Skip to content

Företagskultur

Den ultimata guiden till drivkrafterna bakom digital transformation

Vad är det som driver förändring? När man bryter ner det och tittar på alla historiska trender kan det vara vad som helst. Ibland beror det på politiska omvälvningar. Eller kulturella framsteg i sociala frågor. Kanske religiösa attityder eller en extern kris som krig eller pest. Naturligtvis finns det tekniska framsteg och de långtgående effekter de har på samhället. I den tid vi lever i nu går teknikutvecklingen snabbare än vi kan ta till oss. Effekterna av denna utveckling tar tid innan de verkligen märks i stor skala. Allt fler företag vill ta del av den digitala revolutionen och utnyttja den till sin fördel i takt med att framtidens arbetsliv utvecklas. Men vilka är drivkrafterna bakom den digitala omvandlingen?

Några betydelsefulla personer genom historien har fått det som från början verkade vara obetydliga droppar vatten i en damm att förvandlas till massiva flodvågor av förändring. Uppfinningen av tryckpressen demokratiserade kunskapen och vände upp och ner på maktstrukturen i Europa på 1400-talet. Alfred Nobel, den svenske kemisten, upptäckte dynamiten i hopp om att förhindra krig, men det slutade med att han drastiskt förändrade den absoluta förödelsen av krig. Nattligt pyssel i ett garage ledde till skapandet av Apple och senare smartphones. Nu har vi alla superdatorer i våra fickor och verkar i en digital värld. Det är dessa genombrott och tekniska innovationer som har lett till enorma förändringar.

För närvarande är digital transformation en av de hetaste trenderna inom näringslivet. Företagen vill bli mer digitala, till och med till den punkt där det blir överflödigt. Men det är inte så mycket en “vilja” att bli mer digital, det är ett “behov” att bli det. Men vad är egentligen digital transformation?

Vad innebär digital transformation?

Generellt sett innebär digital transformation att ett företag inför och implementerar digitala verktyg för att förbättra sina processer och sin verksamhet. Men det kan se olika ut för varje företag som genomgår en digital transformation, eftersom varje transformation är unik. I grunden handlar det dock om att utnyttja ett digitalt verktyg för att få verksamheten att fungera smidigare och leverera en bättre upplevelse som ger kunderna mer värde.

Det är definitionen på papper. Men det handlar om mer än att bara lägga till några nya digitala verktyg för att få saker att gå lite smidigare eller ta bort manuellt arbete. Det handlar också om en förändring av tankesättet och kulturen i en organisation. Enligt BCG innebär en ordentlig digital transformation att man skapar en kultur som omfamnar förändring, experiment, kontinuerligt lärande och misslyckanden. Det handlar om att bli mer flexibel och utnyttja tekniken för att uppnå den statusen.

Läs även: Hur du kommunicerar digital transformation inom din organisation

Den ultimata guiden till drivkrafterna bakom digital transformation - Oneflow
Digital tools and shift in mindset make things run smoother.

Digital transformation är, har varit och kommer att fortsätta att vara en viktig fråga för företag. Men en verklig omvandling består av flera faktorer, eftersom det inte bara handlar om ett projekt som är “klart och färdigt” och sedan är omvandlingen slutförd. Det är en kontinuerlig process. Det här är inte heller bara en modefluga eller en övergående trend. Det är här för att stanna på lång sikt. Många VD:ar, högre chefer och styrelseledamöter har “att bli mer digitala” högst upp på sin prioriteringslista.

Så här säger Amit Zavery, VP och Head of Platform på Google Cloud: “Tänk på digital transformation mindre som ett teknikprojekt som ska slutföras än som ett tillstånd av ständig flexibilitet, alltid redo att utvecklas för vad kunderna vill härnäst, så kommer du att vara på rätt väg.”

Det finns en vanlig missuppfattning om att en transformation är slutgiltig. Men då bortser man helt från hela omvandlingsprocessen. Och det är just det, en process.

