Skip to content

Säkerhet

5 farliga cybersäkerhetsfel som företag gör och hur man undviker dem

Cybersäkerhet är viktigare än någonsin i en tid av modern vetenskap och snabbt växande digital teknik. I dag är företag av alla storlekar över hela världen sårbara för cyberattacker. Dessa grymma cyberattacker leder till stulna uppgifter, ekonomiska förluster och ryktesspridning.

Därför är det ett måste för företag att vara medvetna om dessa 5 farliga cybersäkerhetsfel för att hålla sina data skyddade. Cyberattacker är illvilliga försök som görs av hackare för att förstöra viktig information. En lyckad cyberattack kan vara förödande för ditt företag och även för konfidentiella uppgifter. Det kan skada ditt företags rykte och hackare kan missbruka eller sälja dina viktiga uppgifter för att tjäna lite pengar.

Inget företag är säkert mot cyberhot i dagens tid. Dessutom avslöjade cybersäkerhetsprognosmakare att cyberattacker kommer att öka och förväntas kosta 10,5 biljoner dollar årligen fram till 2025.

Tyvärr är många företag fortfarande inte så medvetna om skyddstekniker för att hålla sig säkra från hackare. Följaktligen gör de farliga cybersäkerhetsmisstag som kan göra dem utsatta för dessa hot. För att förhindra sådana hårda dataförluster eller dataskurar är det nu dags att ta steget och vidta tillräckliga åtgärder för att skydda dina företagsdata.

En av de bästa utgångspunkterna är att veta vad man inte ska göra för att undvika att skadas av en cyberattack. Att ha kunskap om dessa 5 farliga cybersäkerhetsmisstag kommer att hjälpa dig mycket.

Här är de fem farligaste cybersäkerhetsmisstagen som ditt företag bör undvika:

1. Ignorera programuppdateringar

Att förlita sig på föråldrad programvara och att inte uppdatera den är ett av de fem farliga cybersäkerhetsmissarna. Att ignorera eller förneka att hålla säkerhetsprogramvaran uppdaterad är det största misstaget som företag gör när det gäller att vidta försiktighetsåtgärder mot en säkerhetsöverträdelse. Många företag ser uppdateringar som en olägenhet och förstår inte vikten av att hålla sin programvara uppdaterad.

Att inte uppdatera säkerhetsprogramvaran kan dock göra företagen sårbara för kända säkerhetsbrister. Detta gör det lättare för cyberkriminella att få tillgång till deras system.

För att undvika detta misstag bör företag se till att installera alla programvaruuppdateringar så snart de blir tillgängliga. Detta inkluderar uppdateringar för operativsystem, program och säkerhetsprogram. Dessutom bör företagen snabbt installera uppdateringar genom att införa ett automatiserat uppdateringssystem.

2. Ingen utbildning av de anställda

Ett annat vanligt cybersäkerhetsfel som företag gör är att de inte utbildar sina anställda i hur de ska känna igen och reagera på cyberhot. Outbildade anställda som inte kan känna igen nätfiskebedrägerier kan lätt bli offer för många cyberattacker som börjar med sådana nätfiskebedrägerier.

För att undvika det här misstaget bör företag ge regelbunden cybersäkerhetsutbildning till alla anställda. Utbildningen bör omfatta ämnen som hur man känner igen nätfiskebedrägerier, hur man skapar starka lösenord och hur man rapporterar misstänkt aktivitet. Dessutom bör företagen ha en tydlig policy för hur de anställda ska hantera känslig information och konsekvent tillämpa denna policy.

3. Användning av svaga lösenord

Att använda svaga lösenord är ett annat farligt cybersäkerhetsfel som företag gör. Många anställda använder enkla, lätt gissbara eller vanliga lösenord, som kan knäckas av cyberbrottslingar på några sekunder. Detta kan ge cyberkriminella tillgång till känsliga företagsdata och utsätta företaget för risker.

För att undvika det här misstaget bör företagen tillämpa strikta lösenordspolicyer. Det innebär bland annat att de anställda måste skapa starka lösenord som innehåller en blandning av bokstäver, siffror och symboler, och att de regelbundet ändrar sina lösenord. Dessutom bör företagen införa tvåfaktorsautentisering, vilket innebär att användarna utöver sitt lösenord måste ange ytterligare information, t.ex. en kod som skickas till deras telefon.

5 farliga cybersäkerhetsfel som företag gör och hur man undviker dem

4. Att inte säkerhetskopiera data

Ett annat vanligt cybersäkerhetsfel som företag gör är att de inte säkerhetskopierar sina data. Cyberattacker som utpressningstrojaner kan låsa företagets data och göra dem otillgängliga tills en lösensumma betalas. Om företaget inte har en säkerhetskopia av dessa data kan det inte ha något annat val än att betala lösensumman.

För att undvika detta misstag bör företagen införa ett regelbundet säkerhetskopieringssystem. Detta bör innefatta säkerhetskopiering av alla viktiga uppgifter till en extern plats, t.ex. en molnbaserad tjänst eller en fysisk säkerhetskopieringsenhet. Dessutom bör företagen testa sitt säkerhetskopieringssystem regelbundet för att se till att det fungerar korrekt.

5. Att inte anställa en säkerhetsansvarig

Slutligen är ett av de största misstagen som företag gör att de inte anlitar en cybersäkerhetsexpert. Många företag tror att de kan hantera sina cybersäkerhetsbehov internt, men sanningen är att cybersäkerhet är ett komplext område som ständigt utvecklas. Utan ett team av dedikerade utvecklare kan företagen lämna sig själva öppna för ett brett spektrum av cyberhot.

För att undvika detta misstag bör företagen anställa en cybersäkerhetsexpert eller samarbeta med en tredjepartsleverantör som kan erbjuda expertis inom cybersäkerhet. Denna yrkesman bör ha erfarenhet av att identifiera och reagera på cyberhot och bör kunna ge vägledning om bästa praxis för cybersäkerhet.

Summering

Det är viktigt att notera att även om det finns många risker som är förknippade med att vara på nätet, kan du skydda dig själv genom att anta säkra vanor. Om något verkligen verkar vara för bra för att vara verkligt är det förmodligen det. Lyckligtvis behöver det inte vara komplicerat att införa bästa praxis för cybersäkerhet.

En bra utgångspunkt är att förstå de 5 farliga cybersäkerhetsmissarna och undvika att göra dem. Genom att bedöma om du begår några fel och genomföra nödvändiga ändringar kan du skydda ditt företag.

Om du är osäker på säkerheten i ditt företag eller på var du ska börja är det klokt att söka professionellt stöd för att minimera cybersäkerhetsriskerna. Cybersäkerhet är en viktig fråga för företag av alla storlekar och sektorer. Genom att undvika de 5 farliga cybersäkerhetsmisstag som lyfts fram i den här artikeln kan företag förbättra sitt skydd mot cyberhot.

Prev:

Varför behövs digitala kontrakt för HR-avdelningar?

Next:

Avtalets år: 2022 rapport

Liknande artiklar

Elektroniska signaturer

Vad innebär distanssignering?

Sälj

Topp 10 programvara för digitala säljrum 2024

Avtal

10 bästa sätten att automatisera säljprocessen

Sälj

10 bästa metoder för att använda CRM-system

Företagskultur

Topp 20 effektiva rekryteringsstrategier

Avtal

Att skapa avtal: Den enda guide du behöver

Skolor

Skapa flow i utbildningen: De 10 främsta fördelarna med digitala skolor

Avtal

Vad är molnbaserad avtalshantering?