Skip to content

Elektroniske signaturer

Signer dokumenter og avtaler online: Hvilke typer dokumenter kan du signere?

Visste du at du kan signere nesten alle dokumenter og avtaler som krever juridisk bindende signaturer online? Digital signering av dokumenter er en rask, enkel og sikker måte som gjør at du slipper printerproblemer og papirkluss. Og det er bedre for miljøet.

Vi har nylig lagt til maler i Oneflow for de vanligste dokumentene som du kan signere online. Bruk disse malene for å slippe å skrive dokumentene helt fra start, men i stedet legge til detaljene du ønsker og gjøre dem til dine egne. Da kan du begynne å signere dokumentene dine online.

Tips: naviger mellom kontrakter gjennom menyen nedenfor

SalgsforslagArbeidskontraktEtiske retningslinjerForespørsel om forslagUnderleverandøravtalerTaushetserklæring (NDA)
FullmaktProtokoll fra styremøtetoardÅrlig rapportKonsulentavtaleSamboeravtaleKortvarige permitteringer
Leasing- eller leieavtaleAksjonæravtaleOpsjonsavtalePermisjonssøknadSamarbeidsavtaleDatabehandlingsavtale
LisensavtaleLeveringsavtaleKjøp- og salgsavtaleByggekontraktKvitteringerRammeavtale
FusjonsavtaleInnlevering av søksmålOppsigelsesavtaleStandard avtaleBursdagsinvitasjon

Hvordan komme i gang med å signere kontrakter online?

I Oneflow kan du signere kontrakter online på tre forskjellige måter. Uansett hvilken metode du velger, kan du være sikker på at signaturen er sikker og juridisk bindende.

Hvis du vil signere på nettet og har din egen eSignature-programvare, kan du bruke de to sammen for å signere dokumenter raskt og sikkert. Du må være sikker på at eSignature-løsningen er kompatibel med din nåværende programvare, så sjekk dette før du setter i gang. 

Signer online med BankID

Dette er den mest avanserte måten å signere en kontrakt på. Ved å signere med BankID kan du være helt sikker på at avtalen ikke havner i feil hender eller signeres av noen uautoriserte. Oneflow støtter e-identifikasjon i alle nordiske land.

Signer online på SMS eller e-post

Du kan også velge å signere med SMS eller e-postautentisering. Da får motparten din en kode som må tastes inn før man d signere som vanlig.

Signer på nettet med et klikk

Dette er standardmetoden. Alt du trenger å gjøre, er å klikke på en stor knapp (grønn i Oneflow), og voilà! Du har en juridisk bindende kontrakt.

Det er ikke slik at han sa, hun sa. Noen ganger er det mulig å bestride en krusedullsignatur, fordi det kan ha skjedd endringer i kontrakten i ettertid som du egentlig ikke har sagt ja til. Men med digitale signaturer og signering på nettet er de juridisk bindendeSom vi beskriver i denne bloggen, har elektroniske signaturer samme vekt som en fysisk signatur med vått blekk. Så alt du signerer på nettet, kan og vil være juridisk bindende. Med e-signaturer kan den gjennomsnittlige signeringstiden reduseres fra 32 dager til bare 2 dager.

Les også: Elektroniske signaturer og hva som gjør dem juridisk bindende

How to sign documents online - Use Oneflow and sign your contracts with BankID, Handwritten signature, SMS/ Email or with a simple click sign. Illustration shows the three ways of signing contracts with Oneflow and a happy woman.
De fire måtene å signere på i Oneflow, eSIGN, SMS, eID eller håndskrevet signatur.

Salgsforslag

Salgsforslag, tilbud, kundeavtaler og andre salgsdokumenter er perfekte for digital signering. Selskaper som drar nytte av digital signering opplever kortere salgsforløp og lukker avtaler dobbelt så raskt. Minst.

Hva er det?

Et salgsforslag er et selskapets tilbud med forslag til pris og vilkår.

Hvem signerer den?

Det sendes fra et selskap til en kunde, på kundens forespørsel. Når tilbudet er signert, blir det en bindende kjøpsavtale.

Hva skal den inneholde?

