Skip to content

Oneflown opas sähköisistä allekirjoituksista

Mitä sähköiset allekirjoitukset ovat?

Sähköinen allekirjoitus on kustannustehokas ja turvallinen tapa saada sähköiset asiakirjat allekirjoitettua nopeasti. Sähköiset allekirjoitukset ovat oikeudellisesti sitovia suurimmassa osassa maailmaa, ja niillä on sama painoarvo ja oikeusvaikutus kuin käsinkirjoitetuilla allekirjoituksilla.

Sähköiset allekirjoituksen oikeudellinen sitovuus riippuu asuinpaikastasi. Sähköiset allekirjoitukset ovat oikeudellisesti sitovia 30 Euroopan maassa, Yhdysvalloissa ja valtaosassa maita muualla maailmassa. Lue lisää aiheesta täältä.

Sähköiset allekirjoitukset voivat myös erota digitaalisista allekirjoituksista. Jos haluat lisätietoja sähköisten allekirjoitusten ja digitaalisten allekirjoitusten eroista, klikkaa tästä.

Sähköisten allekirjoitusten eri tyypit

Oneflow tarjoaa sekä yksinkertaisia (SES) että kehittyneitä sähköisiä allekirjoituksia (AdES). Yksinkertaisella sähköisellä allekirjoituksella on monia eri muotoja, joita ovat mm. seuraavat:

Tavallinen sähköinen allekirjoitus

Tämä on yleisimmin käytetty sähköisen allekirjoituksen muoto, jossa allekirjoitat yhdellä klikkauksella yksityisen, salatun linkin kautta.

Tekstiviesti

Jos haluat kerätä allekirjoituksen tekstiviestillä, allekirjoittajasi vastaanottaa tällöin viestin, jossa on 6-numeroinen koodi, jolla hän vahvistaa henkilöllisyytensä allekirjoittaessaan sopimuksen.

Käsinkirjoitettu allekirjoitus

Käsinkirjoitettu allekirjoitus voi olla kätevä, kun haluat osapuolen allekirjoittavan “samalla laitteella” (esim. suoraan tabletin ruudulle). Tällä menetelmällä voit piirtää tai kirjoittaa allekirjoituksesi, ja sillä on sama oikeusvaikutus kuin tavallisella sähköisellä allekirjoituksella.


Sähköinen tunnistautuminen

Tämän menetelmän avulla sinä ja vastapuolesi voitte allekirjoittaa sopimuksen sähköistä tunnistautumisen avulla. Oneflow toimii yhteistyössä Signicatin kanssa, joka on EU:n ja ETA:n johtava sähköisten tunnisteiden välittäjä ja hyväksytty luottamuspalveluntarjoaja, tarjotakseen turvallisia ja luotettavia sähköisiä tunnisteita ja kehittyneitä allekirjoituksia useissa eri maissa.

Ovatko sähköiset allekirjoitukset turvallisia?

Keskitymme tässä osiossa Eurooppaan. Lyhyesti sanottuna vastaus on kyllä: sähköiset allekirjoitukset ovat turvallisia.

Keskeinen osa eIDAS-järjestelmää on sähköisten allekirjoitusten tunnustaminen päteväksi allekirjoitusmuodoksi. Tämä tarkoittaa, että yksikään EU:n/ETA:n tuomioistuin ei voi hylätä sähköistä allekirjoitusta pelkästään siksi, että se on sähköisessä muodossa.

Kaikki allekirjoitukset eivät kuitenkaan ole samanlaisia, ja asetuksessa määritellään kolme sähköisen allekirjoituksen tasoa: yksinkertainen sähköinen allekirjoitus, edistynyt sähköinen allekirjoitus ja kvalifioitu sähköinen allekirjoitus. Kunkin tason vaatimukset perustuvat alemman tason vaatimuksiin siten, että kvalifioitu sähköinen allekirjoitus täyttää eniten vaatimuksia ja yksinkertainen sähköinen allekirjoitus vähiten.

Lue lisätietoja sähköisten allekirjoitusten laillisesta sitovuudesta täältä.