Läs mer här: Människor, den viktigaste delen av din organisation

En kort historik över digital transformation

Vi har alla varit vittnen till samhällets utveckling och implementering av digitala verktyg. Även om vi kanske inte alltid känner igen det när vi ser det. Det beror främst på att det har sett annorlunda ut under åren som gått och ny teknik har introducerats. Att hitta ett sätt att förbättra en process eller bli mer produktiv och effektiv är en grundbult i den tekniska utvecklingen. Och det har blivit en viktig del av affärsstrategin att hitta sätt att skapa mervärde i det digitala ekonomiska landskap som vi nu verkar i.

Att uppdatera äldre teknik har alltid varit en viktig del av digitaliseringen. Att gå från att lagra filer på disketter till molnet skedde inte direkt över en natt. Men det finns ögonblicksbilder från historien som visar på samhällets digitala resa. Den ikoniska bilden av Bill Gates från 1994 som hänger i träden bredvid två enorma pappershögar och håller i en CD-skiva som kan lagra så mycket information. Det var ett litet steg. Nu finns det enorma datalagringslager runt om i världen som gör det möjligt för oss alla att använda cloud computing.

Men när det gäller digitala omvandlingar finns det ett problem. Problemet är vad ordet “digital” betyder för olika personer. Om du säger digital till en person kan det betyda att du använder digitala avtal istället för papper. För en annan innebär det att använda artificiell intelligens eller maskininlärning för att träna en ny algoritm. Allt beror på vilken digital mognad personen, gruppen eller företaget har.

Nu, år 2021, finns det massor av företag där ute som har ett verktyg eller en lösning som snabbar upp en process och gör den digital. I första hand tillför de värde till ett företag på något sätt, genom att förändra någon aspekt av hur de fungerar. Enligt Statista finns det minst 15 000 SaaS-företag där ute. Detta visar att det är en ganska lukrativ bransch att vara verksam i, eftersom många företag vill modernisera sina processer, bli mer flexibla och ha verktygen för framtidens arbete.

En kort historik över digital transformation - Oneflow
The digital evolution, from analogue to digitised, from digitalised to data-driven.

De fem drivkrafterna bakom digital transformation

Förvandlingar är svåra. Speciellt digitala. Enligt en Mckinsey-studie lyckas bara 30% av dem. Och när det kommer till utseendet ser ingen digital transformation likadan ut. Det är väldigt subjektivt. Precis som varje företag är olika har de alla olika mål och mål för sin transformation. Ändå har varje transformation, för att bli framgångsrik, några gemensamma egenskaper. Vi kallar dessa för transformationens drivkrafter.

Drivkrafterna för transformation är kultur, affärsprocesser och teknik. Dessa kan delas upp i fem nyckelegenskaper som delas över transformationer som har gynnsamma resultat. Om dessa faktorer används är sannolikheten 80% att den digitala transformationen lyckas. Så, vad är de?

1. En tydlig integrerad strategi som beskriver hur framgång ser ut med en färdplan för hur man uppnår dessa mål

Dessa mål bestäms och fastställs vanligtvis av företagets ledning och nyckelintressenter. Det är de som identifierar vad de vill åstadkomma med sin transformation och bestämmer de digitala målen. Det finns också en färdplan som alla kan använda som guide för att navigera genom processen och säkerställa att alla avdelningar är anpassade. Ändå måste strategin vara säker på att omvandlingen verkligen påverkar hela organisationen, och att den inte är förbjuden för utvalda avdelningar. Det ska stämma överens med verksamhetens övergripande strategi och kommuniceras tydligt till alla.

Läs också: Digitala transformationstrender att hålla ett öga på 2023

2. Ha rätt digitala ledare, chefer och talanger på rätt plats

När det gäller organisationsförändringar är det oerhört viktigt att ha rätt personer på rätt plats. Detta gäller särskilt för digitala transformationer. Du vill ha de kunnigaste personerna som är kunniga om tekniken, bra på personalhantering och högpresterande vid rodret. Erfarenhet är också ett måste när det kommer till detta. Att ha en Chief Digital Officer, eller en ledare eller två med några förvandlingar under sitt bälte kommer avsevärt att förbättra chanserna att du kommer att fungera bra. Eftersom det inte är deras första rodeo så kommer de att kunna coacha och vägleda andra att inte göra misstag de har sett tidigare.

