Skip to content

Sopimukset

Allekirjoita asiakirjat verkossa: Miten se tehdään Oneflown avulla?

Tiesitkö, että voit allekirjoittaa verkossa lähestulkoon minkä tahansa oikeudellisesti sitovaa allekirjoitusta vaativan asiakirjan? Asiakirjojen digitaalinen allekirjoittaminen on nopea, helppo ja turvallinen tapa irtautua tulostamisesta ja papereiden kanssa säätämisestä. Lisäksi se on ympäristöystävällisempää.

Olemme lisänneet sopimusmalleja kaikkein yleisimmistä asiakirjoista, jotka voit allekirjoittaa digitaalisesti. Voit käyttää näitä sopimusmalleja säästyäksesi asiakirjojen alusta asti luomiselta. Lisää tietosi, tee asiakirjoista itsesi näköisiä ja allekirjoita sähköisesti verkossa.

Kuinka aloittaa sopimusten allekirjoittaminen verkossa?

Oneflowssa voit allekirjoittaa sopimuksia verkossa kolmella eri tavalla. Valitsemastasi menetelmästä riippumatta voit olla aina varma siitä, että allekirjoituksesi on turvallinen ja oikeudellisesti sitova.

Jos haluat allekirjoittaa verkossa ja sinulla on oma sähköisen allekirjoittamisen ohjelmisto, voit käyttää näitä kahta yhdessä asiakirjojen nopeaan ja turvalliseen allekirjoittamiseen. Sinun on vain varmistettava, että allekirjoitusratkaisusi on yhteensopiva nykyisen ohjelmistosi kanssa ennen aloittamista.

Allekirjoita sähköisesti verkkopankkitunnuksilla

Tämä on edistyksellisin tapa allekirjoittaa sopimus. Verkkopankkitunnuksilla allekirjoittamalla voit olla täysin varma siitä, että sopimus ei tule päätymään vääriin käsiin tai valtuuttamattoman osapuolen allekirjoittamaksi. Oneflow tukee sähköistä tunnistautumista kaikissa Pohjoismaissa.

Allekirjoita verkossa tekstiviesti- tai sähköpostivarmennuksella

Voit myös allekirjoittaa tekstiviesti- tai sähköpostivarmennusta käyttämällä. Näin toimimalla vastaanottaja saa koodin, joka hänen on syötettävä, ennen kuin hän voi allekirjoittaa tavalliseen tapaan.

Allekirjoita verkossa yhdellä klikkauksella

Tämä on oletustapa; sinun tarvitsee vain klikata painiketta (Oneflowssa vihreää sellaista) ja voilà – sinulla on oikeudellisesti sitova sopimus.

Digitaaliset allekirjoitukset ja verkossa tapahtuva allekirjoittaminen tuottaa oikeudellisesti sitovia allekirjoituksia. Toisin sanoen sähköisellä allekirjoituksella on sama painoarvo kuin fyysisellä musteella tehdyllä allekirjoituksella. Kaikki, mitä allekirjoitat verkossa, voidaan siis panna laillisesti täytäntöön. Sähköisten allekirjoitusten avulla keskimääräinen allekirjoitusaika voi lyhentyä jopa 32 päivästä vain 2 päivään.

Lue myös: Opas sähköisistä allekirjoituksista ja siitä, mikä tekee niistä oikeudellisesti sitovia

Myyntitarjoukset

Myyntitarjoukset, asiakassopimukset ja muut myynnin asiakirjat soveltuvat täydellisesti digitaaliseen allekirjoittamiseen. Digitaalista allekirjoittamista hyödyntävät yritykset läpikäyvät lyhyemmät myyntisyklit ja päättävät kaupanteon (vähintään) kaksi kertaa nopeammin.

Mitä myyntitarjoukset ovat?

Myyntitarjous on liike-ehdotus tai asiakirja, joka sisältää myyjän ehdotuksen tuotteen tai palvelun hinnasta ja kaupan ehdoista.

Kuka allekirjoittaa sen?

Se lähetetään asiakkaan pyynnöstä yritykseltä asiakkaalle. Kun tarjous on allekirjoitettu, siitä tulee sitova ostosopimus.

Mitä sen pitäisi sisältää?