Mitä etuja sähköisen allekirjoituksen käytöstä on?

Nopeuta allekirjoittamiseen kuluvaa aikaa

Sopimusneuvotteluprosessi voi tulostamisineen, allekirjoittamisineen, postittamisineen jne. viedä päiviä tai jopa viikkoja. Kun vastaanottaja saa asiakirjat, hän toistaa saman prosessin jälleen uudestaan. Tämä edestakainen soutaminen on turhauttavaa ja ennen kaikkea aikaa vievää. Digitaalisten sopimuksien avulla voit tehdä sopimuksen muutamassa minuutissa hyödyntäen sähköistä allekirjoitusta. Jotkin digitaaliset sopimusohjelmistot, kuten Oneflow, mahdollistavat myös sopimuksen muokkaamisen sen lähettämisen jälkeen, joten sinun ei tarvitse uudelleenkirjoittaa ja lähettää sopimusta aina, kun teet muutoksia.

Tarkista ja allekirjoita sopimus missä tahansa

Nykyään maailma on koko ajan liikkeellä ja työt kulkevat mukana paikasta toiseen eri tavalla kuin ennen. Tee siis vastapuolesi kannalta helpoksi tarkistaa ja allekirjoittaa sopimuksesi missä tahansa, millä tahansa laitteella. Internet-yhteyden varassa sopimuksen voit allekirjoittaa sähköisen allekirjoituksen avulla ajasta ja paikasta riippumatta.

Takaa turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus

Siirrä koko sopimuksen allekirjoitusprosessi manuaalisesta prosessista digitaaliseen muotoon, ja vähennä kalliiden virheiden ja oikeudellisten seurausten riskiä. Joillakin digitaalisilla sopimusohjelmistoilla, kuten Oneflowlla, voit asettaa mukautettavia käyttäjäoikeuksia, hyödyntää pankkitunnuksia allekirjoittajan tunnistamiseen ja asettaa itsellesi muistutuksia, jotta huomaat esimerkiksi umpeutuvat sopimukset ajoissa. Sen avulla voidaan myös varmistua allekirjoittajan henkilöllisyydestä ja siitä, että allekirjoitetun dokumentin sisältöä ei ole kukaan muuttanut tai peukaloinut. Näin voidaan välttyä tilanteilta, joissa allekirjoittanut osapuoli yrittäisi jälkikäteen väittää, että dokumenttia olisi muutettu tai vaihtoehtoisesti kiistää edes allekirjoittaneensa dokumenttia alunperinkään.

Hallinnoi ja säilytä dokumentteja helposti

Kun dokumentti on valmiiksi sähköisessä muodossa, sitä on helppo käsitellä ja jakaa tarpeen tullen eteenpäin. Toisaalta dokumentin sisältöä pystytään myös muokkaamaan kätevästi ja reaaliaikaisesti aina tarvittaessa. Allekirjoittamisen jälkeen dokumentit arkistoituvat automaattisesti selkeään ja helposti haettavaan arkistoon, jossa ne ovat aina saatavilla.

  Sähköisen allekirjoituksen luominen ja hallinnointi

  Allekirjoittaminen on vain yksi osa sopimuksen elinkaarta. Oneflown erikoisominaisuus muihin markkinoilla oleviin sähköisiin allekirjoitustuotteisiin verrattuna on se, että se kattaa koko prosessin aina ajasta ennen allekirjoitusta sen jälkeiseen aikaan. Tähän kuuluu mm.

  • Sopimusten luominen asiakirjamallien avulla
  • Yhteistyö sopimuksella osapulten välillä – ennen ja jälkeen lähettämisen
  • Sopimusten tallentaminen arkistoon
  • Sisäisten muistutusten asettaminen (esim. sopimuksen irtisanomisaikoja varten)
  • Sopimusdatan siirto eri järjestelmien välillä 
  Lue Oneflown kattava opas sähköisistä allekirjoituksista

  Mitkä osastot hyötyvät sähköisistä allekirjoituksista?

