Skip to content

Avtal

5 trender inom digital avtalshantering 2024

Denna text om trender inom digital avtalshantering publicerades först på Breakit.

Det finns vinnare i pandemin. Tack vare den kraftigt accelererande digitaliseringen har avtalstjänsten Oneflow upplevt sitt bästa år hittills, och allt fler företag letar efter nya sätt att optimera sina interna processer.

1. Ökad användning av digitala tjänster

image of people using technology / bild visar människor som använder teknologi i relation till digital avtalshantering

På Oneflow märkte man snabbt en kraftig ökning när corona slog till – både vad gäller inflöde av nya kunder och av kundernas användning av plattformen.

”Det skedde något dramatiskt under våren,” säger Gustaf Wibom, kundansvarig på Oneflow.

”Kunderna blev otroligt mycket mer aktiva i att hantera dokument. Många valde dessutom att gå från bara digitala dokument, till att effektivisera sina processer inom HR, försäljning och inköp. Man experimenterade mer, och den här utvecklingen gick väldigt snabbt – på ett sätt som vi inte upplevt tidigare.”

Läs också: Trender inom digitalisering att hålla koll på under 2024

2. Trender inom digital avtalshantering: Digitaliseringen tar plats i ledningsgruppen

Oneflows vd och grundare Anders Hamnes menar att e-signering för många företag är en bra inkörsport till vidare digitaliseringsåtgärder.

”Skalbarhet är en av de punkter som väger tyngst vid köpbeslutet idag. Vår produkt är utvecklad för alla avdelningar och alla typer av avtal. Eftersom fler övergår till distansarbete till följd av pandemin, är intresset stort. Särskilt från sälj- och HR-avdelningar.”

3. Hårdare krav på säkerheten och datagallring

Med större datamängder i avtalshantering så behöver säkra lösningar för datalagrind. Bild visar Oneflow som är en säker lösning för avtalshantering.

Med kraftigt ökade datamängder kommer en växande insikt kring att datan måste kunna hanteras på ett korrekt sätt. Men det är inte alltid enkelt att navigera i regelverksdjungeln.

Gustaf Wibom menar att digital avtalshantering är ett bra exempel på hur man enkelt kan ta tag i såväl cybersäkerhet som dataintegritetsfrågor.

”Vi använder tvåfaktorsautentisering och revisionshistorik, och hjälper våra kunder att förhålla sig till GDPR. Gammal data ska till exempel löpande raderas automatiskt. Det gäller även utdaterade ordrar, offerter och andra avtal. Med vår lösning finns det ingen risk att känsliga dokument hamnar i fel händer.”

4. Trender inom digital avtalshantering: Kortare signeringstider

Med Oneflow kan du ta dig an avtalshantering genom eSign, SMS eller eID-signering. Bilden visar Oneflows olika signeringslösningar.

Med digital avtalshantering blir inte bara processen säkrare – den går betydligt fortare också. Från ett genomsnitt på sex dagar för att få ett avtal signerat har Oneflows kunder nu lyckats komma ner i 2,5 dagar. Beslutsvägarna har blivit kortare och mer effektiva.

”Det finns en hög tilltro till digital signering i dag,” säger Anders Hamnes.

”Eftersom man jobbar molnbaserat istället för med pdf:er så kan avtalet till exempel uppdateras under sittande förhandling. Det ger en helt annan tidsoptimering, och vi märker att detta nya arbetssätt skär genom alla industrier.”

Läs även: Smarta tips för att signera online

5. Mer fokus på “allt i ett flöde”

En tydlig effekt av pandemins digitala skutt är att allt fler företag vill ta större grepp kring sin digitalisering för att optimera de interna flödena.

“Därför hjälper vi våra kunder att komma igång med e-avtal först. Vi menar att avtalet inte bara ska vara säkert, interaktivt och responsivt. Innehållet i avtalet ska också vara dynamiskt, vilket berikar ditt CRM-system och förkortar säljcykeln.

Anders Hamnes poängterar att den framtida utvecklingen kräver många nya lösningar.

”En tydlig del bland trender inom digital avtalshantering vi ser hos våra användare är den växande önskan om att digitalisera avtalsresan helt och hållet – utöver att bara lägga till en enkel e-signeringsfunktion. Företag rör sig bort från applikationer med en enda funktion, helt enkelt för att de inte är skalbara.”

Läs också: 29 avtal och dokument du kan signera digitalt

Prev:

Signera dokument online: Vilka typer av dokument kan du signera digitalt?

Next:

Oneflow lanserar public API för att underlätta digitala avtalssflöden

Liknande artiklar

Avtal

Varför hälften av företagen inser hur AI kan bidra till riskhantering och regelefterlevnad

Produkt

Kommande: Approval Flows – för internt godkännande

Avtal

Hantering av avtal: Tips för juridiska team

Elektroniska signaturer

Elektroniska signaturer för rättsavdelningen: Så får du ut så mycket som möjligt av det

Företagskultur

Vad är skillnaden mellan en advokat och en jurist?

Säkerhet

Skydda din organisation: vikten av anpassningsbara användarbehörigheter

Elektroniska signaturer

Vad innebär distanssignering?

Sälj

Topp 10 programvara för digitala säljrum 2024