Skip to content

Sälj

Hur tekniken hjälper företagen att växa samtidigt som kostnaderna hålls nere

Under en lågkonjunktur är det viktigt för alla företag att hålla kostnaderna under kontroll. Det spelar ingen roll om du är ett B2B- eller B2C-företag. Även om B2C-företag vanligtvis drabbas först under en lågkonjunktur, känner alla företag av effekterna av att folk spenderar mindre. Med mindre intäkter måste företagen hitta sätt att kontrollera kostnadssidan av ekvationen. Så hur kan de använda tekniken för att hålla kostnaderna nere samtidigt som de fortsätter att växa?

Den grundläggande ekvationen för alla företag är densamma. P=R-C, där P står för Profits, R för Revenue och C för Costs. Oavsett vilken bransch, vilket segment eller vilken plats ditt företag befinner sig i. Denna ekvation förblir densamma. Det som däremot förändras är det belopp som varje bokstav representerar. Särskilt i tider av lågkonjunktur. 

Frågan som alltid dyker upp varje gång en ekonomisk nedgång kommer är: Hur kan vi växa vår verksamhet, P-sidan av ekvationen, samtidigt som vi sänker kostnaderna, C-variabeln i ekvationen? 

En av de vanligaste metoderna för att sänka kostnaderna i en lågkonjunktur är uppsägningar. Vi kommer inte att diskutera detta i den här artikeln, utan i stället kommer vi att tala om hur företag kan använda tekniken för att hålla sina kostnader under kontroll.

Spendera mindre på fysiskt material

Ett viktigt sätt som tekniken kan bidra till att minska kostnaderna är att den genom att införa vissa verktyg kan sänka kostnaderna för material som används i arbetet. Om du till exempel väljer en digital avtalslösning kan du minska dina utgifter för papper, pennor, skanning och faxapparater.

Visst är det trevligt att ha en anteckningsbok med ett varumärke, några coola brevpapper eller nya fina visitkort. Sanningen är att tekniken i stort sett har ersatt allt detta nu. Behöver du ta anteckningar? Använd Google Docs eller appen Anteckningar på din telefon, surfplatta eller bärbara dator. Vill du skriva ett brev? Använd en digital mall som du kan göra och skapa själv. Och visitkort? Vem använder sådana nuförtiden? LinkedIn har blivit de facto sättet att ansluta och kommunicera med vårt professionella nätverk, så skicka dem en anslutningsförfrågan i stället. 

Det finns massor av digitala verktyg som kan hjälpa dig att minska kostnaderna för traditionella kontorsmaterial som alltmer börjar bli föråldrade. Spara pengar genom att bli papperslös och digital, eftersom varje krona räknas under lågkonjunkturer. 

Läs också: Vad du ska göra när du blir uppsagd

tekniken

Hur hjälper tekniken företag att växa? Optimera processer

Även om de flesta av oss inte var med under den industriella revolutionen har vi varit med om den nya visionen. Den digitala revolutionen. Detta är när tekniken implementerades vertikalt och horisontellt i företag för att förbättra effektiviteten, och produktiviteten sköt i höjden. Som helhet har samhället aldrig varit mer produktivt än vad vi är just nu. Den genomsnittliga arbetstagaren är 253% mer produktiv nu än för sju decennier sedan. En del av dessa produktivitetsökningar måste vi tillskriva teknikens framsteg.

En av de bästa sakerna med tekniken är hur den förbättrar processerna och gör det möjligt för oss att arbeta ännu effektivare. Vi använder nu mindre tid för att få mer saker gjorda. Förr var det till exempel så att en säljare var tvungen att gå igenom telefonkatalogen och ringa upp alla nummer de hittade. De försökte kvalificera sina kunder och ta reda på vem som var intresserad av deras produkt. Nu är det tack vare en rad tekniska verktyg lättare att identifiera potentiella kunder och komma i kontakt med dem. Det leder till bättre kvalificerade leads och fler avslutade affärer.

Det handlar om att hitta rätt verktyg som kan påverka dina processer och leda till kostnadsbesparingar. Att identifiera var du kan optimera eller skära ner är ett viktigt sätt för tekniken att hålla kostnaderna nere.

