Skip to content

Företagskultur

Gen Z på arbetsplatsen: Så anställer och inspirerar du dem efter pandemin

Generation Z, eller Gen Z, blir en allt större del av arbetskraften. De står inför utmaningar som är helt unika för deras generation, till exempel en pågående global pandemi. Tillsammans med Teamtailor tog vi fram en rapport om hur du kan inspirera denna generation att söka jobb, utvecklas och i slutändan lyckas på din arbetsplats. Helt enkelt hur du kan ge ditt företag och Gen Z-medarbetarna de bästa förutsättningarna för att lyckas på lång sikt.

Vilka tillhör Gen Z?

Till Gen Z hör alla som födda efter 1996 och fram till ungefär 2010.  Slutåret är inte helt bestämt, men det man kan säga är att den större delen av Gen Z har vuxit upp under den digitala eran. De har aldrig levt i en värld utan internet. Om du visar dem en VHS, en fast telefon eller en telefonbok kommer de inte ha en aning om vad de ska göra med den. Detta är den första helt digitala generationen där allt handlar om digital vänskap, digitala upplevelser och digitala världar.

Läs också:  Generation Z – Morgondagens arbetskraft

Ladda ner vår Gen Z report

Rekrytera Gen Z

Hur är Gen Z?

De jämförs ofta med millenniumgenerationen och likar dem på många sätt, men är snäppet mer vågade. Gen Z är en generation som tar tag i saker och hittar kreativa sätt att påverka de sociala och makroekonomiska frågor de bryr sig om. Om de inte gillar hur en situation är eller ser ut har de inga problem att kämpa för att ändra på den. De förstår värdet av mångfald. Världen de lever i ser inte likadan ut som den deras föräldrars och morföräldrars levde i. Den är mer sammankopplad och människor från hela världen kan dela erfarenheter, tankar och skapa band. Gen Z har därför kommit att uppskatta och kräva mångfald både i sitt liv och på sin arbetsplats och vill att det ska återspegla deras livserfarenheter.

Vilken effekt hade covid på Gen Z?

Det är ingen hemlighet att pandemin påverkade oss alla och ingen lyckades undkomma den. Men Gen Z drabbades hårt både i sin personliga och professionella utveckling. Distansundervisning och att behöva isolera sig från vänner och familj påverkade deras utveckling negativt. Och de som precis hade påbörjat sin karriär drabbades istället hårt av den sviktande ekonomin och pressen på att hitta en stadig inkomst. Det bidrog till en mängd svårigheter för denna generation som snart kommer att vara den största delen av världens arbetskraft.

Läs också: 7 saker säljchefer fokuserar på under 2022

Framtidsutsikter för Gen Z

Framtiden är svår att förutspå, men vi kan se vissa positiva saker framöver! Dessutom väntar några stora utmaningar för Gen Z som de själva anser att de är redo att ta sig an. De kommer att göra allt i sin makt för att övervinna dem.

Ladda ner vår rapport för att lära dig mer om Gen Z, hur du ska gå tillväga för att anställa dem och vad som gör dem framgångsrika inom din organisation!

Prev:

Sales Tech Stack? Vad betyder ens det?

Next:

Därför är HR ditt hemliga vapen vid digitalisering

Liknande artiklar

Avtal

Därför ser 6 av 10 företag redan fördelarna med AI i avtalshantering

Avtal

AI inom avtalshantering: Allt du behöver veta

Avtal

Varför hälften av företagen inser hur AI kan bidra till riskhantering och regelefterlevnad

Produkt

Kommande: Approval Flows – för internt godkännande

Avtal

Hantering av avtal: Tips för juridiska team

Elektroniska signaturer

Elektroniska signaturer för rättsavdelningen: Så får du ut så mycket som möjligt av det

Företagskultur

Vad är skillnaden mellan en advokat och en jurist?

Säkerhet

Skydda din organisation: vikten av anpassningsbara användarbehörigheter