Skip to content

Contracten

29 documenten die je online kunt ondertekenen in 2022

Wist je dat je bijna alle documenten die wettelijk bindende handtekeningen vereisen online kunt ondertekenen? Het digitaal ondertekenen van documenten is een snelle, gemakkelijke en veilige manier van ondertekenen zonder printer- of papierproblemen. En het is ook nog eens vriendelijk voor het milieu.

Onlangs hebben we in Oneflow templates toegevoegd voor de meest gebruikelijke documenten die je digitaal kunt ondertekenen. Gebruik deze templates om te voorkomen dat je documenten helemaal zelf moet opstellen. Voeg je gegevens toe, personaliseer ze en onderteken je documenten online.

Tip: navigeer tussen contracten via het onderstaande menu

VerkoopvoorstellenArbeidsovereenkomstGedragscodeOfferteaanvraagOvereenkomst onderaannemingGeheimhoudings-
overeenkomst (NDA)
VolmachtNotulenJaarverslagAdviesovereenkomstSamenlevingscontractArbeidstijdverkorting
Lease-of huurovereenkomstAandeelhouders overeenkomstAandelenoptie overeenkomstVerlofaanvraagSamenwerkings- overeenkomstGegevensverwerkings-
overeenkomst
LicentieovereenkomstLeveropdrachtKoop en verkoop overeenkomstBouwopdrachtAankoopbewijzenRaamovereenkomst
FusieovereenkomstRechtszaak aanspannenBeëindigings-
overeenkomst
StandaardovereenkomstVerjaardagsuitnodiging

Beginnen met online contracten ondertekenen.

In Oneflow kun je op drie verschillende manieren online contracten ondertekenen. Welke methode je ook kiest, je kunt er zeker van zijn dat de handtekening veilig en juridisch bindend is.

Onderteken online met sms of e-mail

Je kunt er ook voor kiezen om te ondertekenen met sms- of e-mailverificatie. Dan krijgt de wederpartij een code die moet worden ingevoerd voordat er, zoals gebruikelijk, kan worden getekend.

Onderteken online met één klik op de knop

Dit is de standaard manier. Je hoeft alleen maar op een grote (in Oneflow groene) knop te klikken en voilà! Je hebt een juridisch bindend contract.

Use Oneflow and sign your contracts with BankID, SMS/ Email or with a simple click sign. Illustration shows the three ways of signing contracts with Oneflow and and man clapping his hands.

Verkoopvoorstellen

Verkoopvoorstellen, offertes, klantovereenkomsten en andere verkoopdocumenten kunnen perfect digitaal ondertekend worden. Bedrijven die van digitale ondertekening profiteren, ervaren kortere verkoopcycli en sluiten deals twee keer zo snel. Minstens.

Wat is het?

Een verkoopvoorstel is een zakelijk voorstel of offerte met een prijs- en voorwaardensuggestie.

Wie ondertekent het?

Op verzoek van de klant stuurt een bedrijf dit naar de klant. Zodra het voorstel is ondertekend, wordt het een bindende koopovereenkomst.

Wat moet het bevatten?

Hier zijn enkele punten die meestal worden opgenomen in een verkoopvoorstel:

 • Bedrijfsnaam, contactgegevens en een BTW-nummer.
 • Beschrijving van de bestelling en verzendtermijn.
 • Prijs per stuk en de totale prijs
 • Betaaldetails en -voorwaarden
 • Geldigheid van het voorstel
Hand holding a yellow book symbolising reading more of our articles on sales proposals and agreements.

Arbeidsovereenkomst

Het digitaal ondertekenen van arbeidsovereenkomsten is tegenwoordig een must. Het bespaart je het gedoe van het organiseren van fysieke bijeenkomsten die coronaproof zijn, je hoeft niet te vertrouwen op verzenddiensten en de toekomstige werknemer hoeft geen printer te hebben. Bovendien creëert je bedrijf zo een moderne en professionele indruk bij de kandidaten al voordat ze het kantoor binnenstappen.

Wat is het?

De arbeidsovereenkomst wordt opgesteld door een bedrijf dat iemand een baan aanbiedt. Het bevat onder meer informatie over het salaris, werktijden, voorwaarden en vakanties.

Wie ondertekent het?

De overeenkomst wordt ondertekend door werkgevers en werknemers.