Detta tredelade tillvägagångssätt att applicera talang ger din transformation den trovärdighet den behöver för att ses som legitim av resten av organisationen. Att kombinera hög prestanda med exceptionellt organisatoriskt ledarskap och digital expertis förbättrar avsevärt chanserna för att din transformation ska lyckas.

Ha rätt digitala ledare, chefer och talanger på rätt plats - Oneflow
Digital leaders, managers, talents are the key for success.

3. Effektiv kommunikation på frekvent basis uppifrån och ner som säkrar buy-in och informerar om framsteg

Framgången med omvandlingen beror på att alla som är involverade i det dagliga arbetet, liksom alla andra i organisationen gör sina vanliga jobb. Men detta kräver att alla tar ett visst ägande över projekten. Som om de alla har ett visst ägande till det känner de att de deltagit i det. Så att ha effektiv kommunikation är nyckeln. Detta börjar från toppen av organisationen hela vägen ner. Ledarskapet bör vara engagerat i omvandlingen och förmedla och kommunicera sitt förtroende för projekten och initiativen till resten av företaget.

Det innebär att ha regelbundna incheckningar, möten och uppdateringar med företaget med traditionella och nya digitala kommunikationsmedel. Till och med fråga andra anställda som inte är direkt involverade i ett visst projekt om deras input eller perspektiv. Ingen bör lämnas i mörkret om hur det går, hur det ser ut och vad målen är med förvandlingen. Det är ett företagsomfattande initiativ så företaget borde vara en del av det på något sätt.

4. Inrätta en kultur av acceptans av misslyckande och vilja att förändra

Kultur är utan tvekan den viktigaste delen av en framgångsrik digital transformation. Eftersom transformationer behöver uppdatera företagets tankesätt och ingjuta nya sätt att tänka, inte bara ny teknik. Både medarbetare och chefer behöver känna sig bekväma med att arbeta på nya sätt, med nya verktyg och anpassa sig till att digitalisera en del av sitt arbete. Detta börjar givetvis med chefer och ledare för projektet och företaget. Om de visar en förändringsvilja och ett agilt tänkesätt, är det ett bra exempel för alla andra att följa. De kan inte vara rädda för att misslyckas, ha fel eller göra misstag. Det handlar om att leda framifrån och att acceptera förändring är en avgörande komponent.

Det ger också dina medarbetare möjlighet att vara mer aktiva, kreativa och tänka utanför ramarna. Misslyckande är en del av livet, en olycklig sanning som vi alla måste acceptera. Det gäller även vårt yrkesliv. Men vi kan använda de bristerna som lärandemöjligheter. Det är vad att ha en kultur av ständigt lärande, acceptans av misslyckanden och att omfamna förändring gör med en organisation. Det öppnar alla för nya möjligheter och idéer och tar bort tidigare begränsningar.

5. Implementera digitala verktyg och framtids-färdigheter

Den sista drivkraften bakom transformationen är att implementera digitala verktyg som kommer att ge en solid grund för framtiden. Men det inkluderar också kompetenshöjning och utbildning av dina medarbetare för att vara förberedda på vad som kommer upp härnäst. De bör utbildas och ha de rätta förmågorna som är i linje med målen för omvandlingen. Även om en marginell ökning på vissa områden skulle vara oerhört fördelaktig, kan den förbättringen inte stå sig genom tiderna. Till exempel digitalisera dina arkivdokument snarare än att implementera ett arkiveringsverktyg som sorterar och spårar dessa dokument. Digitalisering är en kortsiktig lösning för att bli “digital”, medan verktyget faktiskt förbättrar processen och är mer transformativt. Och eftersom digital transformation är en process, inte en destination, bör dessa förändringar ha en längre livslängd.