Her er noen elementer som vanligvis er inkludert i et salgsforslag:

 • Navnet på selskapet, kontaktinformasjon og merverdiavgiftsnummer
 • Ordrebeskrivelse og leveringstid
 • Pris per enhet og totalpris
 • Betalingsdetaljer og vilkår
 • Tilbudsgyldighet

Les vår fullstendige guide om hva du bør gjøre, og ikke gjøre, når det kommer til salgsforslag

How to sign documents online - Sales contract - Oneflow
Få signert salgskontrakter på kort tid med digitale kontrakter.

Arbeidskontrakt

Å signere arbeidskontrakter digitalt er et must i dag. Det sparer deg for bryet med å organisere fysiske møter uten korona, stole på posttjenester og for kandidatenes del for å finne en skriver. I tillegg gir det kandidatene et moderne og profesjonelt inntrykk av bedriften din før de kommer inn på kontoret.

Hva er det?

Arbeidskontrakten skrives av et rekrutteringsfirma når en person får tilbud om ansettelse av rekrutteringsfirmaet. Den regulerer blant annet lønn, arbeidstid, vilkår og ferier.

Hvem signerer den?

Avtalen signeres av både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Hva skal den inneholde?

Arbeidsavtalen bør inneholde:

 • Arbeidsgivers og arbeidstakers oppgaver
 • Ansettelsesdato og hvor arbeidsplassen er
 • Plikter og stillingstittel eller rolle
 • Ansettelsesform (fast ansettelse, midlertidig osv.)
 • Oppsigelsestid
 • Lønn, fordeler og hvor ofte lønnen utbetales
 • Antall feriedager per år
 • Lengden på en vanlig arbeidsuke
 • Eventuelt tariffavtale
How to sign documents online - Employee contract - Oneflow
Håndtering av arbeidsavtaler kan være et ork hvis det ikke gjøres digitalt.

Etiske retningslinjer

En sterk Code of Conduct, eller etiske retningslinjer, kan ofte brukes som et konkurransefortrinn. Oneflow tilbyr en mal for dette dokumentet.

Hva er det?

Code of Conduct er en helt frivillig forpliktelse som inneholder retningslinjer for hvordan en virksomhet skal drive virksomheten på en etisk, sosialt og/eller miljømessig korrekt måte.

Hvem signerer den?

Sendes ut fra selskapet til samarbeidspartnere, leverandører og ansatte.

Hva skal den inneholde?

De etiske retningslinjene inneholder ofte krav og retningslinjer for arbeidsmiljø og bærekraft, slik som retten til fagforeningsfrihet, forbud mot barnearbeid og tvangsarbeid og forbud mot diskriminering.

Forespørsel om forslag

Forespørsel om informasjon (RFI), forespørsel om forslag (RFP), anbud og noen ganger også kjent som RFx … uavhengig av navnet, er dette et dokument du bør administrere og signere online. I Oneflow finner du en Rfx-mal som du enkelt kan tilpasse med detaljene dine.

Hva er det?

RFx er en forespørsel til leverandører om å levere tilbud i henhold til spesifiserte betingelser.

Hvem signerer den?

Dette dokumentet kan administreres og forhandles digitalt med alle deltakende leverandører, før kontrakten med den valgte leverandøren signeres.

Hva skal den inneholde?

RFx bør inneholde en beskrivelse av oppdraget, krav til leverandørene og hvordan og når leverandøren må levere forretningsforslaget.

Underleverandøravtaler

Underleverandøravtaler passer utmerket for online signering. Spesifiser omfanget av arbeidet, pris, vilkår og betingelser, og send det til signering med ett tastetrykk. En mal for denne typen avtaler er også tilgjengelig i Oneflow.

Hva er det?

En underleverandøravtale inngås mellom en leverandør og en underleverandør når sistnevnte skal levere en komponent til sluttproduktet.

Hvem signerer den?

Avtalen sendes fra leverandøren til underleverandøren og signeres av begge.

Hva skal den inneholde?

Underleverandøravtalen bør blant annet inneholde bestemmelser rundt taushetsplikt, hva som gjelder ved leveranseforsinkelser, produktansvar mv.

Taushetserklæring (NDA)

Sørg for at hemmelighetene dine er trygge med digital signering . Alt som trengs er bare noen få klikk. For å gjøre dette enkelt for deg, start fra NDA-malen som finnes i Oneflow.

Hva er det?

En konfidensialitetsavtale eksisterer for å beskytte forretningshemmeligheter.

Hvem signerer det?