Wat moet het bevatten?

De arbeidsovereenkomst moet bevatten:

 • De taken van de werkgever en de werknemer
 • De ingangsdatum en de locatie van de werkplek
 • Taken en de functietitel of rol
 • Vorm van het dienstverband (vast, tijdelijk, etc.)
 • Opzegtermijnen
 • Salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden en hoe vaak het salaris wordt uitbetaald
 • Aantal vakantiedagen per jaar
 • Duur van een normale werkweek
 • CAO, indien van toepassing

Lees meer over hoe je nieuwe medewerkers op afstand kunt werven.

Image showing woman in a remote video call in recruitment process.

Gedragscode

Een sterke gedragscode of bedrijfsethiek kan vaak als concurrentievoordeel worden gebruikt. Oneflow biedt een template voor dit document.

Wat is het?

Een gedragscode is een volledig vrijwillige verbintenis die richtlijnen bevat voor hoe een bedrijf op een ethische, sociale en/of milieuvriendelijke manier zaken moet doen.

Wie ondertekent het?

Een bedrijf verzendt het naar partners, leveranciers en medewerkers.

Wat moet het bevatten?

De gedragscode bevat vaak eisen en richtlijnen voor de werkomgeving en duurzaamheid, zoals het recht op vakbondsvrijheid, een verbod op kinderarbeid en dwangarbeid en een verbod op discriminatie.

Offerteaanvraag

Een informatieaanvraag, offerteaanvraag en soms ook wel een tender genoemd… welke naam je het ook geeft, dit is een document dat je digitaal zou moeten beheren en ondertekenen. In Oneflow vind je een template voor een offerteaanvraag die je eenvoudig kunt aanpassen met je eigen gegevens.

Wat is het?

Een offerteaanvraag is een verzoek aan leveranciers om een offerte met bepaalde voorwaarden in te dienen.

Wie ondertekent het?

Dit document kan digitaal worden beheerd en je kunt digitaal onderhandelen met alle deelnemende leveranciers voordat het contract van de gekozen leverancier wordt ondertekend.

Wat moet het bevatten?

Een offerteaanvraag moet een omschrijving bevatten van de opdracht, eisen aan de leveranciers en hoe en wanneer de leverancier zijn offerte moet indienen.

Overeenkomst onderaannemer

Overeenkomsten van onderaannemers kunnen perfect online ondertekend worden. Specificeer de omvang van het werk, de prijs, de algemene voorwaarden en verstuur het document met één klik op de knop voor ondertekening. Voor dit type overeenkomst is ook een template beschikbaar in Oneflow.

Wat is het?

Een onderaannemerovereenkomst is een overeenkomst tussen een verkoper en een onderaannemer wanneer deze een onderdeel moet leveren van het eindproduct.

Wie ondertekent het?

De overeenkomst wordt door de verkoper naar de onderaannemer gestuurd en door beide ondertekend.

Wat moet het bevatten?

In de onderaannemersovereenkomst moeten onder meer geheimhoudingsbepalingen worden opgenomen, regels over vertraging van de levering, productaansprakelijkheid, etc.

Geheimhoudingsovereenkomst (NDA)

Zorg ervoor dat je geheimen veilig zijn door ze digitaal te ondertekenen. Het kost je slechts een paar klikken. Maak het jezelf gemakkelijk door de NDA-template in Oneflow te gebruiken.

Wat is het?

Een geheimhoudingsovereenkomst beschermt handelsgeheimen.

Wie ondertekent het?

De geheimhoudingsovereenkomst is een overeenkomst tussen bedrijven en tussen werknemers en werkgevers.

Wat moet het bevatten?

In de geheimhoudingsovereenkomst moet worden vermeld welke informatie vertrouwelijk is, of de werknemers en leveranciers van beide partijen moeten worden beschermd, wat er geldt als een partij de overeenkomst schendt en de geldigheid van de geheimhoudingsovereenkomst.

Lees meer over op welke manier elektronische handtekeningen legaal zijn.

Picture of a hand holding a phone with screen showing that a contract has been signed through Oneflow. The background showing a subway billboard for Oneflow, symbolising you can sign contracts wherever you are.

Volmacht

Met digitaal ondertekenen kun je supersnel en flexibel een volmacht geven aan de persoon die jou mag vertegenwoordigen in verschillende zaken. In de bibliotheek van Oneflow kun je een template hiervoor vinden.

