Skip to content

Företagskultur

10 sätt att utveckla en digital medarbetarupplevelse

Dagens arbetsstyrka är mer utspridd än någonsin tidigare.

En färsk undersökning visar att 81% av de anställda vill ha fullständig flexibilitet när det gäller var och när de arbetar. Med detta i åtanke är en positiv digital medarbetarupplevelse (DEX) avgörande.

Med en uppsjö av digitala verktyg och tekniker är det fullt möjligt att skapa en engagerande digital upplevelse och företagskultur på distans. Slutmålet är att behålla värdefulla medarbetare och driva en produktiv verksamhet.

1. Skapa en digital kultur

Att skapa en företagsomfattande digital-first-kultur innebär att anta en strategi som ger dina anställda de digitala verktyg de behöver för att driva ditt företag framåt. Digitala tillgångar bidrar till sömlösa arbetsflöden, möjligheter till kompetensutveckling, stödjande digitala processer samt en säker och inkluderande digital miljö.

Skapa en digital medarbetarupplevelse - Oneflow
Image sourced from owllabs.com

Den tar också hänsyn till medarbetarnas välbefinnande, feedback och erkännande. En digital kultur är en viktig aspekt av den moderna arbetsplatsen, särskilt med tanke på framväxten av Gen Z-arbetskraften. Som den yngsta generationen i arbetsstyrkan har Gen Z-medarbetare vuxit upp i en mycket digital och uppkopplad värld, så de har unika förväntningar på arbetsplatsens teknik.

Prioritera digitala kanaler och plattformar, använd data och analyser för att fatta välgrundade beslut och anamma ny teknik för att öka företagets tillväxt.

Detta kan inte bara bidra till ökat medarbetarengagemang, det kan också öka lojaliteten och arbetstillfredsställelsen – vilket i slutändan leder till en mer framgångsrik och effektiv arbetsplats.

2. Investera i utbildning och utveckling av anställda

Att utveckla en exceptionell digital medarbetarupplevelse börjar med den utbildning ni erbjuder.

Att ge tillgång till viktiga digitala resurser som introduktionsmaterial, policyer och utbildningsmaterial online är ett viktigt första steg. Detta säkerställer att medarbetarna har de resurser som krävs för att lära sig mer om sina roller och ansvarsområden, förstå företagets värderingar och kultur samt utveckla sina färdigheter i en digital miljö.

Genom att använda digitala plattformar för virtuella utbildnings- och utvecklingssessioner, t.ex. videokonferensverktyg eller teknik för virtuell verklighet, kan medarbetarna få en fördjupad och engagerande upplevelse, även när de arbetar på olika platser.

Investera i utbildning och utveckling av anställda - Oneflow
Image sourced from owllabs.com

3. Främja kunskapsutbyte

När din personalstyrka är utspridd måste du ha planer på plats för ett sömlöst kunskapsflöde. Det hjälper inte bara dina medarbetare att effektivt använda digitala verktyg, det ger dem också möjlighet att känna sig mer säkra på sina digitala färdigheter när de delar med sig av kunskap.

Det är inte längre så enkelt som att gå förbi en medarbetares skrivbord för att kontrollera att de är bekväma med en ny programvara.

Utveckla en strategi som omfattar omfattande utbildningsmaterial online som täcker allt från grundläggande datorkunskaper till avancerade programvaror. Se till att materialet är tillgängligt via företagets digitala lärplattform, så att medarbetarna kan komma åt det var som helst med en internetanslutning. På så sätt kan de lära sig i sin egen takt och enligt sina egna scheman.

Överväg också att inrätta ett digitalt mentorprogram. Då paras medarbetarna ihop med erfarna digitala experter som kan ge vägledning och stöd om specifika digitala verktyg och arbetsflöden. Du kan underlätta den här typen av program via programvara för videokonferenser för att möjliggöra kontakter med mentorer från vilken plats som helst.

Om du använder kunskapsdelning på det här sättet visar du att ditt företag satsar på medarbetarnas utveckling och lägger grunden för en positiv digital arbetskultur.

4. Prioritera medarbetarnas välbefinnande 

Att skapa en positiv digital medarbetarupplevelse börjar med att prioritera medarbetarnas välbefinnande.

Det kan handla om att tillhandahålla resurser och program för att främja medarbetarnas psykiska och fysiska hälsa, t.ex. hälsoappar, virtuella träningsklasser och resurser för psykisk hälsa. Se till att medarbetarna har en bra balans mellan arbete och fritid genom att ställa tydliga förväntningar på arbetstider, uppmuntra till pauser och avråda från arbete efter arbetstid.

Använd programvara för närvarohantering för att identifiera anställda som arbetar för många timmar och för att fånga upp anställda som kan behöva stöd.

Överväg att uppmärksamma och belöna medarbetarnas insatser via digitala plattformar eller sociala medier för att stärka teamets moral. Glöm inte att betala dina anställda en lön som de kan leva på och erbjuda dem bonusar för ett väl utfört arbete. Var noga med att använda bruttoberäkningar när du ger dessa bonusar, eftersom det säkerställer att dina anställda beskattas minimalt.

Glöm inte att betala dina anställda en lön som de kan leva på och erbjuda dem bonusar för ett väl utfört arbete. Se till att använda bruttoberäkningar när du ger dessa bonusar, eftersom det kommer att säkerställa att dina anställda beskattas minimalt.