Läs också: Sales Tech Stack? Vad betyder ens det?

Teknik och affärsverksamhet: Arbeta på distans 

En betydande kostnad för ett företag i dagens läge är fastigheter. Det är dyrt att hyra ut lokaler, särskilt om man är verksam i en stad eller ett tätortsområde. Ta en titt på de här uppgifterna, så ser du hur vansinniga priserna är i större storstadsområden världen över. Det är också sant att ett stort antal människor flyttar till storstäderna för att höja sin levnadsstandard. Eftersom de bättre jobben historiskt sett fanns i stadsområden. 

Det innebar att företagen tidigare behövde ett kontor i ett större område, för låt oss vara ärliga, det är svårt att locka till sig topptalanger till ett landsbygdsområde i Ohio eller den lilla svenska staden Åmål. Jämfört med de spännande storstadsområdena New York City eller Stockholm och allt de har att erbjuda. 

Detta börjar förändras i och med att distansarbete och tekniken som underlättar detta har blivit vanligare. Zoom, Google Meet, Slack och Teams har gjort det möjligt för lagkamrater att samarbeta direkt eftersom det bara krävs en internetuppkoppling. Naturligtvis kostar dessa verktyg pengar, men det är mer kostnadseffektivt att ge alla anställda tillgång till Google Workspace än att hyra ut en hel våning i Uptown Manhattan.

Detta är bara ett exempel på samarbete mellan olika platser. Det finns många andra verktyg som gör det möjligt för dina team att arbeta tillsammans oavsett var de befinner sig.

Öka engagemanget och utvecklingen av medarbetarna

Alla företag vet att det är dyrare att anställa och utbilda en ny medarbetare än att behålla sina nuvarande medarbetare. Det är både en ökad investering i tid och pengar, vilket inte kommer att hjälpa dig att sänka dina kostnader. Det är mycket bättre att hålla dina nuvarande anställda nöjda och fokusera på deras utveckling. En studie från universitetet i Oxford har visat att lyckligare och mer engagerade anställda presterar bättre än sina olyckliga motsvarigheter. Och under stressiga ekonomiska tider är det viktigt att ditt företag skjuter fullt ut och fungerar på maximal kapacitet.

Att använda de verktyg som finns för att hålla dina medarbetare nöjda och att beskriva en tydlig väg för deras framtid på företaget kan ge utdelning senare. På flera olika sätt. För det första sparar du pengar genom att slippa anställa och omskola en nyanställd. För det andra slipper du den institutionella kunskapsförlust eller kompetensflykt som uppstår när anställda lämnar ett företag. Och sist men inte minst kommer dina anställda att vara motiverade. Fokuserade på sitt jobb och gör det efter bästa förmåga. Det är en vinst för dig.

Det finns många kostnader förknippade med att driva ett företag. Varje post i balansräkningen är hänförd till en kostnad. Nu, mer än någonsin, försöker alla företag hitta ett sätt att minska siffrorna i den delen av ekvationen. Att använda den teknik som finns tillgänglig för oss är ett säkert sätt att se dessa siffror sjunka. Att genomföra den på de föreslagna sätten ovan kan säkert hjälpa till, men redovisning kan trots allt vara knepigt. Så kreativitet kan komma till nytta här. 

Prev:

Topp takeaways från Sales Innovation Expo 2022

Next:

Automatisera dina avtal med Oneflow - allt genom vår HubSpot-integration

Liknande artiklar

Avtal

Därför ser 6 av 10 företag redan fördelarna med AI i avtalshantering

Avtal

AI inom avtalshantering: Allt du behöver veta

Avtal

Varför hälften av företagen inser hur AI kan bidra till riskhantering och regelefterlevnad

Produkt

Kommande: Approval Flows – för internt godkännande

Avtal

Hantering av avtal: Tips för juridiska team

Elektroniska signaturer

Elektroniska signaturer för rättsavdelningen: Så får du ut så mycket som möjligt av det

Företagskultur

Vad är skillnaden mellan en advokat och en jurist?

Säkerhet

Skydda din organisation: vikten av anpassningsbara användarbehörigheter