Skip to content

Henkilöstö & kulttuuri

Miksi HR on salainen aseesi digitaalisessa muutoksessa?

Organisaatiosi ja henkilöstösi viimeisimmät aloitteet ja teot digitaalisen muutoksen edistämiseksi ovat ratkaisevan tärkeitä yrityksesi tulevan menestyksen kannalta – ainakin, jos johtoportaalta kysytään. Mutta tärkeimmässä osassa ei ole työkalu tai teknologia, jota olet ottamassa käyttöön, vaan sitä käyttävät ihmiset.

Yleisesti ajatellaan, että uusin teknologia antaa yritykselle etulyöntiaseman kilpailijoihin verrattuna. Se antaa jokaiselle johtajalle syyn nähdä vaivaa ja käynnistää digitalisaatiotyö, jotta he voisivat olla parempia tai parhaita omilla aloillaan. Digitaalisessa muutoksessa on kuitenkin usein epäselvyyttä sen suhteen, mistä todellinen vaikutus ja arvo tulevat. Mitä epäselvyyttä siihen sitten voi liittyä? Digitaalisen muutoksen tärkein osa on henkilöstö, ei teknologia.

Henkilöstö sanelee sen menestyksen. BCG:n tekemän tutkimuksen mukaan ihmisiin ja kulttuuriin keskittyvät yritykset saavuttavat läpimurtotuloksia viisi kertaa todennäköisemmin kuin ne, jotka toimivat toisin. Tämä tuntuu loogiselta, jos mietit sitä hieman tarkemmin. Uusia työkaluja ja uutta teknologiaa käyttävät juurikin joka päivä töihin tulevat ihmiset. Teknologia ei ole (toistaiseksi) itsenäinen tai kaikkivoipa.

Muutoksen onnistuminen riippuu ihmisistä, ei teknologiasta. Ja HR-osasto on tehokas voimavara tämän menestyksen turvaamiseksi:

Oikeiden ihmisten löytäminen oikeille paikoille

Digitaaliset muutokset onnistuvat, kun oikea ihminen on oikeassa paikassa. Tämä tarkoittaa, että tunnet yrityksesi henkilöstön sekä heidän taitonsa ja ydinosaamisensa. Esihenkilöt ja HR-osasto ovat tästä parhaiten tietoisia, sillä he työskentelevät henkilöstön kanssa päivästä toiseen. He myös auttoivat työntekijöiden valinnassa nykyisiin työtehtäviinsä.

HR-osasto koostuu ihmisistä, joiden tehtävänä on havaita taitoja ja kykyjä rekrytoinnin aikana. Tätä havainnointia he voivat hyödyntää sijoittaakseen ihmiset muutoksen onnistumisen kannalta tärkeimpiin rooleihin tai heidän taitojaan parhaiten vastaaviin tehtäviin. Tälle on ennakkotapaus, sillä juuri HR-osasto auttoi alun perin saamaan nämä ihmiset yritykseen, joten luonnollisesti heillä on myös kyky sovittaa näiden ihmisten omaamat taidot toiseen rooliin tai asemaan muutosta varten.

Digitaalinen muutos tarkoittaa kulttuurin ja asenteiden muutosta

Asenteita on muutettava ja päivitettävä. Eikä pelkästään digitaalisen muutoksen seurauksena, vaan mukautuminen on yleensäkin hyödyllistä yrityksille. Digitaalinen muutos tarkoittaa siirtymistä uudenlaiseen ajattelu- ja työskentelytapaan. Asennemuutos ei ole helppoa, mutta HR-osasto voi olla siinä avuksi. He ovat tottuneet auttamaan uusien työntekijöiden kouluttamisessa ja kriittisten ongelmien ratkaisemisessa. Heidän laajamittaisen asiantuntemuksensa hyödyntäminen voi auttaa sekä tässä että esihenkilöiden ohjaamisessa sujuvan prosessin varmistamiseksi koko organisaatiolle. 

HR-osasto auttaa jatkuvasti yritystä päivittymään rekrytoimalla uusia työntekijöitä sellaisilla kyvyillä, jotka tehostavat yrityksestä jo löytyviä kykyjä. Samalla he myös käynnistävät ammattitaitoa kehittäviä hankkeita. Muutos onkin yksi heidän tärkeimmistä toimistaan. He ovat sopeutuneita työskentelemään ihmisten kanssa sekä implementoimaan uusia käytäntöjä, aloitteita ja ohjeistuksia. HR-osaston työntekijät ovat monien asioiden edistäjiä yrityksen eri osa-alueilla. Esimerkkinä työntekijöiden terveyteen liittyvät hankkeet, hyväntekeväisyystapahtumat, yritystapahtumat tai työajan ulkopuoliset aktiviteetit, kuten urheilu, pubikierrokset ja konsertit. Ja nämä ovat vain yksi heidän alaansa kuuluvista osa-alueista.

Lue myös: Ihmiset: tärkein osa yritystäsi.

