Skip to content

Turvallisuus

Verkkokauppoihin kohdistuvien uhkien kasvu

Nykyaikaisessa liiketoiminnassa sähköisestä kaupankäynnistä eli verkkokaupasta on tulossa yhä suositumpaa. Näiden digitaalisten kauppapaikkojen kasvun myötä sähköisen kaupankäynnin yrityksiin kohdistuu kuitenkin yhä enemmän uhkia, joista käyttäjien on oltava tietoisia. Esimerkiksi X-palvelussa (ent. Twitter) on raportoitu olleen massiivinen tietomurto, joka vaikutti miljooniin käyttäjiin kaikkialla maailmassa ja tästä saatiin tieto vasta tapahtuman jälkeen.

Kun yhä useammat verkkorikokset kohdistuvat verkkokauppoihin, ja samalla alan sääntelyn puute ja yritysten käsittelemien asiakastietojen määrä on suuri, nämä uhat ovat muuttumassa yhä vakavammiksi. Tässä artikkelissa tarkastellaan erilaisia uhkia, joita verkkokaupat kohtaavat, ja sitä, miten näiltä uhilta voi suojautua.

1. Sähköpostimarkkinoinnin kyberturvallisuusriskien ymmärtäminen

Sähköpostimarkkinointi on tärkeä osa monien verkkokauppojen markkinointistrategiaa, mutta siihen liittyy myös kyberturvallisuusriskejä. Sähköpostimarkkinointi voi olla kohdennettua ja kustannustehokasta, mutta se voi samalla levittää haittaohjelmia ja. huonoja linkkejä. 

Siksi on tärkeää käyttää turvallisia sähköpostimarkkinointijärjestelmiä. Henkilöstön kouluttaminen sähköpostimarkkinoinnin mahdollisista riskeistä ja tarvittavista käytännöistä tietoturvaloukkausten estämiseksi on myös olennaista.

Verkkorikolliset käyttävät myös kalasteluhuijauksia. Kalastelu on tietoverkkohyökkäys, jossa yksityishenkilölle tai yritykselle lähetetään sähköpostiviesti, joka vaikuttaa olevan peräisin laillisesta lähteestä. Sähköposti voi kuitenkin sisältää linkkejä haitallisille verkkosivustoille tai ohjeita haittaohjelmien asentamiseen. 

Yritysten on varmistettava, että niiden työntekijät koulutetaan tunnistamaan ja välttämään kalastelusähköposteja, ja heidän vastaanottamansa sähköpostit on skannattava mahdollisten uhkien varalta. Lisäksi yritysten on päivitettävä säännöllisesti verkon tietoturvaohjelmistot, jotta voidaan varmistaa, että kaikki haittaohjelmat havaitaan ja estetään.

Kaiken kaikkiaan sähköpostimarkkinointi voi olla tehokas markkinoinnin väline verkkokauppialle, mutta tämän mukana tulee myös potentiaalisia verkkouhkia. Siksi on tärkeää, että yritykset ovat tietoisia näistä uhista ja ryhtyvät ennakoiviin toimenpiteisiin asiakastietojensa suojaamiseksi. 

Käyttämällä turvallisia sähköpostimarkkinointijärjestelmiä, kouluttamalla henkilöstöä mahdollisista riskeistä ja päivittämällä säännöllisesti tietoturvaohjelmistoja verkkokauppiaat voivat suojata asiakkaitaan.

Verkkokauppoihin kohdistuvien uhkien kasvu / Oneflow

2. Yleiset sähköpostimarkkinoinnin kyberturvallisuusuhat

Kuten mainittua, sähköpostimarkkinoinnista on tullut suosittu väline monien verkkokauppiaiden keskuudessa. Se on kuitenkin myös yleinen kohde verkkorikollisille, koska sähköpostiviestit sisältävät henkilö- ja asiakastietoja. Kalasteluhyökkäykset, roskapostiviestit ja haitalliset linkit ovat yleisimpiä uhkia, joita sähköpostimarkkinointi aiheuttaa. 

Kalasteluhyökkäykset ovat näistä uhista vaarallisimpia, sillä ne voivat sisältää haitallisia linkkejä tai liitetiedostoja, joita napsauttamalla käyttäjän tietokoneelle voi levitä viruksia tai haittaohjelmia. Näillä hyökkäyksillä pyritään pääsemään käsiksi asiakastietoihin, kuten luottokorttitietoihin.

Roskapostiviestit ovat toinen uhkatyyppi, jota käyttäjien on varottava. Näitä viestejä lähettävät tyypillisesti haitalliset käyttäjät tai botit, ja ne voivat sisältää haitallisia linkkejä tai liitetiedostoja. Lisäksi nämä viestit voidaan suunnitella näyttämään aivan laillisilta yritykseltä tulleilta viesteinä tai ne voidaan lähettää suurille käyttäjäryhmille, jolloin niitä on hankala suodattaa.

