Skip to content

Henkilöstö & kulttuuri

20 tehokkainta rekrytointistrategiaa

Huippulahjakkuuksien houkutteleminen nykyisillä erittäin kilpailluilla ja dynaamisilla työmarkkinoilla on merkittävä haaste. Menestyäkseen yritysten on otettava käyttöön innovatiivisia ja tehokkaita rekrytointistrategioita. Tässä oppaassa esitellään 20 tärkeintä rekrytointistrategiaa, joiden avulla organisaatiosi voi houkutella ja myös pitää parhaat lahjakkuudet yrityksessäsi varmistaen vahvan ja kilpailukykyisen työvoiman.

1. Hyödynnä sosiaalista mediaa: Sosiaalisen median alustat, kuten LinkedIn, Facebook ja Instagram, eivät ole vain sosiaalista kanssakäymistä varten, vaan ne ovat myös tehokkaita rekrytointivälineitä. Ne tarjoavat ainutlaatuisia tapoja pitää yhteyttä potentiaalisiin kandidaatteihin – sekä aktiivisesti että passiivisesti. Yrityskulttuurin ja avoimien työpaikkojen aktiivinen esittely voi houkutella monenlaisia työnhakijoita. Passiivinen rekrytointi kohdistuu potentiaalisiin kandidaatteihin, jotka eivät etsi uutta työtä aktiivisesti, mutta saattavat olla kiinnostuneita tarjoamistasi mahdollisuuksista.

2. Implementoi työntekijöiden suositteluohjelma (referral program): Työntekijöiden suositusten pyytäminen palkkiota vastaan on erittäin tehokas rekrytointistrategia. Nykyiset työntekijäsi voivat olla parhaita rekrytoijia, sillä he tuntevat yrityskulttuurin ja tietävät, millaiset henkilöt sopisivat sinne hyvin. Jos työntekijöitä kannustetaan suosittelemaan päteviä ehdokkaita, palkkaaminen voi nopeutua, parantaa uuden työntekijän kulttuurista sopivuutta sekä sitoutumista.

Lue myös: Löydä flow rekrytointiin

20 tehokkainta rekrytointistrategiaa - Oneflow

3. 20 tehokkainta rekrytointistrategiaa: Keskity työnantajabrändäykseen: Vahva työnantajabrändi on ratkaisevan tärkeä nykypäivän työmarkkinoilla. Sen avulla voit erottaa yrityksesi kilpailijoista. Vakuuttava työnantajabrändi, jossa korostetaan yrityksen arvoja, kulttuuria ja kasvumahdollisuuksia, voi houkutella hakijoita, jotka vastaavat organisaatiosi luonnetta. Hyödynnä verkkosivustoasi ja sosiaalisen median kanavia menestystarinoiden, urakehitysmahdollisuuksien ja yhteisöllisyyden näyttämiseen, jotta voit houkutella samanhenkisiä hakijoita.

4. Hyödynnä tekoälyä ja automaatiotyökaluja: Tekoälyn ja automaation integrointi rekrytointiprosesseihin voi lisätä tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Nämä työkalut auttavat hakemusten lajittelussa, haastattelujen aikatauluttamisessa ja alkukarsintojen suorittamisessa. Ne säästävät aikaa ja auttavat myös vähentämään ennakkoluuloja, mikä johtaa monipuolisempaan ja pätevämpään hakijakuntaan.

5. Tarjoa kilpailukykyisiä etuja: Kilpailukykyiset kompensaatiot ja edut ovat avainasemassa huippulahjakkuuksien houkuttelemisessa. Tähän kuuluvat palkan lisäksi kattavat terveys- ja eläke-etuudet sekä työ- ja yksityiselämän tasapainoa koskevat käytännöt. Kun tarkistat ja mukautat korvauspakettejasi säännöllisesti, varmistat, että ne täyttävät alan standardit tai jopa ylittävät ne.

6. Verkostoidu aktiivisesti: Verkostoituminen on rekrytoinnin keskeinen osa-alue. Osallistumalla alan tapahtumiin, webinaareihin ja työpajoihin voit luoda yhteyksiä potentiaalisiin työntekijöihin. Vahvan ammatillisen verkoston rakentaminen takaa, että tarjolla olevien työpaikkojen yhteydessä saat jatkuvasti laadukkaita hakijoita.

7. Keskity monimuotoisuuteen ja inkluusioon: Monimuotoisuuden ja tasapuolisuuden omaksuminen ei ole vain moraalinen välttämättömyys vaan myös liiketoimintastrategia. Monipuolinen työvoima tuo mukanaan erilaisia näkökulmia ja ideoita, jotka edistävät innovointia ja kasvua. Varmista, että rekrytointistrategiasi ovat osallistavia ja tavoittavat monipuolisen kandidaattijoukon.

8. Luo saumaton hakijakokemus: Rekrytointiprosessi vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen hakija saa yrityksestäsi. Positiivinen ja saumaton kokemus aina hakemuksesta haastatteluvaiheeseen on ratkaisevan tärkeää. Avoin viestintä, kunnioittava vuorovaikutus ja oikea-aikainen palaute voivat jättää pysyvän myönteisen vaikutelman ja parantaa yrityksesi mainetta.

9. Investoi työntekijöiden koulutus- ja kehitysohjelmiin: Työnhakijat etsivät usein mahdollisuuksia henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kasvuun. Yrityksesi sitoutuminen työntekijöiden kehittämiseen voi houkutella hakijoita, jotka haluavat oppia uutta ja kasvaa ammatillisesti. Korosta, miten yrityksesi tukee jatkuvaa oppimista ja urakehitystä.

