Skip to content

Sälj

Sales Tech Stack? Vad betyder ens det?

Att jobba med försäljning är ett av de mest sociala jobben som finns. Alla har någon gång i livet haft någon typ av utbyte med en försäljare där de har försökt sälja något till dig. Med tiden har fler verktyg och program skapats för att göra försäljningscykeln kortare, enklare och mera effektiv. Kalla samtal kanske funkade förr i tiden, men 2022? Det funkar fortfarande men kan kombineras med verktyg i en sales tech stack för försäljning för att vara en bättre strategi över lag.

Nyligen sa Oneflows Chief Sales Officer, Aksel Hagelid under ett webbinar om utvecklingen av försäljare, att de har gått från att vara jobbiga till att vara rådgivare. Eftersom de nu har bättre information och verktyg för att hitta rätt person som skulle kunna använda och behöva deras produkter, i stället för att ringa kalla samtal till alla i och hela tiden gå bet.

Han påpekade att “nu, med all den teknik vi har som stöd, från prospektering till försäljningsautomatisering, kommer du att kunna välja dina prospects på ett klokare sätt. Så chansen att du når ett prospect som faktiskt är intresserad av din produkt är faktiskt mycket högra än tidigare utan kalla samtal”.

En del av denna utveckling har i hög grad påverkats av utvecklingen av försäljningstekniken och hur säljteamen bygger sin stack.

Nyligen bad vi mer än 100 personer inom försäljning att ge oss detaljer om deras sales tech stack för försäljning och hur de går tillväga för att fatta beslut om vilka verktyg de ska använda.

Vad är en Sales Tech Stack?

Det är bara ett modeord för mjukvaran som försäljare använder. En sales tech stack för försäljning är de olika verktygen och delarna i en mjukvara som försäljare använder för att göra sitt jobb. Vanligtvis underlättar det deras arbete på något sätt och optimerar försäljningsprocessen.​ I en idealisk värld skulle varje säljteam ha en sales tech stack som gör deras arbete snabbare, enklare och smidigare för dem.

Det krävs mycket eftertanke och noggrann planering för att få rätt mix när det gäller att utforma en sales tech stack och sätta ihop allting. Huvudmålet med din teknikstack är att optimera försäljningsprocessen, effektivisera säljteamets aktiviteter, göra dem mer produktiva och effektiva och i slutändan öka försäljningsvolymen.

Utmaningen med Sales Tech Stack

Det finns hur många kombinationer av sales tech stacks för försäljning som helst. Och det finns inga rätt eller fel. Det viktiga är vad som funkar bäst för just dig och din situation. Du behöver kanske inte ett verktyg, och behöver ett annat jättemycket. De flesta säger att det är bättre att inte göra saker onödigt svåra. Faktum är att det fortfarande finns vissa fall där försäljningsprocessen kräver mer av en mänsklig kontakt än en digital lösning. Under vår undersökning upptäckte vi att vissa processer fortfarande hanteras manuellt av ett stort antal företag.

Vilka verktyg använder försäljare?

Recently Harvard Business Review publicerade en artikel om “Hur företag bör investera i en lågkonjunktur” och uppmanade företagen att “påskynda den digitala omvandlingen”: “Det är inte dags att bromsa den digitala omvandlingen. Tvärtom är det dags att påskynda den. Den instabila miljön ger upphov till fler utmaningar som bäst kan hanteras genom digital omvandling.”

Vi ville ta reda på hur digitaliserad försäljningen är och vilka verktyg som säljarna använder i sitt dagliga arbete. Vilka verktyg ger dem en fördel gentemot konkurrenterna och hur?

Efter att ha fått svar från över 100 tillfrågade har vi kunnat identifiera några viktiga teknikkomponenter som du som säljare absolut bör ha i din tech stack  och även några verktyg som du förmodligen inte behöver slösa pengar på. 

Här är vad några ledande företag använder i sin Sales Tech Stack för försäljning och vilken roll som varje verktyg spelar i säljprocessen.

Vad ingår i en Sales Tech Stack? 

Det finns ingen universallösning för alla sales tech stack för försäljning. Här är några av de mest populära apparna och plattformarna som säljare vill integrera i sin sales tech stack.

CRM-system (Customer Relationship Management)

Det främsta verktyget i de flesta, om inte alla, sales tech stack är ett CRM-system. Varenda tillfrågad person i vår undersökning använder ett sådant, och med god anledning. Det tjänar flera syften och har många olika funktioner, eftersom de flesta säljare tillbringar merparten av sin tid i CRM.

Ett bra CRM-system kan spåra hur relationen med dina kunder utvecklas från prospect till att de blir kunder. Så från presale till post sale. Det spårar varje kontaktpunkt som de har med ditt säljteam, dina marknadsföringsinsatser och dina kontakter, samtidigt som det hittar stora möjligheter till merförsäljning, främjar bättre dialoger, ökad kundlojalitet och kvalitetsdata som kan ligga till grund för framtida beslut och prognoser. 

Några CRM-system som är värda att titta närmare på är Salesforce, Superoffice, Pipedrive, Hubspot och Membrain.