Tässä on muutamia yleisesti myyntitarjoukseen sisältyviä asioita:

 • Yrityksen nimi, yhteystiedot ja ALV-tunnus
 • Tilauksen kuvaus ja toimitusaika
 • Yksikköhinta ja kokonaishinta
 • Maksutiedot ja -ehdot
 • Tarjouksen voimassaoloaika

Työsopimuksen allekirjoittaminen digitaalisesti

Mahdollisuus työsopimusten digitaaliseen allekirjoittamiseen on tänä päivänä ehdotonta. Sen avulla säästyt fyysisten tapaamisten järjestämisen vaivalta, postituspalvelujen varassa olemiselta sekä työnhakijan näkökulmasta katsottuna tulostimen etsimisen tarpeelta. Lisäksi se antaa yrityksestäsi modernin ja ammattimaisen vaikutelman työnhakijoille ennen heidän työsuhteensa alkua.

Mikä on työsopimus?

Työsopimuksen laatii palkkaava yritys siinä tilanteessa, kun kyseinen yritys tarjoaa työtä työnhakijalle. Työsopimuksessa säännellään muun muassa palkka, työajat, ehdot ja edellytykset sekä lomapäivät.

Kuka allekirjoittaa sen?

Sopimuksen allekirjoittavat työnantaja ja työntekijä.

Mitä sen tulisi sisältää?

Työsopimuksen tulisi sisältää seuraavat:

 • Työnantajan ja työntekijän velvoitteet
 • Työsuhteen alkamispäivämäärä ja työpaikan osoite
 • Työtehtävät sekä työnimike tai rooli yrityksessä
 • Työsuhteen muoto (vakituinen, urakkasopimus jne.)
 • Irtisanomisajat
 • Palkka, luontaisedut ja palkanmaksupäivät
 • Lomapäivien lukumäärä vuodessa
 • Normaalin työviikon pituus
 • Työehtosopimus

Toimintaperiaatteet

Vahvoja toimintaperiaatteita tai käytännesääntöjä (‘Code of Conduct’) voidaan usein pitää kilpailuetuna. Oneflow tarjoaa mallin myös tällaiselle asiakirjalle.

Mitä toimintaperiaatteet ovat?

Ne on täysin vapaaehtoinen sitoumus, ja sisältävät ohjeet siitä, kuinka yrityksen tulee harjoittaa liiketoimintaansa oikealla tavalla eettisestä, sosiaalisesta ja/tai ympäristön näkökulmasta.

Kuka allekirjoittaa ne?

Yritys lähettää ne yhteistyökumppaneilleen, palveluntarjoajilleen ja työntekijöilleen.

Mitä niiden pitäisi sisältää?

Toimintaperiaatteet sisältävät usein työympäristöä ja kestävää kehitystä koskevia vaatimuksia ja ohjeita, kuten oikeuden ammattiyhdistysten vapauteen, lapsityövoiman ja pakkotyön kiellon sekä syrjinnän kiellon.

Tarjouspyyntö

Tietopyyntö (RFI), tarjouspyyntö (RFP) tai joskus RFx:ksi kutsuttu asiakirja on luonteeltaan sellainen, että sitä kannattaa hallita ja se kannattaa allekirjoittaa digitaalisesti. Oneflowsta löydät Rfx-mallin, joka on helposti muokattavissa omilla tiedoillasi.

Mikä on tarjouspyyntö?

Tarjouspyyntö on myyjille osoitettu pyyntö tehdä tarjouksia tiettyjen ehtojen mukaisesti.

Kuka allekirjoittaa sen?

Tätä asiakirjaa voivat hallita ja siitä voivat neuvotella digitaalisesti kaikki prosessiin osallistuvat ennen sopimuksen allekirjoittamista valitun kumppanin kanssa.

Mitä sen pitäisi sisältää?

RFx:n tulee sisältää kuvaus toimeksiannosta, myyjiä koskevista vaatimuksista sekä siitä, miten ja milloin myyjän on jätettävä tarjouksensa.

Alihankintasopimus

Alihankintasopimusten allekirjoittaminen verkossa on kätevää! Määritä työn laajuus, hinta, ehdot ja edellytykset, ja lähetä sopimus allekirjoitettavaksi yhdellä klikkauksella. Oneflow tarjoaa alihankintasopimuksille tarkoitetun sopimusmallin.

Mikä on alihankintasopimus?

Alihankintasopimus astuu voimaan myyjän ja alihankkijan välillä, kun viimeksi mainittu toimittaa sovitun osan lopputuotteeseen.

Kuka allekirjoittaa sen?

Sopimus lähetetään myyjältä alihankkijalle ja molemmat allekirjoittavat sen.

Mitä sen pitäisi sisältää?

Alihankintasopimuksen tulee sisältää muun muassa luottamuksellisuutta koskevat säännökset, toimitusviivästyksiin sovellettavat säännökset, tuotevastuu jne.

