Skip to content

Marknadsföring

Hur man bygger upp en SaaS-marknadsföringsstrategi som genererar produkt-sign-ups

Att behålla kunderna är ofta mer avgörande för marknadsföringen av SaaS-produkter än att attrahera kunder. För att få användarna att fortsätta betala för tjänsten måste de erbjudas en kvalitativ upplevelse, värdefull information och regelbundna uppdateringar. Nedan går vi igenom vad din SaaS-innehållsstrategi bör baseras på för att generera intresse och registreringar.

SaaS-innehållsstrategi som genererar sign-ups.

Det mesta SaaS-innehållet konverterar inte eftersom tonvikten ligger på nyckelord och SEO. Sådant innehåll lockar främst oavsiktliga besökare genom att komma till topp 3 i sökresultaten. De är inte intresserade av SaaS-lösningen, så sådant innehåll är ineffektivt.

SaaS-innehållet som driver registreringar är skrivet för exakta läsare. Allt SaaS-innehåll bör inte vara SEO-besatt och om du kontaktar Essay Tigers för konsultation av erfarna innehållsskapare, kommer de att betona samma sak för dig. Det måste ta itu med exakta smärtpunkter och visa hur SaaS-produkten löste dem för en definierad målläsare.

Så när de riktigt intresserade läsarna hittar innehållet kommer de att läsa och värdera det eftersom det visar hur man löser deras problem. Detta kommer att resultera i registreringar eftersom de vill prova en ny SaaS-lösning.

Låt oss nu diskutera fem saker som du kan basera din SaaS-innehållsstrategi på för att bättre generera registreringar.

Case studies

Enligt Uplift Content’s rapport noterade 47% av de tillfrågade att “case studies” effektivt marknadsför SaaS-lösningar och att det är en viktig del av deras SaaS-innehållsstrategi. Och det finns en logik i det. Användarna erbjuds en immateriell produkt på marknaden för programvara som en tjänst. Uppgifterna att leverera värde och visa sätt att lösa specifika problem blir viktiga. Detta görs bäst med exempel från verkligheten genom kundberättelser.

I genomsnitt har företagen 28 aktiva case studies: stora organisationer (mer än 500 anställda) har 37, och små företag har 16. Samtidigt planerade 61% av de tillfrågade att öka antalet under 2022.

Företagen använder data från olika case studies i:

  • Case study-sektion på webbplatsen (77%)
  • Försäljningssamtal eller presentationer (72%)
  • Sociala nätverk (63%)
  • Teasers på andra sidor på webbplatsen (60%)
  • E-postsekvenser för marknadsföring (50%)
  • Webinarier (45%)
  • Nyhetsbrev (44%)
  • Kommersiella erbjudanden (41%)
  • Konferensdiskussioner (37%)
  • SEO (18%)

Samtidigt har 50% av de tillfrågade inte nära tillgång till case studies och 30% – bara några.

I vilket format för att skapa fallstudier 2023? Det mest populära valet är fortfarande text: på webbplatsen, i en PDF-fil eller ett inlägg för sociala nätverk. Den genomsnittliga volymen är 500 till 1 000 ord.

Video spelas in av 38% av de tillfrågade, men 44% vill lära sig behärska formatet. Infographics har också stor potential: 22% av marknadsförarna förbereder dem just nu, och 49% planerar att göra det. Om du ännu inte testat dessa visuella format är det värt att börja 2023. Konkurrensen är fortfarande låg, och du kan alltid paketera om videor och “infographics” till text för olika kanaler.

Enligt de flesta företag bör den perfekta case studyn visa imponerande resultat av samarbete och ett vanligt problem i branschen. En annan faktor som påverkar framgången är kraften i storytelling: hur mycket historien handlar om.

SEO – vanligt i SaaS-innehållsstrategi

29% av marknadsförarna nämner sökmotoroptimering som ett effektivt sätt att marknadsföra SaaS-lösningar.

De flesta tjänster i den här branschen har bloggar. De hjälper kunderna att bekanta sig med produkten, förklarar komplexa koncept och hjälper till att lösa vardagliga problem. Enligt Animalz kommer 83% av dessa bloggläsare från organiska sökningar.

