Skip to content

Företagskultur

Därför är HR ditt hemliga vapen vid digitalisering

Det är något ironiskt med det, eller hur? De senaste initiativen och insatserna inom digitalisering av din organisation är avgörande för att företaget ska fortsätta att blomstra. I alla fall enligt ledningen. Men den mest avgörande faktorn är inte själva tekniken och verktygen som implementeras. Det är människorna som ska använda dem.

Många tror att den senaste tekniken ger företaget konkurrensfördelar. Det ger chefer överallt en förevändning att lansera digitaliseringsinitiativ när de strävar efter att vara ledande inom sina respektive områden. Men när det gäller digital transformation är det ofta oklart var den verkliga påverkan och värdet ligger. Du undrar säkert vad som gör detta så oklart? Det är att människor utgör den mest avgörande faktorn i en digital transformation, inte teknologin.

De är nyckeln till dess framgång. Enligt en studie av BCG är företag som satsar på sina medarbetare och kultur fem gånger mer benägna att uppnå banbrytande resultat än de som inte gör det. Det är ganska logiskt om du tänker efter. Det är människorna som går till jobbet varje dag och använder verktygen för att utföra sina arbetsuppgifter. Tekniken är inte självständig eller allsmäktig. Än så länge.

Det handlar alltså om människorna, inte tekniken, om ni ska lyckas med en digital transformation. Och HR är en effektiv kraft för att säkra framgången:

Att få rätt personer på rätt plats

Som vi nämnde i vår digital transformation artikel, blir digitalisering framgångsrik när du har rätt personer på rätt plats. Det innebär att känna den personal du har, ha koll på deras färdigheter och var deras kärnkompetens finns. Chefer, såväl som HR, kommer att vara de som är mest medvetna om detta då det är de som arbetar med dem varje dag. De hjälpte också till att hitta dem som kandidater för deras nuvarande tjänster.

HR består av människor vars jobb det är att se färdigheter och talang hos de som anställs. De kan använda samma kunskap för att placera människor i de roller som är viktigast för en framgångsrik digitalisering. Eller placera människor på positioner som bäst passar deras färdigheter. Då de hjälpte till att få in dessa personer i företaget från första början vet vi att de har förmågan att matcha deras kompetens mot en annan roll eller position för digitaliseringen.

Digitalisering är en förändring av både kultur och attityd

Attityden inom företaget måste ständigt uppdateras. Inte bara som ett resultat av digitaliseringen: det är alltid bra för företag att anpassa sig kontinuerligt. Digitaliseringen för med sig nya sätt att tänka. Om hur vi arbetar. Förändring av attityder är inte alltid lätt, men HR kan hjälpa till. De är vana vid att stötta med utbildning av nya anställda och hantera svåra frågor. Att dra nytta av deras breda kompetens kan underlätta och hjälpa ledningen att säkerställa en smidig process för hela organisationen. 

Genom HR uppgraderar företaget sig fortlöpande, då de rekryterar nya anställda med talanger som förbättrar situationen och utfallet. Även genom att initiera kompetenshöjande aktiviteter. Digitaliseringen är en jätteviktig del för dem att ta sig an. De är vana vid att arbeta med människor och att implementera nya rutiner, initiativ och riktlinjer. HR underlättar för företaget när det gäller många frågor. Friskvårdsinitiativ för anställda, välgörenhetsarbete, firande av högtider och team-building-aktiviteter efter arbetstid. Digitaliseringen är ytterligare ett projekt som passar dem perfekt.

digital transformation HR

HR är länken mellan ledningen och de anställda

HR finns för att underlätta kommunikationen mellan olika delar av organisationen. Särskilt när det gäller strategier som har omfattande effekter. Alla anställda vänder sig till HR-avdelningen av olika skäl. En del positiva, en del negativa, men den roll som de spelar i ett företag är otroligt viktig. Varje avdelning har en dialog med HR. Även om det kan variera under deras anställningstid har varje anställd det också. HR är väl rustade för att kunna hantera kommunikationen om förändringar i policyer och strukturer till företaget i stort.

Historiskt sett har HR stått i spetsen för att förändra företagskulturen. De har lett arbetet med att införa utbildning om trakasserier och hur man upptäcker dem. Samma sak med initiativ för diskriminering och mångfald. De är väl vana, eftersom det är deras jobb, att kommunicera uppåt och nedåt i organisationen för att driva på förändringar i attityder, beteenden och kultur.

Företag är en levande organism som främst består av människor, inte bara teknik och verktyg

Företag består av människor. Levande människor. Med detta sagt är det ibland svårt att sätta ett ansikte på ett företag, även för några av världens största varumärken. När man hör IKEA tänker man på prisvärda möbler som man måste sätta ihop själv. Om man tänker på H&M är det bara kläder. Men bakom dessa varumärken finns organisationer. Och inom dessa organisationer finns människor. Så är det praktiskt taget i alla företag, överallt. De är bara samlingar av människor som arbetar tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål.

Visst använder de verktyg och har massor av teknik i sin stack. Men människorna är kärnan i verksamheten. Det är de som stämplar in och ut varje dag. De utför det arbete som får organisationen att fungera. Att erkänna detta är viktigt och avgörande. HR-avdelningen är vanligtvis en av de bästa avdelningarna när det gäller att ta hänsyn till människor och förstå att deras företag bara är en kollektiv grupp människor. Och att fokusera på den mänskliga faktorn.

Förbered dina medarbetare för framtiden

En digital transformation handlar om att förbereda ditt företag för de utmaningar som det kommer att möta i framtiden. Eftersom vi vet att ditt företag består av de individer som arbetar där, kommer det att vara en välsignelse för ditt företag att uppgradera dem och ge dem rätt verktyg för att hantera vad som än kommer härnäst. Det kommer att ge er en grund för att kunna fortsätta och ta itu med de hinder som dyker upp och övervinna dem.

Tekniken kan bara ta dig och ditt företag så långt. Det är viktigare att dina anställda har förmågan att utnyttja verktygen och tekniken för att nå nya höjder. Hjälp dina anställda nå och överträffa sin potential!

Människor. Det är verkligen vad digitala transformation handlar om. Att ha de senaste och bästa verktygen kan vara bra. Det kan spara massor av pengar, tid och snabbt öka produktiviteten. Men att bara ha det gör inte digitaliseringsinsatserna till en framgång. Det är människorna inom företaget som dikterar hur transformationen kommer att gå till. HR är ditt hemliga vapen för att se till att din digitala omvandling blir en framgång. De har den kompetens och kunskap du behöver. Fokusera på dem och förbered dem för framgång. Genom att göra det ställer du in dig själv och ditt företag för framgång på samma gång.

Prev:

Gen Z på arbetsplatsen: Så anställer och inspirerar du dem efter pandemin

Next:

Oneflow har en inbyggd Salesforce-app för dina digitala kontrakt

Liknande artiklar

Avtal

10 bästa sätten att automatisera säljprocessen

Sälj

10 bästa metoder för att använda CRM-system

Företagskultur

Topp 20 effektiva rekryteringsstrategier

Avtal

Att skapa avtal: Den enda guide du behöver

Skolor

Skapa flow i utbildningen: De 10 främsta fördelarna med digitala skolor

Avtal

Vad är molnbaserad avtalshantering?

Avtal

De 4 största fördelarna med SaaS-avtalshantering

Avtal

Varför avtalsgranskningar är viktiga för ditt företag