Wat is het?

Met een volmacht kan een persoon bepaalde rechtshandelingen namens iemand anders ondernemen.

Wie ondertekent het?

Zowel particulieren als bedrijven kunnen een volmacht geven en deze moet door beide partijen worden ondertekend.

Wat moet het bevatten?

Een volmacht moet bevatten:

 • Informatie over de partijen
 • Volmachtverklaring
 • Geldigheidsduur
 • Handtekeningen

Notulen

De notulen van bijvoorbeeld bestuursvergaderingen hoeven niet op papier te worden ondertekend of in een map te worden bewaard waar ze gemakkelijk kwijt kunnen raken. Onderteken de notulen digitaal en bewaar ze in plaats van in een map in het slimme archief van Oneflow. Je vindt een template voor dit document in Oneflow.

Wat is het?

Notulen registreren de acties en beslissingen gemaakt tijdens een bestuursvergadering.

Wie ondertekent het?

De regelgeving rond notulen kan per land verschillen. De notulen kunnen worden ondertekend door de bestuurssecretaris, de voorzitter van de vergadering en een aangewezen bemiddelaar.

Wat moet het bevatten?

Het is belangrijk dat de notulen worden gedocumenteerd op een specifieke manier, vaak gelden er bepaalde landelijke richtlijnen. Notulen moeten in ieder geval het volgende bevatten:

 • Datum van de vergadering en nummering
 • Wie er aanwezig was
 • Wie de notulen bijhoudt
 • Herziening van eerdere protocollen
 • Welke besluiten er genomen zijn
 • Eventuele bezwaren (voorbehouden) van een lid of de CEO

Jaarverslag

Wist je dat je je jaarverslag en de bijbehorende documenten digitaal kunt ondertekenen? In Zweden kunnen de meeste financiële rapporten die vandaag de dag op papier worden ondertekend, ook digitaal worden ondertekend in Oneflow, zoals het Zweedse Bolagsverket (Kamer van Koophandel) voorschrijft.

Wat is het?

Een jaarverslag geeft aandeelhouders en andere belanghebbenden een uitgebreid verslag van de activiteiten van een onderneming in het afgelopen boekjaar.

Wie ondertekent het?

Het jaarverslag moet worden ondertekend door het bestuur en de aangestelde accountant.

Wat moet het bevatten?

Normaal gesproken moet een jaarrapport het volgende bevatten:

 • Algemene bedrijfsinformatie
 • Operationele en financiële hoogtepunten
 • Brief van de CEO aan de aandeelhouders
 • Verhalende tekst, afbeeldingen en foto’s
 • Bespreking en analyse door het management (MD&A)
 • Financiële overzichten, inclusief de balans, resultatenrekening en een kasstroomoverzicht
 • Toelichting op de jaarrekening
 • Verslag van de accountant
 • Samenvatting van de financiële gegevens
 • Waarderingsgrondslagen
De verschillende stadia van digitalisatie

Adviesovereenkomst

Een adviesovereenkomst is misschien wel de ultieme overeenkomst om digitaal te ondertekenen. Dit maakt het voor alle betrokkenen veel gemakkelijker en je ontvangt de ondertekende overeenkomst veel sneller dan bij traditionele ondertekening. Win-win!

Wat is het?

Kort gezegd: een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de adviseur/het adviesbureau.

Wie ondertekent het?

De overeenkomst wordt ondertekend door de klant en de adviseur.

Wat moet het bevatten?

De adviesovereenkomst bevat doorgaans informatie over:

 • De naam, het adres en het bedrijfsnummer van de klant
 • De naam, het adres en het bedrijfsnummer van de aannemer
 • De omvang van de klus
 • Levertijd/duur van de opdracht
 • Tarief en betalingsvoorwaarden
 • Belastinginformatie

Samenlevingscontract

Een samenlevingscontract wordt ondertekend door samenwonende partners om wettelijk als gehuwd te worden behandeld. Je hebt geen papieren exemplaren van een dergelijke overeenkomst nodig. Onderteken snel en soepel digitaal, samen je partner.

Wat is het?

