Skip to content

Myynti

Myyntiprosessin 7 vaihetta

Myynti on minkä tahansa yrityksen elinehto. Myitpä sitten tuotetta tai palvelua, hyvin jäsennelty myyntiprosessi on välttämätön edellytys tasaisen ja kestävän kasvun saavuttamiselle. Tässä kattavassa oppaassa perehdymme menestyksekkään myyntiprosessin seitsemään keskeiseen vaiheeseen ja annamme sinulle tiekartan, jonka avulla voit tehostaa myyntiä, tehdä enemmän kauppoja ja lopulta kasvattaa tulojasi.

Vaihe 1: Prospektointi

Myyntiprosessin ensimmäinen vaihe on potentiaalisten asiakkaiden kartoittaminen, jolloin siis etsit potentiaalisia asiakkaita, jotka saattavat olla kiinnostuneita tuotteestasi tai palvelustasi. Uusia asiakkaita voi tulla eri lähteistä, kuten suosituksista, kylmäsoitoista, sosiaalisesta mediasta ja verkostoitumistapahtumista. Tärkeintä on levittää verkostot laaja-alaisesti ja kerätä mahdollisimman paljon liidejä.

Määrittele ihanteellinen asiakasprofiilisi (ICP)

Jotta voisit virtaviivaistaa markkinointikampanjasi, on ratkaisevan tärkeää määritellä ihanneasiakasprofiilisi (ICP). Tämä on yksityiskohtainen kuvaus ihanneasiakkaastasi, mukaan lukien sen demografiset tiedot, toimiala, kipupisteet ja ostokäyttäytyminen. Kun ymmärrät ICP:n, voit keskittää ponnistelusi prospekteihin, jotka todennäköisimmin muuttuvat maksaviksi asiakkaiksi.

Käytä useita liidigenerointikanavia

Monipuolistamalla liidien tuottamista voit lisätä mahdollisuuksiasi löytää potentiaalisia asiakkaita. Hyödynnä digitaalista markkinointia, sisältömarkkinointia, sosiaalista mediaa, sähköpostimarkkinointia ja offline-menetelmiä, kuten messuja tai seminaareja. Kullakin kanavalla on omat etunsa, ja ne voivat vedota kohderyhmäsi eri segmentteihin.

Rakenna myyntiputki ja ylläpidä sitä

Hyvin organisoitu myyntiputki auttaa sinua seuraamaan ja hallitsemaan potentiaalisia asiakkaitasi tehokkaasti. Se koostuu tyypillisesti erilaisista vaiheista, kuten ensikontaktista, kvalifioinnista, tarjouksesta, neuvotteluista ja klousaamisesta. Kun päivität ja hoidat myyntiputkea säännöllisesti, varmistat, ettet jätä yhtään tilaisuutta käyttämättä, ja voit priorisoida työtäsi prospektien ostovalmiuden perusteella.

Lue myös: 10 parasta hankintaohjelmistoa vuonna 2024

Myyntiprosessin vaiheet:

2: Kvalifiointi

Kun sinulla on lista potentiaalisista liidereistä, seuraava vaihe on niiden karsiminen. Kvalifiointiin kuuluu sen määrittäminen, sopiiko potentiaalinen asiakas tuotteellesi tai palvelullesi ja onko hänellä budjetti ja valtuudet tehdä ostos.

BANT-myyntikehys

Yksi laajalti käytetty viitekehys on BANT, joka tarkoittaa budjettia, valtuuksia, tarvetta ja aikataulua. Kysy näihin neljään näkökohtaan liittyviä kysymyksiä, jotta voit arvioida, onko ostaja valmis etenemään:

  • Budjetti: Onko ostajaehdokkaalla taloudellisia resursseja ostoksen tekemiseen?
  • Valta: Onko ostajaehdokas päätöksentekijä vai voiko hän vaikuttaa päätökseen?
  • Tarve: Onko prospektilla aito tarve tuotteellesi tai palvelullesi?
  • Aikataulu: Milloin ostaja aikoo tehdä ostoksen?

