Skip to content

Sälj

Så stöttar du dina säljare under en lågkonjunktur

Den rådande lågkonjunkturen innebär att företag behöver vidta åtgärder för att hålla sina säljteam motiverade och stöttade. Vi kan alla hålla med om att säljarna är ryggraden i de flesta företag, och det är viktigt att se till att de känner sig uppskattade och stöttade under tuffare tider.

Som försäljningschef är det ditt ansvar att ge dina säljare det stöd de behöver för att klara av utmaningarna under en lågkonjunktur. I den här artikeln diskuterar vi sex sätt att stötta dina säljare under en lågkonjunktur.

1. Sätt upp ambitiösa men uppnåeliga mål

Att sätta orealistiska försäljningsmål kan leda till frustration och demotivation bland säljarna, särskilt när de redan arbetar i ett tufft klimat. Därför är det viktigt att sätta upp säljmål som går att uppnå och som är anpassade till de aktuella marknadsförhållandena. Arbeta med ditt säljteam för att sätta upp realistiska mål som är utmanande men möjliga att uppnå. Fira varje vinst, oavsett hur liten den är, för att hålla teamets moral på topp.

Ett av de största misstagen som försäljningschefer gör är att sätta upp försäljningsmål som är orealistiska eller ouppnåeliga. För att undvika detta bör försäljningscheferna arbeta nära sina säljare för att sätta upp realistiska försäljningsmål som tar hänsyn till de aktuella marknadsförhållandena samt företagets behov. Detta kommer att hjälpa dina säljare att känna sig mer säkra på sin förmåga att uppnå målen, en boost som är ännu mer nödvändig under en lågkonjunktur.

Så stöttar du dina säljare under en lågkonjunktur

Läs även: 10 sätt att utveckla en digital medarbetarupplevelse

2. Ge regelbunden återkoppling

Feedback är avgörande för att dina säljare ska växa och utvecklas. Under en lågkonjunktur hjälper regelbunden feedback dina säljare att finslipa och förbättra sin pitch. Var specifik och ge konstruktiv feedback som belyser områden där de kan bli bättre. Använd positiv feedback för att motivera och uppmuntra ditt team att fortsätta trots de utmanande förhållandena, och påminn dem om att bättre tider kommer tillbaka.

3. Erbjud utbildning för att hjälpa dina säljare att maximera sina färdigheter och tech-stack

I en lågkonjunktur kan säljarna ha svårt att avsluta affärer och nå uppsatta mål. Men, investeringar i deras utbildning och utveckling kan bidra till att öka produktiviteten och motivationen. Genom att erbjuda utbildningsprogram, workshops och seminarier kan du hjälpa dina säljare att förbättra sina färdigheter och hålla sig uppdaterade med de senaste branschtrenderna samt bygga ett starkare säljteam för när lågkonjunkturen är över Detta kommer inte bara att hjälpa dina säljare att jobba mer effektivt utan också visa att du värdesätter deras tillväxt och utveckling. Och, varför inte automatisera era avtal för att eliminera en hel del av det tråkiga, repetitiva manuella arbetet för säljteamet?

Läs även: Så får du ut mesta möjliga av AI Assist för avtal

4. Var där för dina säljare

Att vara tillgänglig för ditt säljteam är avgörande under en lågkonjunktur. Säljarna kan stå inför svåra utmaningar, t.ex. annullerade affärer eller minskad efterfrågan, som kräver din vägledning och ditt stöd. Som försäljningschef är det viktigt att vara lyhörd för deras frågor och funderingar och förse dem med de resurser de behöver för att lyckas. Det kan handla om att erbjuda ytterligare utbildning eller coachning, eller att helt enkelt vara tillgänglig för att lyssna och ge stöd. Genom att vara proaktiv i din kommunikation med ditt team kan du hjälpa dem att känna sig mer stöttade och uppskattade, vilket kan leda till ökad motivation och produktivitet. Håll dem informerade om eventuella förändringar på marknaden eller i verksamheten.

5. Uppmärksamma och belöna dina säljare

Om du uppmärksammar och belönar dina säljare för deras hårda arbete och engagemang kan du göra mycket för att höja deras moral och motivation. Under en lågkonjunktur är det viktigare än någonsin att uppmärksamma säljarnas insatser. Erbjud incitament, bonusar och andra belöningar för att motivera ditt team att uppnå sina mål. Detta kommer inte bara att bidra till att höja moralen utan också skapa en positiv och stödjande arbetsmiljö.

Att erkänna och belöna dina säljare är avgörande under en lågkonjunktur. När ekonomin är på nedgång kan säljarna ha svårt att avsluta affärer och nå uppsatta mål. Genom att erbjuda incitament, bonusar och andra belöningar kan du motivera ditt team att uppnå sina mål och känna sig mer uppskattade. Detta kan leda till en mer positiv och stödjande arbetsmiljö som uppmuntrar samarbete och teamwork. Genom att ge dina säljare erkännande och belöningar kan du hjälpa dem att känna sig mer motiverade och produktiva, vilket i slutändan kan leda till ökad försäljning och ökade intäkter.

sales reps - rabbit on pedestal - Oneflow

Läs mer här: Skapa en vinnande säljkultur under en lågkonjunktur

6. Gör er säljkultur ännu mer positiv

Under en lågkonjunktur är det viktigt att skapa en positiv och stödjande arbetsmiljö som uppmuntrar till samarbete och teamwork. Uppmuntra dina säljare att arbeta tillsammans och dela med sig av sina erfarenheter och tips för att lyckas. Skapa en kultur av positivitet och stöd som hjälper säljteamet att övervinna utmaningarna i en lågkonjunktur. Detta kommer inte bara att förbättra arbetsmoralen utan också skapa ett mer produktivt och effektivt säljteam.

Sammanfattningsvis

Att stötta dina säljare under en lågkonjunktur är avgörande för ditt företags framgång. Sätt upp realistiska försäljningsmål, ge regelbunden feedback, erbjud utbildning och utvecklingsmöjligheter, var tillgänglig för ditt team, uppmärksamma och belöna deras insatser och främja en positiv och stödjande arbetsmiljö. Genom att implementera dessa strategier kan du hjälpa ditt säljteam att övervinna utmaningarna i en lågkonjunktur och komma ut starkare och mer motståndskraftiga än någonsin tidigare.

Prev:

Skapa en vinnande säljkultur under en lågkonjunktur

Next:

Nearbound-strategi: Ditt ess i rockärmen för att behålla kunder

Liknande artiklar

Avtal

Därför ser 6 av 10 företag redan fördelarna med AI i avtalshantering

Avtal

AI inom avtalshantering: Allt du behöver veta

Avtal

Varför hälften av företagen inser hur AI kan bidra till riskhantering och regelefterlevnad

Produkt

Kommande: Approval Flows – för internt godkännande

Avtal

Hantering av avtal: Tips för juridiska team

Elektroniska signaturer

Elektroniska signaturer för rättsavdelningen: Så får du ut så mycket som möjligt av det

Företagskultur

Vad är skillnaden mellan en advokat och en jurist?

Säkerhet

Skydda din organisation: vikten av anpassningsbara användarbehörigheter