Skip to content

Sälj

Så bygger du en effektiv prospektlista och ökar din försäljning 2024

Att bygga upp en effektiv prospektlista och uppnå exceptionella försäljningsresultat är ett mål som delas av företag i alla branscher. Cirka 40% av företagen anser att prospektering är en av de svåraste delarna av försäljning. En väl sammanställd prospektlista är grunden för framgångsrika försäljningsstrategier och gör det möjligt för företag att identifiera och rikta in sig på potentiella kunder som med största sannolikhet kommer att konvertera. För att skapa en sådan lista krävs dock noggrann planering och tillämpning av beprövade tekniker.

I den här artikeln kommer vi att diskutera de strategier som du behöver inkludera i din säljstrategi för att frigöra den fulla potentialen i dina säljinsatser och överträffa dina säljmål med tillförsikt. Låt oss komma igång:

Fördelar med att ha en effektiv prospektlista

Omkring 72% av de företag som har färre än 50 nya försäljningsmöjligheter varje månad kan inte uppnå sina affärsmål. De flesta av dessa företag misslyckas eftersom de inte kan få tag på rätt information.

Här är några av de största fördelarna med att välja en effektiv lista över försäljningsprospekt:

  • Mer försäljning: När du har en framträdande lista över säljprospekt kan du generera extra försäljning varje månad. Eftersom du är medveten om vilka möjligheter som finns kan teamet arbeta mot dem.
  • Öka intäkterna: Ökad försäljning leder i slutändan till ökade intäkter. Du kan återinvestera, utöka ditt team och få fler insikter genom bättre kampanjer.
  • Få insikter: Du kommer gradvis att märka ett beteendemönster hos dina kunder. När du känner till din idealkund kan du rikta in dig på dem för bättre produktutveckling och marknadsföring.

10 tips för att skapa en effektiv prospektlista och öka försäljningen 2024

En framstående försäljningsstrategi spelar en viktig roll för att avsluta affärerna. De hjälper dessutom till att bygga långvariga relationer med kunderna. Om du inte underhåller din säljprospektlista noggrant kommer cirka 50% av din totala försäljning att gå till ineffektiv prospektering.

Här är några av de viktigaste tipsen för hur du bygger upp en effektiv prospektlista och ökar din försäljning under 2024:

Undersök dina potentiella kunder

En av de viktigaste delarna av prospektering är att undersöka vilka dina potentiella kunder är. Detta kommer att spela en viktig roll för att förbättra det värde du erbjuder.

Du måste veta vilka typer av prospekt du kan arbeta med och hur du ska prioritera dem. De prospekt du väljer måste vara verksamma inom din bransch. När du väl känner dem blir vägen tydligare.

Håll vad du lovar

Om du inte har en stark kontakt med dina potentiella kunder kan hela relationen förstöras. Om du lovar dem något måste du hålla fast vid det. Om du har dålig uppföljning kan det skada ditt företags trovärdighet.

När du interagerar med dina potentiella kunder måste du lova dem vad du kan leverera. Under detta skede kan ditt forsknings- och utvecklingsteam hjälpa dig att förstå vad dina potentiella kunder är mest intresserade av.

Källa: Quora

Att hålla sina ord kan ha en mer positiv inverkan än man kan föreställa sig. Till exempel erbjuder en OTT-plattform som Amazon Prime ständigt värde till sina kunder genom att lägga till det de letar efter.

Källa: Hunter.io

Värdera data framför åsikter

År 2025 förväntas cirka 60% av B2B-försäljningsorganisationerna övergå från intuitionsbaserad försäljning till datadriven försäljning. Om du förlitar dig på åsikter i stället för data kan du inte ta reda på vad ditt företag hanterar mest.

Om du däremot fattar affärsbeslut baserade på data kommer du att kunna undvika en hel del onödiga diskussioner. Som ett resultat kan det också hjälpa dig att fatta bättre beslut och få bättre förändringar i ditt företag. Till exempel kan sociala lyssningsverktyg samla in nödvändiga data och informera ditt beslutsfattande.

När du använder en datadriven säljstrategi för ditt företag kan du få in leads och skapa prospekts.

Källa: Techradar

Låt oss ta Netflix som exempel. Som en av de största OTT- eller streamingplattformarna i dag är de mycket datainriktade. De använder den data de samlar in inte bara för att skapa innehåll utan också för att skapa rekommendationsalgoritmer. Netflix tog tillbaka serien “Arrested Development”, som inte längre skulle vara tillgänglig, enbart baserat på data om att den var ganska populär.

Ha personliga sekvenser

Personaliserade uppsökande sekvenser kan medföra många positiva förändringar för ditt företag. När du balanserar personalisering i din säljprospektlista kan du växa exponentiellt.

Ett av de viktigaste sätten att anpassa e-postmarknadsföring är att skapa olika segment från din prospektlista. För att skapa dessa sekvenser måste du dela upp hela listan i högprioriterade och lågprioriterade segment.

Se alltid till att verifiera e-postmeddelandena så att du kan prioritera de potentiella kunderna innan du skickar ett e-postmeddelande till dem.

Så bygger du en effektiv prospektlista och ökar din försäljning 2023 - Oneflow

Källa: Hubspot Knowledge Base

Ett stort varumärke som lyckas med den personliga uppsökningssekvensen är Hubspot. Deras uppsökande meddelanden är helt baserade på vad användarna föredrar. De använder alla nödvändiga uppgifter om sina kunder i CRM-plattformen och tillhandahåller så småningom personliga e-postmeddelanden.

Hitta sätt att bonda

För att öka antalet säljprospekt bör du veta hur du får kontakt med dem. I stället för att bara hålla sig till analysprocessen måste företag i inledningsskedet fatta lämpliga beslut om hur de ska få kontakt.