Dokumenttien allekirjoittaminen sähköisesti: Salassapitosopimus (NDA)

Varmista, että salaisuutesi ovat turvassa digitaalisen allekirjoituksen avulla. Siihen tarvitaan vain muutama klikkaus. Tehdäksesi tästä helppoa, aloita Oneflown NDA-mallilla. Sopimusmalli auttaa sinua tekemään oikeudellisesti sitovan NDA-asiakirjan.

Mikä on NDA?

Salassapitosopimuksen tehtävänä on suojella liikesalaisuuksia.

Kuka allekirjoittaa sen?

NDA-sopimus voidaan solmia sekä yritysten välillä että työntekijöiden ja työnantajien välillä.

Mitä sen pitäisi sisältää?

NDA-sopimuksesta tulee käydä ilmi, mitkä tiedot luottamuksellisuus suojaa, kuuluuvatko asianomaisten osapuolten työntekijät ja myyjät suojauksen piiriin, sovellettava käytäntö osapuolen rikkoessa sopimusta sekä NDA-sopimuksen voimassaolo.

Lue täältä lisää siitä, mikä tekee sähköisistä allekirjoituksista oikeudellisesti sitovia.

Miten allekirjoittaa verkossa sähköisesti? - Oneflow

Valtakirja

Digitaalisesti allekirjoittamalla saa erittäin nopeasti ja joustavasti toimitettua valtakirjan henkilölle, jonka haluat edustavan sinua erilaisissa asioissa. Oneflown sopimuspohjista löydät mallin valtakirjalle.

Mikä on valtakirja?

Valtakirjaa käyttämällä henkilö voi suorittaa tiettyjä laillisia toimia toisen henkilön puolesta.

Kuka allekirjoittaa sen?

Sekä yksityishenkilöt että yritykset voivat luovuttaa valtakirjan toiselle henkilölle, ja molempien osapuolten tulee allekirjoittaa se.

Mitä sen pitäisi sisältää?

Valtakirjan tulee sisältää seuraavat:

 • Osapuolten tiedot
 • Valtakirjalauseke
 • Voimassaoloaika
 • Allekirjoitukset

Hallituksen kokouspöytäkirja

Hallituksen kokouspöytäkirjoja ei tarvitse allekirjoittaa paperisina tai säilyttää kansioissa, joissa ne helposti eksyvät vääriin paikkoihin. Allekirjoita pöytäkirjat sen sijaan digitaalisesti ja tallenna ne Oneflown kätevään arkistoon. Oneflowlta löydät sopimuspohjan pöytäkirjalle.

Mikä on hallituksen kokouspöytäkirja?

Hallituksen kokouspöytäkirjaan kirjataan hallituksen toimet ja päätökset.

Kuka allekirjoittaa sen?

Hallituksen kokouspöytäkirjakäytäntöä koskevat säännökset voivat vaihdella eri maiden välillä. Sen voivat allekirjoittaa hallituksen sihteeri, kokouksen puheenjohtaja ja valittu tarkastaja.

Mitä sen pitäisi sisältää?

On tärkeää, että pöytäkirjat dokumentoidaan kyseisessä maassa hyväksytyn käytännön mukaisesti. Sen tulisi sisältää seuraavat:

 • Kokouspäivämäärä ja numerointi
 • Kokoukseen osallistujat
 • Kokouksen kirjuri
 • Pöytäkirjan tarkastaja
 • Selonteko aikaisemmista pöytäkirjoista
 • Tehdyt päätökset
 • Mahdolliset vastalauseet (kyseenalaistamiset) jäseneltä tai toimitusjohtajalta

Vuosikertomus

Tiesitkö, että voit allekirjoittaa vuosikertomuksen ja siihen liittyvät asiakirjat digitaalisesti? Suomessa useimmat paperimuotoon allekirjoitetut tilinpäätöslaskelmat voidaan nykyisin allekirjoittaa digitaalisesti Oneflowssa Patentti- ja rekisterihallituksen säännösten mukaisesti.

Mikä on vuosikertomus?

Vuosikertomus antaa osakkeenomistajille ja muille asianosaisille osapuolille kokonaisvaltaisen selonteon yrityksen toimista edeltävältä tilikaudelta.

Kuka allekirjoittaa sen?

Vuosikertomus tulee allekirjoittaa hallituksen ja valitun tilintarkastajan toimesta.

Mitä sen pitäisi sisältää?

