Skip to content

Henkilöstö & kulttuuri

Ihmiset: tärkein osa yritystäsi.

Työntekijät jätetään yleensä huomiotta, kun ajatellaan yritystä – erityisesti heidän onnellisuutensa ja hyvinvointinsa. Tuotteet tai logot ovat yleensä päällimmäisenä mielessä. Ihmiset ovat kuitenkin jokaisen yrityksen selkäranka.

Onnellisuuden tavoittelu on joillekin ikuinen ja raastava etsintäprosessi. Toisille se on kuitenkin helppo saavuttaa. Lukemattomat elämänvalmentajat ovat saarnanneet omia totuuksiaan sen löytämisestä, mutta ei ole olemassa selkeää kaavaa, miten sen saavuttaa henkilökohtaisessa elämässä. Vielä pahempaa on kuitenkin, että usein laiminlyödään se, miten onnellinen ihminen on työelämässään. Jos haluat olla todella onnellinen, sinun pitäisi olla onnellinen sekä työssä että sen ulkopuolella, eikö niin?

Quinyxin asiakkuuspäällikkö Marcus Enqvistin mukaan tämä on täysin totta. Onnelliset ihmiset luovat onnellisen työvoiman, joka tarkoittaa onnellista liiketoimintaa. Onnellisen työvoiman saavuttamiseen on lukuisia keinoja.

Työvoima - yrityksen tärkein voimavara - Oneflow

Tyypilliseen tapaan kaikki alkaa viestinnällä

Viestinnästä jankuttaminen saattaa käydä rasittavaksi, mutta viestin iskemiseksi kotiin toisto on avainasemassa. Työntekijät on tavoitettava siellä, missä he ovat, ja heidät tavoittaakseen on käytettävä monikanavaista strategiaa. Onnistuminen määräytyy sen mukaan, meneekö viestintä päin honkia vai ei. Ja kun viestität työntekijöille, sinun on osoitettava heille, että olet kiinnostunut heistä ihmisenä – et vain työntekijänä. Marcuksen mukaan se on keino voittaa viestinnän haaste:

“On tärkeää, että yrityksen sisällä on kaksisuuntaista viestintää. Se auttaa houkuttelemaan ja pitämään osaavat ihmiset töissä”, hän sanoo. “Työntekijät keskustelevat keskenään, vertailevat etuja, palkkaa ja erityisesti kulttuuria. He haluavat tietää ammatillisesta kehittymisestä ja siitä, mitkä sisäiset resurssit auttavat heitä menestymään. Se voi olla valmentaja tai työkalu, jota he ovat ottamassa käyttöön osana digitaalista muutosta. Kyse on kuitenkin siitä, että heidän elämänsä ja työkokemuksensa rikastuu jollain tavalla.”

Tärkeintä on myydä ja selittää hyödyt kaikille. Vaikka ihmiset voivat olla epäitsekkäitä, kaikki haluavat tietää, miten se vaikuttaa heihin jossain määrin. Ja jos hanke on lopulta heille hyödyksi, se on vielä parempi. Mutta tämä on kerrottava heille. Tai jos se ei ole, heillä on oltava mahdollisuus esittää vastalauseensa. Jos he tietävät, että hanke parantaa heidän elämäänsä, se todennäköisesti tekee heidät onnellisemmiksi. Sama pätee kykyyn sanoa mielipiteensä, sillä se antaa heille tunteen päättäväisyydestä ja toimivallasta.

Lue myös: Miksi työkulttuuri antaa firmallesi etulyöntiaseman rekrytoinnissa?

Ihmiset - tärkein osa yritystäsi - Oneflow

Luo positiivinen työympäristö, jossa ihmiset viihtyvät

Hieman helpommin sanottu kuin tehty, mutta kyllä se on mahdollista! Myönteisen työympäristön luomisessa on Marcusin mukaan muutamia ratkaisevia osatekijöitä. Yrityksen sisällä olevien ihmisten on luonnollisesti sovittava yhteen sekä osaamisen että kulttuurin kannalta. Ja organisaatiotasolla on tiedettävä olemassaolon syy, “miksi?”.