Tunnista kipupisteet

Potentiaalisten asiakkaiden kipupisteiden ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää, jotta voit räätälöidä tarjouksesi tehokkaasti. Kysy avoimia kysymyksiä selvittääksesi heidän haasteensa ja tavoitteensa. Kun puutut heidän kipupisteisiinsä, ratkaisustasi tulee kiinnostavampi ja merkityksellisempi.

Vaihe 3: Esittely

Kun potentiaalinen asiakas on kvalifioitu ja hänellä on aito tarve tuotteellesi tai palvelullesi, on aika tehdä esittely. Tämä on tilaisuutesi näyttää, miten tarjouksesi voi ratkaista heidän erityiset ongelmansa ja vastata heidän tarpeisiinsa.

Räätälöi esityksesi

Räätälöi esityksesi kullekin potentiaaliselle asiakkaalle heidän ainutlaatuisten kipupisteidensä ja vaatimustensa perusteella. Korosta tuotteesi tai palvelusi ominaisuuksia ja etuja, jotka vastaavat suoraan heidän huolenaiheisiinsa. Käytä todellisia esimerkkejä ja tapaustutkimuksia havainnollistamaan ratkaisusi tehokkuutta.

Huomioi vastaväitteet

Valmistaudu esittelyn aikana vastaamaan potentiaalisen asiakkaan esittämiin vastaväitteisiin ja huolenaiheisiin. Kuuntele aktiivisesti ja ymmärrä heidän epäilyksensä. Anna selkeitä ja vakuuttavia vastauksia, joilla voit lievittää heidän pelkojaan ja rakentaa luottamusta.

Lue myös: Miten tulla loistavaksi myyjäksi: Tärkeimmät vinkit menestykseen

Myyntiprosessin 7 vaihetta - Oneflow

Myyntiprosessin vaihe 4: Vastalauseiden käsittely

Vastalauseiden käsittely on tärkeä taito myynnissä. Vastalauseet eivät välttämättä ole tiesulkuja, vaan tilaisuuksia selventää epäilyksiä ja viedä myyntiprosessia eteenpäin.

Kuuntele tarkkaan

Kun ostajaehdokas esittää vastalauseen, kuuntele tarkkaavaisesti keskeyttämättä. Anna hänen ilmaista huolenaiheensa täysin, jotta ymmärrät taustalla olevat ongelmat.

Tunnusta ja osoita empatiaa

Tunnusta potentiaalisen asiakkaan vastalause ja ilmaise empatiaa. Tämä osoittaa, että kunnioitat heidän näkemystään ja olet aidosti kiinnostunut käsittelemään heidän huolenaiheitaan.

Tarjota ratkaisuja

Kun olet ymmärtänyt vastalauseen, tarjoa ratkaisu tai vaihtoehto, joka osoittaa, miten tuotteesi tai palvelusi voi voittaa esteen. Käytä vakuuttavaa kieltä ja konkreettisia esimerkkejä havainnollistamaan asiaasi.

Vaihe 5: Sopimuksen tekeminen

Sopimuksen tekeminen on myyntiprosessin huippu. Se on kohta, jossa ostaja sitoutuu tekemään ostoksen. Klousaustekniikat voivat vaihdella, mutta tavoite on aina sama: sitoutumisen varmistaminen.

Kokeile kepillä jäätä

Voit hienovaraisesti arvioida potentiaalisen asiakkaan ostovalmiutta esimerkiksi kysymällä: “Jos mahdumme budjettiisi, olisitko valmis etenemään?”. Tämä lähestymistapa auttaa sinua määrittämään, onko jäljellä vielä vastalauseita tai esteitä.

Oleta kaupan olevan klousattu

Yksi tapa klousata on olettaa, että myynti on jo selvä, ja pyytää asiakasta valitsemaan tiettyjen vaihtoehtojen välillä. Esimerkiksi: “Haluaisitteko toimituksen mieluummin kahdessa vai kolmessa viikossa?”. Tämä tekniikka rohkaisee ostajaa visualisoimaan oston, jolloin se toteutuu todennäköisemmin.

Neuvottelu

Joissakin tapauksissa neuvottelu on tarpeen, jotta kaupan ehdot saadaan viimeisteltyä. Ole valmis tekemään kompromisseja ja säilyttämään samalla tarjouksesi arvon. Kerro selkeästi tuotteesi tai palvelusi hyödyt neuvottelujen aikana, jotta hinta on perusteltu.