Wanneer je een hypotheek aanvraagt, wordt in een samenlevingscontract vastgelegd hoe de woning wordt verdeeld als je uit elkaar gaat en wat de afspraken zullen zijn omtrent kinderalimentatie. Met een ondertekende samenlevingscontract wordt een ongehuwd, samenwonend stel wettelijk behandeld als een getrouwd stel.

Wie ondertekent het?

Het moet door beide partners worden ondertekend.

Wat moet het bevatten?

In het samenlevingscontract moet informatie staan over wat er gebeurt als een stel uit elkaar gaat, data en handtekeningen.

Securely sign cohabitation agreement between partners living together. Illustrations showing a contract between two people with a check mark for signing and two icons of a man and woman smiling.

Arbeidstijdverkorting

Arbeidstijdverkorting – één van de trends van de lente van 2020. Omdat veel mensen tegenwoordig vanuit huis werken, is het voor beide partijen handig om overeenkomsten over arbeidstijdverkorting digitaal te ondertekenen.

Wat is het?

Wanneer bedrijven tijdelijk financiële problemen ondervinden als gevolg van onverwachte gebeurtenissen, kan een bedrijf arbeidstijdverkorting als maatregel treffen. Dit betekent dat werknemers tijdelijk minder uren werken, terwijl de staat financiële steun verleent.

Wie ondertekent het?

De overeenkomst wordt ondertekend door werkgevers en werknemers.

Wat moet het bevatten?

In overeenkomsten over arbeidstijdverkorting moeten de betrokken werknemers worden vermeld en hoeveel procent minder uren ze zullen werken.

Lease- of huurovereenkomst

Je kunt je huurcontracten of huurovereenkomsten rechtsgeldig digitaal ondertekenen. Het vereenvoudigt het proces doordat je geen afspraak hoeft te maken met je huurder om een overeenkomst te ondertekenen.

Wat is het?

Een huurovereenkomst is een contract waarin de voorwaarden worden uiteengezet waaronder een partij ermee instemt onroerend goed te huren dat eigendom is van een andere partij.

Wie ondertekent het?

De overeenkomst moet worden ondertekend door de verhuurder en huurder.

Wat moet het bevatten?

De huurovereenkomst bevat normaal gesproken:

 • De huurprijs en wat in de huurprijs inbegrepen is
 • Betaalvoorwaarden
 • Duur van het contract
 • Beëindigingsvoorwaarden

Aandeelhoudersovereenkomst / partnerschapsovereenkomst

In een aandeelhoudersovereenkomst wordt de richting waarin het bedrijf moet opereren beschreven, hoe op de algemene vergadering moet worden gestemd en hoe en wanneer aandelen mogen worden overgedragen. Een digitaal ondertekende overeenkomst is net zo juridisch bindend als een papieren overeenkomst, en het is nog veiliger en sneller ook.

Wat is het?

Een aandeelhoudersovereenkomst wordt gesloten tussen de aandeelhouders van een vennootschap en regelt de rechtsverhouding onderling.

Wie ondertekent het?

Het wordt ondertekend door de aandeelhouders op wie de overeenkomst van toepassing is.

Wat moet het bevatten?

Omdat elke situatie uniek is, is de inhoud van de overeenkomst geheel afhankelijk van de wensen van de aandeelhouders. Maar voorbeelden van praktijken die in een aandeelhoudersovereenkomst kunnen worden geregeld, zijn of zeer belangrijke beslissingen met een gekwalificeerde meerderheid of unanimiteit moeten worden genomen, wie er in het bestuur moet zitten en of er een vereiste is om de onderneming met geld binnen te treden als er is een verlies.

Aandelenoptie overeenkomst

Geeft je bedrijf aandelenopties uit aan werknemers? Maak het voor beide partijen eenvoudig door de overeenkomsten digitaal te ondertekenen.

Wat is het?

Aandelenopties werken als warme broodjes voor werknemers omdat ze een deel van de winst van het bedrijf krijgen. Het is ook een manier voor bedrijven om goed personeel te werven en te behouden.

Wie ondertekent het?

De aandelenoptie overeenkomst wordt ondertekend door de werkgever en de werknemer.

Wat moet het bevatten?

De overeenkomst moet gegevens als het type aandelenopties dat je krijgt, hoeveel aandelen je krijgt, je uitoefenprijs en je verwervingsschema bevatten.