Under 2023 kommer du att utveckla den semantiska kärnan, skriva nytt detaljerat innehåll och uppdatera de mest framgångsrika artiklarna för att ytterligare utveckla riktningen.

Glöm inte bort det huvudsakliga innehållet på webbplatsen. Bevaka regelbundet dina konkurrenters nyckelord och söktrender. Har du hittat ett nytt nyckelord? Uppdatera produkttexterna omgående. Glöm inte detta i din innehållsstrategi för SaaS.

SaaS-innehållsstrategi - Oneflow

Nyhetsbrev

28% av de tillfrågade marknadsför SaaS framgångsrikt via nyhetsbrev. För den här kanalen förbereder de oftast hälsningar och e-postmeddelanden för onboarding, meddelanden om nya funktioner och plockning av nytt innehåll. Ibland ber de om att få göra undersökningar.

Om SEO lockar användare till webbplatsen, behåller nyhetsbrev dem och förbereder dem för köp. De kan också hjälpa till att bemästra produkten för att använda den så effektivt som möjligt.

Under 2023 kommer SaaS innehållsstrategi baserad på nyhetsbrev att förbättras genom förberedelse av kvalitetsinnehåll och ständig testning.

e-Böcker

22% av marknadsförarna säger att elektroniska böcker och White Papers (rapporter om resultaten av deras forskning) ger dem bra resultat. Detta är inte förvånande eftersom e-böcker är ett utmärkt verktyg för kundutbildning och därför ett populärt inslag i en innehållsstrategi för SaaS.

Förberedelsen av sådana omfattande material kräver många gånger mer resurser än att skriva artiklar för en blogg. De ger dock ett mer märkbart bidrag till marknadsföringen. De hjälper till exempel till att samla in potentiella kundkontakter eller öka antalet externa länkar till webbplatsen. Den senare uppgiften hanteras särskilt effektivt med hjälp av studier.

e-Böcker - Oneflow

SMM

SaaS är oftast en produkt för verksamheten. Det är allmänt accepterat att ett företags ledning inte kommer att besluta att köpa en tjänst efter att ha läst inlägg på sociala medier. Även om så är fallet kommer detta innehåll att vara ytterligare en kontaktpunkt med varumärket. Det kommer att uppmärksamma erbjudandet och motivera dem att lära sig mer.

Effektiviteten hos SMM har bekräftats av 20% av SaaS-marknadsförarna. För 98% av dem är YouTube fortfarande den primära trafikkällan. Om du marknadsför en internationell produkt ska du vara uppmärksam på Facebook, LinkedIn och Twitter. Marknadsföring på sociala medier är värt att undersöka som en del av er innehållsstrategi för SaaS.

Slutsats

År 2023 kommer marknadsföringen av SaaS-innehåll att fortsätta baseras på kvalitetsinnehåll. Branschens särdrag tvingar fram detta. Om du behöver förklara värdet och ge kunden en anledning att stanna, kan du inte klara dig utan det. Du och dina konkurrenter förstår detta: mängden värdefullt innehåll mångdubblas varje minut.

Stå ut med exceptionell kvalitet, ovanliga format och regelbundna publikationer när du bygger 2023 SaaS innehållsstrategi!

Prev:

Din Oneflow x Dynamics 365-integration blev precis bättre

Next:

Topp 8 marknadsföringstips för att öka intäkter och ROI för ditt SaaS-företag

Liknande artiklar

Produkt

Obegränsat antal meddelandemallar

Avtal

Digitala avtal: Öka aktieägarvärde i den moderna affärsvärlden

Produkt

Approval Flows: Hur multinationella företag kan använda dem

Avtal

Därför ser 6 av 10 företag redan fördelarna med AI i avtalshantering

Avtal

AI inom avtalshantering: Allt du behöver veta

Avtal

Varför hälften av företagen inser hur AI kan bidra till riskhantering och regelefterlevnad

Produkt

Approval Flows – för internt godkännande

Avtal

Hantering av avtal: Tips för juridiska team