lage signaturen, som er en unik kode for den aktuelle meldingen. Andre kan bruke avsenderens offentlige nøkkel til å låse opp og kontrollere signaturen. Hvis koden stemmer overens, betyr det at meldingen er autentisk og ikke har blitt endret.

Dette er avgjørende for sikkerheten og tilliten på nettet, fordi det sikrer at informasjonen kommer fra riktig kilde og ikke har blitt endret etter signering.

Hva er forskjellene mellom en digital signatur og en elektronisk signatur?

  • Forskjellen mellom elektroniske signaturer og digitale signaturer er at en elektronisk signatur er et vidt begrep som refererer til enhver elektronisk prosess som betyr at du godtar et dokument eller en kontrakt, inkludert å klikke på en “Jeg samtykker”-knapp eller skrive navnet ditt i et signaturfelt.
  • En digital signatur er imidlertid en spesiell type elektronisk signatur som bruker krypteringsteknologi for å verifisere signatarens autentisitet og sikre at dokumentet ikke har blitt endret siden det ble signert.

Se tabellen nedenfor!

Digital signaturElektronisk signatur
Digital signatur sikrer integriteten og autoriteten til kontraktene dine.Elektronisk signatur sikrer at signaturen er knyttet til underskriveren.
Digital signatur sikrer at de signerte kontraktene dine er manipulasjonssikre, og forhindrer endringer etter at de er signert.Elektronisk signatur indikerer at underskriveren har til hensikt å godta innholdet som spesifisert i kontrakten.
Digital signatur er en metode for å garantere integritet.Elektronisk signatur er en type signatur.
Digital signatur genereres ved hjelp av programvareteknologi.Elektronisk signatur genereres av underskriveren enten gjennom et klikk på en knapp eller en håndtegnet signatur på en elektronisk enhet.

Hvordan fungerer digitale signaturer?

Digitale signaturer er en matematisk teknikk som brukes til å garantere at en melding eller et stykke data er ekte og intakt. Alle typer data. For oss er det kontrakter, men det kan like gjerne være en e-post eller en banktransaksjon. 

De facto-standarden for oppretting og validering av digitale signaturer kalles Public Key Infrastructure (PKI). I PKI brukes en privat nøkkel til å signere meldingen og en offentlig nøkkel til å validere signaturen. Et sertifikat utstedt av en pålitelig tredjepart, kalt Certificate Authority (CA), brukes som bevis på at innehaveren av den private nøkkelen er den han/hun utgir seg for å være.

Digitale signaturer fungerer på nøyaktig samme måte som håndskrevne signaturer. De er unike for hver enkelt person. Digitale signaturer følger standardformatet for PKI. PKI innebærer at dokumentleverandøren, i dette tilfellet Oneflow, bruker en algoritme til å opprette en tallrekke som kalles nøkler. Det opprettes én offentlig og én privat nøkkel for hver digitale signatur. Den private nøkkelen brukes til å signere, mens den offentlige nøkkelen brukes til å verifisere. 

Hver gang en person signerer et dokument elektronisk, opprettes signaturen ved hjelp av signatarens private nøkkel. Denne oppbevares på en sikker måte av underskriveren. Under signeringsprosessen blir algoritmen til et chiffer som matcher dataene fra underskriveren med det signerte dokumentet og deretter krypterer dem. De krypterte dataene er den digitale signaturen. Signaturen registreres med et dato- og tidsstempel for det aktuelle dokumentet, og hvis det gjøres endringer i dokumentet etter signeringen, er den digitale signaturen ikke lenger gyldig. 

Det er svært viktig å opprettholde integriteten til den digitale signaturen. I henhold til PKI-vilkårene må nøklene opprettes, utføres og lagres på en sikker måte som krever en pålitelig sertifikatmyndighet. Oneflow oppfyller alle PKI-kravene til trygge og sikre digitale signaturer.

Men hva er egentlig et digitalt sertifikat?

Et digitalt sertifikat er et elektronisk dokument som brukes til å bekrefte identiteten til en person, organisasjon eller enhet. Det inneholder informasjon om enheten det tilhører, inkludert offentlig nøkkel, navn og andre identifikasjonsdetaljer. 

