Skip to content

Sälj

6 försäljningsstrategier att använda under en lågkonjunktur

Den här lågkonjunkturen har gjort livet svårare för många företag. För säljteamen kan det vara särskilt utmanande eftersom kunderna blir mer försiktiga och är mycket mindre benägna att spendera. Men det är inte bara undergång och dysterhet. Genom att använda rätt försäljningsstrategier kan företag inte bara överleva, utan faktiskt blomstra under en lågkonjunktur.

I den här artikeln ska vi titta närmare på sex försäljningsstrategier som säljteam kan använda för att navigera sig igenom en ekonomisk nedgång.

1. Fokusera på din befintliga kundbas

Ett av de mest effektiva sätten att upprätthålla försäljningen under en lågkonjunktur är att fokusera på din befintliga kundbas – mindre mark, mer expandera. Dina befintliga kunder är redan bekanta med din produkt och de kan vara mer benägna att fortsätta köpa från dig, även under tuffa ekonomiska tider. Se till att ditt säljteam regelbundet kontaktar dessa kunder för att stämma av hur det går med din produkt.

För att bygga förtroende och lojalitet bland dina befintliga kunder bör dina säljare aktivt engagera sig i dem. Det kommer att göra det lättare att behålla dina befintliga kunder på lång sikt.

Läs mer: Hur man skapar en vinnande säljkultur under en lågkonjunktur

6 försäljningsstrategier att använda under en nedgång - Oneflow

2. Utöka ditt produkt- eller tjänsteutbud

Om du utökar ditt produkt- eller tjänsteutbud kan du nå nya kunder och diversifiera dina intäktsströmmar. Leta efter möjligheter att kombinera era produkter eller tjänster eller fundera på att expandera till relaterade områden som kompletterar era befintliga erbjudanden. Ditt säljteam kan sedan fokusera på att marknadsföra dessa nya erbjudanden till både befintliga och potentiella kunder.

Genom att utöka ditt produkt- eller tjänsteutbud kan du också öka dina kunders livstidsvärde. Det innebär att dina kunder kommer att spendera mer pengar på ditt företag över tid, vilket kan hjälpa dig att klara en nedgång i ekonomin.

3. Försäljningsstrategier under en lågkonjunktur: Använd sociala medier till din fördel

Sociala medier kan vara ett kraftfullt verktyg för säljteam, särskilt under en lågkonjunktur när personliga möten kan vara svårare. Uppmuntra säljteamet att använda sociala medier för att nätverka mer med potentiella och befintliga kunder, dela innehåll och bygga relationer.

Alla i säljteamet bör aktivt interagera med potentiella och befintliga kunder på sociala medier, inte bara SDR:arna. De bör dela med sig av innehåll som är relevant för kundernas behov och intressen, och de bör svara på kommentarer och meddelanden i tid.

4. Fokusera på värde, inte pris

Under en lågkonjunktur är kunderna ofta mer priskänsliga än någonsin. Det betyder dock inte att du måste rabattera dina produkter eller tjänster för att sälja. Fokusera istället på det värde som din produkt ger kunderna. Se till att ditt säljteam har de verktyg och den kunskap de behöver för att effektivt kommunicera detta värde till kunderna, och lyft fram de sätt på vilka din produkt hjälper kunderna att spara pengar i det långa loppet.

Dina säljare bör kunna formulera det unika värdeerbjudandet för dina produkter eller tjänster. De ska kunna förklara hur era erbjudanden kan hjälpa kunderna att lösa sina problem och uppnå sina mål. Genom att fokusera på värde snarare än pris kan du särskilja ditt företag från konkurrenterna och bygga långsiktiga relationer med dina kunder.

Läs även: Så får du ut mesta möjliga av AI i ditt avtalsarbete

6 försäljningsstrategier att använda under en lågkonjunktur

5. Försäljningsstrategier: Effektivisera dina försäljningsprocesser

För att vara framgångsrik under en lågkonjunktur måste ditt säljteam vara så effektivt som möjligt. Leta efter sätt att effektivisera säljprocesserna, t.ex. genom att använda integrationer. Detta kan hjälpa ditt team att arbeta mer effektivt samtidigt som det frigör tid för dem att fokusera på att bygga relationer med kunderna.

Dina säljare ska kunna fokusera sin tid och energi på de aktiviteter som genererar mest intäkter för ditt företag. Genom att effektivisera säljprocesserna kan du minska den tid och de resurser som teamet lägger på administrativa uppgifter och öka den tid de kan lägga på försäljning.

6. Var positiv och motiverad

Det är viktigt att komma ihåg att en positiv attityd kan räcka långt under nedgångar. Uppmuntra ditt säljteam att vara motiverade och fokuserade på sina mål, och ge dem det stöd de behöver för att lyckas. Fira små segrar längs vägen och se till att ditt team vet att deras hårda arbete uppskattas.

Dina säljare bör vara motiverade att lyckas, även i motgång. De bör uppmuntras att sätta upp mål och följa upp sina framsteg, och de bör få erkännande för sina prestationer längs vägen. Genom att vara positiva och motiverade kan ditt säljteam övervinna alla hinder som kommer i deras väg.

Varför inte automatisera en del av säljcykeln?

När du automatiserar dina avtal eliminerar du inte bara en stor del av det manuella arbetet för ditt team, du kan också sälja mer ännu snabbare. Använd kalkylatorn nedan för att ta reda på mer om hur Oneflow kan spara pengar åt dig redan idag.

Prev:

Hur får man ett certifikat för digital signatur?

Next:

Att frigöra potentialen hos AI-verktyg inom försäljning

Liknande artiklar

Produkt

Obegränsat antal meddelandemallar

Avtal

Digitala avtal: Öka aktieägarvärde i den moderna affärsvärlden

Produkt

Approval Flows: Hur multinationella företag kan använda dem

Avtal

Därför ser 6 av 10 företag redan fördelarna med AI i avtalshantering

Avtal

AI inom avtalshantering: Allt du behöver veta

Avtal

Varför hälften av företagen inser hur AI kan bidra till riskhantering och regelefterlevnad

Produkt

Approval Flows – för internt godkännande

Avtal

Hantering av avtal: Tips för juridiska team