Tyypillisesti vuosikertomuksen tulee sisältää seuraavat:

 • Yleiset yritystiedot
 • Toiminnalliset ja taloudelliset kohokohdat
 • Toimitusjohtajan kirjelmä osakkeenomistajille
 • Kerronnallista tekstiä, grafiikkaa ja valokuvia
 • Johtoportaan keskustelu ja analyysi (MD&A)
 • Tilinpäätös, mukaan lukien tase, tuloslaskelma ja kassavirtalaskelma
 • Tilinpäätöksen huomautukset
 • Tilintarkastuskertomus
 • Taloustietojen yhteenveto
 • Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konsultointisopimus

Konsultointisopimus on ehkä kaikkein paras digitaalisesti allekirjoitettava sopimustyyppi. Digitaalinen allekirjoittaminen tekee sopimuksen solmimisesta uskomattoman paljon helpompaa kaikille osapuolille, ja saat allekirjoitetun sopimuksen huomattavasti nopeammin kuin perinteisellä allekirjoittamisella. Win-win!

Mikä se on?

Lyhyesti sanottuna sopimus asiakkaan ja konsultti-/konsultointiyrityksen välillä.

Kuka allekirjoittaa sen?

Sen allekirjoittavat asiakas ja konsultti.

Mitä sen pitäisi sisältää?

Konsultointisopimus sisältää tyypillisesti seuraavat tiedot:

 • Asiakkaan nimi, osoite ja yritystunnus
 • Palveluntarjoajan nimi, osoite ja yritystunnus
 • Toimeksiannon laajuus
 • Toimitusaika/toimeksiannon ajanjakso
 • Palkkio ja maksuehdot
 • Verotiedot

Avoliittosopimus

Avoliittosopimuksen allekirjoittavat yhdessä asuvat avopuolisot, ja sopimuksen solmimalla heitä kohdellaan lainmukaisesti avioparina. Tällaisesta sopimuksesta ei tarvita paperisia tulosteita. Tee sopimuksenteosta nopeaa ja kivutonta itsellesi ja avopuolisollesi allekirjoittamalla sopimus digitaalisesti. Luo sopimus vaivattomasti valmiin sopimuspohjan avulla!

Mikä on avoliittosopimus?

Avoliittosopimus määrittää, miten omaisuus jaetaan avoeron yhteydessä asuntolainaa tai elatusapua haettaessa. Allekirjoitettu avoliittosopimus asettaa yhdessä asuvan avoparin asemaan, jossa heitä kohdellaan lainmukaisesti avioparina.

Kuka allekirjoittaa sen?

Kummankin avopuolison tulee allekirjoittaa sopimus.

Mitä sen pitäisi sisältää?

Avoliittosopimuksen tulee sisältää tiedot käytäntöjen soveltamisesta mahdollisen eron yhteydessä sekä päivämäärä ja allekirjoitukset.

Väliaikainen lomautus

Kotoa käsin työskennellessä molemmille osapuolille erittäin suotuisaa on allekirjoittaa väliaikaiset lomautussopimukset digitaalisesti.

Mikä on väliaikainen lomautus?

Kun yrityksillä on tilapäisiä taloudellisia ongelmia odottamattomien tapahtumien seurauksena, lyhytaikaiset lomautukset voivat olla yrityksen valitsema toimenpide. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijät lyhentävät työaikaa tietyksi ajaksi samalla, kun valtio antaa taloudellista tukea.

Kuka allekirjoittaa sen?

Sopimuksen allekirjoittavat työnantaja ja työntekijä.

Mitä sen pitäisi sisältää?

Lyhytaikaisia irtisanomisia koskevissa sopimuksissa tulisi mainita asianomaiset työntekijät ja prosenttiosuus, jolla työaikaa vähennetään.

Leasing- tai vuokrasopimus

Voit laillisesti allekirjoittaa leasing- tai vuokrasopimuksesi digitaalisesti. Se yksinkertaistaa prosessia, koska sinun ei tarvitse tavata vuokralaisen kanssa allekirjoittaaksesi sopimuksen käsin. Sopimuspohjan kentät ovat muokattavissa.

Mikä se on?

Vuokrasopimus on sopimus, jossa määritellään ehdot, joiden mukaisesti toinen osapuoli sitoutuu vuokraamaan toisen osapuolen omistamaa omaisuutta.

Kuka allekirjoittaa sen?

Vuokranantajan ja vuokralaisen on allekirjoitettava sopimus.

Mitä sen pitäisi sisältää?