Henkilöstön muutos digitalisaatiossa

HR on linkki johdon ja työntekijöiden välillä

Henkilöstöhallinto on luotu organisaatiorajat ylittävää viestintää varten. Erityisesti silloin, kun on kyse käytännöistä, joilla on laaja-alaisia vaikutuksia. Ihmiset kääntyvät HR:n puoleen monenlaisista syistä. Osa syistä on myönteisiä, osa kielteisiä, mutta heidän roolinsa yrityksessä on joka tapauksessa tärkeä. Jokainen osasto käy vuoropuhelua HR:n kanssa. Myös jokainen työntekijä käy vuoropuhelua, vaikka se voi vaihdella hänen toimikautensa aikana. Heillä on hyvät valmiudet viestiä käytäntöjen ja rakenteiden muutoksista koko yritykselle.

Henkilöstöhallinto on historiallisesti ollut eturintamassa muuttamassa yrityskulttuuria. He ovat olleet edelläkävijöitä häirintään- ja kiusaamiseen liittyvien koulutuksen käyttöönotossa ja siinä, miten näitä havainnoidaan. Sama koskee syrjintää ja monimuotoisuusaloitteita. He ovat tottuneet viestimään organisaatiossa ylös- ja alaspäin asenteiden, käyttäytymisen ja kulttuurin muuttamiseksi.

Yritys on elävä organismi, joka koostuu ihmisistä, ei vain tekniikasta ja prosesseista

Yritykset koostuvat elävistä, hengittävistä ihmisistä. Tästä huolimatta joskus on vaikea antaa yritykselle kasvot, jopa maailman suurimmille brändeille. Kun kuulee IKEAn, mieleen tulevat edulliset huonekalut, jotka on koottava itse. Jos mieleen tulee H&M, se tarkoittaa kenties vain vaatteita. Näiden tuotemerkkien takana on kuitenkin organisaatioita. Ja näiden organisaatioiden sisällä on ihmisiä. Näin on käytännössä kaikissa yrityksissä kaikkialla maailmassa. Ne ovat vain ihmisjoukkoja, jotka työskentelevät yhdessä saavuttaakseen yhteisen tavoitteen.

Toki ne käyttävät työkaluja ja valtavasti teknologiaa. Ihmiset ovat kuitenkin liiketoiminnan ytimessä. He ovat ne, jotka tekevät töitä ja lähtevät töistä joka päivä kotiin. He tekevät työtä, joka saa heidän organisaationsa toimimaan. Sen tunnustaminen on siis yrityksille elintärkeää. HR on yleensä yksi parhaista osastoista, joka pystyy ottamaan ihmiset huomioon ja ymmärtämään, että yritys koostuu yksinkertaisuudessaan vain kollektiivisesta joukosta ihmisiä.

Valmistele henkilöstösi tulevaan

Digitaalisessa muutoksessa on kyse yrityksesi valmistautumisesta tulevaisuuden haasteisiin. Koska tiedämme, että yrityksesi koostuu siellä työskentelevistä ihmisistä, heidän kouluttamisensa ja heille annettavat välineet tuleviin haasteisiin vastaamiseksi ovat yrityksesi etu. Se antaa teille perustan, jonka pohjalta voitte tarttua esteisiin ja voittaa ne aina kun niitä ilmenee.

Teknologia voi viedä sinut ja yrityksesi vain tiettyyn pisteeseen asti. On tärkeämpää, että työntekijöilläsi on valmiudet hyödyntää näitä uusia työkaluja ja tekniikkaa edeten uusiin korkeuksiin. Näin annat heille mahdollisuuden saavuttaa ja jopa ylittää potentiaalinsa.

Ihmiset; siitä digitaalisessa muutoksessa on oikeastaan kyse. Uusimmat ja parhaat työkalut voivat olla hienoja. Ne voivat säästää paljon rahaa ja aikaa ja lisätä tuottavuuttasi nopeasti. Mutta pelkkä välineistö ei tee digitaalisesta muutoksesta onnistunutta. Ihmiset yrityksessä sanelevat, miten muutos etenee. Keskity heihin ja valmistele heidät menestykseen. Tekemällä näin valmistelet samalla itsesi ja yrityksesi menestykseen.

Prev:

Sopimusten hallinta on helpompaa Membrainissa

Next:

Allekirjoita asiakirjat verkossa: Miten se tehdään Oneflown avulla?

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Sähköinen allekirjoitus

Onko laillista allekirjoittaa jonkun toisen puolesta?

Uncategorized

Sähköinen allekirjoitus Suomen lain näkökulmasta

Sopimukset

Miten muuntaa kuva allekirjoituksesta tekstiksi?

Tuote

Kuinka kauan sopimus ilman päättymispäivää on voimassa?

Sopimukset

Miten seurata muutoksia PDF-dokumentissa?

Sähköinen allekirjoitus

Miten allekirjoitus muunnetaan sähköiseksi allekirjoitukseksi?

Sopimukset

Mikä on sopimusprosessi? Ja miten se toimii?

Markkinointi

Mitkä ovat 13 parasta ContractPodAi vaihtoehtoa?