NDA-avtalen kan inngås mellom bedrifter, og mellom ansatte og arbeidsgivere.

Hva skal den inneholde?

NDA-avtalen bør angi hvilke opplysninger som omfattes av taushetsplikten, om de respektive partenes ansatte og leverandører skal omfattes, hva som gjelder dersom en part misligholder avtalen, og gyldigheten av NDA-avtalen.

How to sign documents online - NDA - Oneflow
Oneflow har mange NDA-maler tilgjengelig.

Fullmakt

Med digital signering er det superrask og fleksibelt å gi en fullmakt til den du ønsker skal representere deg i ulike saker. En mal for dette finner du i Oneflow sitt bibliotek.

Hva er det?

Med en fullmakt kan en person ta visse rettslige handlinger på vegne av noen andre.

Hvem signerer det?

Både privatpersoner og bedrifter kan gi en fullmakt og den skal være underskrevet av begge parter.

Hva skal den inneholde?

Fullmakten skal inneholde:

 • Informasjon om partene
 • Fullmaktserklæring
 • Gyldighetstid
 • Signaturer

Styremøteprotokoll

Styremøteprotokoller trenger ikke være undertegnet på papir eller oppbevares i en mappe der de lett kan bli forlagt. Signer referatene digitalt og lagre dem i Oneflows smartarkiv i stedet. Du finner en mal for dette dokumentet i Oneflow.

Hva er det?

En styremøteprotokoll registrerer styrets handlinger og beslutninger.

Hvem signerer det?

Reglene rundt praktiseringen av styremøteprotokoller kan variere fra land til land. kan underskrives av styresekretær, møteleder og en valgt justeringsmann.

Hva skal den inneholde?

Det er viktig at protokollen er dokumentert etter akseptert praksis i landet. Den bør inneholde:

 • Dato for møte og nummerering
 • Hvem som var tilstede
 • Hvem er rekordholder
 • Hvem er justeringsmannen
 • Gjennomgang av tidligere protokoller
 • Hvilke avgjørelser er tatt
 • Eventuelle innvendinger (reservasjoner) fra et medlem eller administrerende direktør

Årsrapport

Visste du at du kan signere årsrapporten og tilhørende dokumenter digitalt? I Sverige kan de fleste økonomiske rapporter som er signert på papir i dag signeres digitalt i Oneflow i henhold til reguleringen i det svenske bolagsverket (tilsvarende Brønnøysundregisteret).

Hva er det?

En årsberetning gir aksjonærer og andre interessenter en utfyllende redegjørelse for et selskaps virksomhet gjennom det foregående regnskapsåret.

Hvem signerer det?

Årsberetningen skal undertegnes av styret og oppnevnt revisor.

Hva skal den inneholde?

Vanligvis bør årsrapporten inneholde:

 • Generell bedriftsinformasjon
 • Driftsmessige og økonomiske høydepunkter
 • Brev til aksjonærene fra administrerende direktør
 • Narrativ tekst, grafikk og bilder
 • Ledelsens diskusjon og analyse (MD&A)
 • Regnskap, inkludert balanse, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling
 • Noter til regnskapet
 • Revisors beretning
 • Sammendrag av økonomiske data
 • Regnskapsprinsipper

Les mer om trender i kontraktshåndtering.

Konsulentavtale

En konsulentavtale er kanskje den avtaletypen som er best egnet for digital signering. Dette gjør det utrolig mye enklere for alle involverte, og du får en signert avtale mye raskere enn ved tradisjonell signering. Vinn-vinn!

Hva er det?

Kort fortalt er det en avtale mellom oppdragsgiver og konsulent/konsulentselskap.

Hvem signerer det?

Signeres av oppdragsgiveren og konsulenten.

Hva skal den inneholde?

Konsulentavtalen inneholder vanligvis informasjon om:

 • Kundens navn, adresse og organisasjonsnummer
 • Konsulentens navn, adresse og organisasjonsnummer
 • Oppdragets omfang
 • Leveringstid/oppdragstid
 • Gebyr og betalingsbetingelser
 • Skatteinformasjon
How to sign documents online - Consulting agreement - Oneflow
Friksjonsfri signering av konsulentavtaler.