“Yrityksen tulisi tietää “miksi?”. Miksi me teemme tätä? Miksi olemme olemassa yrityksenä? Meillä Quinyxissä ihmiset tietävät omat syynsä. Nousemme joka päivä ylös tietäen haluavamme parantaa ihmisten elämää työssä”, Marcus sanoo. “Asiakkaidemme tärkein voimavara on heidän työntekijänsä. Haluamme auttaa heitä lisäämään työntekijöiden pysyvyyttä ja tehdä heidät pitkällä aikavälillä onnellisiksi.”

Vakaumuksellinen toiminta tuo enemmän vilpittömyyttä, intohimoa ja tarmoa työsi taakse. Ja jos uskot yrityksen olemassaolon syyhyn, on paljon helpompi toimia vakaumuksella. Kun kaikki ympärilläsi uskovat samoihin tavoitteisiin, samaan missioon, syntyy side ja henki nousee. Tämä side johtaa myönteiseen vuorovaikutukseen, parempaan työympäristöön, jossa ihmiset kannustavat toisiaan tavoitteidensa saavuttamisessa, koska he todella uskovat siihen, mitä ovat tekemässä.

“Kyse on myös oikeiden ihmisten palkkaamisesta”, Marcus sanoo. “Sinulla voi olla paras ansioluettelo ja hyvät koulut käytynä. Mutta jos et ole oikea persoona yritykseen, työ ei välttämättä luonnistu.”

Henkilöä ei voi tunkea sellaiseen rooliin tai yritykseen, johon hän ei sovi. Se on universaali totuus. Joskus tietty henkilö ei vain sovi haluttuun positioon, eikä sitä voi pakottaa, vaikka kuinka yrittäisi. Siitä ei tule onnellista loppua kenellekään. Voit kuitenkin yrittää löytää toisen tehtävän, joka vastaa henkilön osaamista. Koska jos hän sopii hyvin kulttuuriin, on mahdollista löytää hänelle paikka yrityksestä.

Oikeilla välineillä voi olla valtava vaikutus

Kulttuurin lisäksi toinen tapa parantaa työntekijöiden hyvinvointia on antaa heille työkaluja, jotka tekevät heidän työstään sujuvampaa ja tehokkaampaa. Sopimuksiin liittyen on tietenkin Oneflow, joka tekee sopimusprosessista saumattoman tarjouksesta klousaukseen asti. Mutta on niin monia muitakin tapoja parantaa työelämää.

Quinyx on tekoälyllä toimiva työvoimanhallintaratkaisu, joka puhuu sekä työntekijöiden että yrityksen kieltä, mikä on harvinaista. Niiden käyttäjillä on kyselyitä, joihin he voivat vastata sovelluksen sisällä. Se antaa kaikille ymmärrystä siitä, mikä on organisaation pulssi. Heillä on myös suora viestintäkanava muiden työntekijöiden kanssa. Tämä lisää työntekijöiden sitoutumista, Marcus sanoo. Hän kertoo jopa, että Quinyxin käyttäjät katsovat sovellusta keskimäärin neljä kertaa päivässä, vaikka he eivät ole töissä. Tämä vain osoittaa, että se on loistava väline kommunikoida työntekijöiden kanssa siellä, missä he ovat. Ja voit olla varma, että kaikki tietävät, että heidän viestinsä nähdään. Uniqode on nykyaikainen QR-koodien hallinta-alusta, joka auttaa luomaan QR-koodeja, jotka tarjoavat työntekijöille kontaktittoman sisäänkirjautumisen, välineen läsnäolon ilmoittamiseen ja helpon tiedon jakamisen.