Vuokrasopimus sisältää tyypillisesti:

 • Vuokra ja mitä siihen sisältyy
 • Maksuehdot
 • Sopimuksen kesto
 • Irtisanomisen ehdot

Lue myös: PDF-tiedoston allekirjoittaminen sähköisesti

Osakkeenomistajasopimus / kumppanuussopimus

Osakkeenomistajasopimuksessa linjataan, miten yhtiön tulisi toimia, miten äänestys yhtiökokouksessa tulisi tapahtua sekä miten ja milloin osakkeet voidaan siirtää. Digitaalisesti allekirjoitettu sopimus on oikeudellisesti yhtä sitova kuin paperille allekirjoitettu, paitsi että se on myös turvallisempi ja nopeampi.

Mikä se on?

Osakkeenomistajien välinen sopimus sääntelee yhtiön osakkeenomistajien välistä oikeussuhdetta.

Kuka allekirjoittaa sen?

Sen allekirjoittavat osakkeenomistajat, joita sopimus koskee.

Mitä sen pitäisi sisältää?

Koska jokainen tilanne on ainutlaatuinen, riippuu sopimuksen sisältö täysin osakkeenomistajien omista toiveista. Mutta esimerkkejä osakassopimuksella säännellyistä käytännöistä ovat se, tehdäänkö erityisen tärkeät päätökset määräenemmistöllä vai yksimielisesti, kenen tulee olla hallituksessa, ja onko yhtiössä vaadittava tukemista omalla pääomalla, jos syntyy tappiota.

Optiosopimus

Myöntääkö yhtiönne optioita työntekijöille? Tee allekirjoittamisesta molemmille osapuolille helppoa allekirjoittamalla sopimukset digitaalisesti.

Mikä se on?

Optiot toimivat kuin porkkana työntekijälle, koska hän saa osuuden yhtiön voitoista. Se on myös yrityksille tapa rekrytoida ja säilyttää työntekijöiden osaaminen.

Kuka allekirjoittaa sen?

Optiosopimuksen allekirjoittavat työnantajat ja työntekijät.

Mitä sen pitäisi sisältää?

Sopimuksen tulisi sisältää yksityiskohtaisia tietoja, kuten millaisia optio-oikeuksia saat, kuinka monta osaketta saat, lunastushintasi ja ansainta-aikataulusi.

Lomahakemus

Täyttämällä ja allekirjoittamalla lomahakemukset digitaalisesti, kaikki muuttuu niin paljon sujuvammaksi kaikille mukana oleville, työntekijästä palkkahallintaan.

Mikä se on?

Vapaata, vanhempainvapaata tai muuta lomaa haettaessa voi olla hyvä tehdä se kirjallisesti työn suunnittelun helpottamiseksi ja palkanlaskennan avuksi.

Kuka allekirjoittaa sen?

Työntekijän ja sen jälkeen asianomaisen esimiehen on täytettävä ja allekirjoitettava hakemus.

Mitä sen pitäisi sisältää?

Lomahakemuksen tulee sisältää:

 • Hakijan nimi
 • Loman alku- ja loppupäivämäärät
 • Loman tai muun vapaan syy
Kuinka allekirjoittaa työhakemus sähköisesti? - Oneflow

Yhteistyösopimus

Jos aiot harjoittaa liiketoimintaa yhdessä toisen osapuolen kanssa, voi olla viisasta tehdä kirjallinen yhteistyösopimus. Tämä sopimus on helppo allekirjoittaa verkossa. Yhteistyösopimuksissa voit käyttää runkona valmiita sopimuspohjia ja personoida upottamalla tarjoukseen videon!

Mikä se on?

Yhteistyösopimus määrittelee suuntaviivat kahden tai useamman osapuolen väliselle yhteistyölle.

Kuka allekirjoittaa sen?

Yhteistyössä mukana olevien osapuolten tulee allekirjoittaa sopimus.

Mitä sen pitäisi sisältää?

Yhteistyösopimuksen tulee sisältää ainakin:

 • Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet
 • Sopimuksen tarkoitus, tavoitteet ja kohde
 • Sopimuksen päivämäärä ja alkuperäinen voimassaoloaika
 • Mahdolliset ylimääräiset takuut tai lupaukset
 • Salassapitolausekkeet

Tietojenkäsittelysopimus

Ehkä eniten käytetyt ehdot GDPR:n käyttöönoton jälkeen? Tietenkin voit allekirjoittaa myös tietojenkäsittelysopimukset verkossa. Monet asiakkaat allekirjoittavat nämä sopimukset digitaalisesti Oneflown avulla.

Mikä on tietojenkäsittelysopimus?

Jos jaat tietoja alihankkijan kanssa (henkilötietojen käsittely), tietojenkäsittelysopimus (DPA) sitoo alihankkijan noudattamaan GDPR:n vaatimuksia.

Kuka allekirjoittaa sen?