Myyntiprosessin vaihe 6: Seuranta

Myynti ei pääty siihen, että ostaja allekirjoittaa sopimuksen tai suorittaa maksun. Tehokas seuranta on ratkaisevan tärkeää pitkäaikaisten asiakassuhteiden luomiseksi ja lisämyynnin aikaansaamiseksi.

Ilmaise kiitollisuutesi

Ilmaise asiakkaalle kiitollisuutesi siitä, että hän on valinnut tuotteesi tai palvelusi – heti kaupan tekemisen jälkeen. Jopa yksinkertainen kiitosviesti voi saada asiakkaan tuntemaan itsensä arvostetuksi.

Tarjoa tukea

Tarjoa jatkuvaa tukea varmistaaksesi, että asiakas menestyy tuotteesi tai palvelusi käytössä. Vastaa nopeasti kaikkiin oston jälkeisiin kysymyksiin tai huolenaiheisiin. Vahva tukijärjestelmä voi johtaa myönteisiin arvosteluihin ja suosituksiin.

Lue myös: Sähköiset sopimukset vs. perinteiset sopimukset

Sopimusprosessin vaiheet - Oneflow

Vaihe 7: Myynnin jälkeisten suhteiden rakentaminen

Myyntiprosessin viimeinen vaihe on myynnin jälkeisten suhteiden rakentaminen. Vahvojen ja kestävien asiakassuhteiden luominen voi johtaa toistuvaan liiketoimintaan, suosituksiin ja merkkiuskollisuuteen.

Pidä yhteyttä

Jatka yhteydenpitoa asiakkaisiisi säännöllisin väliajoin, uutiskirjeillä tai henkilökohtaisilla yhteydenotoilla. Pidä heidät ajan tasalla päivityksistä, uusista tarjouksista tai kampanjoista, jotka voivat hyödyttää heitä.

Pyydä palautetta

Pyydä palautetta heidän kokemuksistaan tuotteestasi tai palvelustasi. Rakentava kritiikki voi auttaa sinua tekemään parannuksia ja osoittaa sitoutumisesi asiakastyytyväisyyteen.

Tiivistelmä

Myyntiprosessin seitsemän vaiheen hallitseminen on välttämätöntä kaikille myynnin ammattilaisille ja yrityksen omistajille, jotka haluavat kasvattaa tuloja ja rakentaa kestäviä asiakassuhteita. Tätä kattavaa opasta noudattamalla voit tehostaa myyntiäsi, parantaa myyntisopimusten klousaamisprosenttia ja lopulta saavuttaa suurempaa menestystä myynnin kilpaillussa maailmassa. Muista, että jokainen vaihe liittyy toisiinsa, ja jatkuva parantaminen on avain myyntitavoitteiden saavuttamiseen. Aloita siis näiden vaiheiden toteuttaminen jo tänään ja katso, kuinka myyntisi kohoaa uusiin korkeuksiin! Sitoutumisesi jäsenneltyyn myyntiprosessiin johtaa epäilemättä kannattavuuden kasvuun ja pitkän aikavälin menestykseen liiketoiminnassasi.

Koe digitaalisten sopimusten tuoma helppous ja vaivattomuus!

Prev:

10 parasta tapaa automatisoida myyntiprosessi

Next:

Uusi toiminnallisuus: rivikommentit

Lisää artikkeleita

Sopimukset

Miten löytää oikea työkalu sopimusten tarkistamiseen?

Myynti

Miten myydä tapahtumissa?

Tuote

Sähköinen lomake suoraviivaistaa tiedonkeruun

Sopimukset

Chrome Docs Viewer -opas

Sopimukset

Sopimuksen voimaantulopäivän ja täytäntöönpanopäivän välisen eron ymmärtäminen

Sopimukset

Opas sopimusautomaatiosta

Sopimukset

Miten sopimushallintaohjelmistot hyödyttävät opettajia

Markkinointi

Sähköpostimarkkinoinnin hyödyntäminen startup-yritysten liiketoiminnan kasvattamiseksi