Digitale sertifikater brukes til å sikre digitale signaturer som brukes i nettbaserte transaksjoner, for eksempel e-handel, nettbank og sikker e-postkommunikasjon. De brukes også til å sikre nettverkstilkoblinger og til å autentisere brukere som får tilgang til et nettverk. Digitale sertifikater utstedes av pålitelige tredjepartsorganisasjoner, såkalte sertifikatutstedere (CA-er), som verifiserer identiteten til enheten som ber om sertifikatet, og utsteder sertifikatet når verifiseringsprosessen er fullført.

Hva er en Certificate Authority (CA)?

En Certificate Authority (CA) er en betrodd enhet som utsteder digitale sertifikater og bekrefter ektheten til nettsteder eller brukere. Den sørger for sikker kommunikasjon på nettet ved å bekrefte identiteten til de involverte partene og beskytte mot svindel og avlytting. Sertifikatutstedere spiller en avgjørende rolle for sikkerhet og kryptering.

Hvordan oppretter jeg en digital signatur?

Du kan opprette en digital signatur ved hjelp av en rekke programvarealternativer. Hos Oneflow tilbyr vi løsninger for digitale signaturer for mer enn fem ulike typer e-signaturer, og vi har løsninger for hele kontraktshåndteringsprosessen. Hvis du vil vite mer om de ulike typene elektroniske signaturer, kan du lese mer her, eller klikke her for mer informasjon om digitale kontrakter

Oneflow Digital signature create a digital signature

8 fordeler med digitale signaturer

Digitale signaturer er ikke bare sikrere enn tradisjonelle signaturer, de kan også effektivisere arbeidsflyten. Her er noen eksempler på hvordan digitale signaturer kan forbedre arbeidsflyten:

Raskere dokumentbehandling

Tradisjonelle signaturer krever at man skriver ut, signerer, skanner og sender dokumenter via e-post eller post, noe som kan ta lang tid. Med digitale signaturer kan du signere dokumenter umiddelbart, noe som reduserer tiden det tar å behandle dokumenter.

Ekstern signering

Med digitale signaturer kan du signere dokumenter hvor som helst i verden, så lenge du har internettforbindelse. Det betyr at du ikke trenger å være fysisk til stede for å signere dokumenter, noe som gjør det enklere å gjennomføre transaksjoner med kunder og partnere på ulike steder.

Oneflow Digital signature Remote signing

Fordeler med digital signatur: Automatiserte arbeidsflyter

Digitale signaturer kan integreres i automatiserte arbeidsflyter, noe som effektiviserer dokumentbehandlingen og reduserer risikoen for feil. Automatiserte arbeidsflyter kan også sende påminnelser til underskriverne, noe som sikrer at dokumentene signeres i tide.

Økt sikkerhet

Som tidligere nevnt er digitale signaturer sikrere enn tradisjonelle signaturer. De bruker krypteringsteknologi for å verifisere signatarens autentisitet, noe som gjør det vanskelig for forfalskere å lage falske signaturer.

Reduserte kostnader

De kan redusere kostnadene forbundet med utskrift, skanning og postforsendelse av dokumenter. De kan også redusere behovet for fysisk lagring av dokumenter, ettersom de kan lagres elektronisk.

Unikt for deg

Den håndskrevne signaturen er din og bør være vanskelig å kopiere. En digital signatur er enda mer unik. Hver signatur inneholder identifikasjonsinformasjon som er unik for hver enkelt underskriver.

Oneflow Digital signature Remote Uniquely yours handwritten signature

Digitale signaturer er globalt akseptert 

PKI-baserte digitale signaturer er standard for institusjoner, myndigheter og organisasjoner over hele verden, noe som reduserer behovet for å finne opp hjulet på nytt.

Sikret mot manipulering

Når et dokument er signert med en digital signatur, er det forseglet. Eventuelle endringer som gjøres i etterkant, gjør den opprinnelige signaturen ugyldig. Du kan være trygg på at det er nøyaktig det du har avtalt.

Oneflow Digital signature How different industries use digital signatures

Hvordan bruker ulike bransjer digitale signaturer?

Digitale signaturer brukes i en rekke bransjer, blant annet:

Eiendom

De brukes ofte i forbindelse med eiendomstransaksjoner, ettersom de kan gjøre prosessen med kjøp og salg av eiendommer raskere. De reduserer også behovet for fysisk papirarbeid, noe som gjør prosessen mer effektiv.