10. Hyödynnä datavetoista rekrytointia: Data-analytiikka voi muuttaa rekrytointiprosessiasi ja mahdollistaa tietoon perustuvan päätöksenteon. Analysoimalla erilaisia mittareita, kuten rekrytointikanavaa, rekrytointiin kuluva aika ja kustannuksia rekrytointia kohden, voit tarkentaa strategioitasi ja tehdä niistä tehokkaampia ja toimivampia.

Lue myös: Mitä sisällyttää hakijakokemuskyselyyn: Esimerkkejä & valmiita kysymyksiä

20 tehokkainta rekrytointistrategiaa - Lue Oneflown opas

11. 20 tehokkainta rekrytointistrategiaa: Vahvan yrityskulttuurin edistäminen: Vahva, myönteinen yrityskulttuuri voi olla merkittävä vetovoimatekijä potentiaalisten hakijoiden kannalta. On tärkeää luoda ympäristö, jossa työntekijät tuntevat itsensä arvostetuiksi, kunnioitetuiksi ja osaksi yhteisöä. Tämä houkuttelee uusia kykyjä ja auttaa myös pitämään nykyiset työntekijät yrityksessäsi.

12. Tarjoa joustavuutta työntekoon: Työjärjestelyjen joustavuus voi olla merkittävä vetovoimatekijä. Etätyövaihtoehtojen, joustavien työaikojen tai hybridityömallien tarjoaminen voi tehdä yrityksestäsi houkuttelevamman useammille hakijoille.

13. Luo selkeitä urapolkuja: Työnhakijat etsivät usein tehtäviä, joissa he näkevät selkeän etenemismahdollisuuden. Mahdollisten urapolkujen selkeä avaaminen voi olla vahva myyntivaltti rekrytoinnissa.

14. Käytä kohdennettuja työpaikkailmoituksia: Kohdennetut työpaikkailmoitukset voivat auttaa sinua tavoittamaan oikeat hakijat. Datan hyödyntäminen sen ymmärtämiseksi, missä ihanteelliset hakijasi viettävät aikaansa verkossa, voi auttaa sinua sijoittamaan ilmoitukset tehokkaasti ja varmistamaan, että ne näkyvät oikeille ihmisille.

15. Luo vahva työntekijän perehdytysprosessi: Vahva perehdytysprosessi voi vaikuttaa suuresti uuden työntekijän kykyyn integroitua tehokkaasti yritykseen. Tämä on ratkaisevaa sekä työntekijän menestyksen että hänen työssä pysymisensä kannalta pitkällä aikavälillä.

Lue myös: Ihmiset: tärkein osa yritystäsi.

20 parasta rekrytointistrategiaa - Oneflow

16. Edistä työn ja yksityiselämän tasapainoa: Työn ja yksityiselämän tasapaino on yhä tärkeämpää nykypäivän työntekijöille. Tämän tasapainon edistäminen voi olla keskeinen rekrytointistrategia, joka houkuttelee hakijoita, jotka arvostavat kannustavaa ja ymmärtäväistä työpaikkaa.

17. Korosta menestystarinoita: Työntekijöiden menestystarinoiden jakaminen voi olla tehokas rekrytointiväline. Se osoittaa, että organisaatiossasi on mahdollisuuksia urakehitykseen ja henkilökohtaiseen tyytyväisyyteen.

18. Tee yhteistyötä oppilaitosten kanssa: Yhteistyö yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa voi tarjota tasaisen virran uusia lahjakkuuksia, mikä tekee siitä tehokkaan pitkän aikavälin rekrytointistrategian.

19. Tee taitoihin perustuvaa rekrytointia: Kun rekrytointiprosessissa keskitytään taitoihin pelkän kokemuksen sijaan, voidaan löytää potentiaalisia hakijoita, jotka saattaisivat muuten jäädä huomiotta.

20. Päivitä rekrytointistrategiaasi säännöllisesti: Työmarkkinat kehittyvät jatkuvasti, ja niin pitäisi tapahtua myös rekrytointistrategioiden osalta. Jos arvioit ja päivität lähestymistapojasi säännöllisesti, ne pysyvät merkityksellisinä ja tehokkaina.

Huippulahjakkuuksien rekrytointi edellyttää monipuolista lähestymistapaa, jossa yhdistyvät sekä perinteiset että innovatiiviset strategiat. Keskittymällä vahvaan työnantajabrändiin, tarjoamalla myönteisen hakijakokemuksen ja hyödyntämällä teknologiaa ja dataa yrityksesi voi houkutella ja pitää parhaat lahjakkuudet ja vahvistaa työvoimaasi tulevaisuutta varten.

Koe digitaalisten sopimusten tuoma helppous ja vaivattomuus!

Prev:

Top 5 HR-järjestelmää, jotka tekevät työstäsi yksinkertaisempaa

Next:

Sähköiset sopimukset vs. perinteiset sopimukset

Lisää artikkeleita

Henkilöstö & kulttuuri

10 askelta menestyksekkään hankintastrategian luomiseen

Sopimukset

Tekoäly ja sopimusanalytiikka

Hankinta

Mitä sähköinen hankinta on ja mitä hyötyä siitä on yrityksellesi?

Sopimukset

Kuinka vähentää kustannuksia allekirjoitusta edeltävässä vaiheessa Oneflown avulla?

Turvallisuus

5 vaarallista kyberturvallisuusvirhettä, joita yritykset tekevät

Sopimukset

Mikä on implisiittinen suostumus?

Sähköinen allekirjoitus

Miten tehdä digitaalinen allekirjoitus turvallisesti?

Sopimukset

Miten löytää oikea työkalu sopimusten tarkistamiseen?