Samboeravtale

Det inngås en samboeravtale mellom partnere som bor sammen for å bli juridisk behandlet som et ektepar. Det er ikke nødvendig med papirkopier av slik avtale. Gjør det raskt og smertefritt for deg og partneren din med digital signering.

Hva er det?

En samboeravtale bestemmer hvordan formuen skal fordeles ved separasjon ved søknad om boliglån eller arbeid med barnebidrag. Den inngåtte samboeravtalen gjør at et ugift par som bor sammen blir rettslig behandlet som et ektepar.

Hvem signerer det?

Det skal signeres av begge samboerne.

Hva skal den inneholde?

Samboeravtalen bør inneholde informasjon om hva som gjelder ved separasjon, datoer, og underskrifter.

Kortvarige permitteringer

Kortvarige permitteringer – et av moteordene for våren 2021. Siden mange jobber hjemmefra, er det svært gunstig for begge parter å signere avtaler om kortvarige permitteringer digitalt.

Hva er det?

Når bedrifter opplever midlertidige økonomiske problemer som følge av uventede hendelser, kan kortsiktige permitteringer være en måte å måle bedriften på. Det betyr at arbeidstakere reduserer arbeidstiden i en periode samtidig som staten gir økonomisk støtte.

Hvem signerer det?

Avtalen er signert av arbeidsgivere og arbeidstakere.

Hva skal den inneholde?

Avtaler om kortvarig permittering bør omfatte berørte arbeidstakere og hvilket prosentnivå arbeidstiden skal reduseres med.

Leieavtale

Du kan lovlig signere dine leieavtaler digitalt . Det forenkler prosessen ved at du slipper å avtale med leietaker for å signere en avtale for hånd.

Hva er det?

En leieavtale er en kontrakt som beskriver vilkårene der en part samtykker i å leie eiendom som eies av en annen part.

Hvem signerer det?

Avtalen skal undertegnes av utleier og leietaker.

Hva skal den inneholde?

Leieavtalen inneholder vanligvis:

 • Husleien og hva som er inkludert
 • Betalingsbetingelser
 • Leieavtalens varighet
 • Vilkår for oppsigelse

How to sign documents online - Rental contract - Oneflow
Signer leiekontrakter på nettet på lovlig vis.

Aksjonæravtale/partnerskapsavtale

En aksjonæravtale beskriver hvilken retning selskapet skal drives i, hvordan stemmegivningen på generalforsamlingen skal foregå og hvordan og når aksjer kan overføres. En avtale som er digitalt signert er like juridisk bindende som en som er signert på papir, i tillegg er den også er sikrere og raskere.

Hva er det?

En aksjonæravtale inngås mellom aksjonærene i et selskap og regulerer rettsforholdet mellom dem.

Hvem signerer det?

Den er signert av aksjonærene avtalen gjelder.

Hva skal den inneholde?

Da hver situasjon er unik, vil innholdet i avtalen variere avhengig av ønskene til aksjonærene. Men eksempler på praksis som kan reguleres i en aksjonæravtale er om særlig viktige vedtak skal fattes med kvalifisert flertall eller ved enstemmighet, hvem som skal sitte i styret, og om det skal stilles krav om å gå inn i selskapet med penger dersom det foreligger et underskudd.

Opsjonsavtale

Utsteder din bedrift aksjeopsjoner til ansatte? Gjør det enkelt for begge parter ved å signere og signere avtalene digitalt.

Hva er det?

Aksjeopsjoner fungerer som en gulrot for den ansatte fordi han får del av selskapets overskudd. Det er også en måte for bedrifter å kunne rekruttere og beholde sin kompetanse.

Hvem signerer det?

Opsjonsavtalen undertegnes av arbeidsgiver og arbeidstaker.

Hva skal den inneholde?

Avtalen bør inneholde detaljer som typen aksjeopsjoner du får, hvor mange aksjer du får, innløsningskursen din og opptjeningsplanen din.

Søknad om permisjon

Ved å fylle ut og signere permisjonssøknader digitalt, blir alt så mye smidigere for alle involverte, fra ansatt til lønnsansvarlig.

Hva er det?

Ved søknad om permisjon, foreldrepermisjon, eller andre typer permisjoner kan det være greit å gjøre det skriftlig, for å lette arbeidsplanlegging og for lønnsansvarlig.

Hvem signerer det?

Søknaden skal fylles ut og underskrives av den ansatte og deretter den aktuelle lederen.

