Skip to content

Elektroniske signaturer

Hvordan sikkert signere et PDF dokument med en Online Digital Signatur

Har du et PDF-dokument som krever en gyldig og juridisk bindende digital signatur?

Det spiller ingen rolle om det er et tilbud, en konsulentavtale, en frilanskontrakt, en fullmakt eller referat fra et styremøte, du kan enkelt få PDF-dokumentene dine elektronisk signert med noen av de mange tjenestene som er tilgjengelige i dag.

Bare google, “sign pdf document” og du får mer enn en kvart milliard treff.

Før du ser denne 60 sekunders videoen om hvordan du gjør det, er det viktig at vi diskuterer de forskjellige typene e-signaturer. Og mer spesifikt, forskjellen mellom en digital signatur og en elektronisk signatur og hva som gjør den ene sikrere enn den andre.

Oneflow mini demo: How a signed contract looks

Forskjellen på en enkel elektronisk signatur og en digital signatur

Begrepene elektronisk -og digital signatur brukes om hverandre, men i hovedsak er disse to konseptene forskjellige.

I bred forstand kommer en digital signatur med et segl som er autorisert av sertifiseringsmyndigheter (CA). For eksempel Adobe Approved Trust List, og brukes når det har sikret det signerte dokumentet fra manipulering.

En elektronisk signatur blir derimot ofte brukt for å vise en intensjon om å signere et dokument og for å utføre en avtale. Selv om det er gyldig og juridisk bindende når det er signert av begge parter, er det vanligvis ikke autorisert av sertifiseringsmyndigheter og kan ikke like lett bekreftes.

Med andre ord er digitale signaturer som elektroniske fingeravtrykk og elektroniske signaturer er som håndskrevne signaturer på papir.

Hvem er sertifiseringsmyndighetene?

Som allerede nevnt, er en digital signatur autorisert og regulert av sertifiseringsmyndigheter. En CA er en enhet som utsteder digitale sertifikater. Et eksempel på en CA, som Oneflow’s digitale signatur er avhengig av, er Adobe Approved Trust List.

The digital certificate certifies the ownership of a public key by the named owner of the certificate. This enables other parties to rely upon signatures made by the private key that corresponds to the public key that is certified.

Therefore, a CA is a trusted third party that is independent to both the owner of the certificate and the party relying upon the certificate.

Sikre PDF-dokumentet med en digital signatur

Med andre ord kan en kontraktsavtale som er signert med en digital signatur, verifiserer uavhengig av CA, som fungerer som den pålitelige tredjeparten eller garantist. Partene som er involvert i avtalen, trenger ikke stole på leverandøren av elektronisk signatur. Så om noen uautoriserte tukler med den signerte kontrakten, vil nøkkelen bli endret og ikke lenger stemme overens med nøkkelen som er lagret i det digitale sertifikatet. Dette gir et tydelig bevis på at den signerte kontrakten er tuklet med etter signering.

Bilde som viser forskjellen mellom en elektronisk signatur og digital signatur og hvorfor en digital signatur er sikrere enn en elektronisk signatur.

En enkel elektronisk signatur som er signert uten autorisert forsegling, kommer derimot ikke med en nøkkel som er autorisert av en CA. Det er derfor ingen pålitelig tredjepart som kan bevise manipulering av de signerte avtalene eller bekrefte gyldigheten av signert kontrakt.

Viktige spørsmål før man signerer et PDF-dokument online

Som vi tidligere har nevnt, er det mange online-tjenester som er tilgjengelige gratis i dag. Hvis du ønsker å signere PDF-dokumentet ditt med sikre, pålitelige signaturer som kan verifiseres selv om leverandøren eksempelvis skal gå konkurs, husk å stille disse spørsmålene:

  • Leveres den elektroniske signaturen med et segl?
  • Hvis ja, er forseglingen godkjent av en CA?

De fleste leverandører tilbyr ikke autoriserte digitale signaturer fordi de er kostbare. For hvert digitale sertifikat som er utstedt av en CA, er det en kostnad som må betales av leverandøren.

Signer med digitale signaturer fra i dag av

Hver signert kontrakt i Oneflow er forseglet med et kvalifisert elektronisk segl, dvs. en “digital signatur”. Det spiller ingen rolle om du bruker prøveversjonen eller den betalte versjonen.

Den autoriserte forseglingen som brukes av Oneflow leveres av vår partner Sovos TrustWeaver

Forseglingen forhindrer både forsettlig og utilsiktet endring av PDF-dokumentet etter at det har blitt signert. Dette betyr at alle parter involvert kan være sikre på at det som har blitt signert, vil forbli verifiserbart uendret. Nå, og i all fremtid.

Les vår enkle guide om elektroniske signaturer og hva som gjør dem gyldig

Spør oss om hva som helst om digitale kontrakter

Vil du vite mer om digitale kontrakter eller fremtidens kontraktshåndtering? Vi vil gjerne høre fra deg.

Prev:

Prospektets førsteinntrykk kan være grunnlag nok for få til et salg eller ikke.

Next:

Oneflow innleder samarbeid med Knowit

Relaterte artikler

Kontrakter

Hva er en kontraktsforpliktelse? Den essensielle guiden

Kontrakter

Alt du trenger å vite om kontraktsmigrering

Kontrakter

Hva er et dokumenthåndteringssystem (DMS)?

Skoler

Hvordan programvare for kontraktshåndtering kommer skoler og lærere til gode

Kontrakter

Kontraktsautomatisering: En komplett guide

Kontrakter

Hvordan kjøpe et verktøy for kontraktsinformasjon

Produkt

Approval flows: Hvordan multinasjonale selskaper kan bruke dem

Salg

Hvordan man booker møter på eventer