Verlofaanvraag

Door verlofaanvragen digitaal in te vullen en te ondertekenen, verloopt alles een stuk soepeler voor alle betrokken partijen, van medewerker tot salarisadministrateur.

Wat is het?

Het kan een goed idee zijn om verlof, ouderschapsverlof of andere vormen van verlof, schriftelijk aan te vragen. Dit is makkelijker voor zowel het rooster als voor de salarisadministrateur.

Wie ondertekent het?

De aanvraag moet worden ingevuld en ondertekend door de medewerker en vervolgens de betreffende leidinggevende.

Wat moet het bevatten?

Een verlofaanvraag moet bevatten:

 • Naam van de aanvrager
 • Begin- en einddatum van het verlof
 • Reden voor verlof
Hand holding glass of a drink, symbolising vacation mood and that you can sign leave application with Oneflow.

Samenwerkingsovereenkomst

Als je samen met een andere partij zaken gaat doen, kan het verstandig zijn om een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. Deze overeenkomst kan eenvoudig online ondertekend worden.

Wat is het?

Een samenwerkingsovereenkomst legt de richtlijnen vast voor een samenwerking tussen twee of meer partijen.

Wie ondertekent het?

De overeenkomst moet worden ondertekend door alle partijen die bij de samenwerking betrokken zijn.

Wat moet het bevatten?

Een samenwerkingsovereenkomst bevat in ieder geval:

 • De rechten en plichten van de partijen
 • Het doel en doelstellingen van de overeenkomst
 • De datum en initiële looptijd van de overeenkomst
 • Eventuele aanvullende garanties of beloften
 • Geheimhoudingsclausules

Gegevensverwerkingsovereenkomst

Misschien wel de meest gebruikte begrippen sinds de invoering van de AVG? Natuurlijk kun je de gegevensverwerkingsovereenkomsten online ondertekenen. Veel klanten gebruiken Oneflow om deze overeenkomsten in bulk digitaal te ondertekenen.

Wat is het?

Als je gegevens deelt met een onderaannemer (verwerking van persoonsgegevens), zorgt de gegevensverwerkingsovereenkomst dat de onderaannemer zal voldoen aan de eisen van de AVG.

Wie ondertekent het?

De overeenkomst wordt ondertekend door de verantwoordelijke voor de persoonsgegevens en de gegevensverwerker.

Wat moet het bevatten?

De gegevensverwerkingsovereenkomst moet informatie bevatten over:

 • Het onderwerp van de verwerking en de duur van de verwerking,
 • De aard en het doel van de verwerking,
 • Soorten persoonsgegevens en categorieën van de betrokkenen
 • De rechten en plichten van de verwerkingsverantwoordelijke
 • Lees hier meer over de Europese regels voor gegevensbescherming
Data retention and data processing. Illustration showing that you can sort out data (icon of trashcan) and a smaller contract.

Licentieovereenkomst

Wanneer je een andere partij jouw intellectuele eigendomsrechten moet laten gebruiken, kun je supersnel online een licentieovereenkomst ondertekenen.

Wat is het?

Een licentieovereenkomst geeft iemand het recht om een uitvinding of ander intellectueel eigendomsrecht te gebruiken. Het kan bijvoorbeeld om het gebruik van een handelsmerk gaan of een octrooi om een bepaald product te vervaardigen.

Wie ondertekent het?

De overeenkomst moet worden ondertekend door de licentiegevers en licentienemers.

Wat moet het bevatten?

De partijen kunnen licentieovereenkomsten een beetje naar eigen wens vormgeven. Maar wat goed is om op te nemen, is een duidelijke definitie van wat wordt gelicentieerd, of de licentie exclusief of eenvoudig is en in welk geografisch gebied deze van toepassing is, evenals het compensatiemodel.

Leveropdracht

Als je voortdurend producten aan een klant levert, kun je een contract of overeenkomst met een leveropdracht opstellen. De eenvoudigste plek om een dergelijk contract op te stellen, te verzenden, te ondertekenen en te beheren, is online.

Wat is het?

Een leveropdracht regelt de leveringsvoorwaarden tussen de partijen, zoals de levering, betaling, prijzen en vertragingen. Het vormt een kader of richtlijn voor toekomstige transacties.

Wie ondertekent het?

De overeenkomst wordt ondertekend door de verkoper en de klant.

Wat moet het bevatten?