Helsetjenester

Digitale signaturer brukes i helsevesenet til å signere journaler, resepter og andre viktige dokumenter. De bidrar til å sikre at pasientinformasjonen er sikker og at journalene er korrekte.

Digitale signaturer i banksektoren

Digitale signaturer brukes i banksektoren til å signere låneavtaler, kontoåpninger og andre finansielle dokumenter. De bidrar til å sikre at transaksjonene er sikre og at kundeinformasjonen er beskyttet.

Utdanning

Digitale signaturer brukes i utdanningssektoren til å signere påmeldingsskjemaer, karakterutskrifter og andre viktige dokumenter. De bidrar til å sikre at studentinformasjonen er sikker og at dokumentene er korrekte.

Rådgivning

I konsulentbransjen effektiviserer digitale signaturer kontraktshåndteringen ved å gjøre det mulig for konsulenter og kunder å signere dokumenter elektronisk. Dette eliminerer papirarbeidet og fremskynder signeringsprosessen for oppdragsbrev, tilbud og taushetserklæringer, samtidig som det opprettholder juridisk gyldighet og skaper et revisjonsspor.

Medier/underholdning

Digitale signaturer er avgjørende i medie- og underholdningsbransjen for lisensiering og opphavsrettsforvaltning. Innholdsskapere kan signere kontrakter, bruksrettigheter og distribusjonsavtaler på en sikker måte. Digitale signaturer beskytter immaterielle rettigheter, validerer digitalt innhold og forhindrer uautoriserte endringer eller krenkelser.

Digitale signaturer for finanssektoren

Digitale signaturer brukes i stor utstrekning i finanssektoren til autentisering og autorisering av transaksjoner. De øker sikkerheten i nettbanker, e-handel og mobilbetalinger. Kundene kan signere låneavtaler, investeringskontrakter og andre finansielle instrumenter eksternt på en sikker måte. Digitale signaturer reduserer risikoen for svindel, sikrer samsvar og gir en sømløs kundeopplevelse.

Teknologi

Teknologibransjen er avhengig av digitale signaturer for å sikre programvarens autentisitet og integritet. Utviklere signerer programvarepakker og oppdateringer digitalt for å verifisere at de er ekte og beskytte mot skadelig programvare. Digitale signaturer brukes også i kontrakter, lisensavtaler og beskyttelse av immaterielle rettigheter, noe som bidrar til sikre samarbeid, oppkjøp og partnerskap i teknologisektoren.

Hva er en digital identitet?

En digital identitet refererer til den unike elektroniske representasjonen av en enkeltperson, organisasjon eller enhet på internett. Den omfatter vanligvis personlig informasjon, autentiseringsdata og digitale spor som brukernavn, passord, biometriske data eller annen informasjon som identifiserer en bruker online. Digital identitet er avgjørende for sikre digitale transaksjoner, tilgang til online tjenester og for å bygge tillit i den digitale sfæren.

Gjør din digitale signatur sikker med Oneflow

Signaturen din er like personlig som de tre sifrene på baksiden av bankkortet ditt, så hvorfor ikke sørge for at den digitale signaturen din er like trygg og sikker som bankkontoen din? Med Oneflow kan du gjøre nettopp det. 

En digital signatur fra Oneflow leveres med et signeringssertifikat og digitale signaturforsikringer, slik at du kan være sikker på at den digitale signaturen din er trygg som et hus.

Ofte stilte spørsmål

Hva er infrastruktur for offentlige nøkler?

Public Key Infrastructure (PKI) er et sett med retningslinjer og prosedyrer som er nødvendige for å opprette, lagre og tilbakekalle digitale signaturer (sammen med andre ting). PKI er en tilrettelegger når det gjelder å sikre elektronisk overføring av informasjon som digitale signaturer og andre nettverksaktiviteter. I dette tilfellet bindes den offentlige nøkkelen sammen med identiteten til personer eller organisasjoner (dvs. deres private nøkkel). Bindingen av denne informasjonen skjer gjennom en prosess med registrering og utstedelse av sertifikater fra en Certificate Authority (CA).

Hva er en sertifikatutsteder?

