Skip to content

Bisfront

Sopimusten läpimenoprosentti on kasvanut 133% Oneflown avulla

7x

Nopeampaa allekirjoittamista

Upsales CRM

Integroituna Oneflowhun

133%

Korkeampi sopimusten läpimenoprosentti

Voivatko sähköiset sopimukset auttaa sinua tekemään kauppoja enemmän ja nopeammin kuin perinteiset PDF-sopimukset? Vastaus on kyllä. Johtavan konsultointiyrityksen Bisfrontin toimitusjohtaja ja omistaja Fredrik Kastenholm koki juuri tämän käyttäessään Oneflowta.

Bisfront uses Oneflow to accelerate sales

Fredrik Kastenholm

CEO & Co-founder of Bisfront

Bisfrontin tiukat valintakriteerit sopimusautomaatioalustalle

Bisfront on innovatiivinen konsultointiyritys, joka auttaa firmoja kehittämään myyntiä, markkinointia ja rekrytointia. Fredrik ja hänen tiiminsä päätyivät Oneflown onnellisiksi käyttäjiksi haravoituaan ensin toden teolla erilaisia vaihtoehtoja sopimusautomaatioalustalle. Heidän vaatimuksensa olivat seuraavat:

  • Työn yksinkertaistaminen ilman pakkoa uusien työskentelytapojen opetteluun
  • Helppokäyttöinen alusta asiakkaiden näkökulmasta
  • Tuki olemassa oleville prosesseille ja infrastruktuurille
  • Mahdollisuus käsitellä kaikkia erityyppisiä sopimuksia
  • Liiketoimintaprosessien yksinkertaistaminen
  • Mahdollisuus skaalautua uusien prosessien tai sopimustyyppien mukaan

Järjestystä ja rakennetta Oneflown avulla 

Oneflow oli ainoa ratkaisu, joka täytti kaikki vaatimusluettelon kohdat. Mutta miten Oneflown käyttöönotto on vaikuttanut Bisfrontilla tapaan työskennellä? Ensinnäkin heidän tapansa jäsennellä sopimuksia on parantunut valtavasti. Fredrik kertoo, että heillä on selkeä sisäinen menettelytapa, jossa kaikki sopimukset kootaan yhteen paikkaan. Työtilojen avulla he voivat järjestää kaikki myyntisopimukset, toimittajasopimukset sekä työsopimukset erilleen. Nyt kaikki sopimukset ovat täysin tiimien hallinnassa.

Lyhyemmät myyntisyklit ja suurempi läpimenoprosentti

Oneflow tarjoaa kuitenkin paljon enemmän kuin vain paremman rakenteen ja järjestyksen. Se myös antaa tiimeille mahdollisuuden tehdä useampia ja suurempia kauppoja nopeammin:

”Käyttämällä verkkopohjaisia sopimuksia PDF-tiedostojen sijaan Bisfront on nostanut läpimenoprosenttinsa 15 prosentista 35 prosenttiin ja lyhentänyt kaupan loppuun saattamiseen kuluvaa aikaa 14 päivästä vain 0–2 päivään”, Fredrik kertoo.

Oneflown reaaliaikaisen seurannan ansiosta he voivat nyt seurata kaupan etenemistä ja he saavat automaattisesti ilmoituksen uusista tapahtumista sopimuksella. Lisäksi Bisfront voi pitää tietyt sopimusosiot avoimina asiakkaille, jotta he voivat itse valita tuotteet ja niiden määrän, minkä ansiosta he voivat myydä enemmän tilausta kohden.

”Oneflown vahvin myyntivaltti on selvästi mahdollisuus tehdä sopimukseen reaaliaikaisia muutoksia käynnissä olevien neuvottelujen aikana ilman, että koko sopimus on purettava ja lähetettävä uusi tilalle. Tämä säästää uskomattoman paljon aikaa ja auttaa meitä tekemään sopimuksia paljon nopeammin.”

Mahtava tuki

Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä kuvioon tulee digitaalisen sopimuspalapelin tärkein palanen; Oneflown tukitiimi. Fredrik on erittäin kiitollinen Oneflown upeasta asiakastuesta, joka on tehnyt kaiken voitavansa ratkaistakseen heidän ongelmansa – niin suuret kuin pienetkin.

Sähköiset sopimukset kansainvälisille tiimeille

Oneflow on turvallinen, tehokas ja helppokäyttöinen – rakennettu skaalautuvaksi käytettävyydestä tinkimättä. Se auttaa suuria ja pieniä tiimejä menestymään työssään, jotta yritykset voivat kasvaa ja keskittyä olennaiseen.

Prev:

Kundo

Next:

STARK

Lisää artikkeleita

Henkilöstö & kulttuuri

10 askelta menestyksekkään hankintastrategian luomiseen

Sopimukset

Tekoäly ja sopimusanalytiikka