  Myynti

  Sähköiset allekirjoitukset virtaviivaistavat myyntiprosessia poistamalla fyysisen paperityön ja manuaalisen allekirjoittamisen tarpeen. Myyntitiimit voivat lähettää sopimuksia ja tarjouksia asiakkaille sähköisesti, mikä nopeuttaa käsittelyaikoja. Sähköiset allekirjoitukset parantavat asiakaskokemusta vähentämällä viiveitä ja yksinkertaistamalla allekirjoitusprosessia, mikä lopulta nopeuttaa sopimusten tekemistä ja parantaa tuloksia.

  HR

  Henkilöstöosastot käsittelevät lukuisia allekirjoituksia vaativia asiakirjoja, kuten työ- ja toimeksiantosopimuksia. Sähköiset allekirjoitukset yksinkertaistavat henkilöstöhallinnon työnkulkua mahdollistamalla asiakirjojen digitaalisen allekirjoittamisen, jolloin tulostaminen, skannaaminen ja fyysinen säilyttäminen jäävät pois. Tämä parantaa tehokkuutta, säästää aikaa, vähentää virheitä ja parantaa työntekijän onboarding-kokemusta.

  IT

  IT- ja operatiiviset tiimit käsittelevät useita sopimuksia, kuten palveluntarjoajasopimuksia, palvelutasosopimuksia ja muita operatiivisia asiakirjoja. Sähköisten allekirjoitusten avulla nämä osastot voivat virtaviivaistaa prosessejaan digitalisoimalla asiakirjojen allekirjoittamisen. IT-tiimit voivat hyötyä sähköisistä allekirjoituksista myös silloin, kun ne hakevat hyväksyntää järjestelmämuutoksille, ohjelmistojen käyttöönotoille tai käyttöoikeuksille. Sähköiset allekirjoitukset vähentävät hallinnollisia kuluja, parantavat vaatimustenmukaisuutta (compliance) ja nopeuttavat päätöksentekoa.

  Lakiosasto

  Lakiosastot käsittelevät usein salassapitosopimuksia, oikeudellisia ilmoituksia ja muita lakiasiakirjoja, jotka edellyttävät allekirjoituksia. Sähköiset allekirjoitukset tarjoavat lakitiimille useita etuja; ne nopeuttavat prosessien läpimenoaikoja, parantavat turvallisuutta, luovat selkeitä kirjausketjuja ja pienentävät tulostus-, lähetys- ja varastointikustannuksia. Sähköisen allekirjoituksen ratkaisut sisältävät myös usein kehittyneitä todennus- ja salaustoimenpiteitä, joilla varmistetaan allekirjoitettujen asiakirjojen eheys ja aitous.

  Talousosasto

  Talousosastot käsittelevät erilaisia rahoitussopimuksia, kuten laskuja, ostotilauksia, hankintasopimuksia ja kuluraportteja. Sähköisten allekirjoitusten käyttöönotto yksinkertaistaa talousprosesseja mahdollistamalla digitaalisen allekirjoittamisen, vähentämällä paperityötä ja parantamalla tehokkuutta. Sähköiset allekirjoitukset nopeuttavat myös talousasiakirjojen saatavuutta, parantavat vaatimustenmukaisuutta ja tarjoavat kirjausketjun allekirjoitusten ja hyväksyntöjen seurantaan.

  Mitä eroa on sähköisillä ja digitaalisilla allekirjoituksilla? - Oneflow

  Mitä ottaa huomioon sähköisen allekirjoituksen ohjelmistoa valittaessa?

  Selainpohjainen vs. PDF-pohjainen sopimuksen luominen

  Valitse ohjelmisto, jonka avulla voit luoda sopimuksia dynaamisessa selainpohjaisessa muodossa sen sijaan, että lataisit järjestelmään vain staattisia PDF-tiedostoja. Tästä ominaisuudesta on hyötyä lyhyellä aikavälillä, sillä se helpottaa dokumentin muokkausta ja parantaa yhteistyötä sopimusosapuolten välillä, ja se auttaa myös pitkällä aikavälillä, sillä voit ladata metatiedot kaikista sopimuksistasi ja tehdä dataan perustuvia päätöksiä.