Uppgradering och uppskalning är en viktig drivkraft för att säkerställa att den transformativa processen fungerar väl för organisationen. Samt att överbrygga klyftan mellan det gamla arbetssättet och det nya digitala sättet. Att ha en person som agerar som denna länk kan ge den organisatoriska expertisen att hantera och teknikens digitala insikt stärka båda sidor av ekvationen. På så sätt finns det ett stödpunkt där människor kan luta sig mot för att stödja omvandlingen.

Implementera digitala verktyg och framtidsfärdigheter - Oneflow
Implement digital tools to support day to day tasks.

Exempel på digital transformation

Så mycket som vi alla älskar en storlek passar alla lösningar, färdplaner och lätta att följa guider och exempel, det finns flera sätt som en digital transformation kan gå ner på. Ingen av dem är identisk men om de har de ovan nämnda drivkrafterna för transformation, är det troligt att de slutar positivt. Men hur ser en digital transformation ut i praktiken?

Befria dig från friktion

Det kan ta många former. Speciellt när man tar hänsyn till de permutationer som kan uppstå i olika branscher, sektorer och företag. Vissa är mer enkla än andra. Till exempel att implementera ett verktyg som Winningtemp, en digital plattform som kan användas för att mäta medarbetarnas lycka och få en puls på din organisation. Det finns också exemplet med att gå från papperskontrakt till att använda ett digitalt avtalshanteringssystem där hela processen blir friktionsfri och smidigare. Denna typ av transformation frigör dina anställda från manuella uppgifter och ger dem mer tid att fokusera på kreativa aspekter av sitt jobb och problemlösning.

Läs också: 11 verktyg för hybridarbete du inte kan leva utan

Kundvagnar blir digitala

Ett mer välbekant exempel som vi känner till är att gå från vanlig handel till e-handel. Det är ingen hemlighet att Covid 19-pandemin snabbt upphävde traditionella köp- och säljmetoder. Vi tvingades handla digitalt då fysiska butiker på vissa ställen stängdes. Enligt en undersökning från Harvard Business Review, “Accelerating Transformation for a Post Covid-19 World”, säger 90 % av de globala cheferna att Covid tvingade sin hand att påskynda sin digitala transformation och påskynda deras process. Så företag fokuserade på att förbättra sina kunders digitala shoppingupplevelse och fokusera på sina leveranstjänster. Lanserar virtuella butiker, implementerar virtuella omklädningsrum och gör sina produkter mer allmänt tillgängliga i den digitala ekosfären samt optimerar sina digitala kontaktpunkter med sina konsumenter.

Kundvagnar blir digitala - Oneflow
E-commerce have sky rocket since the pandemic.

Effekten av digital transformation

Att vara mer digital och digital transformation är modeord. De kastas runt helt villigt i möten och sätts upp som mål utan att egentligen ha någon mening. Även om så är fallet i vissa fall är effekten av digital transformation mycket mer konkret, om den utförs på rätt sätt.

De verkliga effekterna av att genomgå den ständiga processen av digital transformation är betydande. Det ger en bas för digital kompetens till ditt företag och förbereder det för framtiden. Det återuppfinner hur du tänker på att lösa ett problem. Tidigare begränsningar beaktas inte längre eftersom det sättet av begränsat tänkande tas bort. Det skapar nya kompetenser och möjligheter inom din organisation för ständiga förbättringar. Att lägga till nya yrkesarbetare och uppgradera dina nuvarande medarbetare ger dem förmågan och kunnandet att vara förberedda för framtidens digitala arbete. Det kan till exempel handla om att bli certifierad inom agil projektledning. Samma sak med att införa teknik som inte kommer att bli föråldrad om några år. Genom att vara mer flexibel i ditt sätt att arbeta och tänka låter dig utnyttja tekniken för att lösa mer komplexa problem och ta itu med nya utmaningar.

