Skip to content

Kundo

Kontraktsgjennomføringen blir ti ganger raskere

10 ganger

Kortare tid på å signere

50%

Mindre tid brukt på administrasjon

100%

Kontroll

For et teknologiselskap som Kundo, som bygger enkle og smarte kundeserviceverktøy, var implementering av en digitalisert rekrutteringsprosess en selvfølge. Med Oneflow oppnådde de en raskere og smartere prosess, samtidig som de skapte en god opplevelse for sine kandidater.

Turning contracts around 10x faster

Jonatan Larsson

Co-founder and Head of People at Kundo

Kontrakter forsvant sporløst

Det var en tid da Jonatan Larsson, medgrunnlegger og personalsjef i Kundo, og hans team håndterte alle ansettelsesavtaler manuelt. Da var det signaturer på papir. En leder og en kandidat måtte møte opp for å logge inn personlig, eller teamet måtte sende kontrakten i posten og håpe på det beste. Til slutt ble det en altfor tidkrevende og usikker prosess med for mange risikoer involvert. Da to arbeidskontrakter forsvant i posten, var det den siste dråpen som fikk begeret til å renne over – Jonatan og teamet hans trengte et nytt system!

Raskere signeringsprosess og mulighet til å spore interaksjoner med kontrakten etter sending

Med så mange alternativer på markedet ønsket Kundo å være sikker på at de tok det riktige valget. Fremfor alt ønsket de en raskere signeringsprosess og muligheten til å spore interaksjoner med kontrakten etter sending. Så de bestemte seg for Oneflow.

“Vi var oppe og gikk samme dag som vi bestemte oss for å velge Oneflow”, sier Jonatan.

Kraftige administrasjonsmaler for raskere arbeidsflyt

En av grunnene til at Kundo valgte Oneflow til å administrere ansettelsesavtalerr var mal-funksjonen. Jonatan beskriver den som kraftig og samtidig enkel å bruke.

“Med Oneflow er det veldig enkelt å lage kontrakter og maler. I stedet for å laste opp en PDF-fil for signering, oppretter vi kontrakten på samme plattform som vi signerer. I tillegg er det veldig enkelt å ha kontraktmalene i Oneflow for å opprette flere kontrakter med ett klikk.”

Å lage flere lignende avtaler, men med ulike motparter, var akkurat det Jonatan fikk teste skikkelig. Da det var på tide for selskapet å gå over til en tariffavtale, ble alle kolleger pålagt å signere nye arbeidskontrakter, noe som betydde mye administrasjon.

“Vi måtte sette opp mange kontrakter som var svært like, men med forskjellige motparter. Med Oneflow ble dette veldig lett. Det gikk fort og problemfritt,” sier Jonatan.

Oneflow – nå i kjernen av virksomheten

Fra å være en viktig del av ansettelsesprosessen, brukes Oneflow nå på alle nivåer i organisasjonen.

“Oneflow er kjernen i vår virksomhet. Vi bruker den når vi trenger å sette opp en standardkontrakt,” forteller Jonatan. Han begynte å notere alle typer kontrakter de bruker:

  • Arbeidskontrakter
  • Konfidensialitetsavtaler
  • Protokoller

Les mer om hvordan du får mest mulig ut av Oneflow.

En fantastisk opplevelse for alle

Med enklere og raskere kommunikasjon rundt kontrakter, takket være kommentarfunksjonen og innsikten rundt hva som skjer med den sendte kontrakten, har de ansatte i Kundo blitt mye mer effektive i hele kontraktsprosessen.

“Oneflow gir en fantastisk opplevelse i sluttfasen av rekrutteringsprosessen, både for våre nye kolleger og for oss “gamlinger” i selskapet,” i følge Jonatan. “Jeg anbefaler definitivt Oneflow!”

Digitale kontrakter som føles som trolldom

Seeing is believing. La oss vise deg hvordan du arbeider smartere med avtaler i Oneflow. 

Prev:

Hedin Bil

Next:

Sweco

Relaterte artikler

Elektroniske signaturer

Hva er fjernsignering?

Kontrakter

Hva er kontraktsprosessen? Og hvordan fungerer den?