Er zijn veel zaken die in een leveropdracht moeten worden opgenomen, waaronder:

 • De omvang van de overeenkomst
 • Technische specificaties
 • Geheimhoudingsclausules
 • Leveringsschema’s
 • Vertragingen
 • Prijzen
 • Kwaliteit
 • Aansprakelijkheid voor fouten
 • Verpakking en transport
 • Betaalvoorwaarden
 • Productaansprakelijkheid
Man with many hands playing ping pong while holding a semla (Swedish pastry). Symbolising all delivery order contracts you can sign and manage with Oneflow.

Koop- en verkoopovereenkomst

Het is altijd een goed idee om een schriftelijke koop- en verkoopovereenkomst op te stellen wanneer je onroerend goed, bedrijfsaandelen of andere activa koopt of verkoopt. Natuurlijk kun je dit online opstellen en ondertekenen.

Wat is het?

Een koop- en verkoopovereenkomst wordt vaak opgesteld bij het kopen en verkopen van activa zoals onroerend goed, auto’s en boten.

Wie ondertekent het?

De koop- en verkoopovereenkomst wordt ondertekend door verkopers en kopers.

Wat moet het bevatten?

De koop- en verkoopovereenkomst kan bijvoorbeeld informatie bevatten over:

 • Het eigendom
 • De datum waarop iemand toegang krijgt tot het pand
 • Aankoopprijs
 • Betaalvoorwaarden
 • Overige voorwaarden

Bouwopdracht

Bij bouwprojecten is het zeer belangrijk om duidelijke afspraken te maken zodat er geen misverstanden en problemen ontstaan. Je kunt de bouwopdracht online ondertekenen.

Wat is het?

Een bouwopdracht is een wederzijdse of juridisch bindende overeenkomst tussen twee partijen op basis van beleid en voorwaarden die vastgelegd worden in een document.

Wie ondertekent het?

Alle bij het bouwproject betrokken partijen ondertekenen het contract. De partijen zijn één of meer eigenaren van onroerend goed en één of meer aannemers.

Wat moet het bevatten?

Er zijn verschillende richtlijnen met betrekking tot de contracten voor bouwprojecten. Het bouwcontract heeft als doel:

 • De taken tussen de partijen specificeren
 • Risico’s identificeren
 • De onzekerheid rond het project verkleinen

Aankoopbewijzen

Aankoopbewijzen zorgen voor extra zekerheid bij het overhandigen van goederen, diensten en geld. Voor het gemak kunnen deze volledig online worden opgesteld en ondertekend.

Wat is het?

Een aankoopbewijs is het bewijs dat de ontvanger een artikel heeft ontvangen of dat er een betaling heeft plaatsgevonden.

Wie ondertekent het?

Een aankoopbewijs wordt ondertekend door de ontvanger. Een betalingsbewijs is slechts een bevestiging en hoeft niet te worden ondertekend.

Wat moet het bevatten?

Een aankoopbewijs hoeft alleen duidelijk te beschrijven wat er is ontvangen. Het betalingsbewijs hoeft alleen een eenvoudige bevestiging te bevatten.

Live negotiation between participants in a contract. Man and women in small icons both writing in a contract.

Raamovereenkomst

Een raamovereenkomst staat ook wel bekend als een hoofdserviceovereenkomst, raamcontract of raamorder. Het wordt gebruikt door inkoopteams om de tijd en kosten van het inkoopproces te besparen door te voorkomen dat er opnieuw over standaardvoorwaarden moet worden onderhandeld.

Wat is het?

Kopers en verkopers sluiten een raamovereenkomst, waarbij beide partijen akkoord gaan met de voorwaarden die van toepassing zijn op toekomstige transacties of toekomstige overeenkomsten.

Wie ondertekent het?

De raamovereenkomst wordt ondertekend door de koper en de verkoper.

Wat moet het bevatten?

De raamovereenkomst is erop gericht dat de leverancier gedurende de looptijd van de overeenkomst de voorkeursleverancier is aan wie het werk wordt gegund. Het biedt zelden een specifieke verplichting als het gaat om het project en de waarde van het werk.

Fusieovereenkomst

Wanneer een bedrijf de activa en passiva van een ander bedrijf overneemt, vindt er een fusie plaats. Aangezien er veel partijen bij een fusie betrokken zijn en de onderhandelingen vaak zeer gedetailleerd zijn, zijn er grote voordelen aan het digitaal onderhandelen en ondertekenen van een fusieovereenkomst.