  Usean tiimin kapasiteetti

  Jos eri tiimit käyttävät eri sähköisen allekirjoituksen ohjelmistoja, se voi johtaa isoihin juridisiin ongelmiin. Varmista, että ohjelmistosi pystyy vastaamaan kaikkien tiimien tarpeisiin, ja että se pystyy isännöimään kaikkien eri tiimien sopimusmalleja. On myös tärkeää, että käyttäjäoikeudeuksia pystytään rajaamaan selkeästi eri henkilöiden ja tiimien välillä.

  Yhteistyö ja muokkaus järjestelmässä

  Etätyön myötä on entistäkin tärkeämpää, että voit tehdä yhteistyötä kollegoiden ja vastapuolten kanssa suoraan sopimusohjelmistossa. Oneflown kaltaisen palvelun avulla voit muokata sopimusta livenä suoraan alustalla kollegoiden kanssa, ja jättää siihen sisäisiä tai ulkoisia kommentteja. Samalla voit integroida Oneflown osaksi muita yleisesti käyttämiäsi järjestelmiä, kuten Salesforcea tai HubSpotia, jolloin tiedot sopimukselta päivittyvät aina automaattisesti järjestelmääsi ja toisinpäin kaksisuuntaisen synkronoinnin ansiosta.

  Sopimusarkisto

  Mikäli lähetät sopimuksen eri ohjelmistosta kuin mihin lopulta tallennat sen, lisäät riskiä virheille sopimusprosessissa. Työntekijät voivat unohtaa tallentaa sopimuksensa, säilyttää niitä väärässä paikassa tai jopa unohtaa uusia sopimukset ajallaan. Valitse Oneflown kaltainen ohjelmisto, jossa on automaattinen tallennus, hakukelpoinen arkisto sekä sisäiset muistutukset kaikista sopimusten elinkaaritapahtumista. Järjestelmä muistuttaa sinua automaattisesti, kun on sopimus on umpeutumassa ja vaatii huomiotasi.

  Miten sähköinen allekirjoitus tehdään?

  Sähköinen allekirjoittaminen on helppoa, ja sähköisesti allekirjoitettu dokumentti on aivan yhtä sitova ja samalla tietoturvallisempi kuin perinteisesti kynällä ja paperilla allekirjoitettu sopimus. Sähköisen allekirjoituksen saadaksesi toimi seuraavasti:

  • Lataa tai luo asiakirja: Lataa allekirjoituspalveluun haluamasi asiakirja tai vaihtoehtoisesti luo ensin omasi itse tai valmiista asiakirjamallista Oneflown alustalla
  • Valitse allekirjoittajat: Syötä haluamasi allekirjoittajan tiedot. Voit halutessasi lisätä useita allekirjoittajia ja valita allekirjoitusjärjestyksen. Allekirjoituskutsut lähetetään henkilöille kätevästi sähköpostiin.
  • Odota vahvistusta: Valitsemasi henkilöt saavat allekirjoituskutsut suoraan sähköpostiinsa. Allekirjoituskutsusta he pääsevät helposti esikatselemaan asiakirjaa ja luomaan sähköisen allekirjoituksen. Saat sähköpostiisi ilmoituksen, kun kaikki ovat allekirjoittaneet asiakirjan ja se on valmis ladattavaksi. Oneflown alustalla voit antaa vastapuolellesi myös mahdollisuuden muokata sopimuksen lomakekenttiä tai täyttää omia yhteystietojaan.

  Miksi valita Oneflow sähköiseen allekirjoittamiseen?

  Oneflown avulla saat turvalliset, laillisesti sitovat sähköiset allekirjoitukset. Voit allekirjoittaa yhdellä klikkauksella, hyödyntäen käsin kirjoitettua allekirjoitusta, mobiilivarmennetta tai vahvaa tunnistautumista. Allekirjoitat millä tahansa laitteella, missä tahansa, sillä sopimukset ovat täysin mobiiliresponsiivisia. Oneflown avulla voit allekirjoittaa myös muualla laadittuja sopimuksia.