Sopimuksen allekirjoittavat henkilötiedoista vastaava henkilö ja tietojen käsittelijä.

Mitä sen pitäisi sisältää?

Tietojenkäsittelysopimuksessa tulee sisältää tiedot:

 • Käsittelyn aihe ja käsittelyn kesto
 • Käsittelyn luonne ja tarkoitus
 • Henkilötietojen tyypit ja tietojen luokat
 • Rekisterinpitäjän oikeudet ja velvollisuudet

Lue lisää EU:n tietojensuojasäännöistä täältä.

Miten allekirjoittaa DPA sähköisesti? - Oneflow

Allekirjoita sopimus sähköisesti verkossa: Lisenssisopimus

Lisenssisopimuksen allekirjoittaminen verkossa on erittäin sujuvaa tilanteessa, jossa joudut antamaan toisen osapuolen käyttää immateriaalioikeuksiasi.

Mikä se on?

Lisenssisopimus antaa oikeuden käyttää keksintöä tai muuta immateriaalioikeutta. Kyseessä voi esimerkiksi olla tavaramerkin tai patentin käyttäminen tietyn tuotteen valmistukseen.

Kuka allekirjoittaa sen?

Lisenssinantajien ja lisenssinsaajien on allekirjoitettava sopimus.

Mitä sen pitäisi sisältää?

Lisenssisopimuksen osapuolet voivat suunnitella sisältöä vähän miten haluavat. Mutta mikä on hyvä sisällyttää, on selkeä määritelmä siitä, mitä lisensoidaan, onko lisenssi yksinoikeus, millä maantieteellisellä alueella sitä sovelletaan, sekä korvausmalli.

Toimitusvahvistussopimus

Jos toimitat tuotteita jatkuvasti asiakkaalle, voidaan tehdä toimitusvahvistussopimus tai -sitoumus. Helpoin tapa luoda, lähettää, allekirjoittaa ja hallita tällaisia sopimuksia on tehdä ne verkossa.

Mikä se on?

Toimitusvahvistussopimus säätelee osapuolten välisiä toimitusehtoja, kuten toimitustapaa, maksua, hintoja ja viivästyksiä. Se asettaa puitteet tai suuntaviivat tuleville liiketoimille.

Kuka allekirjoittaa sen?

Sopimuksen allekirjoittavat myyjä ja asiakas.

Mitä sen pitäisi sisältää?

Toimitusvahvistussopimukseen tulisi sisällyttää monia kohtia, mukaan lukien:

 • Sopimuksen laajuus
 • Tekniset yksityiskohdat
 • Salassapitolausekkeet
 • Toimitusaikataulut
 • Viivästykset
 • Hinnat
 • Laatu
 • Vastuu virheistä
 • Pakkaus ja kuljetus
 • Maksuehdot
 • Tuotevastuu

Osto- ja myyntisopimus

On aina hyvä idea tehdä kirjallinen osto- ja myyntisopimus, kun ostat tai myyt kiinteistöjä, yrityksen osakkeita tai muuta omaisuutta. Se on tietysti mahdollista luoda ja allekirjoittaa verkossa.

Mikä se on?

Osto-myyntisopimus tehdään usein, kun ostetaan ja myydään omaisuutta, kuten kiinteistöjä, autoja ja veneitä.

Kuka allekirjoittaa sen?

Osto-myyntisopimuksen allekirjoittavat myyjät ja ostajat.

Mitä sen pitäisi sisältää?

Osto- ja myyntisopimus voi sisältää esimerkiksi seuraavia tietoja:

 • Omistajuus
 • Kiinteistöön pääsyn päivämäärä
 • Tarjoushinta
 • Maksuehdot
 • Muut kaupan ehdot

Allekirjoita myyntisopimus sähköisesti - Oneflow

Allekirjoita sopimus sähköisesti: Rakennussopimus

Rakennushankkeissa on erittäin tärkeää, että sopimukset ovat selkeät, jotta ei synny väärinkäsityksiä ja ongelmia. Rakennussopimuksen voit allekirjoittaa verkossa.

Mikä se on?

Rakennusopimus on kahden osapuolen välinen molemminpuolinen tai oikeudellisesti sitova sopimus, joka perustuu asiakirjamuotoon kirjattuihin periaatteisiin ja ehtoihin.

Kuka allekirjoittaa sen?

Kaikki rakennusprojektiin osallistuvat osapuolet allekirjoittavat sopimuksen. Osapuolet vaihtelevat yhden tai useamman kiinteistönomistajan ja yhden tai useamman urakoitsijan välillä.