Värde är vad det verkligen handlar om. När en digital transformation genomförs är det för att skapa mer värde. För företaget, konsumenten eller samhället i stort. Genom att optimera processer, öka smidigheten och ingjuta ett nytt tänkesätt och kultur, är värdet som produceras en oväntad tur som kan delas.

Effekten av digital transformation - Oneflow
Digital transformation creates more value.

Det är självklart att nu är det dags att bli mer digital. Det är också lite ironiskt att det krävdes en global kris för att äntligen tvinga människor att gå ombord på rörelsen. Eftersom 97 % av de tillfrågade i en HBS-undersökning säger att transformationsframgången kommer att växa i betydelse som en konkurrensfaktor i deras bransch under 2021 och därefter. Trenderna som kommer att svepa in oss i nästa år och definiera att framgång är något att hålla ett öga på. De kan se ut ungefär så här:

  1. Cybersäkerhet
  2. Hybridarbete
  3. Automatisering 
  4. Självbetjäning
  5. Kundfokus
  6. Digital handel
Trender och framtiden för digital transformation - Oneflow
Automation, cyber security and self service are just a few of the future trends.

Det finns säkert fler trender som kommer att stiga, blekna och dyka upp allt eftersom. Det är alltid svårt att förutse framtiden. Ändå är det lätt att förutse att ansträngningar för digital transformation kommer att fortsätta att ligga i framkant av affärsinitiativ framåt.

Hur du kommunicerar digital transformation inom din organisation

Oavsett sammanhanget är det svårt att förändra. När du väl är inställd i en rutin. Ett visst sätt att göra saker på, det är lättare att hålla kursen än att slå en ny väg. Det är värt att komma ihåg att förändring är en resa. Detta gäller särskilt när man försöker förändra hur en organisation fungerar via digital transformation. Det är ännu svårare att förändra kulturen. Det är där kommunikation kommer in..

Kommunikation är nyckeln. Det är kännetecknet för framgång i personliga eller professionella relationer. Detta är något vi alla har hört tusentals gånger förut. Och kommunikation är helt avgörande när det kommer till digital transformation och organisationsförändringar. Om du vill att din ska bli en framgång, kommer det att vara helt avgörande att ha effektiv kommunikation från topp till botten av organisationen.

Det börjar på toppen

När man genomgår en digital transformation börjar det på toppen. Med ledningen och ledarna som övervakar initiativen. Bocken slutar med dem. Det betyder att det är de som står i spetsen för kommunikationsstrategierna. De måste förklara detaljerna. Transformationens vem, var, varför, vad och när.

Ledningen ska ha en tydlig vision som de delar med organisationen. Och måla upp en detaljerad bild som alla kan se och föreställa sig själva. Visionen bör ta upp de fördelar som förändringarna kommer att medföra och förklara resultaten på ett påtagligt sätt. Det är en vision som alla på företaget bör köpa och tro på. Men det är dock mer än bara en vision.

Det handlar om att berätta en historia. En historia som har medarbetarna som hjältar. Jag menar, alla föreställer sig alltid sig själva som historiens hjälte eller hur? Det är inte annorlunda här. De anställda är mästare och hjältar i förvandlingen, berätta det för dem. Eftersom du är mycket mer benägen att investeras i processen och slutet av berättelsen om du är involverad i resultatet, ännu mer om du är huvudpersonen.

Så att kommunicera en vision av den digital transformationen med en övertygande historia som placerar medarbetarna i centrum för handlingen kommer att bidra till att säkra det inköp från anställda som behövs så desperat för att en transformation ska bli en framgång. Ledare ses som de mest trovärdiga aktörerna i processen i början, och de måste behålla den statusen allt eftersom transformationen fortskrider. Naturligtvis måste handlingar backa upp sina ord, men tonen är satt från början från toppen.