Hva skal den inneholde?

En permisjonssøknad skal inneholde:

 • Navn på søker
 • Start- og sluttdato for permisjonen
 • Årsak til permisjonen
How to sign documents online - Leave application - Oneflow
Smidige permisjonssøknader gjøres digitalt.

Samarbeidsavtale

Dersom du skal drive forretning sammen med en annen part, kan det være lurt å inngå en skriftlig samarbeidsavtale. Denne avtalen kan enkelt signeres online.

Hva er det?

En samarbeidsavtale fastsetter retningslinjer for samarbeid mellom to eller flere parter.

Hvem signerer det?

Avtalen skal undertegnes av partene som er involvert i samarbeidet.

Hva skal den inneholde?

En samarbeidsavtale bør minst inneholde:

 • Partenes rettigheter og plikter
 • Formålet, målene og målene med denne avtalen
 • Dato og innledende avtaleperiode
 • Eventuelle tilleggsgarantier eller løfter
 • Taushetserklæringsklausuler

Databehandleravtale

Kanskje et av de mest brukte begrepene etter lanseringen av GDPR-direktivet? Du kan selvfølgelig signere databehandlingsavtaler online. Mange kunder benytter Oneflow til å signere disse avtalene i bulk digitalt.

Hva er det?

Hvis du deler data med en underleverandør (personopplysningsbehandling), eksisterer databehandleravtalen (DPA) for å binde underleverandøren til å overholde GDPRs krav.

Hvem signerer det?

Avtalen er signert av personopplysningsansvarlig og databehandler.

Hva skal den inneholde?

Databehandleravtalen bør inneholde informasjon om:

 • Temaet og varigheten til behandlingen
 • Arten og formålet med behandligen
 • Typer personopplysninger og kategorier av dataemner
 • Rettighetene og forpliktelsene til kontrolløren

Les mer om EUs databeskyttelsesregler her

How to sign documents online - Data processing agreement - Oneflow
Digital and legal data processing agreements.

Lisensavtale

Å signere lisensavtalen på nettet er superenkelt når du må la en annen part bruke dine immaterielle rettigheter.

Hva er det?

En lisensavtale gir rett til å bruke en oppfinnelse eller annen immateriell rettighet. Det kan for eksempel handle om å bruke et varemerke eller patent for å produsere et bestemt produkt.

Hvem signerer det?

Avtalen må signeres av lisensgivere og lisenshavere.

Hva skal den inneholde?

Med lisensavtaler kan partene utforme dem litt som de ønsker. Men det som er greit å ha med er en klar definisjon av hva som er lisensiert, om lisensen er eksklusiv, eksklusiv eller enkel og i hvilket geografisk område den gjelder, samt kompensasjonsmodellen.

Leveringsordrekontrakt

Dersom du leverer produkter kontinuerlig til en kunde, er det mulig at en leveringskontrakt eller avtale bør utformes. Den enkleste måten å opprette, sende, signere og administrere slike kontrakter, er ved å gjøre det online.

Hva er det?

En leveringsordrekontrakt regulerer leveringsbetingelsene mellom partene, som levering, betaling, priser og forsinkelser. Den setter et rammeverk eller retningslinjer for fremtidige transaksjoner.

Hvem signerer det?

Avtalen er signert av leverandør og kunde.

Hva skal den inneholde?

Det er mange punkter som bør inkluderes i en leveringsordrekontrakt, inkludert:

 • Avtalens omfang
 • Tekniske spesifikasjoner
 • Klausuler som omhandler taushetserklæring
 • Leveringsplaner
 • Forsinkelser
 • Priser
 • Kvalitet
 • Ansvaret for feil
 • Emballasje og transport
 • Betalingsvilkår
 • Produktansvar

Kjøps- og salgsavtale

Det er alltid en god idé å opprette en skriftlig kjøps- og salgsavtale når du kjøper eller selger eiendom, selskapsaksjer eller andre eiendeler. Det er selvfølgelig mulig å opprette og signere den på nett.

Hva er det?

En kjøps- og salgsavtale skrives ofte ved kjøp og salg av eiendeler som eiendommer, biler og båter.

Hvem signerer det?

Kjøps- og salgsavtalen er signert av selgere og kjøpere.

Hva skal den inneholde?