Ihmiset ovat organisaation tärkein voimavara. On ensiarvoisen tärkeää antaa heille oikeat välineet menestyä. Samalla nämä välineet tukevat myös liiketoimintaa. Kun käytössä on ratkaisu, joka pystyy täyttämään työntekijöiden ja yrityksen tarpeet samanaikaisesti, ihmiset ovat tyytyväisempiä, tavoitteet synkronoituvat ja työskentely on tehokkaampaa.

Ilona Roschier - työkulttuuri Oneflow

Tulevaisuuden työvoimatrendit

Työn tulevaisuuden on otettava huomioon työntekijöiden, johtajien ja yritysten onnellisuus yhtä aikaa. Varsinkin merkittävän shokin, kuten COVID19-pandemian jälkivaikutusten jälkeen. Yksi näistä trendeistä on Marcuksen mukaan se, että ihmiset ovat ymmärtäneet oman voimansa työntekijöinä ja käyttävät sitä jatkossa hyväkseen. Tämä tarkoittaa, että yritysten on keskityttävä pitämään työvoimansa tyytyväisenä ja tehtävä enemmän töitä pitääkseen heidät tyytyväisinä.

“Ammattitaitoiset ja ammattitaidottomat työntekijät ovat ymmärtäneet kollektiivisen valtansa työmarkkinoilla. He näkevät arvonsa, sillä työntekijät ovat yrityksen tärkein ja kallein voimavara”, Marcus sanoo. Koska empiiriset tutkimukset osoittavat, että uuden työntekijän palkkaaminen on yleensä kalliimpaa kuin oman työntekijän kouluttaminen.

Nyt on jo vakiintunut tosiasia, että työvoiman onnellisuus on yritysten ongelma, mikä pakottaa ne vihdoinkin suhtautumaan siihen vakavammin. Työntekijöiden pitäminen tyytyväisinä on siis ratkaisevan tärkeää tulevaisuudessa, kun he ymmärtävät, että he voivat löytää helposti toisen työnantajan, joka ottaa tämän huomioon. Niin sanottua “työpöydätöntä työvoimaa”, josta löytyy raportti täältä, kutsuttiin pandemian aikana välttämättömiksi työntekijöiksi. He ymmärtävät nyt tämän dynamiikan. Työntekijät vaikuttavat työn tulevaisuuteen.

Alasta tai toimialasta riippumatta yritykset haluavat luoda tehokkaampia prosesseja. Ne yrittävät löytää keinoja vapauttaa työntekijöiden aikaa ja etsivät tekoälyratkaisuja, jotka voidaan sisällyttää niiden liiketoimintaan. Kyseessä on tulevaisuuden työn trendi, jonka myötä digitaalisen muutoksen ponnistelut lisääntyvät. Ja juuri tällaisiin kysymyksiin vastataan tulevaisuudessa, miten ratkaista liiketoiminnan ja työvoiman tarpeet samanaikaisesti. Koska työntekijöiden ja yritysten pitäminen onnellisina yhteneväisesti johtaa todistetusti menestykseen pitkällä aikavälillä.

Koe digitaalisten sopimusten tuoma helppous ja vaivattomuus!

Prev:

Digitalisaation vaikutus nyky-yhteiskuntaan

Next:

Mitä sisällyttää hakijakokemuskyselyyn: Esimerkkejä & valmiita kysymyksiä

Lisää artikkeleita

Hankinta

Mitä sähköinen hankinta on ja mitä hyötyä siitä on yrityksellesi?

Sopimukset

Kuinka vähentää kustannuksia allekirjoitusta edeltävässä vaiheessa Oneflown avulla?

Turvallisuus

5 vaarallista kyberturvallisuusvirhettä, joita yritykset tekevät

Sopimukset

Mikä on implisiittinen suostumus?

Sähköinen allekirjoitus

Miten tehdä digitaalinen allekirjoitus turvallisesti?

Sopimukset

Miten löytää oikea työkalu sopimusten tarkistamiseen?

Myynti

Miten myydä tapahtumissa?

Tuote

Sähköinen lomake suoraviivaistaa tiedonkeruun