  Sen lisäksi, että allekirjoittaminen on sujuvaa ja nopeaa, saat myös käyttöösi kaikki Oneflown sopimushallintaominaisuudet. Luo haluamasi sopimus valmiiden asiakirjamallien pohjalta tai aloita tyhjästä – sinä valitset! Kun sisältö on valmiina, syötät vain vastapuolen sähköpostiosoitteen, ja asiakirja lähtee allekirjoitettavaksi silmänräpäyksessä. Näet, kun vastapuoli avaa sopimuksen, jättää sille kommentteja ja allekirjoittaa. Kun sopimus on solmittu, arkistoit sen turvalliseen ja helposti haettavaan arkistoon suoraan Oneflown alustalle, jolloin sinun ei tarvitse murehtia tietoturvasta.

  Voit kokeilla Oneflown premium-ominaisuuksia ilmaiseksi 14 päivän ajan täällä.

  Usein kysyttyjä kysymyksiä sähköisistä allekirjoituksista

  Mitkä ovat sähköisten allekirjoitusten tasot eIDAS-järjestelmän mukaan?

  Kaikki allekirjoitukset eivät ole samanlaisia, ja eIDAS-asetuksessa määritellään kolme sähköisen allekirjoituksen tasoa: yksinkertainen sähköinen allekirjoitus, edistynyt sähköinen allekirjoitus ja kvalifioitu sähköinen allekirjoitus. Kunkin tason vaatimukset perustuvat alemman tason vaatimuksiin siten, että kvalifioitu sähköinen allekirjoitus täyttää eniten vaatimuksia ja yksinkertainen sähköinen allekirjoitus vähiten.

  Ovatko sähköiset allekirjoitukset oikeudellisesti sitovia maassani?

  Yksi käyttäjien useimmin esittämistä kysymyksistä on, ovatko sähköiset allekirjoitukset oikeudellisesti sitovia niissä maissa, joissa he toimivat.

  Ensinnäkin on tärkeää ymmärtää, että vaikka eIDAS-asetuksella luodaan puitteet, joiden avulla yritykset voivat suorittaa turvallisempia liiketoimia kaikissa Euroopan yhtenäismarkkinoiden maissa ja EU:n ja ETA:n alueella, kunkin maan paikallinen lainsäädäntö vaihtelee. Monissa tapauksissa paikallinen lainsäädäntö on eIDAS-asetuksia tärkeämpää, ja lisäksi tätä lainsäädäntöä päivitetään jatkuvasti.

  Oneflow kehittää ja tarjoaa digitaalista sopimusten hallinta- ja automaatiojärjestelmää. Me SaaS-sopimusautomaatioalustan tarjoajana js muut alalla olevat sähköisten allekirjoitusten tarjoajat, emme ole uskottavassa asemassa neuvomaan yksityishenkilöitä tai yrityksiä oikeudellisissa asioissa.

  Se, mitä voimme tehdä, on kertoa, miten Oneflow toimii, miten eri allekirjoitustasot on toteutettu ja millä oletuksilla järjestelmä operoi. Käyttäjänä on sinun tehtäväsi varmistaa, että käytät oikeanlaista allekirjoitusta asiakirjallesi.

  Ovatko Oneflown sähköiset allekirjoitukset eIDAS-asetuksen allekirjoitustasojen mukaisia?

  Oneflow tarjoaa sähköisiä allekirjoituksia yksinkertaisella (Simple Electronic Signature, SES) ja edistyneellä tasolla (Advanced Electronic Signature, AdES).

  Yksinkertaisella tasolla ei ole muita vaatimuksia kuin “sähköisessä muodossa olevat tiedot, jotka on liitetty muihin sähköisessä muodossa oleviin tietoihin tai loogisesti liitetty niihin, ja joita allekirjoittaja käyttää allekirjoittamiseen” (eIDAS 3 artikla). Kaikki yksinkertaiset allekirjoituksemme täyttävät tämän ja paljon muuta. Keräämme myös useita datapisteitä kutakin allekirjoitusta varten, mikä tekee yksinkertaisestakin tasosta monissa tapauksissa turvallisemman kuin perinteinen käsinkirjoitettu allekirjoitus.

