Skip to content

Bisfront

Økte treff-frekvensen med 133%

7 ganger

Kjappere signering

Upsales CRM

Integreres enkelt med Oneflow

133%

Høyere hit-rate

Kan digitale kontrakter hjelpe deg med å lande flere kontrakter raskere enn den klassiske PDF-filen? Svaret er ja. Dette opplevde Fredrik Kastenholm, administrerende direktør og medeier i Bisfront, et ledende konsulentselskap, med Oneflow.

Bisfront uses Oneflow to accelerate sales

Fredrik Kastenholm

CEO & Co-founder of Bisfront

Strenge utvalgskriterier for automatisering

Bisfront er et innovativt konsulentselskap som hjelper bedrifter med å vokse i salg, markedsføring og rekruttering. Fredrik og teamet hans var glade brukere av Oneflow og pløyde virkelig markedet når de skulle velge en kontraktautomatiseringsplattform. Deres krav var at plattformen skulle:

  • Forenkle arbeidet uten å tvinge frem nye måter å arbeide på
  • Være enkel å bruke fra kundenes perspektiv
  • Støtte eksisterende prosesser og infrastruktur
  • Kunne håndtere alle typer kontrakter
  • Forenkle forretningsprosesser
  • Kunne skaleres til nye prosesser eller kontraktstyper

Orden og struktur med Oneflow

Oneflow var løsningen som matchet for alle elementene i behovslisten. Men hvordan har implementeringen av Oneflow påvirket Bisfronts måte å jobbe på? For det første har måten de strukturerer kontraktene sine forbedret seg enormt. De har en klar intern prosess, med alle kontrakter samlet på ett sted, forklarte Fredrik. Med “Workspace”-funksjonen kan de organisere alle salgskontrakter, leverandørkontrakter og ansettelseskontrakter separat. “Orden i sysakene” gir teamet full kontroll over alle kontrakter.

Kortere salgssyklus og høyere thit-rate

Men Oneflow gir mer enn bare bedre struktur og orden, det gjør det også mulig for teamet å lukke flere og større avtaler raskere. “Ved å bruke nettbaserte kontrakter i stedet for PDF, økte Bisfront sin treff-frekvens fra 15 % til 35 %, og reduserte tiden det tok å lande avtalen fra 14 dager til bare 0–2 dager,” forteller Fredrik. 

Takket være Oneflows sanntidssporing kan de nå holde styr på avtalene, og blir varslet automatisk når noe nytt blir lagt til. I tillegg kan Bisfront holde visse deler av kontraktene åpne for at kunder skal kunne velge varer og kvantitet selv, slik at de har mulighet til å selge mer per bestilling.

“Oneflows sterkeste USP er helt klart muligheten til å gjøre endringer direkte i kontrakten under pågående forhandlinger, uten å måtte trekke hele kontrakten og deretter sende en ny. Dette sparer oss utrolig mye tid og gjør oss i stand til å inngå avtaler mye raskere.”

Fantastisk support

Og sist, men ikke minst, det viktigste tannhjulet i det store digitale kontraktshjulet – Oneflows supportteam. Fredrik uttrykker stor takknemlighet for Oneflows fantastiske support, som gjør alt de kan for å løse alle problemer – store som små. 

Finn din fly

Start å lage og signere kontrakter, gratis, for resten av livet,

Prev:

PrimeQ

Next:

Helthjem

Relaterte artikler

Elektroniske signaturer

Hva er fjernsignering?

Kontrakter

Hva er kontraktsprosessen? Og hvordan fungerer den?