Hantera förväntningar om digital transformation

En annan sak att tänka på när man kommunicerar insatser för digital transformation är att ha en korrekt tidslinje och handlingsplan som alla kan följa. Detta tjänar till att hantera allas förväntningar när projekten fortskrider. Det är viktigt eftersom det beskriver vad som ska göras med deadlines och tydligt ansvar för åtgärder. Den kartlägger vägen framåt.

Detta, utöver direkt kommunikation till anställda, håller människor i kretsen. Detta kan vara viktigt då anställda under en omvandling kanske inte är i konstant kontakt med varandra. Men om de har en solid skiss och färdplan kan de följa med och kan lugnt anta att deras kollegor är på väg att hålla de deadlines som alla är medvetna om.

risk management - Oneflow

Skapa en känsla av ägande

En framgångsrik transformation får alla inom organisationen att känna att de deltagit i den på något sätt. Anställda ska känna att de spelade en roll i dess framgång, oavsett om de var direkt involverade eller inte. Så att etablera en känsla av ägarskap kan avsevärt förbättra chanserna till framgång. Detta går hand i hand med att kommunicera en berättelse där medarbetarna är hjältarna i transformationen. Det ingjuter en känsla av besittning inom dem när det kommer till projektet. De känner att de tog en aktiv roll i resultatet och genomförandet. Det är ett sätt att inspirera dem och få dem att vara stolta över sitt arbete. Motivera dem och driv dem att få sina ansträngningar att sluta på ett positivt sätt.

Förklara fördelarna med och värdet av digital transformation för anställda

Det är väldigt lätt för ledningen och ledarna för transformationen att tala om fördelarna och värdet som transformationen kommer att tillföra organisationen, inte alltid för anställda. Visst kommer det att göra företaget effektivare och mer lönsamt. Men vad betyder det egentligen för de anställda?

De bör vara väl medvetna om vad de kommer att få ut av dessa förändringar. Kommer det att förbättra deras arbetsflöden och spara tid och ansträngning? Kanske kommer det att ta den mest irriterande delen av deras jobb och automatisera det och rädda dem från framtida frustration. Kommer det att underlätta deras jobb eller göra företaget mer lönsamt vilket i sin tur leder till högre ersättning? Eller potentiellt finns det belöningar som kommer att spridas över de anställda när ett initiativ är klart. Oavsett fördelarna ska de kommuniceras på ett sätt som engagerar medarbetarna och uttrycker i skarpa ordalag vad det betyder för dem.

Prata med varandra – ständigt om digital transformation

Eftersom den digitala transformationen pågår bör det finnas regelbundna incheckningar, möten och konstant kommunikation från alla håll om projekten. Det måste finnas en aktiv intern kommunikationsplan varje steg på vägen. Till exempel kan team runt om i organisationen ha ett incheckningssamtal varje vecka eller månad, där medlemmar som inte är direkt involverade i projektet kan närvara och ställa frågor, ta upp oro och få sina röster hörda. Alla borde veta vad som händer med projektet och tvåvägskommunikationskanaler bör etableras.

Dessa möten eller samtal bör användas för att tala om de utmaningar, problem och problem som har uppstått. Informera också om framsteg som görs och lyft fram prestationerna och det hårda arbetet av några av teammedlemmarna. Dialogen ska alltid vara ärlig och uppriktig om allt. Eftersom denna kommunikation är tvåvägs måste ledare och de som är direkt involverade i initiativen lyssna och höra vad andra medlemmar har att säga. Och visa att deras insatser värderas.

Denna ständiga kommunikation kommer att förena företaget kring dessa förändringar och säkra allas inköp. Skapar en känsla av laganda och stärker sin tillhörighet i projektet då de ständigt är engagerade i diskussioner kring transformationen.

Kommunikationsvolymen bör öka avsevärt under omvandlingen och bör förbli så tills långt efter att den är klar.

