Skip to content

Sälj

10 bästa sätten att minska churn

Att veta hur man minskar “churn” är ett viktigt mål för SaaS-företag, eftersom det innebär att man minimerar kundbortfallet och bevarar den långsiktiga tillväxten. Churn uppstår när kunder säger upp abonnemang eller slutar använda en tjänst, vilket minskar företagets intäkter och hindrar övergripande framgång.

För att bekämpa denna utmaning måste SaaS-företag implementera effektiva strategier som främjar kundernas lojalitet. Genom att fördjupa sig i detaljerade exempel på taktiker för att minska kundbortfallet kan företagen öka sin förståelse och få insikter för att effektivt minska det.

Här är tio effektiva sätt att minska churn:

Erbjud utmärkt onboarding

Ge nya kunder en sömlös och heltäckande onboarding-upplevelse. Erbjud handledning, utbildningsmaterial och guidade turer för att hjälpa dem att förstå och använda er produkt effektivt från början. Använd interaktiva genomgångar, videor och meddelanden i appen för att utbilda användarna om viktiga funktioner och funktioner.

Förstå kundernas behov

Håll regelbunden kontakt med kunderna för att förstå deras smärtpunkter, mål och krav. Genomför undersökningar, intervjuer och samla in feedback via olika kanaler. Använd denna information för att förbättra er produkt och tillgodose kundernas behov på ett effektivt sätt.

Ge exceptionell kundsupport

Erbjud snabb och personlig kundsupport via olika kanaler som livechatt, e-post och telefon. Snabba lösningar på kundernas frågor, problem och funderingar. Implementera en omfattande kunskapsbas och självhjälpsresurser för att ge kunderna möjlighet att hitta lösningar på egen hand.

Implementera proaktivt engagemang

Utveckla en proaktiv strategi för att engagera kunderna innan de blir oengagerade. Använd dataanalys för att identifiera användningsmönster, produktadoption och kundbeteende. Ställ in automatiska triggers för personliga e-postmeddelanden, meddelanden i appen och relevanta erbjudanden för att återknyta kontakten med kunder som visar tecken på minskad aktivitet eller risk för churn.

Ladda ned vår e-bok med fler strategier och tips: Winning over and back customers during a downturn.

10 bästa sätten att minska churn (kundbortfall) - Oneflow

Främja en kundorienterad kultur

Odla ett kundcentrerat tankesätt inom organisationen. Utbilda och ge dina kundteam möjlighet att känna empati för kunderna, aktivt lyssna på deras feedback och vidta nödvändiga åtgärder för att ta itu med deras problem. Anpassa produktplanen och utvecklingsarbetet till kundernas behov och förväntningar.

Erbjud värdehöjande funktioner och uppgraderingar

Förbättra kontinuerligt er produkt genom att lägga till nya funktioner och integrationer som ger konkret värde för kunderna. Kommunicera regelbundet dessa uppdateringar till användarna och belys hur de kan förbättra sin upplevelse och uppnå sina mål.

Implementera prissättning och abonnemangflexibilitet

Erbjud flexibla prisalternativ och planer som passar olika kundsegment. Överväg differentierad prissättning, användningsbaserad prissättning och årsavtal med rabatter. Låt kunderna enkelt uppgradera eller nedgradera sina abonnemang baserat på deras föränderliga behov, så att de kan anpassa prenumerationen till sin budget och sina krav.

Övervaka och förbättra användarupplevelsen

Regelbundet analysera användarbeteende och produktanvändningsmätningar för att identifiera områden som kan förbättras. Implementera bästa praxis för användarupplevelse (UX), t.ex. intuitiv navigering, responsiv design och förenklade arbetsflöden. Genomför användbarhetstester och samla in feedback från användarna för att optimera produktgränssnittet och helhetsupplevelsen. Ju bättre upplevelse dina kunder får, desto mer sannolikt är det att du minskar kundbortfallet.

Utnyttja datadrivna insikter för att minska kundbortfallet

Använda analysverktyg för att få djupare insikter i kundbeteende, användningsmönster och churn-indikatorer. Identifiera specifika triggers som korrelerar med ökad churnfrekvens och utveckla strategier för att mildra dem. Använd data för att segmentera kundbasen och anpassa interaktioner, erbjudanden och kommunikation därefter.

Utnyttja datadrivna insikter för att minska kundbortfallet - Oneflow

Främja en känsla av gemenskap

Skapa möjligheter för kunderna att komma i kontakt med varandra, dela med sig av bästa praxis och utbyta insikter. Implementera onlineforum, användargrupper och sociala medier där kunderna kan interagera och engagera sig med ditt varumärke och andra användare. Denna känsla av gemenskap kan öka kundlojaliteten och minska kundbortfallet.

Sammanfattningsvis måste SaaS-företag proaktivt ta itu med churn genom att implementera ett omfattande utbud av strategier. Genom att erbjuda sömlösa onboarding-upplevelser, exceptionell kundsupport och personligt engagemang kan företagen skapa starka relationer med sina kunder. Genom att kontinuerligt förbättra produkten, utnyttja datadrivna insikter och underlätta interaktioner i communityt stärks kundlojaliteten ytterligare. Genom att konsekvent implementera och mäta effektiviteten i dessa strategier kan SaaS-företag minimera churn, öka kundnöjdheten och uppnå hållbar tillväxt i det konkurrensutsatta marknadslandskapet.

E-bok:

Detta är bara några av många strategier för att behålla kunder. Tillsammans med HubSpot har vi samlar tips från branschledare i en e-bok. Om du vill veta mer om ovan strategier och ta del av en mängd andra insikter kan du läsa den här: Winning over and back customers during a downturn.

Prev:

Så kommer du igång med digitala signaturer för biluthyrning

Next:

Framtiden för elektroniska avtal inom detaljhandeln

Liknande artiklar

Nyheter & event

Håll koll på alla dina avtalshändelser med Oneflows kalendervy

Avtal

Vilka är de bästa alternativen till Dropbox Sign (HelloSign) 2024?

Avtal

Elektroniska och traditionella avtal: En praktisk jämförelse

Elektroniska signaturer

Top 10 program för e-signering som finns 2024

Avtal

Bästa strategierna för framgångsrika avtalsförhandlingar

Avtal

Fördelarna med standardiserade avtal

Nyheter & event

Sex tips för att överleva och utvecklas år 2024

Avtal

För att ett avtal ska vara giltigt måste det…