Mitä sen pitäisi sisältää?

Rakennushankkeiden sopimuksille on olemassa erilaisia ohjeita. Rakennussopimuksen tarkoituksena on:

 • Määritellä osapuolten väliset tehtävät
 • Tunnistaa riskit
 • Vähentää projektiin liittyvää epävarmuutta

Kuitit

Kuitit tarjoavat ylimääräistä turvallisuutta tavaroiden, palvelujen ja rahan luovuttamisessa. Yksinkertaisuuden vuoksi ne voidaan luoda ja allekirjoittaa täysin verkossa.

Mitä ne ovat?

Kuitti on todiste siitä, että vastaanottaja on vastaanottanut esineen tai että maksu on tehty.

Kuka allekirjoittaa sen?

Kuitin allekirjoittaa vastaanottaja. Maksukuitti on vain vahvistus, eikä sitä tarvitse allekirjoittaa.

Mitä sen pitäisi sisältää?

Riittää, että kuitti kuvaa selkeästi, mitä on vastaanotettu. Maksukuitin tulee sisältää vain yksinkertainen vahvistus.

Puitesopimus

Puitesopimusta kutsutaan joskus yleispalvelusopimukseksi, kokonaisostosopimukseksi tai kokonaistilaukseksi. Hankintatiimit käyttävät sitä säästääkseen hankintaprosessin aikaa ja kustannuksia välttämällä tarvetta neuvotella uudelleen vakioehtoja.

Mikä se on?

Ostajien ja myyjien välillä solmitaan puitesopimus, jossa molemmat osapuolet sopivat ehdot, jotka ohjaavat tulevia liiketoimia tai tulevia sopimuksia.

Kuka allekirjoittaa sen?

Puitesopimuksen allekirjoittavat myyjä ja ostaja.

Mitä sen pitäisi sisältää?

Puitesopimus keskittyy siihen, että toimittaja on ensisijainen toimittaja, jolle myönnetään töitä sopimuskauden aikana. Se antaa harvoin mitään erityistä sitoutumista projektin ja työn arvon suhteen.

Fuusiosopimus

Kun yhtiö ottaa toisen yhtiön varat ja velat haltuunsa, tapahtuu fuusioituminen. Koska yhdistymisessä on monia osapuolia ja neuvottelut ovat usein perusteellisia, on fuusiosopimuksen digitaalisesta neuvottelemisesta ja allekirjoittamisesta merkittäviä etuja.

Mikä se on?

Fuusiosopimus yhdistää kaksi olemassa olevaa yhtiötä yhdeksi uudeksi yhtiöksi. Kun kaksi tai useampi yhtiö yhdistyy, kirjoitetaan fuusiosopimus, jossa mainitaan tämän yhdistymisen ehdot.

Kuka allekirjoittaa sen?

Fuusiosopimuksen voivat allekirjoittaa mukana olevien yhtiöiden hallituksen jäsenet ja osakkeenomistajat yhtiötyypistä ja paikallisista säännöksistä riippuen.

Mitä sen pitäisi sisältää?

Fuusiosopimuksen tulee sisältää mm:

 • Yrityksen tiedot
 • Fuusion kattavuus
 • Fuusion voimaantulopäivä
 • Osakkeenomistajien oikeudet
 • Maksut ja erityisetuudet tai -oikeudet
 • Hallituksen kertomus

Kanteen nostaminen

On aina valitettavaa, että joutuu nostamaan kanteen. Monissa maissa kanteen nostaminen voidaan kuitenkin yksinkertaistaa verkossa.

Mikä se on?

Kun kaksi osapuolta kiistelee, toinen osapuoli voi jättää käräjäoikeudelle hakemuksen toisen osapuolen haastamiseksi oikeuteen. Tämän jälkeen käräjäoikeuden on ratkaistava riita osapuolten puolesta.

Kuka allekirjoittaa sen?

Kanteen allekirjoittaa kantaja tai kantajan edustaja.

Mitä sen pitäisi sisältää?

Haaste sisältää tyypillisesti:

 • Osapuolten tiedot
 • Valituksen perusteet
 • Vaatimus
 • Todisteet
 • Allekirjoitukset

Irtisanomissopimus/Irtisanomisilmoitus

Henkilöstön irtisanomiseen voi olla monia syitä. Tarpeettomuus voi olla yksi niistä. Irtisanomisilmoitus voidaan lähettää ja allekirjoittaa digitaalisesti.

Mikä se on?

