Skip to content

Elektroniska signaturer

Hur säker är en e-signatur jämfört med PDF-filer?

Har du någonsin undrat: hur säker är en e-signatur jämfört med PDF-filer? Då behöver du inte undra längre! I den här artikeln kommer vi att göra en djupdykning i e-signaturer och PDF-filer, deras säkerhetsfunktioner och hur de kan jämföras när det gäller säkerhet. Så spänn fast dig och gör dig redo för en spännande resa när vi svarar på frågan: hur säker är en e-signatur jämfört med PDF-filer?

Det viktigaste inom e-signatur jämfört med PDF-filer

Vad är en e-signatur?

E-signaturer, även kallade elektroniska signaturer, är elektroniska symboler, ljud eller processer som fästs vid ett elektroniskt meddelande, dokument eller avtal för att visa att innehållet accepteras eller godkänns. E-signaturer gör det möjligt för parterna att underteckna dokument virtuellt, när som helst och var som helst, utan behov av fysiska dokument och manuella signaturer.

Användningen av e-signaturer har blivit alltmer populär på senare år, särskilt i och med att distansarbete och virtuellt samarbete har blivit allt vanligare. E-signaturer är juridiskt bindande i de flesta länder och erkänns som en giltig form av signatur av många organisationer och institutioner.

Det finns olika typer av e-signaturer, t.ex. click-to-sign, maskinskrivna signaturer och digitala signaturer. Click-to-sign är den vanligaste formen av e-signatur och innebär att man klickar på en knapp eller kryssruta för att godkänna innehållet i ett dokument. Maskinskrivna signaturer innebär att ett namn eller initialer skrivs in i ett angivet fält, medan digitala signaturer innebär att ett säkert digitalt certifikat används för att underteckna ett dokument.

Läs också: En grundläggande guide om elektroniska signaturer och vad som gör dem lagliga

how secure is an electronic signature compared to PDFs - Oneflow

Vad är en PDF-fil?

PDF (Portable Document Format) är ett filformat som används för att presentera och utbyta dokument på ett tillförlitligt sätt, oberoende av programvara, hårdvara och operativsystem. PDF-filer behåller den ursprungliga layouten, teckensnitten och färgerna i ett dokument oavsett vilken plattform det visas på, vilket gör dem till ett populärt filformat för att dela viktiga dokument.

PDF-filer används ofta inom olika branscher, t.ex. juridik, ekonomi och sjukvård. De används ofta för kontrakt, fakturor och andra viktiga dokument som kräver en hög nivå av noggrannhet och säkerhet. PDF-filer kan också lösenordsskyddas och krypteras för att säkerställa att endast behöriga personer kan komma åt innehållet i dokumentet.

PDF-filer kan skapas med hjälp av olika program, t.ex. Adobe Acrobat, Microsoft Word och Google Docs. När PDF-filerna har skapats kan de enkelt delas via e-post eller andra onlineplattformar, vilket gör dem till ett bekvämt och effektivt sätt att utbyta dokument. Så hur säker är en e-signatur jämfört med PDF-filer? Hur säker är en e-signatur jämfört med PDF-filer? Låt oss börja med att titta på e-signaturer.

Så vad ligger bakom en e-signatur?

Elektroniska signaturer, eller e-signaturer, har revolutionerat vårt sätt att underteckna och dela dokument. De erbjuder ett snabbt, säkert och bekvämt sätt att signera dokument utan att behöva skriva ut, skanna eller posta dem. E-signaturer används i stor utsträckning inom olika branscher, t.ex. finans, hälso- och sjukvård samt fastighetsbranschen. Men hur fungerar e-signaturer och vilken teknik ligger bakom dem?

Digitala signaturer och kryptering

En av de viktigaste säkerhetsfunktionerna i E-signaturer är digitala signaturer och kryptering. Digitala signaturer använder en matematisk algoritm för att verifiera äktheten och integriteten hos elektroniska dokument. Det innebär att signaturen är unik för undertecknaren och inte kan replikeras eller förfalskas. Digitala signaturer säkerställer också att dokumentet inte har ändrats eller manipulerats sedan det undertecknades.

Kryptering, å andra sidan, använder en komplex algoritm för att skydda innehållet i dokumentet från obehörig åtkomst. Kryptering omvandlar dokumentet till en kod som endast kan dechiffreras med rätt nyckel. Detta säkerställer att dokumentet förblir konfidentiellt och säkert, även om det hamnar i fel händer.

Tillsammans gör digitala signaturer och kryptering E-signaturer säkra och manipuleringssäkra. De ger en säkerhetsnivå som inte är möjlig med traditionella pappersbaserade signaturer.

Säkerhet för e-signaturer: Är elektroniska signaturer säkra?

Leverantörer av tjänster för elektroniska signaturer använder olika autentiserings- och verifieringsprocesser för att säkerställa legitimiteten hos de parter som undertecknar dokumentet. Dessa processer kan omfatta e-postverifiering, lösenordsskydd eller biometrisk autentisering, t.ex. fingeravtryck eller ansiktsigenkänning.

E-postverifiering innebär att ett e-postmeddelande skickas till undertecknarens e-postadress med en unik länk som denne måste klicka på för att bekräfta sin identitet. Lösenordsskydd innebär att undertecknaren måste ange ett lösenord innan dokumentet kan undertecknas. Biometrisk autentisering använder undertecknarens unika fysiska egenskaper, t.ex. fingeravtryck eller ansikte, för att verifiera dennes identitet.