  Edistyneellä tasolla asetetaan tiukat vaatimukset allekirjoittajan tunnistamiselle ja allekirjoitusvälineiden valvonnalle. Oneflowssa tämä hoidetaan erilaisilla sähköisen tunnistamisen tavoilla, joita voidaan käyttää allekirjoittamiseen. Lisäksi sisällytämme allekirjoitettuun sopimukseen myös varsinaisen allekirjoituksen, jonka sähköisen tunnistamisen tarjoaja on antanut meille, jotta se voidaan myöhemmin tarkistaa ja validoida.

  Kuten edellisessä kohdassa mainittiin, Oneflow ei tarjoa oikeudellista neuvontaa eikä voi kertoa, minkä tyyppistä allekirjoitusta tarvitset juuri sinun tapauksessasi (asiakirjan tyyppi ja olosuhteet).

  Mitä eroa on sähköisen sinetin ja sähköisen allekirjoituksen välillä?

  Sinettien oikeudellinen kehys ja tekninen toteutus ovat useimmissa suhteissa samanlaiset kuin allekirjoitusten. Tärkein ero näiden kahden välillä on se, että allekirjoitus edellyttää allekirjoittajan oikeudellista aietta, mikä ei päde sinettien kohdalla.

  Allekirjoitusten kolme tasoa, SES, AdES ja QES, ovat olemassa myös sineteissä, ja ne on hieman hämäävästi nimetty samoiksi: yksinkertainen sähköinen sinetti (SES), kehittynyt sähköinen sinetti (AdES) ja kvalifioitu sähköinen sinetti (QES).

  Mitkä ovat kolme sähköisen allekirjoituksen tyyppiä?

  Sähköisiä allekirjoituksia on eIDAS-asetuksen mukaan erityyppisiä tai -tasoisia: SES (yksinkertainen sähköinen allekirjoitus), AdEs (kehittynyt sähköinen allekirjoitus) ja QES (kvalifioitu sähköinen allekirjoitus).

  SES (yksinkertainen sähköinen allekirjoitus)

  Suomen ja EU:n lainsäädännön mukaisesti sähköisellä allekirjoituksella tarkoitetaan “sähköisessä muodossa olevaa tietoa, joka on liitetty tai loogisesti yhdistetty muuhun sähköisessä muodossa olevaan tietoon, ja jota allekirjoittaja käyttää allekirjoittamiseen” (eIDAS-asetuksen 3 artikla

  Koska laissa ei ole säädetty erityisiä turvallisuusvaatimuksia, tällaisen allekirjoituksen oikeudellista arvoa ei voida määrittää arvioimatta yksittäistapauksessa käytettyä menetelmää ja turvallisuutta.

  AdEs (kehittynyt sähköinen allekirjoitus)

  Kuten nimestä voi päätellä, kyseessä on kehittynyt allekirjoitusmuoto, joka tarjoaa enemmän turvallisuutta kuin yksinkertainen sähköinen allekirjoitus. Sillä voidaan myös tunnistaa asiakirjan allekirjoittanut henkilö.

  Tämäntyyppisen sähköisen allekirjoituksen avulla voidaan havaita, jos joku on peukaloinut allekirjoitusta sen jälkeen, kun allekirjoittaja on laittanut sen asiakirjaan. Nämä allekirjoitukset tehdään turvallisiksi kryptografisten avainten avulla.

  eIDAS-asetuksen mukaan kehittyneellä sähköisellä allekirjoituksella tarkoitetaan “sähköistä allekirjoitusta, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

  se liittyy yksiselitteisesti allekirjoittajaan;
  kaikki osapuolet pystyvät tunnistamaan allekirjoittajan;
  se olisi luotava käyttämällä sähköisen allekirjoituksen luontitietoja, joita allekirjoittaja voi suurella varmuudella käyttää yksinomaisessa valvonnassaan.”. Ja
  se on liitetty sillä allekirjoitettuihin tietoihin siten, että kaikki myöhemmät muutokset tietoihin ovat havaittavissa.