Irtisanomisilmoitus on työnantajan työntekijälle lähettämä ilmoitus työsuhteen päättymisestä. Se voi myös viitata laajasti viralliseen ilmoitukseen kahden tai useamman osapuolen välisen sopimuksen päättymisestä.

Kuka allekirjoittaa sen?

Parhaiden käytäntöjen mukaan suositellaan, että sekä työnantaja että työntekijä allekirjoittavat irtisanomisilmoituksen.

Mitä sen pitäisi sisältää?

Irtisanomissopimuksessa tulee esimerkiksi olla:

 • Työntekijän nimi
 • Työsuhteen päättymisen päivämäärä
 • Syy irtisanomiseen
 • Mikäli työntekijällä on etusija työllistyä uudelleen saman yrityksen palveluun rekrytointitilanteessa
 • Tietoa siitä, miten työntekijän tulee käyttäytyä, jos hän haluaa irtisanomisilmoituksen kumottavan oikeudessa tai vaatia vahingonkorvausta

Bonus: vakiomuotoinen sopimus ja syntymäpäiväkutsu

Oneflowsta löydät myös mallin vakiomuotoiselle sopimukselle, jota voit käyttää luodessasi ensimmäistä sopimustasi digitaalisesti. Digitaaliset sopimukset ovat selainpohjaisia eli toisin sanoen rakennettu kokonaan HTML-pohjalta. Tämä tarkoittaa, että sinun tarvitsee työskennellä vain yhden sopimusversion parissa – senkin jälkeen, kun olet lähettänyt sen ja kaipaat muutoksia!

Miksi et kokeilisi jotain erilaista ja lähettäisi syntymäpäiväkutsuja verkossa? Löydät myös tähän upean mallin Oneflowsta.

Miten asiakirja allekirjoitetaan sähköisesti?

On olemassa monia erilaisia sähköisen allekirjoituksen alustoja ja erilaisia allekirjoitusmenetelmiä: napin painallus, tekstiviesti, sähköinen tunnistautuminen, piirtäminen näytölle jne. Yleisesti ottaen allekirjoituksen kulku näyttää kuitenkin jotakuinkin tältä:

 • Lataa asiakirjasi sähköisen allekirjoituksen alustalle tai luo se sovelluksessa
 • Lisää allekirjoittajat ja lähetä heille linkki asiakirjaan sähköpostitse
 • Allekirjoita asiakirja haluamallasi allekirjoitustavalla
 • Valmista!

Asiakirjojen allekirjoittaminen verkossa on joskus ilmaista, joskus ei

Jos etsit tapaa allekirjoittaa asiakirjoja verkossa ilmaiseksi, sinun on ensin otettava huomioon muutama asia. Vaikka lyhyt vastaus on kyllä; voit allekirjoittaa asiakirjoja verkossa ilmaiseksi, kaikki riippuu seuraavista seikoista:

 • Dokumentin formaatti

Ovatko kaikki sähköisten allekirjoitusten tasot ilmaisia?

Kaikki sähköiset allekirjoitukset eivät ole ilmaisia. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että hinta riippuu sähköiseen allekirjoitukseen liittyvän turvallisuuden tasosta. Esimerkiksi allekirjoittaminen klikkaamalla painiketta tai näytölle piirtämällä on ilmaista, kun taas tekstiviesti- tai vahva sähköinen tunnistautuminen on maksullista, jos siihen käytetään kolmatta osapuolta.

Ja tämä on tärkeää! Kun arvioit sähköisen allekirjoituksen toimittajia, kysy aina, millaisia turvatoimia ne soveltavat allekirjoituksesi oikeudellisen arvon suojaamiseksi. Tämä koskee sekä maksuttomia että maksullisia sähköisiä allekirjoituksia.

Prev:

Miksi HR on salainen aseesi digitaalisessa muutoksessa?

Next:

Myynnin ammattilaisten mielipiteitä B2B-myynnin työkaluista

Lisää artikkeleita

Henkilöstö & kulttuuri

10 askelta menestyksekkään hankintastrategian luomiseen

Sopimukset

Tekoäly ja sopimusanalytiikka

Hankinta

Mitä sähköinen hankinta on ja mitä hyötyä siitä on yrityksellesi?

Sopimukset

Kuinka vähentää kustannuksia allekirjoitusta edeltävässä vaiheessa Oneflown avulla?

Turvallisuus

5 vaarallista kyberturvallisuusvirhettä, joita yritykset tekevät

Sopimukset

Mikä on implisiittinen suostumus?

Sähköinen allekirjoitus

Miten tehdä digitaalinen allekirjoitus turvallisesti?

Sopimukset

Miten löytää oikea työkalu sopimusten tarkistamiseen?