Kjøps- og salgsavtalen kan for eksempel inneholde informasjon om:

 • Eie
 • Dato for tilgang til eiendommen
 • Tilbudsprisen
 • Betalingsbetingelser
 • Forhold
How to sign documents online - Purchase agreement - Oneflow
Customize your purchase agreement easily by doing it digitally.

Byggekontrakt

I byggeprosjekter er det ekstremt viktig med klare avtaler slik at det ikke oppstår misforståelser og problemer. Du kan signere byggekontrakten på nett.

Hva er det?

En byggekontrakt er en gjensidig eller juridisk bindende avtale mellom to parter basert på retningslinjer og betingelser registrert i dokumentform.

Hvem signerer det?

Alle parter som er involvert i byggeprosjektet signerer kontrakten. Partene står mellom en eller flere eiendomsbesittere og en eller flere entreprenører.

Hva skal den inneholde?

Det er en rekke retningslinjer i forhold til kontrakter for byggeprosjekter. Formålet med byggekontrakten er å:

 • Spesifiser pliktene mellom partene
 • Gjenkjenne risikoen
 • Reduser usikkerheten rundt prosjektet

Kvitteringer

Kvitteringer gir ekstra sikkerhet ved utlevering av varer, tjenester og penger. For enkelhets skyld kan den opprettes og signeres helt online.

Hva er det?

En kvittering er et bevis på at mottakeren har mottatt en vare eller at betaling er foretatt.

Hvem signerer det?

En kvittering er signert av mottakeren. En betalingskvittering er kun en bekreftelse og trenger ikke signeres.

Hva skal den inneholde?

Det er tilstrekkelig at en kvittering tydelig beskriver hva som er mottatt. Betalingskvitteringen trenger kun inneholde en enkel bekreftelse.

Rammeavtale / Løpende ordre

En rammeavtale kalles i enkelte tilfeller for en hovedtjenesteavtale, løpende innkjøpsavtale eller løpende ordre. Den brukes av innkjøpsteam for å spare tid og kutte kostnader i anskaffelsesprosessen, ved å unngå behovet for reforhandling av standardvilkår og betingelser.

Hva er det?

Det oppnås en rammeavtale mellom kjøpere og leverandører, der begge parter er enige om vilkårene som skal regulere fremtidige transaksjoner eller fremtidige avtaler.

Hvem signerer det?

Rammeavtalen inngås mellom kjøper og selger.

Hva skal den inneholde?

Rammeavtalen fokuserer på at leverandøren er den foretrukne leverandøren som skal tildeles arbeid under avtaleperioden. Den gir sjelden noen spesifikk forpliktelse når det gjelder prosjekt og verdien på arbeidet.

Fusjonsavtale

Når et selskap tar over et annet selskaps eiendeler og forpliktelser, kalles dette en fusjon. Siden mange parter er involvert i en fusjon, og det ofte er langvarige forhandlinger, er det mange fordeler ved å forhandle og signere en fusjonsavtale digitalt.

Hva er det?

En fusjonsavtale slår to eksisterende selskap sammen til et nytt selskap. Når to eller flere selskap fusjonerer, utarbeides det en fusjonsavtale med vilkårene for fusjonen.

Hvem signerer det?

Fusjonsavtalen kan undertegnes av styremedlemmene og aksjonærene i de involverte selskapene avhengig av type selskap og lokalt regelverk.

Hva skal den inneholde?

Fusjonsavtalen bør inneholde blant annet:

 • Selskapsinformasjon
 • Fusjonshensyn
 • Dato for fusjonen
 • Aksjonærenes rettigheter
 • Gebyrer og spesielle fordeler eller rettigheter
 • Styrets rapport
How to sign documents online - Merger agreement - Oneflow
Easily negotiate with digital contracts.

Innlevering av søksmål

Det er alltid uheldig å måtte reise søksmål. I mange land kan prosessen med å inngi et søksmål imidlertid forenkles på nettet.

Hva er det?

Når to parter er i en tvist, kan den ene sende inn en søknad til tingretten om å saksøke motparten. Det er så opp til tingretten å avgjøre tvisten for partene.

Hvem signerer det?

Et søksmål undertegnes av saksøker eller saksøkers representant.

Hva skal den inneholde?