En sertifikatutsteder (CA) er en enhet som lagrer, signerer og utsteder digitale sertifikater. Et digitalt sertifikat bekrefter eierskapet til en offentlig nøkkel. Ettersom digitale signaturer bruker både offentlige og private nøkler, fungerer sertifikatutstederen som en pålitelig tredjepart som verifiserer autentisiteten til et signert dokument. CA-er er vanligvis organisasjoner som er universelt anerkjent som pålitelige når det gjelder å sikre nøkkelsikkerhet, og som er i stand til å levere gyldige digitale sertifikater. CA-en må være godkjent av både enheten som sender dokumentet, og mottakeren som signerer det.

Hvorfor skal jeg bruke en digital signatur?

Du kan bruke en digital signatur av mange forskjellige grunner. For å signere en kontrakt, et dokument, godta et sett med vilkår og betingelser osv. Spesielt i tiden etter covid er det blitt vanskeligere å skaffe seg en skriftlig signatur. Derfor har mange land og globale regioner etablert standarder for e-signatur basert på eksisterende digital signaturteknologi. Det henvises riktignok til lokale standarder, men ved å samarbeide med en PKI og en betrodd sertifiseringsinstans sikrer man at den digitale signaturen kan håndheves og aksepteres i det lokale markedet. Det sikrer også at digitale signaturer bruker en internasjonal og allment akseptert standardteknologi som forhindrer forfalskning eller endringer i et dokument etter at det er signert.

Kan digitale signaturer kopieres?

Kort svar. Nei, det er ikke mulig å kopiere en digital signatur.

Langt svar. Også nei. Forståelse av digitale signaturer bør utdype dette nærmere: En digital signatur er en matematisk teknikk som brukes til å garantere forfatterskapet og integriteten til en melding eller et stykke data. Det kan være hvilken som helst type data. Når det gjelder Oneflow, er det kontrakter, men det kan være hva som helst annet som krever verifisering, for eksempel verifisering av en e-post eller signering av et skjema for å hente en pakke.

Kan digitale signaturer redigeres?

Igjen, nei. Digitale signaturer har et sikkert system på plass for å sikre nøyaktighet og forhindre forfalskning. Dette skyldes igjen at de bruker bransjestandarden PKI og en sertifikatmyndighet.

Er digitale signaturer sikre og trygge?

Ja, digitale signaturer anses generelt som sikre. De er en pålitelig metode for å verifisere ektheten og integriteten til digitale dokumenter, transaksjoner og kommunikasjon. Digitale signaturer bruker kryptografiske algoritmer til å generere unike digitale fingeravtrykk av innholdet som signeres. Disse fingeravtrykkene, som kalles digitale signaturer, er basert på underskriverens private nøkkel og kan verifiseres ved hjelp av den tilhørende offentlige nøkkelen. Denne prosessen sikrer at dokumentet ikke har blitt endret siden det ble signert, og at det faktisk ble signert av den oppgitte avsenderen. Selv om ingen systemer er helt immune mot angrep, er digitale signaturer en robust og allment akseptert sikkerhetsmekanisme for verifisering av digitale datas legitimitet.

Få en demo av Oneflow

Oppdag hvordan digitale kontrakter sparer deg for tid og penger, samtidig som du reduserer det administrative arbeidet.

Få en demo av Oneflow

Oppdag hvordan digitale kontrakter sparer deg for tid og penger, samtidig som du reduserer det administrative arbeidet.
Få din demo
Skriv inn opplysningene dine i skjemaet, så tar vi kontakt med deg innen kort tid.

"*" indicates required fields

Opt out
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Relaterte artikler

Kontrakter

Hva er en kontraktsforpliktelse? Den essensielle guiden

Kontrakter

Alt du trenger å vite om kontraktsmigrering

Kontrakter

Hva er et dokumenthåndteringssystem (DMS)?

Skoler

Hvordan programvare for kontraktshåndtering kommer skoler og lærere til gode

Kontrakter

Kontraktsautomatisering: En komplett guide

Kontrakter

Hvordan kjøpe et verktøy for kontraktsinformasjon

Produkt

Approval flows: Hvordan multinasjonale selskaper kan bruke dem

Salg

Hvordan man booker møter på eventer