Useimmissa sähköpostimarkkinointipalveluissa on sisäänrakennetut roskaposti- ja haittaohjelmasuodattimet. Käyttäjien tulisi kuitenkin olla tietoisia haitallisten linkkien tai liitetiedostojen aiheuttamista uhista ja olla varovaisia klikatessaan sähköpostiviestien linkkejä lähettäjästä riippumatta. 

Lisäksi yritysten on varmistettava, että niiden sähköpostimarkkinointipalvelut on päivitetty uusimmilla tietoturvakorjauksilla ja ohjelmistopäivityksillä, jotta haitallisten hyökkäysten riski voidaan minimoida.

3. Verkkokauppoihin kohdistuvat uhat: Verkkorikollisten pääsy arkaluonteisiin tietoihin

Yleisin tapa päästä käsiksi arkaluonteisiin tietoihin on sellaisten haittaohjelmien kautta, jotka voidaan asentaa yrityksen omalle palvelimelle tai asiakkaan laitteelle. Nämä haittaohjelmat voivat sitten saastuttaa yrityksen järjestelmän ja varastaa asiakastietoja, kuten luottokorttinumeroita, salasanoja ja muita yksityisiä tietoja. 

Toinen tapa, jolla verkkorikolliset voivat päästä käsiksi arkaluonteisiin tietoihin, on kalasteluhyökkäykset. Näissä hyökkäyksissä tietoverkkorikollinen luo väärennetyn verkkosivuston, joka näyttää täsmälleen samalta kuin alkuperäinen sivusto – mutta on huijaus. Huijauksen tavoitteena on houkutella asiakkaat syöttämään tietonsa, joiden avulla verkkorikolliset pääsevät käsiksi heidän tileihinsä ja varastavat heidän rahansa.

Verkkorikolliset voivat myös käyttää sosiaalista manipulointia päästäkseen käsiksi arkaluontoisiin tietoihin. Näissä hyökkäyksissä verkkorikollinen yrittää voittaa asiakkaan luottamuksen esiintymällä asiakaspalvelun edustajana tai luotettavana tuttavana. Kun asiakas on huijattu luottamaan verkkorikolliseen, verkkorikollinen voi varastaa hänen tietonsa. Tarkkailtavuus voi auttaa havaitsemaan sähköisen kaupankäynnin poikkeavuudet, mikä auttaa yrityksiä ryhtymään ennakoiviin turvatoimiin jo varhaisessa vaiheessa. Se varmistaa myös säännösten noudattamisen ja helpottaa tarkastuksia ylläpitämällä lokitietoja ja seuraamalla järjestelmän käyttäytymistä.

Lue myös: Sähköiset allekirjoitukset ja niiden laillisuus

1. Sähköpostimarkkinoinnin kyberturvallisuusriskien ymmärtäminen - Oneflow

4. Suojaa salasanat ja tilit

Voit suojella sekä yritystäsi että asiakkaitasi muutamalla toimenpiteellä, joilla voit suojata sähköisen kaupankäynnin tilisi ja varmistaa, että niiden salasanat ovat turvassa. Tärkein vaihe on luoda vahvat salasanat, joita on vaikea arvata.

Kun luot salasanaa, yritä käyttää yhdistelmää, jossa on sekä isoja että pieniä kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä. On myös tärkeää käyttää eri salasanoja eri tilejä varten ja vaihtaa niitä säännöllisesti. 

Lisäksi monet verkkokaupat tarjoavat kaksivaiheisen tunnistautumisen vahvemman turvallisuuden takaamiseksi. Käyttäjien on tällöin annettava kaksi tietoa, ennen kuin he pääsevät sisään tililleen. Tunnistautuminen voi sisältää sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon lähetetyn koodin tai fyysisen tunnisteen, kuten turvatunnisteen tai sormenjäljen.

Lisäksi yritysten olisi varmistettava, että niiden verkkosivustolla on tiukat turvatoimet. Niihin kuuluu SSL (Secure Socket Layer) -sertifikaatin käyttäminen verkkosivuston ja asiakkaan välillä siirrettävien tietojen salaamiseen. Tämä salaus suojaa asiakastietoja (kuten luottokortteja ja henkilökohtaisia tietoja) paljastumiselta. 

Lisäksi yritysten olisi varmistettava, että niillä on käytössä turvallinen palomuuri, joka suojaa haitallisilta hyökkäyksiltä. 

Verkkokauppojen olisi myös varmistettava, että niiden tiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti, sillä tämä auttaa niitä suojautumaan tietomurron varalta.