Dessa åtgärder gör det svårt för obehöriga att underteckna eller ändra ett dokument. De ger också en viss försäkran om att undertecknaren är den han eller hon utger sig för att vara och att dokumentet inte har manipulerats.

Sammanfattningsvis är e-signaturer ett säkert och bekvämt sätt att underteckna och dela dokument. Tekniken bakom e-signaturer, inklusive digitala signaturer, kryptering och autentisering, garanterar att dokumenten är säkra, manipuleringssäkra och legitima. I takt med att fler företag och organisationer börjar använda e-signaturer kommer tekniken att fortsätta utvecklas för att möta den växande efterfrågan på säker och effektiv dokumentsignering. Så hur säker är en e-signatur jämfört med PDF-filer? Vi har tittat på e-signaturer, nu ska vi titta på PDF-filer.

Läs mer här: Utforska de olika typerna av elektroniska signaturer

how secure is an e-signature compared to PDFs - Oneflow

Och en PDF…?

Lösenordsskydd

Lösenordsskydd är en av de vanligaste säkerhetsfunktionerna i PDF-filer. Med lösenordsskydd kan användare begränsa åtkomsten till ett dokument genom att kräva ett lösenord för att öppna eller redigera filen. Lösenord kan också ställas in så att de upphör att gälla efter en viss tid, vilket säkerställer att dokumentet förblir säkert även efter att det har delats.

Kryptering och certifikatsäkerhet

PDF-filer kan krypteras för att skydda innehållet i dokumentet från obehörig åtkomst eller ändring. Kryptering använder en komplex algoritm för att förvränga innehållet i dokumentet, vilket gör det svårt för obehöriga att läsa eller ändra filen. Certifikatsäkerhet, å andra sidan, använder digitala certifikat för att verifiera äktheten hos de parter som har åtkomst till dokumentet.

Lagar och förordningar om e-signaturer

Många länder har antagit lagar och förordningar för att juridiskt erkänna och acceptera e-signaturer som juridiskt bindande. I USA utgör Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (ESIGN) och Uniform Electronic Transactions Act (UETA) en rättslig ram för användningen av e-signaturer. I Europa ger eIDAS-förordningen en liknande rättslig ram för e-signaturer.

PDF-överensstämmelse och säkerhetsstandarder

PDF-standarder som PDF/A och PDF/X är utformade för att säkerställa att PDF-dokument uppfyller specifika krav för arkivering och utskrift. Genom att följa dessa standarder säkerställs att dokumentets integritet bibehålls över tid. Dessutom måste PDF-dokument uppfylla olika säkerhetsstandarder som ISO 32000 och ISO 19005 för att säkerställa dokumentets konfidentialitet, integritet och tillgänglighet.

Hur säker är en e-signatur jämfört med en PDF-fil? Låt oss titta på säkerhetsaspekterna.

Läs också: Att förstå B2B-avtal: Vad du behöver veta

how secure is an e-signature compared to PDFs - Oneflow

Säkerheten för e-signatur jämfört med PDF-filer

Sårbarheter och hot

Även om e-signaturer och PDF-filer har robusta säkerhetsfunktioner är de inte helt immuna mot sårbarheter, hot och attacker. Vanliga sårbarheter är svaga lösenord, nätfiskeattacker och skadlig kod. En fördel när det kommer till e-signatur jämfört med PDF-filer, är när det gäller autentisering och verifiering, vilket gör dem säkrare mot attacker.

Fördelar och nackdelar

Både e-signaturer och PDF-filer har fördelar och nackdelar. E-signaturer erbjuder bekvämlighet, snabbare handläggningstider och minskade kostnader i samband med traditionell pappersbaserad signering. PDF-filer, å andra sidan, erbjuder dokumentintegritet och kompatibilitet över flera plattformar. Användningen av e-signaturer kan dock begränsas av tillgången till internetuppkoppling och behovet av validering, medan PDF-filer kan begränsas av lösenordsdelning och obehörig åtkomst.

Sammanfattningsvis

Så hur säker är en e-signatur jämfört med PDF-filer? E-signaturer och PDF-filer har robusta säkerhetsfunktioner som gör dem säkra för signering och delning av dokument. Valet mellan e-signaturer och PDF-filer beror dock till stor del på användarnas behov och preferenser. Medan e-signaturer erbjuder bekvämlighet och snabbare handläggningstider, erbjuder PDF-dokument dokumentintegritet och kompatibilitet över flera plattformar. Så nästa gång du behöver signera ett dokument, oavsett om det är en e-signatur eller en PDF, se alltid till att du använder säkra och globalt accepterade standarder för att skydda dina dokument från sårbarheter, hot och attacker.

Prev:

Att förstå B2B-avtal: Vad du behöver veta

Next:

Hur gör man en digital signatur säker och trygg?

Liknande artiklar

Avtal

10 bästa sätten att automatisera säljprocessen

Sälj

10 bästa metoder för att använda CRM-system

Företagskultur

Topp 20 effektiva rekryteringsstrategier

Avtal

Att skapa avtal: Den enda guide du behöver

Skolor

Skapa flow i utbildningen: De 10 främsta fördelarna med digitala skolor

Avtal

Vad är molnbaserad avtalshantering?

Avtal

De 4 största fördelarna med SaaS-avtalshantering

Avtal

Varför avtalsgranskningar är viktiga för ditt företag