Använd digitala verktyg för omnikanalkommunikation

Kommunikationen har förändrats drastiskt under de senaste 20 udda åren. Vi kan nås och nås nästan var som helst, när som helst på dygnet. Även om du inte bör bombardera dina anställda efter arbetstid, kan du nå dem på plattformarna där de är. Lita inte på traditionella e-postmeddelanden, inlägg på sociala medier eller pressmeddelanden på intranätet. Du kan vara värd för en Q+A-sessionchatt på zoom, ha en dedikerad kanal för transformationen på Slack som ger framsteg på initiativ. Även att bli riktigt kreativ och ha en framstegsmätare/instrumentpanel i ditt CRM eller intranät skulle vara ett nytt sätt att prata om det.

Det finns massor av tekniska verktyg som möjliggör kommunikation, så att ha de rätta till ditt förfogande kommer att säkerställa att alla får meddelandet. Så ta en omnikanalstrategi för att bredda räckvidden för dina kommunikationsinsatser för att sprida ditt budskap till alla som behöver höra det. Var noga med att uttrycka det i lekmannatermer också. Även om vissa människor kommer att förstå den tekniska jargongen och termerna “företagssynergi” som kommer med organisatoriska förändringar, är det inte fallet för alla. Det är ytterligare en åtgärd för att få alla på samma sida om aspekterna av transformationen.

Kommunikationsvolymen bör öka avsevärt under omvandlingen och bör förbli så tills långt efter att den är klar.

Fortsätt med kommunikationen efter den första förändringen

Den sista men inte minst komponenten i att kommunicera förändring inom organisationen är att samtalen inte slutar. Du bör fortsätta dialogen långt efter att ändringarna har implementerats. Om något borde kommunikationen öka. Som nämnts tidigare är digital transformation inte ett slutmål, det är en process. Samma med förändringarna som följer med det. Därför bör kommunikationen fortsätta efter ändringarna. Det är för att hantera de sannolika frågor, problem eller förvirring som kan uppstå med tiden.

Förändring är en del av livet. Tyvärr, eller lyckligtvis, i vissa fall, förblir ingenting som tiden går. Livet är dynamiskt, inte statiskt. Speciellt affärsvärlden. Om du vill förbli konkurrenskraftig i den moderna industrins mördande atmosfär måste företag anpassa sig. Att skifta. Att vara smidig för att sparka på och växa. Så det är därför digital transformation är så viktig. Och en av de mest avgörande sakerna för att få rätt är att kommunicera din digitala transformation. Det är utspelat och överdrivet, men kommunikation är verkligen nyckeln. Om du gör rätt kommer din förvandling att ha en mycket större chans att lyckas.

Lita på processen

Som nämnts tidigare är en digital transformation inte ett slutresultat. Det är en kontinuerlig process. Ett nytt sätt att tänka, arbeta och arbeta. Det handlar om att utnyttja digitala verktyg för att arbeta mer effektivt, smartare och skapa mer värde. Så det finns ingen “slutprodukt” eller absolut resultat eftersom det kommer att utvecklas kontinuerligt när mer avancerade verktyg och teknik introduceras på marknaden. Drivkrafterna för transformation kommer att sätta sina spår i nästan alla aspekter av våra liv, personliga och professionella. De digitala transformationer som pågår idag kommer att ha en djupgående inverkan på vår morgondag. Att få dem korrekta och göra dem till en framgång är avgörande för att säkerställa att morgondagens arbete kommer att göras bättre än det är idag.

Prev:

Människor. Den viktigaste delen av din organisation

Next:

10 sätt att utveckla en digital medarbetarupplevelse

Liknande artiklar

Elektroniska signaturer

Vad innebär distanssignering?

Sälj

Topp 10 programvara för digitala säljrum 2024

Avtal

10 bästa sätten att automatisera säljprocessen

Sälj

10 bästa metoder för att använda CRM-system

Företagskultur

Topp 20 effektiva rekryteringsstrategier

Avtal

Att skapa avtal: Den enda guide du behöver

Skolor

Skapa flow i utbildningen: De 10 främsta fördelarna med digitala skolor

Avtal

Vad är molnbaserad avtalshantering?