Wat is het?

Een fusieovereenkomst verenigt twee bestaande bedrijven tot één nieuw bedrijf. Wanneer twee of meer bedrijven fuseren, wordt een fusieovereenkomst opgesteld waarin de voorwaarden van de fusie worden vermeld.

Wie ondertekent het?

De fusieovereenkomst kan worden ondertekend door de bestuurders en aandeelhouders van de betrokken bedrijven, afhankelijk van het type bedrijf en de lokale regelgeving.

Wat moet het bevatten?

In de fusieovereenkomst moet onder meer zijn opgenomen:

 • Bedrijfsinformatie
 • Fusieoverweging
 • Ingangsdatum van de fusie
 • Rechten van de aandeelhouders
 • Vergoedingen en speciale voordelen of rechten
 • Het bestuursverslag

Rechtszaak aanspannen

Het is altijd vervelend om een rechtszaak aan te spannen. In veel landen kan het indieningsproces van een rechtszaak online worden vereenvoudigd.

Wat is het?

Wanneer twee partijen een geschil hebben, kunnen ze bij de rechtbank een verzoek indienen om de andere partij te dagvaarden. Het is dan aan de rechtbank om het geschil voor de partijen op te lossen.

Wie ondertekent het?

Een rechtszaak wordt ondertekend door de aanklager of de vertegenwoordiger van de aanklager.

Wat moet het bevatten?

Een rechtszaak bevat doorgaans:

 • Informatie over de partijen
 • Omschrijving van de aanklacht
 • Claim
 • Bewijs
 • Handtekening
Woman hula hooping

Beëindigingsovereenkomst / kennisgeving van beëindiging

Er kunnen veel redenen zijn om personeel te ontslaan. Overbodigheid kan er één van zijn. Een opzegging kan digitaal worden verzonden en ondertekend.

Wat is het?

Een opzegging van het dienstverband is een bericht van een werkgever aan een werknemer om het einde van hun arbeidsovereenkomst aan te kondigen. Het kan ook in grote lijnen verwijzen naar de formele kennisgeving van het einde van een contract tussen twee of meer partijen.

Wie ondertekent het?

Als richtlijn wordt aanbevolen dat zowel de werkgever als de werknemer de opzegging ondertekenen.

Wat moet het bevatten?

De beëindigingsovereenkomst moet het volgende bevatten:

 • Naam van de medewerker
 • Datum van beëindiging van het dienstverband
 • Reden voor het ontslag
 • Of de werknemer een voorkeursrecht heeft op wedertewerkstelling
 • Informatie over hoe de werknemer zich dient te gedragen als hij of zij de opzegging door de rechter nietig wilt laten verklaren, of een schadevergoeding wilt vorderen

Bonus: standaardovereenkomst en verjaardagsuitnodiging

In Oneflow vind je ook een template voor standaardovereenkomsten die je kunt gebruiken bij het maken van je eerste overeenkomst in digitale contracten. Digitale contracten zijn browser-gebaseerd en volledig in HTML gebouwd. Dit betekent dat je slechts met één versie van het contract hoeft te werken – zelfs nadat je het hebt verzonden!

En waarom probeer je niet eens iets anders en verstuur je verjaardagsuitnodigingen online in een mobiel-responsief formaat? Ook daarvoor vind je in Oneflow een prachtige template.

Prev:

Een basisgids over elektronische handtekeningen en wat ze wettelijk bindend maakt

Next:

De top 10 sales tools die elk team in 2024 zou moeten hebben

Related Article

Contracten

De 17 beste DocuSign alternatieven die je moet kennen

The best PandaDoc alternative - Oneflow
Contracten

Nadenken over PandaDoc alternatieven: 18 tools om te ontdekken

Contracten

10 beste software voor contractmanagement in 2024

Contracten

Contractautomatisering: Een complete gids

Contracten

Top 5 contract management software die kan worden geïntegreerd met Salesforce

Sales

Top 10 digitale sales room software voor 2024

Werk & cultuur

Top 5 HR automatiseringssoftware die je werk gemakkelijker maakt

Sales

10 manieren om je sales proces te optimaliseren