  QES (hyväksytty sähköinen allekirjoitus)

  eIDAS-asetuksessa hyväksytty sähköinen allekirjoitus määritellään kehittyneeksi sähköiseksi allekirjoitukseksi, joka on luotu hyväksytyllä sähköisen allekirjoituksen luomisvälineellä, joka perustuu hyväksyttyyn sähköisten allekirjoitusten varmenteeseen”.

  Nämä allekirjoitukset ovat kehittyneitä sähköisiä allekirjoituksia, mutta niiden on noudatettava tiettyjä EU:n standardeja. (eli ne perustuvat ns. hyväksyttyyn varmenteeseen), mikä tarkoittaa, että ne tarjoavat kehittyneisiin vastineisiin verrattuna lisäsuojatoimia.

  Tämä allekirjoitus luodaan laitteella, joka on suunniteltu erityisesti sähköisten allekirjoitusten luomiseen. Tuomioistuimen on yleensä myönnettävä näille varmenteille sama oikeudellinen arvo kuin käsin kirjoitetulle allekirjoitukselle.

  Lyyti

  3x nopeampi sopimusprosessi
  Yhdenmukaiset prosessit koko yrityksessä
  Yksi digitaalinen sopimusten hallintajärjestelmä kaikille

  “Oneflown rooli on meille ennen kaikkea tehdä sopimusten parissa työskentely mahdollisimman sujuvaksi ja minimoida siihen kuluva aika.”

  Tuuli Halsvaha

  Legal Counsel

  Lyyti

  MySpeaker

  Oneflow koko yrityksen käytössä
  Satoja sopimuksia kuukaudessa
  Salesforce & Google Workspace integraatiot käytössä

  “Ennen kaikkea nostaisin Oneflown etuina helppokäyttöisyyden, muokattavuuden sekä visuaalisuuden. Käyttö on helppoa ja olen kuullut siitä pelkästään positiivista palautetta kaikilta niiltä, jotka ovat alustaa hyödyntäneet.”

  Sebastian Wardi

  Liiketoimintajohtaja

  MySpeaker

  Merkkipaalu verkkolomakepalveluille

  6x Enemmän asiakkaita vuosittain
  Tuhansia Tunteja säästetty
  10x Nopeampaa luoda tili

  “Me rekisteröimme tuhansia uusia asiakkaita vuosittain. Asiakkuuksien määrä on hurja, ja me hyödymme verkkolomakkeiden käytöstä monella tapaa.”

  Heli Laakso

  Asiakkuuspäällikkö

  STARK

  Flowlife

  5x enemmän kontrollia sopimuksista
  3x nopeampi rekrytointiprosessi
  4x tehokkaammat sopimusprosessit

  “Jos et käytä saatavilla olevia helppokäyttöisiä työkaluja, matkasi menestykseen on pidempi. On todella vaikeaa tulla ammattiurheilijaksi tai johtaa menestyvää yritystä. Kaikki tarvitsevat apua, joten kannattaa käyttää niitä työkaluja, jotka helpottavat tätä matkaa.”

  Lucas Wasniewski

  Toimitusjohtaja & perustaja

  Flowlife

  Budbee

  ”Haluamme olla yksi suurimmista yrityksistä markkinallamme. Meille Oneflow on täydellinen kumppani, jonka kanssa kasvaa yhdessä.”

  Olle Hamskär

  Head of Key Account Management

  Budbee

  Lisää artikkeleita

  Henkilöstö & kulttuuri

  10 askelta menestyksekkään hankintastrategian luomiseen

  Sopimukset

  Tekoäly ja sopimusanalytiikka

  Hankinta

  Mitä sähköinen hankinta on ja mitä hyötyä siitä on yrityksellesi?

  Sopimukset

  Kuinka vähentää kustannuksia allekirjoitusta edeltävässä vaiheessa Oneflown avulla?

  Turvallisuus

  5 vaarallista kyberturvallisuusvirhettä, joita yritykset tekevät

  Sopimukset

  Mikä on implisiittinen suostumus?

  Sähköinen allekirjoitus

  Miten tehdä digitaalinen allekirjoitus turvallisesti?

  Sopimukset

  Miten löytää oikea työkalu sopimusten tarkistamiseen?