Et søksmål inneholder vanligvis:

 • Informasjon om partene
 • Begrunnelse for klage
 • Krav
 • Bevis
 • Signatur

Oppsigelsesavtale/Oppsigelse

Det kan være mange årsaker til oppsigelse av ansatte. Redundans kan være en av dem. Oppsigelsen kan sendes og signeres digitalt.

Hva er det?

Et oppsigelsesvarsel er et varsel som sender av en arbeidsgiver til en arbeidstaker for å varsle om at ansettelseskontrakten er i ferd med å utløpe. Den kan også i store trekk referere til forment varsel om utløpet av en kontrakt mellom to eller flere parter.

Hvem signerer det?

Som en retningslinje for beste praksis anbefales det at både arbeidsgiver og arbeidstaker signerer oppsigelsen.

Hva skal den inneholde?

Oppsigelsesavtalen bør som eksempel inneholde:

 • Navnet på arbeidsgiver
 • Dato for opphør av arbeidsforholdet
 • Årsaken til avskjedigelsen
 • Om arbeidstaker har fortrinnsrett til gjenansettelse.
 • Informasjon om hva arbeidstaker bør foreta seg dersom han eller hun ønsker å få oppsigelsesvarslet annullert i retten eller kreve kompensasjon

Bonus: standardavtale og bursdagsinvitasjon

I Oneflow finner du også en mal for standardavtaler som du kan bruke når du skaper den første digitale kontrakten din. Digitale kontrakter er nettbaserte og bygget i sin helhet i HTML. Dette betyr at du kun trenger å jobbe med en versjon av kontrakten – selv etter at du har sendt den!

Og hvorfor ikke prøve noe nytt, og sende bursdagsinvitasjoner online i et mobilresponsivt format med juridisk bindende varsler? Du finner en nydelig mal for det i Oneflow også.

Hvordan signere et dokument elektronisk

Det finnes mange ulike e-signaturplattformer der ute og mange ulike signeringsmetoder; knappeklikk, SMS, eID, tegning på skjermen osv. Men generelt ser signeringsflyten omtrent slik ut:

 1. Last opp dokumentet ditt til en e-signaturplattform eller opprett det i appen
 2. Legg til underskrivere og send dem lenken til dokumentet via e-post.
 3. Signer dokumentet med den signeringsmetoden du foretrekker.
 4. Ferdig!

Noen ganger er det gratis å signere dokumenter på nettet, andre ganger ikke.

Hvis du er på utkikk etter en måte å signere dokumenter gratis på nettet på, er det noen ting du må tenke på først. Selv om det korte svaret er ja, du kan signere dokumenter på nettet gratis, kommer det an på hva du gjør:

 1. Sikkerhetsnivået knyttet til e-signaturen
 2. Dokumentets format 

Er alle nivåer av elektroniske signaturer gratis?

Ikke alle e-signaturer er gratis. Som en tommelfingerregel avhenger det av sikkerhetsnivået knyttet til e-signaturen. Det er for eksempel gratis å signere ved å trykke eller tegne signaturen på skjermen, mens SMS- eller eID-signering koster penger hvis det er utstedt av en tredjepartsleverandør.

Og dette er viktig! Når du vurderer leverandører av e-signaturer, bør du alltid spørre hvilke sikkerhetstiltak de bruker for å beskytte signaturens juridiske verdi. Dette gjelder både gratis og dyre e-signaturer.

Spør oss om hva som helst om digitale kontrakter

Vil du vite mer om digitale kontrakter eller fremtidens kontraktshåndtering? Vi vil gjerne høre fra deg.

Prev:

Hvorfor Tech har blitt rammet av oppsigelser

Next:

Hvordan signere en PDF på nettet: En komplett guide

Relaterte artikler

Kontrakter

Hvorfor halvparten av selskaper ser hvordan AI kan bidra til risiko og compliance management

Kontrakter

Digitale kontrakter revolusjoneres av AI

Kontrakter

Hva er underforstått samtykke?

Elektroniske signaturer

Hvorfor elektroniske signaturer er like gyldige som håndskrevne signaturer

Produkt

Hvor lenge varer en kontrakt uten utløpsdato?

Kontrakter

Forstå forskjellen mellom kontraktens ikrafttredelsesdato og gjennomføringsdato

Elektroniske signaturer

Er det lovlig å signere på vegne av noen andre?

Elektroniske signaturer

Oppdag fordelene med eSign, også kjent som elektronisk signatur