5. Implementera användarvänliga digitala verktyg

Förse dina medarbetare med användarvänliga digitala verktyg. Dessa verktyg ska vara enkla att använda och tillgängliga från olika enheter, som stationära datorer, bärbara datorer och mobila enheter. Investera i teknik som förenklar och effektiviserar arbetsprocesserna, t.ex. projekthanteringsverktyg, samarbetsplattformar och kommunikationsappar.

Se till att tillhandahålla relevant support och utbildning för de nya digitala verktyg som du introducerar.

6. Uppmuntra feedback och engagemang från medarbetarna

För att förbättra er DEX är det viktigt att samla in feedback från medarbetarna via enkäter och digitala verktyg för DEX-hantering. På så sätt kan ni lära er vad som fungerar och hur ni kan sträva efter ständiga förbättringar.

Programvara för hantering av digital medarbetarupplevelse (DEX) kan till exempel utvärdera:

  • Nätverksprestanda under rusningstid för att säkerställa smidig och effektiv drift
  • Underpresterande teknik och vägledning om hur den kan optimeras för bättre resultat
  • Effektivitet hos medarbetarnas mobilappar och enheter som stöd för deras dagliga arbetsuppgifter
  • Användbarhet för samarbetsplattformar för att säkerställa användarvänlighet och möjliggöra sömlöst samarbete

Titta på specifika nyckeltal som ligger i linje med era DEX-mål och syften – t.ex. medarbetarnas produktivitet, retention, innovation och engagemang. Spåra sedan mätvärden som användningsgrad, användningsmönster och användarnöjdhet för att bedöma hur framgångsrika era DEX-initiativ har varit.

7. Tillhandahålla stöd för distansarbete

Tänk på saker som att ge medarbetarna nödvändig hårdvara, programvara och anslutningsresurser för effektivt hemarbete. Hantera HR-frågor var du än befinner dig och kontrollera teamets tillgänglighet med ett tidrapporteringssystem från en mobilapp på din enhet.

Upprätta tydliga kommunikationskanaler och regelbundna avstämningar för att upprätthålla samhörighet och engagemang. Att erbjuda flexibla arbetsformer kan också bidra till en positiv digital medarbetarupplevelse genom att främja balans mellan arbete och fritid och tillgodose individuella behov.

8. Fokus på cybersäkerhet och dataintegritet

Se till att ditt företag investerar i robusta cybersäkerhetsåtgärder – t.ex. brandväggar, kryptering och multifaktorautentisering. Dessa åtgärder skyddar medarbetarnas information och förhindrar dataintrång. Genom att informera medarbetarna om vikten av cybersäkerhet och ge dem utbildning i säker internetanvändning kan de undvika nätfiskebedrägerier. Ge dessutom dina team kunskap om säkra lösenord för att minska cybersäkerhetsriskerna.

9. Omfamna mångfald och inkludering

Att skapa en inkluderande digital medarbetarupplevelse innebär att värdesätta och respektera mångfald på arbetsplatsen. Främja en inkluderande kultur som bejakar mångfald i alla dess former – inklusive ras, kön, ålder, sexuell läggning och funktionshinder, bland annat. Genomför utbildningar i mångfald och inkludering, främja mångfald vid rekrytering och anställning och erbjud resursgrupper eller affinitetsgrupper för anställda.

10. Fråga medarbetarna vad de behöver

Att införliva kriterier för digital medarbetarupplevelse (DEX) i medarbetarsamtalen kan ge en kvalitativ bedömning av hur väl era initiativ har lyckats.

På så sätt kan det uppstå en tvåvägskommunikation mellan chefer och medarbetare. Cheferna kan utvärdera hur effektivt medarbetarna använder digitala verktyg och hur de införlivar digitala funktioner i sina arbetsflöden. Medarbetarna kan dela med sig av allt ytterligare stöd de behöver för att förbättra sin DEX.

Visa vägen till framgångsrik medarbetarupplevelse

Medarbetarna i din organisation är den viktigaste delen av ditt företags framgång.

Att ta sig tid att implementera en strategi för att utveckla upplevelsen av digitala medarbetarupplevelse ger utdelning. Från att förbättra prestationer, produktivitet och retention till att ge enklare tillgång till lärande och utveckling – att förbättra din DEX hjälper alla i ditt företag.

När du prioriterar den digitala medarbetarupplevelsen höjer du ditt företags position på marknaden. Med ett starkt team bakom dig kan du sträva efter att behålla din konkurrensfördel på dagens digitalt drivna arbetsplats.

Prev:

Den ultimata guiden till drivkrafterna bakom digital transformation

Next:

Så får du ut mesta möjliga av AI Assist för avtal

Liknande artiklar

Elektroniska signaturer

Vad innebär distanssignering?

Sälj

Topp 10 programvara för digitala säljrum 2024

Avtal

10 bästa sätten att automatisera säljprocessen

Sälj

10 bästa metoder för att använda CRM-system

Företagskultur

Topp 20 effektiva rekryteringsstrategier

Avtal

Att skapa avtal: Den enda guide du behöver

Skolor

Skapa flow i utbildningen: De 10 främsta fördelarna med digitala skolor

Avtal

Vad är molnbaserad avtalshantering?