Membrains CRM

Ett verktyg för att hitta prospects och generera leads

Ett verktyg för att hitta prospects och generera leads kombineras ofta med ett CRM-system för att identifiera potentiella leads medan det går igenom kontaktlistor och andra databaser. Det är ett sätt för säljare att avgöra om vissa företag och de personer som jobbar på dem passar bra för den produkt eller tjänst som de säljer. Och om de är det, då måste du ha ett verktyg för att omvandla dem som uppfyller vissa kriterier till leads och helst till kunder. 

De flesta CRM-system har vissa aspekter av att hitta prospects och generera leads, ändå finns det andra verktyg som är skapade för just detta syfte. LinkedIn Sales Navigator, Zoominfo, Leadoo, Demandbase och Vainu är några av de verktyg som de tillfrågade använder.

Plattform för Sales engagement

Verktyg för engagemang kring försäljningen – Sales Engagement – har blivit ett otroligt effektivt sätt för att optimera säljprocessen. De tillhandahåller en plattform som hjälper säljteamen att spåra, identifiera och analysera de kontaktpunkter de har med sina potentiella kunder från den första kontakten till långt efter att de har blivit kunder. Det gör det också möjligt för säljteamet att sälja mer, förnya och utöka befintliga kunder för att ytterligare stärka deras relationer.

Verktygen för sales engagement tools som användes var Hubspot Sales Hub, Outreach, Salesloft och Apollo.io.

Plattform för videokonferenser

Detta är ett vanligt verktyg som tack vare pandemin har blivit allmänt accepterat och standardiserat när det gäller försäljning. Med hybrida arbetsupplägg och människor som är vana vid att träffas via videosamtal och genomföra affärsmöten över videosamtal, har de blivit en viktigare del av mjukvarustacken för försäljning. Särskilt nu eftersom människor är mera bekväma med att lägga en ansenlig summa pengar på virtuella köp och onlineköp.

Vanliga verktyg vi såg var Zoom och Google meet.

Kontraktshantering och e-signering

En plattform för kontraktshantering är en viktig integrerad del av en sales tech stack som kan få vissa affärer till att gå vidare till nästa fas. Program för kontraktshantering används för att skapa, skicka och signera kontrakt under säljprocessen. Det förvarar och hanterar kontrakt som har signerats och villkoren som båda parter har kommit överens om. 

Vi är förstås lite partiska här, så vi såg en massa Oneflow bland svaren, men även Docusign och PandaDoc.

Intern kommunikation

Att få alla på samma sida är viktigt för att få ett framgångsrikt och välfungerande team. Teamen behöver ett sätt för att kommunicera sinsemellan på ett så effektivt sätt som möjligt. Samarbetsverktyg och programvaror är avgörande för att team ska kunna arbeta tillsammans. Det finns några plattformar som gör det möjligt för teammedlemmar att tala med varandra direkt och arbeta för att lösa problem och arbeta samstämmigt.

Några av de mera framstående är Slack, Gchat, och Microsoft Teams. Några nämnde också att de använder produktivitetsappar som Google Workspace, t.ex. Google Docs, för att samarbeta om metoder, anbud och projektdokumentation.

Planering

Försäljare är ett upptaget släkte och har massor av möten, och sedan ännu mera möten. Det är en kamp om uppmärksamheten och försäljare försöker alltid hitta tid för att prata med rätt personer för att gå vidare eller avsluta en affär. Det kan vara svårt att hålla koll på allt, och att använda ett planeringsverktyg kan effektivisera hela processen. 

Calendly och Chilipiper är bra alternativ för att boka in de där mötena.

Dessa är bara några få exempel på alla de verktyg som kan användas i en sales tech stack. Vi ser ofta en kombination av flera, eller alla, när vi gör vår egen research och analyserar vad vårt nätverk använder. Som vi nämnde så finns det inte bara ett sätt att skapa en sales tech stack för försäljning, utan det handlar om att hitta rätt kombination för just dig och den produkt eller tjänst som du säljer. Det finns inte en lösning som funkar för alla när det kommer till att sätta ihop en sales tech stack.

Håll ögonen öppna nästa vecka för de två viktigaste egenskaperna som säljare behöver i sin teknikstack.

Prev:

Samarbeta och signera avtal via Google-apparna – Oneflows senaste tillägg för Google Workspace

Next:

Gen Z på arbetsplatsen: Så anställer och inspirerar du dem efter pandemin

Liknande artiklar

Avtal

AI inom avtalshantering: Allt du behöver veta

Avtal

Varför hälften av företagen inser hur AI kan bidra till riskhantering och regelefterlevnad

Produkt

Kommande: Approval Flows – för internt godkännande

Avtal

Hantering av avtal: Tips för juridiska team

Elektroniska signaturer

Elektroniska signaturer för rättsavdelningen: Så får du ut så mycket som möjligt av det

Företagskultur

Vad är skillnaden mellan en advokat och en jurist?

Säkerhet

Skydda din organisation: vikten av anpassningsbara användarbehörigheter

Elektroniska signaturer

Vad innebär distanssignering?