5. Tietovuodon estäminen salauksen ja todentamisen avulla

Tietovuoto on yksi suurimmista uhista, joita verkkokaupat kohtaavat käsitellessään asiakastietoja. Salaus mahdollistaa tietojen turvallisen tallentamisen ja siirtämisen, ja todennusprotokollat suojaavat luvattomalta käytöltä. Salaus toimii koodaamalla tiedot muotoon, jota kukaan muu ei voi purkaa. 

Toisaalta todennusprotokollat käyttävät salasanoja, kaksivaiheista tunnistusta ja muita menetelmiä sen varmistamiseksi, että vain valtuutettu henkilöstö pääsee käsiksi tietoihin. Salaus- ja todennusprotokollat ovat olennaisen tärkeitä verkkokauppiaille, jotta voidaan varmistaa asiakastietojen turvallisuus ja suojaus. 

Yritykset voivat käyttää salausta varmistaakseen, että tiedot pysyvät turvassa, ja todennusprotokollia estääkseen tietojen luvattoman käytön. Lisäksi yritykset voivat ottaa käyttöön tietojen käyttöoikeusrajoituksia, joissa määritetään, kuka voi käyttää asiakastietoja ja miten.

1. Sähköpostimarkkinoinnin kyberturvallisuusriskien ymmärtäminen. Oneflow auttaa!

Vinkkejä kyberturvallisuusratkaisujen käyttöönottoon

Kehittyneiden kyberturvallisuusratkaisujen käyttöönotto on olennaisen tärkeää verkkokaupoille, jotka haluavat suojella digitaalisia kauppapaikkojaan. On tärkeää varmistaa, että kaikki yrityksen tallentamat ja käyttämät tiedot on salattu – mukaan lukien tietokantoihin tallennetut asiakastiedot. Se estää verkkorikollisia katsomasta tai varastamasta arkaluonteisia tietoja. 

Lisäksi yritysten olisi investoitava ohjelmistoratkaisuihin, jotka valvovat verkkojaan epäilyttävän toiminnan varalta, sekä virustorjuntaan ja haittaohjelmasuojaukseen.

Tärkeää on myös kouluttaa työntekijöitä tunnistamaan mahdolliset kyberuhat ja reagoimaan niihin. Yritysten olisi myös otettava käyttöön vahva salasanakäytäntö ja mahdollisuuksien mukaan monivaiheinen tunnistautuminen. Tämä auttaa suojaamaan tilejä luvattomalta käytöltä. 

Lopuksi yritysten olisi laadittava toimintatapa, jossa hahmotellaan asianmukaiset toimet tietoturvaloukkauksen sattuessa. Näin varmistetaan, että mahdollisiin uhkiin puututaan nopeasti ja tehokkaasti. Näitä vinkkejä noudattamalla yritykset voivat varmistaa, että niiden digitaaliset kauppapaikat on suojattu mahdollisilta verkkouhilta.

Tiivistelmä

Verkkokauppoihin kohdistuvat kasvavat uhat voivat aiheuttaa korjaamatonta vahinkoa, jos niihin ei puututa nopeasti ja tehokkaasti. Siksi yritysten on varmistettava tietojensa turvallisuus muun muassa palkkaamalla kyberturvallisuusasiantuntijoita, investoimalla turvallisiin maksujenkäsittelyjärjestelmiin ja kouluttamalla henkilöstöään säännöllisesti. 

Lisäksi yritysten on pysyttävä ajan tasalla uusimmista kyberturvallisuuden suuntauksista ja laadittava vankat varmuuskopiointisuunnitelmat. Lisäksi yrityksillä on oltava toimintasuunnitelma, jonka avulla ne voivat reagoida nopeasti, jos tietoturvaloukkaus tapahtuu.

Prev:

Miten kuva muunnetaan allekirjoitukseksi?

Next:

Oneflown integraatiot helpottavat elämääsi

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Sähköinen allekirjoitus

Onko laillista allekirjoittaa jonkun toisen puolesta?

Uncategorized

Sähköinen allekirjoitus Suomen lain näkökulmasta

Sopimukset

Miten muuntaa kuva allekirjoituksesta tekstiksi?

Tuote

Kuinka kauan sopimus ilman päättymispäivää on voimassa?

Sopimukset

Miten seurata muutoksia PDF-dokumentissa?

Sähköinen allekirjoitus

Miten allekirjoitus muunnetaan sähköiseksi allekirjoitukseksi?

Sopimukset

Mikä on sopimusprosessi? Ja miten se toimii?

Markkinointi

Mitkä ovat 13 parasta ContractPodAi vaihtoehtoa?