Att känna till den bästa uppsökande metoden hjälper dig att få tillgång till lämplig information. Det finns olika lead research-tjänster som du kan använda för att få kontakt med din publik. Det är tillrådligt att skapa en databas för att få tillgång till all information om dina kunder.

När du skapar databasen är det viktigt att kategorisera informationen om e-post, telefon eller sociala medier. Detta kommer att spela en viktig roll för att få upp din försäljning och bestämma framgång för ditt företag.

Värm upp dina potentiella kunder

Att bli bombarderad med förslag och säljargument kan vara ganska frustrerande. Det kan leda till att dina kunder avbokar dig, och så småningom kommer det att avsluta konversationen.

Att följa en strategi för att värma upp dina kunder hjälper dig att få kontakt med publiken. Även om det kommer att ta flera konversationer, kommer det så småningom att vara värt det. De kommer att ta sig tid att höra din pitch om du är varm och ansluter till dem.

När du värmer upp dina potentiella kunder ökar det chansen att lyckas i affärer.

Automatisera uppföljningar

Automatiserade uppföljningar är avgörande för att upprätthålla en konsekvent och snabb kommunikation med dina potentiella kunder. Genom att använda CRM-programvara (Customer Relationship Management) eller verktyg för automatiserad försäljning kan du schemalägga automatiska e-postmeddelanden eller påminnelser och se till att ingen kund faller mellan stolarna.

sales prospect list - Oneflow

Källa: Intellipat

Detta tillvägagångssätt sparar tid, eliminerar manuella fel och ökar effektiviteten i hanteringen av din säljpipeline. Salesforce automatiserar till exempel alla e-postmeddelanden och även uppföljningar. Detta har hjälpt dem att effektivisera sina affärsprocesser och kundförvärv.

sales prospect list - Oneflow

Källa: Upscale

Följ upp i flera kanaler

Att engagera potentiella kunder via flera kanaler är avgörande för effektiv säljprospektering med de bästa tillgängliga verktygen för säljprospektering. I stället för att enbart förlita sig på en kommunikationskanal, t.ex. e-post, bör du använda en kombination av kanaler som telefonsamtal, sociala medier och även personliga möten när det är möjligt.

Med en flerkanalsstrategi kan du nå potentiella kunder där de är som mest aktiva, vilket ökar sannolikheten att fånga deras uppmärksamhet och leda till meningsfulla samtal.

Samarbeta med avdelningar

Samarbete med olika avdelningar inom organisationen, t.ex. marknadsföring och kundtjänst, kan ge värdefulla insikter och stöd för dina säljprospekteringsinsatser.

Arbeta nära marknadsföringsteamet för att anpassa budskapet och säkerställa en konsekvent varumärkesupplevelse över olika kontaktpunkter. Att engagera sig i kundtjänsten kan ge värdefull feedback och hjälpa till att hantera eventuella problem som kan uppstå under försäljningsprocessen, vilket i slutändan förbättrar kundnöjdheten och ökar konverteringen

Be om feedback

Feedback från potentiella kunder och kunder är ovärderlig för att förfina din försäljningsprocess och förbättra kundnöjdheten. Be aktivt om feedback genom att skicka ut enkäter, ringa uppföljningssamtal, använda plattformar för kundfeedback eller utnyttja programvara för spelifiering för att skapa incitament och engagera kunderna att ge feedback.

Analysera den feedback du får för att identifiera områden som kan förbättras och gör nödvändiga justeringar i din säljstrategi. Genom att lyssna på dina prospekt och kunder kan du bättre förstå deras behov och förväntningar, vilket i slutändan ökar dina chanser att omvandla dem till lojala kunder.

sales prospect list - Oneflow

Källa: eComEngine

Amazon har en mycket kundcentrerad strategi. De ber om feedback från kunderna för att säkerställa att de ger en bra upplevelse. Detta hjälper dem att få en inblick i vad kunderna söker och hur de kan uppleva det bättre.

De viktigaste punkterna

Att bygga upp en effektiv lista över säljprospekt och lyckas öka försäljningen kräver ett strategiskt och systematiskt tillvägagångssätt. Genom att automatisera uppföljningar kan du säkerställa konsekvent kommunikation och förhindra att leads faller mellan stolarna.

Genom att implementera en omnichannel-uppföljningsstrategi kan du nå prospekten via flera kanaler, vilket maximerar dina chanser till engagemang och konvertering. Samarbete med olika avdelningar ger värdefulla insikter och stöd för att optimera dina säljinsatser.

Genom att aktivt söka feedback från prospekt och kunder kan du dessutom förfina din säljprocess och öka kundnöjdheten. Genom att implementera dessa strategier kan du bygga upp en robust lista över säljprospekt och uppnå enastående framgångar när det gäller att driva försäljningstillväxt.

Författarens Bio: Deepankur är Senior Marketing Manager med lång erfarenhet av att skapa strategier för leadgenerering för SaaS. Han är skicklig på att använda data och analyser för att vägleda beslutsfattandet och säkerställa mätbara resultat.

Prev:

Oneflow x Zapier: Hur fungerar det?

Next:

Vad är egentligen kommersiella avtal?

Liknande artiklar

Elektroniska signaturer

Vad innebär distanssignering?

Sälj

Topp 10 programvara för digitala säljrum 2024

Avtal

10 bästa sätten att automatisera säljprocessen

Sälj

10 bästa metoder för att använda CRM-system

Företagskultur

Topp 20 effektiva rekryteringsstrategier

Avtal

Att skapa avtal: Den enda guide du behöver

Skolor

Skapa flow i utbildningen: De 10 främsta fördelarna med digitala skolor

Avtal

Vad är molnbaserad avtalshantering?